JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Terje Aasland om Arbeiderpartiets industripolitikk:

Ap-politiker: – Ikke en kilowatt skal sendes ut av landet dersom industrien trenger den

– Industrien skal prioriteres når den fornybare energien utvikles i Norge, sier Terje Aasland til FriFagbevegelse.
Terje Aasland er næringspolitisk talsperson i Arbeidepartiet.

Terje Aasland er næringspolitisk talsperson i Arbeidepartiet.

Leif Martin Kirknes

helge@lomedia.no

Arbeiderpartiet jobber med å forsterke sin industripolitikk fram mot landsmøtet i april. Næringspolitisk talsperson, Terje Aasland, trekker fram tre helt sentrale grep han mener må til:

– Vannkrafta skal komme industrien til gode og vi vil sikre industrien konkurransedyktige vilkår både på nettkostnader og kraftpriser. Industrien skal gå i bresjen for gode klimaløsninger, ikke minst når det gjelder karbonfangst og karbonlagring. Også må vi bruke mer statlig kapital for å sikre at norsk industri kan utvikles til å bli det foretrukne landet å investere i, sier Aasland til FriFagbevegelse.

p

Han er klokkeklar på at nettleien må være slik at industrien ikke betaler mer enn de belaster nettet.

– I sum skal pris og rammebetingelser for krafta være slik at industri i Norge får fordeler og at vi er konkurransedyktig om det handler om kraftpris, El-avgift eller nett-tariffen. Et eksempel er Statnett som tidligere har skapt unødig usikkerhet om Industriens nettkostnader. Industrien må tilgodeses og det er en politisk oppgave å påse at Statnett skjønner det. Hvis ikke dagens beregning av nettkostnader kan stå, må vi finne en annen beregningsmåte som faktisk tilgodeser industrien, legger han til.

Parti for verdiskaping

Aasland mener ingen skal være i tvil om at Arbeiderpartiet alltid vil være et parti for verdiskaping og trygghet for vanlige folk, som vil ta naturressursene i bruk for å skape verdier, industri og arbeidsplasser over hele landet.

– Den rene, fornybare vannkrafta vår er en viktig konkurransefordel for norsk industri. Derfor skal ikke en kilowatt sendes ut av landet dersom industrien trenger den, sier Aasland.

– Vi må ha konkurransefordeler på pris, høy grad av sikkerhet og energitrygghet. Vi må ha kraftutveksling også i fortsettelsen. Men nye utenlandskabler kan ikke bygges før vi har høstet tilstrekkelig erfaring med de som nå bygges. Skal eventuelt nye kabler bygges må disse være statlig eid, poengterer han.

p

Aasland påpeker at det tidligere har vært bred enighet om det vil være svært uheldig om det skulle gis konsesjon til nye utenlandskabler før det er hentet erfaring med de kablene det nå er gitt konsesjon til og som er under bygging.

– Hvis man kan kjøpe billigere energi i utlandet må dette selvfølgelig bety lavere priser i Norge, poengeter han.

Aaslands kongstanke er at Norge skal være industriens foretrukne vertskapsland og det landet hvor man vil investere i utvikling av eksisterende og bygging av ny industri.

– Vi skal utvinne olje, gass og mineraler og prioritere vår rene kraft til industrien. Vi skal høste av havet, videreforedle skogen og bruke jorda. Ikke minst er skogen viktig for oss. Trekull kan erstatte kull, biodrivstoff kan utvikles og erstatte fossilt drivstoff, og nye byggemetoder og en forsterket innsats for tremekanisk industri kan gi nye muligheter, legger han til.

Parisavtalen

Ap-politikeren mener Paris-avtalen må brukes til å forsterke norsk industriposisjon.

– Norsk industri kan bli klimavinnere, men vi må bistå på en god måte for å sikre fornybar kraft og fornybare innsatsfaktorer for dem som vil drive industri i Norge. For ikke å glemme karbonfangst og lagring, mener han.

Han mener en vekst i industrien skaper ringvirkninger i hele økonomien og gir oss viktige eksportinntekter som er helt avgjørende for å styrke velferden, sier han.

p

– Skal vi lykkes med det, må vi være krystallklare på å prioritere våre fornybare ressurser til industriproduksjon i Norge.

Aasland mener oljearbeideren bærer velferdssamfunnet på sine skuldre.

– Norge har utviklet verdens beste samfunn på grunnlag av oljeindustrien. Det er oljearbeideren som i 50 år har båret velferdssamfunnet på sine skuldre. Og oljearbeideren vil bli viktig i industriutviklingen framover. Vi må fortsatt legge til rette for olje- og gassaktivitet, men stille nye krav. Oljeindustrien skal lagre CO2 i reservoarene sine, utvikle flytende havvind, skape muligheter for en enorm ny fornybarproduksjon. Olje- og gassindustrien vil også gi svaret på CO2-fangst og lagring på sokkelen og vise oss mulighetene for å omdanne naturgass til hydrogen som en mulig viktig framtidig energibærer, mener Terje Aasland.

Vil bevilge en halv miliard ekstra til grønn industri

Annonse
Annonse