JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Politiet og vernepleiere må vite mer om hvordan de skal møte utviklingshemmede som er blitt utsatt for vold og overgrep, mener Tone Hee Åker.

Politiet og vernepleiere må vite mer om hvordan de skal møte utviklingshemmede som er blitt utsatt for vold og overgrep, mener Tone Hee Åker.

Hanna Skotheim

Rettssikkerhet

Tone analyserte 96 avhør og 74 volds- og overgrepssaker. Funnene var tydelige

Politiet kan for lite om hvordan de skal avhøre utviklingshemmede, og fagpersoner kan for lite om straffeprosessen. Utfallet kan bli alvorlig.08.09.2022
12:31
10.10.2022 13:05

hanna@lomedia.no

Mellom 2015 og 2017 gjennomførte politiet 96 avhør hvor de fornærmede var personer med utviklingshemming.

Vernepleier Tone Hee Åker analyserte avhørene der målet var å finne ut hvordan politiet gjennomfører dem i slike saker.

Hee Åker analyserte også 74 volds- og overgrepssaker registrert i straffesaksregisteret hvor den fornærmede hadde funksjonsnedsettelse. 

Funnene var tydelige: Det trengs mer kunnskap.

– I hele justissektoren behandles saker der personer med utviklingshemming er inkludert. Alle må kunne mer om deres behov for å ivareta rettsikkerheten og tilrettelegge godt nok slik at saken behandles riktig ut ifra deres fungeringsnivå, sier Hee Åker.

Hun jobber i dag som førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet ved vernepleierutdanningen i Sogndal.

Fra tidligere har hun erfaring fra både habiliteringstjenesten og i kommunale tjenester for utviklingshemmede.

Ledende spørsmål

I sin doktoravhandling fant Hee Åker fant at en høy andel av spørsmålene politiet stilte i avhør var ledende.

Hovedvekten av spørsmålene var ja- eller nei spørsmål eller spørsmål som blant annet «var den rød eller blå»?

Det var også mange spørsmål som foreslo hendelsesforløp som den avhørte ikke fortalte om. Slike spørsmål trigger hukommelsesstrategier som gjør at det er større sjanse for å svare feil fordi du må gjenkjenne innholdet i spørsmålet og vurdere om du har minner om det. I tillegg må du velge. 

Åker fant også at det må settes av god tid.

– Personer med nedsatt kognitiv fungering trenger lengre responstid, sier Hee Åker.

Da hjelper det ikke at vi mennesker, ifølge forskning, bare klarer å sitte tause i fire sekunder i en dialog før vi begynner å føle på et visst ubehag.

– Den stillheten gjør ofte at vi stiller nye spørsmål.

Tone hadde ingen planer om å bli forsker, men tilfeldighetene ville det slik: – Jeg har alltid vært opptatt av akademia og kunnskapsutvikling.

Tone hadde ingen planer om å bli forsker, men tilfeldighetene ville det slik: – Jeg har alltid vært opptatt av akademia og kunnskapsutvikling.

Hanna Skotheim

Politiet innrømmer mangler

Hee Åker har vært en del i kontakt med politiet etter at hun var ferdig med doktoravhandlingen.

Hun har blant annet undervist på avhørsutdanningene, tilrettelagte avhør for særlige sårbare, og forsøkt å gjøre studentene bevisst på hva som er viktig i møte med denne gruppen mennesker.

– Politiet har fortalt at de er klar over at de ikke er gode nok i avhør av personer med kognitive funksjonsnedsettelser og at de stadig jobber for å bli bedre.

– Noen av enkeltavhørene var såkalte skoleeksempler. Hva legger du i det?

– De stilte kun åpne spørsmål og oppfølgingsspørsmål knytta til det personen hadde sagt. Det ideelle er at den som avhøres kan fortelle fritt og så følger politiet bare opp det vedkommende sier.

– Så hva kan de i politiet som gjennomfører slike avhør som de andre ikke politiet kan?

– Det er vanskelig å si fordi jeg bare har lest tekst. Det skjer jo mye fysisk i et avhør. Også den som avhører kan bli påvirket av den som avhøres. Men det disse personene antageligvis er gode på er å beholde roen når de avhører. Selv om de kanskje ikke får det svaret som forventes med en gang, stiller de likevel ikke lukkede eller ledende spørsmål. De har i stedet is i magen til å fortsette den samtaleformen som inviterer til de frie fortellingene.

– Det svikter i alle ledd

Hvis man stiller mange ledende og tvungne spørsmål, kan det bidra til at informasjonen i vitneavhøret betviles og kan gjøre at flere saker aldri behandles i retten.

– Det er alvorlig for dem det gjelder. Ofte er det personen forteller i avhøret det eneste bevismaterialet som finnes. Da er det alvorlig at personer med utviklingshemming ikke klarer å få fram historien troverdig nok slik at den kan forfølges i strafferetten.

Hee Åker refererer til annen forskning som viser at åpne spørsmål øker sannsynligheten for at det du forteller er sant.

– Mener du at rettssikkerheten til personer med utviklingshemming ikke ivaretas? Det var forresten et veldig ledende spørsmål …

– Ja, det er for lite kunnskap helt fra anmeldelse og vurdering av denne, i etterforskningen og videre i straffesaksprosessen og inn i domstolapparatet. Det svikter i alle ledd for denne gruppa. Derfor må det økt kompetanse til i hele prosessen slik at rettssikkerheten deres ivaretas slik de har krav på.

En gruppe det forskes lite på

Det var mens Hee Åker jobbet ved vernepleierutdanningen på OsloMet at hun kom på tanken å forske på avhør av personer med utviklingshemming.

En kollega av henne hadde skrevet sin avhandling om vitneavhør og vitnepsykologi knytta til små barn. De to søkte etter hvert om midler til et større prosjekt hvor personer med utviklingshemming også ble inkludert. Det ble til en doktoravhandling om en gruppe mennesker det er forsket lite på.

– All forskning baserer seg på frivillig samtykke. Det å komme i posisjon til å innhente samtykke hos utviklingshemmede er en tidkrevende og kostbar prosess. Og forskning i dag er ikke lagt opp til at man får finansiering for slike langvarige prosesser.

En annen årsak til at det finnes lite forskning på feltet er at det er vanskelig å nå denne gruppa.

– Ofte sender man ut invitasjoner til forskning og inkluderende forskningsprosjekter gjennom skriftlige henvendelser og så møter du da en gruppe som i utgangspunktet ikke er så flinke til å forstå skriftlige henvendelser. Vi som forskere er derfor avhengig av at nære personer rundt dem bistår, sier Hee Åker.

Men i arbeidet med vernepleierens avhandling, fikk hun fritak fra samtykke. Det kan man nemlig få i særskilte tilfeller hvor det er umulig eller uforsvarlig å innhente samtykke og hvor nytten av forskningen overgår den eventuelle belastningen.

Norge bør se til England

70 prosent av sakene Hee Åker analyserte omhandlet seksuallovbrudd, mens 30 prosent av dem omhandlet vold.

Hun mener de som jobber med personer med utviklingshemming må kunne mer om hva som kan være tegn på at de er blitt utsatt for vold og overgrep. Hvordan de skal forholde seg til det, hvordan de kan sikre spor og hvordan de bør snakke med vedkommende for ikke å ødelegge et eventuelt avhør senere.

– Hvis du jobber i en bolig og mistenker at en er blitt utsatt for et overgrep, må du vite hvordan du skal gå fram. Særlig for å ikke ødelegge en eventuell straffesak. Du som ansatt må også våge å tro at det skjer overgrep, sier Hee Åker.

Hun informerer om at Statens barnehus, som er etablert i elleve byer i Norge, har egne konsultasjonsteam. Disse kan man kontakte for å drøfte om man bør gå videre med en sak. Men samarbeidet mellom helsetjenestene for personer med utviklingshemming og barnehusene, kunne vært bedre, mener Hee Åker.

– Barnehusene har ikke god nok kunnskap om hvem de skal ta kontakt med i helsetjenesten hvis de får inn en person med utviklingshemming som ikke har vært i kontakt med tjenestene før. Da kan hjelpen bli tilfeldig.

Hee Åker mener Norge bør se til England. Der har de en slags mellommann, for eksempel en spesialpedagog eller en vernepleier, som får opplæring i hvordan straffeprosessen fungerer.

Hvis det da kommer inn en person med utviklingshemming til avhør, kan man be om hjelp fra en slik person. Vedkommende kartlegger personen for å se hvilke type spørsmål hen forstår og personens begrepsforståelse.

– Dette er en fagperson som kan målgruppa, men som også har spesialkunnskap om straffeprosess og avhør.

08.09.2022
12:31
10.10.2022 13:05Mest lest

Debatt

Hvis du er kvinne og jobber i handelen eller i et serviceyrke, kan du fort stå igjen som pensjonstaper. Derfor er kampen om AFP også en likestillingskamp, skriver Cecilie Tvetenstrand. (Illustrasjonsfoto)

Hvis du er kvinne og jobber i handelen eller i et serviceyrke, kan du fort stå igjen som pensjonstaper. Derfor er kampen om AFP også en likestillingskamp, skriver Cecilie Tvetenstrand. (Illustrasjonsfoto)

AFP er en urettferdig pensjon. Den er også uforutsigbar

Kaptein Frank Langø har jobbet i Sølvtrans i 20 år. Neste år går han av med pensjon. Nå er han med på gruppesøksmålet mot rederiet for at han skal få pensjonen han mener han har krav på. Også Maskinistforbundet deltar i søksmålet.

Kaptein Frank Langø har jobbet i Sølvtrans i 20 år. Neste år går han av med pensjon. Nå er han med på gruppesøksmålet mot rederiet for at han skal få pensjonen han mener han har krav på. Også Maskinistforbundet deltar i søksmålet.

Jogvan H. Gardar/privat

Sjøfolk kan ha tapt millioner i pensjon. Nå saksøker de rederiet

KJØRTE I POLEN: Oleksandr Klievtsov fra Bakhmut i Ukraina viser frem video av ham selv som kjører buss i Polen høsten 2022.

KJØRTE I POLEN: Oleksandr Klievtsov fra Bakhmut i Ukraina viser frem video av ham selv som kjører buss i Polen høsten 2022.

Erlend Tro Klette

Norge skriker etter bussjåfører. Oleksandr har erfaringen, men nektes jobb

Martin Guttormsen Slørdal

Ny pensjon kan svekke Norges sikkerhet: Fire av ti i Forsvaret vil slutte

LO og NHO har sammen utredet en «reformert AFP», og LO ønsker at denne skal bli del av et samordnet tariffoppgjør til våren. Men innad i LO har det vært svært ulike syn på forslagene som er lagt fram - og nå begynner tiden å renne ut.

LO og NHO har sammen utredet en «reformert AFP», og LO ønsker at denne skal bli del av et samordnet tariffoppgjør til våren. Men innad i LO har det vært svært ulike syn på forslagene som er lagt fram - og nå begynner tiden å renne ut.

Tormod Ytrehus

Pensjonsordning kan snart forsvinne: Dette handler AFP-striden om

Det er kun 1.200 meter mellom bebyggelsen og den nærmeste vindmølla i Havøysund. Likevel har det vært lite protester mot vindparken.

Det er kun 1.200 meter mellom bebyggelsen og den nærmeste vindmølla i Havøysund. Likevel har det vært lite protester mot vindparken.

Håvard Sæbø

Oppgitt ordfører: – Man kan jo lure hva staten har tenkt å bruke Finnmark til

– Nå kommer vi med vårt krav, der vi ivaretar våre medlemmers utfordringer og muligheter, sier forbundsleder Jørn Eggum.

– Nå kommer vi med vårt krav, der vi ivaretar våre medlemmers utfordringer og muligheter, sier forbundsleder Jørn Eggum.

Håvard Sæbø

AFP har skapt storkonflikt mellom LO-forbund. Her er Fellesforbundets løsning

Tri Nguyen Dinh / Ronny Øksnes

«Svenskebåten» legges ned: – Vi visste overhodet ingenting

Merethe Solberg er bekymret for at flere ikke vil klare seg gjennom alle krisene med pandemi, dyrtid og rentehevinger.

Merethe Solberg er bekymret for at flere ikke vil klare seg gjennom alle krisene med pandemi, dyrtid og rentehevinger.

Erlend Angelo

Renta øker igjen: – Folk går fra den ene krisa til den andre

Statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre trakk på seg kjeledress og hjelm da de valgte å legge frem regjeringens grønne industriløft på Rosenberg Worley i Stavanger.

Statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre trakk på seg kjeledress og hjelm da de valgte å legge frem regjeringens grønne industriløft på Rosenberg Worley i Stavanger.

Helge Rønning Birkelund

LO-medlemmene flykter fra Ap. Sjekk fallet og hvor de tar veien

OMFATTENDE: NTL NAV har beregnet at når etaten velger delegerte forhandlinger, går det med rundt 51 000 arbeidstimer til dette.

OMFATTENDE: NTL NAV har beregnet at når etaten velger delegerte forhandlinger, går det med rundt 51 000 arbeidstimer til dette.

Colourbox.com

Nav sløser bort millioner i lokale forhandlinger, mener tillitsvalgte

Erlend Angelo

Tordis gleder seg fortsatt til å gå på jobb etter 47 år. Her er hemmeligheten

Debatt

Carolines historie er en viktig vekker, skriver Nav-sjefen.

Carolines historie er en viktig vekker, skriver Nav-sjefen.

Lise Åserud / NTB. Innfelt: skjermdump av frifagbevegelse.no

Det er umulig for meg å ikke bli berørt av det Caroline forteller

Køen ble lang for å sikre seg en pose mat.

Køen ble lang for å sikre seg en pose mat.

Tom Vestreng, Dagsavisen

Krisa øker ved Fattighuset: – Rundt 100 må gå tomhendt hjem

Kronikk

Nav-ansatte har det handlingsrommet de trenger for å kunne gi god og tilpasset hjelp til den enkelte familie. Men det krever svært god kompetanse i sosialt arbeid, skriver Tore Nyseter.

Nav-ansatte har det handlingsrommet de trenger for å kunne gi god og tilpasset hjelp til den enkelte familie. Men det krever svært god kompetanse i sosialt arbeid, skriver Tore Nyseter.

Eirik Dahl Viggen/Privat

Nav svikter barn i fattige familier

Kompetansen som skal til for å bygge skip kan forsvinne på norske verft dersom ikke utviklingen snur. Nå vil tillitsvalgte ha en ny giv for bransjen.

Kompetansen som skal til for å bygge skip kan forsvinne på norske verft dersom ikke utviklingen snur. Nå vil tillitsvalgte ha en ny giv for bransjen.

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

– Hvis vi fortsatt skal bygge skip i Norge, må noe skje, advarer tillitsvalgte

Nav må ta utgangspunkt i at mottakeren ikke kjenner reglene og heller ikke enkelt kan forstå juridiske tekster, mener sivilombud Hanne Harlem.

Nav må ta utgangspunkt i at mottakeren ikke kjenner reglene og heller ikke enkelt kan forstå juridiske tekster, mener sivilombud Hanne Harlem.

Hanna Skotheim

Nav begrunner avslag for dårlig, mener Sivilombudet

Høyres nestleder Henrik Asheim mener Erna Solberg og Høyre ikke holdt tilbake informasjon om Sindre Finnes aksjehandler til etter valget. 

Høyres nestleder Henrik Asheim mener Erna Solberg og Høyre ikke holdt tilbake informasjon om Sindre Finnes aksjehandler til etter valget. 

Arkivfoto: Leif Martin Kirknes

Høyre: – Skjønte at dette kunne være løgn først på fredag

FANT TONEN: Mia Mari ble den vennen May Liz trengte for å føle seg trygg da hun skulle sone dommen på Ravneberget. De bruker mye av dagne på å snakke og henge sammen.

FANT TONEN: Mia Mari ble den vennen May Liz trengte for å føle seg trygg da hun skulle sone dommen på Ravneberget. De bruker mye av dagne på å snakke og henge sammen.

Brian Cliff Olguin

– Man har tenkt at det er så få kvinner i fengsel, så de har blitt glemt

 – Vi kan ikke forby noen å filme, og det er heller ikke ulovlig å gjøre det – det er hendelser som skjer på offentlige plasser. Jeg ber bare om arbeidsrom, sier vekteren Stefan.

 – Vi kan ikke forby noen å filme, og det er heller ikke ulovlig å gjøre det – det er hendelser som skjer på offentlige plasser. Jeg ber bare om arbeidsrom, sier vekteren Stefan.

Jan-Erik Østlie

Stefan blir ofte omringet og filmet når han gjør jobben sin. Frykten er å bli hengt ut


Flere saker