JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Ny rapport om IA-avtalen:

I disse bransjene har sykefraværet minsket mest og minst

Privat sektor har i mye større grad enn offentlig sektor klart å redusere sykefraværet, viser en ny rapport. Her er tallene.
Bransjen med størst reduksjon i sykefravær er overnattings- og serveringsbransjen, viser en ny rapport om endringene siden IA-avtalen for 17 år siden.

Bransjen med størst reduksjon i sykefravær er overnattings- og serveringsbransjen, viser en ny rapport om endringene siden IA-avtalen for 17 år siden.

Erlend Angelo (illustrasjonsfoto)

Et av hovedmålene i avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) var å redusere sykefraværet med 20 prosent sammenlignet med første kvartal 2001, da den første avtalen ble inngått.

En ny rapport om avtalen viser at man har kommet knapt halvveis til målet 17 år senere. I snitt er sykefraværet redusert med 9,7 prosent. Samtidig har sykefraværet holdt seg stabilt siden 2012.

Nordmenn har høyest sykefravær i Skandinavia

Forskjeller

Rapporten, som er utarbeidet av en faggruppe som har vurdert status og utvikling av målene i avtalen, viser at det er store forskjeller i hvor mye ulike bransjer og sektorer har klart å kutte sykefraværet.

Bransjene med størst reduksjon er:

• overnattings- og serveringsbransjen (-33,9 prosent)

• industrien (-25,4 prosent)

• forretningsmessig – og personlig tjenesteyting (-22,2 og -20,8 prosent)

Minst reduksjon er det i sektorene:

• offentlig administrasjon, forsvar og sosialforsikring (-1,4 prosent)

• bergverksdrift og utvinning (-2,4 prosent)

• undervisning (-5,6 prosent)

• helse- og sosialtjenester (-10, 0 prosent)

Høyest sykefravær totalt har:

• helse- og sosialtjenester med 9,1 prosent

• transport -og lagring med 7 prosent

Lavest sykefravær har informasjon- og kommunikasjonsansatte med 4 prosent. I snitt lå sykefraværet for alle bransjer på 6,4 prosent i 2017 mot 7,4 prosent i 2001.

Tre av fire vil beholde sykelønnen slik den er

Kvinner mest syke

Rapporten viser videre at nedgangen i fraværet har vært langt sterkere for menn (-16,5 prosent) enn kvinner (-5,7 prosent).

Det er også store variasjoner mellom fylkene. Det legemeldte fraværet har falt mest i Oslo (-29 prosent), Finnmark (-23 prosent) og Sør-Trøndelag (-22 prosent). Rogaland er det eneste fylket som ikke har hatt nedgang i fraværet i IA-perioden (-0,2 prosent).

Andre funn er at mens eldre i snitt står 12 måneder lenger i arbeid enn tidligere, så har andelen sysselsatte i befolkningen for øvrig gått ned med 2,5 prosentpoeng siden 2001. Høy innvandring og at flere unge tar utdannelse, forklarer delvis dette.

Målet om å få flere med nedsatt funksjonsevne ut i arbeidslivet, er ikke nådd, viser rapporten videre.

Skal reforhandles

Dagens IA-avtale utløper i 2018 og skal etter planen reforhandles mellom partene i arbeidslivet og staten til høsten.

– En eventuelt ny IA-avtale må designes slik at den gir effekt i hele arbeidslivet. Hittil har kun privat sektor nådd sykefraværsmålet, mens utviklingen i kommunal sektor har gått i feil retning, skriver arbeidslivsdirektør Nina Melsom i NHO i en kommentar til NTB.

– Utviklingen i mange sektorer viser at IA-avtalen virker. Nå må vi fokusere mer på de bransjevise utfordringene. Dessuten må vi se uhelse og kompetansebehov mer i sammenheng. Sykefraværet viser at vi lykkes med å inkludere mange i det norske arbeidslivet. Det er bra. Det var blant annet en betingelse for LO når vi støttet pensjonsreformen, sier LOs 2. nestleder Roger Haga Heimli til NTB.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie skriver i en kommentar på departementets nettside at rapporten viser at dokumentasjonen ikke er god nok når det gjelder bruken eller effektene av dagens IA-virkemidler.

– Jeg mener derfor at tiden nå er inne for å diskutere dagens virkemidler og hvordan vi skal utvikle og ta i bruk nye virkemidler. Jeg ser fram til å diskutere dette videre med partene til høsten, skriver Hauglie.

• Mening: «Dette forslaget kan endre sykelønna – og gi tre positive effekter»

Fakta om IA-avtalen

• Avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) har som mål å få ned sykefraværet og å få flere inn i arbeidslivet.

• Gjelder mellom staten og partene i arbeidslivet.

• Avtalen ble første gang inngått i 2001 og har blitt fornyet i alt fire ganger. Dagens avtale fra 2014 går ut i 2018 og skal reforhandles til høsten.

• Ved utgangen av 2017 er det registrert nær 60.000 IA-virksomheter med til sammen nær 1.6 millioner, sysselsatte, noe som utgjør nær 30 prosent av norske virksomheter og nær 60 prosent av alle sysselsatte.

Kilde: Rapport for faggruppen for IA-avtalen for 2018

Warning
Annonse
Annonse

Fakta om IA-avtalen

• Avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) har som mål å få ned sykefraværet og å få flere inn i arbeidslivet.

• Gjelder mellom staten og partene i arbeidslivet.

• Avtalen ble første gang inngått i 2001 og har blitt fornyet i alt fire ganger. Dagens avtale fra 2014 går ut i 2018 og skal reforhandles til høsten.

• Ved utgangen av 2017 er det registrert nær 60.000 IA-virksomheter med til sammen nær 1.6 millioner, sysselsatte, noe som utgjør nær 30 prosent av norske virksomheter og nær 60 prosent av alle sysselsatte.

Kilde: Rapport for faggruppen for IA-avtalen for 2018