JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte (arkivfoto)

Det er forskjell på folk

Lågtløna har berre hatt 3 prosent reallønsauke dei siste ti åra

Medan dei med høgast løn hadde lønsvekst på 25 prosent. LO er djupt bekymra for utviklinga.02.02.2018
09:31
07.02.2018 09:52

tormod@lomedia.no

Denne veka publiserte FriFagbevegelse ei oversikt som viser kor mykje toppleiarane i landets største selskap tener.

LO-nestleiar Peggy Hessen Følsvik seier i ein kommentar om lønsutviklinga i Norge at «de økte lønnsforskjellene de siste årene peker mot et arbeidsliv vi ikke vil ha her i landet».

Statistikk frå Statistisk sentralbyrå/Teknisk beregningsutvalg viser at:

• Dei ti prosentane med lågast løn har hatt ein lønsvekst på berre 3 prosent frå 2006 til 2016 om vi tek høgde for prisstigning. (Dette blir kalla «reell» lønsvekst.)

• Dei ti prosentane med høgast løn har hatt åtte gongar så stor lønsvekst som dei lågtløna i same periode.

• Skilnaden i fordelinga av lønssummen har auka med 13 prosent dei siste ti åra.

(Lønsstatistikken gjeld alle tilsette, der deltidsløn er rekna om til heiltid.)

(Artikkelen held fram under diagrammet.)

Ole Palmstrøm

Forskjell på folk

FriFagbevegelse har undersøkt leiarløningane til toppsjefane i dei hundre største selskapa i Norge: I snitt har dei ei årsløn på 6,7 millionar og bruker 21 dagar på å tene inn ei gjennomsnittleg norsk årsløn.

Men det er altså ikkje berre sjefane i dei største selskapa som kjem godt ut av det: Dei ti prosentane som hadde høgast løn i 2016 bruker 69 dagar på å tene inn ei gjennomsnittleg løn for dei ti prosentane som tente minst i fjor.

Norske toppsjefar tener ei vanleg norsk årsløn på under ein månad

Sjå heile lista her: Dette tjener direktørene i Norges 100 største selskaper

Aukande forskjellar

Auken i skilnaden i fordeling av lønssummen har vore på nesten 13 prosent dei ti siste åra.

Det viser Gini-koeffisienten, som er eit mål på skilnadar. Den har auka frå 0,186 i 2006 til 0,210 i 2016, ifølge Teknisk beregningsutvalg.

(Om verdien er 0 betyr det at inntektene er heilt likt fordelt, medan ein koeffisient på 1 betyr at ein person får heile kaka.)

Dette er snittlønna i over 300 yrker

LO: – Djupt bekymra

LO-nestleiar Peggy Hessen Følsvik er djupt bekymra for dei aukande forskjellane mellom topp og botn i det norske samfunnet.

Særleg skattelettene til dei rikaste har bidratt til at toppen drar frå i lønsutviklinga, meiner ho. Når det gjeld lønsbotnen meiner ho at blant anna «mer midlertidigeit, økt innleie og flere uorganiserte» har skulda.

«Derfor burde fokuset til regjeringen være å intensivere kampen mot sosial dumping, og styrke det organiserte arbeidslivet, gjennom faktiske tiltak og ikke bare ord,» slår LO-nestleiaren fast i ein e-post til FriFagbevegelse.

(Artikkelen held fram under bildet.)

Peggy Hessen Følsvik, nestleiar i LO.

Peggy Hessen Følsvik, nestleiar i LO.

Martin Guttormsen Slørdal (arkivfoto)

Sjølv om dette skjer utanfor det organiserte arbeidslivet, meiner ho utviklinga er i ferd med å smitte over til også den organiserte delen av arbeidslivet.

«Organisasjonsgraden faller, og den faller særlig raskt i bransjer som opplever sterk lavlønnskonkurranse og sosial dumping. Tariffavtalene blir i disse bransjene stadig mindre retningsgivende for lønns- og arbeidsvilkårene. Det er en skummel utvikling,» slår Følsvik fast.

– Vanlige arbeidsfolk blir oppfordret til moderasjon, mens lønna til toppene vokser inn i himmelen

Wiborg: – LO må gå i seg sjølv

Erlend Wiborg (FrP) er ueinig i framstillinga til Følsvik. Han meiner skattelette utgjer ein liten del av veksten for lønstoppen.

– Eg er einig i at vi må kjempe mot desse strukturane. Det gjer vi ved å løfte dei lågaste løningane. Partane styrer dette i stor grad sjølv, gjennom fri lønsdanning.

Wiborg er einig i at ein skal kjempe mot sosial dumping og arbeidslivskriminalisering. Men han meiner LO må gå i seg sjølv for å finne årsaka til fallande organisasjonsgrad.

– For dei fleste er det nok bra å vere organisert. Men dette må den enkelte vurdere utfrå sine behov og ønsker. Organisasjonane må sjølv gjere det attraktivt å organisere seg – hovudansvaret ligg hos organisasjonane sjølv, seier han og held fram:

– Eg får mange tilbakemeldingar om at mange misliker dei sterke koplingane til Arbeidarpartiet, både økonomisk og politisk. Eg trur mange ønsker å vere fagorganisert, men ikkje knytt til eit spesifikt politisk parti, seier Wiborg, som peikar på at fallet har vore spesielt stort i LO-tilknytta forbund.

Lønsauken på topp og botn

• I 2016 fekk dei 10 prosentane med lågast årsløn i snitt 273.600 kroner og 5,3 prosent av den samla lønssummen, ifølge Teknisk beregningsutvalg. Til samanlikning hadde dei 10 prosentane med høgast årsløn ei snittløn på 1.041.600 kroner og fekk 20,1 prosent av kaka.

• I 2006 fekk dei 10 prosentane på botnen i snitt 217.200 kroner og 5,9 prosent av den samla løna, ifølge beregningsutvalget. Dei 10 prosentane på toppen hadde ei snittløn på over 702.800 kroner og fekk 19,2 prosent av kaka.

• Den eine prosenten på toppen har hatt ein lønsvekst frå 1.229.700 kroner i 2006 til 1.929.600 kroner i 2016 og den største lønsveksten av alle.

• Kvinner er overrepresentert blant dei lågast løna og kraftig underrepresentert blant dei høgast løna.

Dei lågtløna har hatt ein reell lønsauke på 3 prosent, når vi justerer for prisstigning. Medan dei høgtløna har hatt åtte gongar gongar så stor lønsauke, på 25 prosent. Den eine prosenten på lønstoppen har hatt ein auke på heile 34 prosent, som er elleve gongar meir enn dei ti prosentane på botn.

Verst i privat sektor

For dei ti prosent lågast løna i privat sektor har det vore tilnærma ingen lønsvekst frå 2008 til 2015, ifølge ein rapport frå Senter for lønnsdannelse som vart skriven på oppdrag frå LO.

Denne gruppa hadde ei reallønsvekst på 0,5 prosent frå 2008 til 2015.

Rapporten viser til at forskjellane aukar i Norge: Frå 1997 har mindre delar av lønssummen hamna hos dei ti prosentane på botnen, samtidig som meir av løna hamnar hos dei ti prosentane på toppen.

Norge har de største lønnsforskjellene i Norden

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
02.02.2018
09:31
07.02.2018 09:52Mest lest

Hanna Skotheim

Kaisa om å være fattig i Norge: – Vi må se på lønningene til folk

ADVARER: Rafal Janeczeks liv ble snudd på hodet etter tiden som ansatt i bemanningsfirmaet Kranfører AS. Nå håper han andre arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

ADVARER: Rafal Janeczeks liv ble snudd på hodet etter tiden som ansatt i bemanningsfirmaet Kranfører AS. Nå håper han andre arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

Håvard Sæbø

Da Rafal (33) begynte å kreve lønn mellom oppdrag, ble jobben et mareritt

Telefonbetjenter blir trakassert at kunder.

Telefonbetjenter blir trakassert at kunder.

Illustrasjonsfoto: Motortion/Colourbox

Telefonbetjenter blir drapstruet på jobb. Her forteller tre ansatte sine historier

Det er ikke alle dokumenter fra Stortinget som kommer til å bli med hjem til Hamar når Karin Andersen avslutter sitt 24 år lange liv som stortingsrepresentant.

Det er ikke alle dokumenter fra Stortinget som kommer til å bli med hjem til Hamar når Karin Andersen avslutter sitt 24 år lange liv som stortingsrepresentant.

Torgny Hasås

Etter 24 år mistet SVs Karin Andersen plassen sin på Stortinget: – Jeg har veldig mye ugjort i politikken

NESTEN PARKERT FOR GODT: Yngve Hovland (52) ble hardt skadet på jobb i fengselet. Sykkelen holder ham oppe på fritida.

NESTEN PARKERT FOR GODT: Yngve Hovland (52) ble hardt skadet på jobb i fengselet. Sykkelen holder ham oppe på fritida.

Eivind Senneset

Først to år etter, er yrkesskaden til Yngve godkjent av Nav

Sverre Myrli har formelt bedt Europautvalget sørge for at implementeringen av EUs fjerde jernbanepakke legges på is.

Sverre Myrli har formelt bedt Europautvalget sørge for at implementeringen av EUs fjerde jernbanepakke legges på is.

Helge Rønning Birkelund

Arbeiderpartiet har formelt bedt regjeringen utsette jernbanepakke fire

ULOVLIG PRAKSIS: Unibuss må betale 5000 kroner til Ruter dersom sjåfører bryter mobiltelefonreglementet til Ruter, men Oslo tingrett mener Unibuss sin praksis med å la sjåførene selv betale den «boten» er ulovlig.

ULOVLIG PRAKSIS: Unibuss må betale 5000 kroner til Ruter dersom sjåfører bryter mobiltelefonreglementet til Ruter, men Oslo tingrett mener Unibuss sin praksis med å la sjåførene selv betale den «boten» er ulovlig.

Roy Ervin Solstad

Bussjåfør ble bøtelagt for mobilbruk, men nektet å betale. Nå har han vunnet i retten

HÅP: – Jeg er glad fordi vi nå kan få endret lovverket. Nå er det flertall på Stortinget for å få vekk karenstiden. Det er flertall for at syke og skadde mennesker kan få beholde inntekten sin, arbeidsavklaringspenger, helt fram til de er ferdig avklart i Nav og helsevesenet, sier Elisabeth Thoresen, som leder AAP-aksjonen.

HÅP: – Jeg er glad fordi vi nå kan få endret lovverket. Nå er det flertall på Stortinget for å få vekk karenstiden. Det er flertall for at syke og skadde mennesker kan få beholde inntekten sin, arbeidsavklaringspenger, helt fram til de er ferdig avklart i Nav og helsevesenet, sier Elisabeth Thoresen, som leder AAP-aksjonen.

Jan-Erik Østlie

AAP-generalen øyner håp om bedre forhold for syke og skadde i norsk arbeidsliv

Ansatte i pleie- og omsorgstjenesten har mer kvelds- og nattarbeid enn andre yrkesgrupper, ifølge arbeidslivsbarometeret til YS.

Ansatte i pleie- og omsorgstjenesten har mer kvelds- og nattarbeid enn andre yrkesgrupper, ifølge arbeidslivsbarometeret til YS.

Tri Nguyen Dinh

Vi jobber mer kveld, natt og helg enn før. Disse bransjene skiller seg ut

DRØMME-STATSRÅDER: Trine Lise Sundnes (Ap), Terje Aasland (Ap), Freddy Øvstegård (SV), Mona Fagerås (SV) , Arne Nævra (SV) og Sverre Myrli (Ap) er blant politikerne forbundene peker på som sine favoritter.

DRØMME-STATSRÅDER: Trine Lise Sundnes (Ap), Terje Aasland (Ap), Freddy Øvstegård (SV), Mona Fagerås (SV) , Arne Nævra (SV) og Sverre Myrli (Ap) er blant politikerne forbundene peker på som sine favoritter.

Bakgrunnsfoto: Erlend Angelo

Her er LO-forbundenes ønske-statsråder

Leif Martin Kirknes

LOs tre mektigste krever at Støre endrer loven

– Det er sånn at vedtak som er fattet i Stortinget, er det konstitusjonell tradisjon for at en gjennomfører, sier Erna Solberg.

– Det er sånn at vedtak som er fattet i Stortinget, er det konstitusjonell tradisjon for at en gjennomfører, sier Erna Solberg.

Tormod Ytrehus

Solberg om EUs fjerde jernbanepakke: – Tradisjon for å gjennomføre stortingsvedtak

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad innrømmer at han aktivt prøvde å unngå skatt på statsrådsbolig.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad innrømmer at han aktivt prøvde å unngå skatt på statsrådsbolig.

Jan-Erik Østlie

Ropstad innrømmer at han prøvde å unngå skatt på pendlerleilighet

Kommentar

Erna Solberg vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering, skriver Kjell Werner.

Erna Solberg vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering, skriver Kjell Werner.

Jan-Erik Østlie

«Erna vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering»

Kommentar

Statsministerens kontor, med Erna Solberg i spissen, har et medansvar i Ropstad-saken, skriver ANB-redaktør Kjell Werner.

Statsministerens kontor, med Erna Solberg i spissen, har et medansvar i Ropstad-saken, skriver ANB-redaktør Kjell Werner.

Jan-Erik Østlie

«Det tar seg ikke pent ut når Erna Solberg toer sine hender i Ropstad-saken»

BEMANNINGSBYRÅ: – Bemanningsbyrået har ødelagt livet mitt, sier Rafal Janeczeks om tiden som ansatt i Kranfører AS. Han håper arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

BEMANNINGSBYRÅ: – Bemanningsbyrået har ødelagt livet mitt, sier Rafal Janeczeks om tiden som ansatt i Kranfører AS. Han håper arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

Håvard Sæbø

Kranfører Rafals historie ryster politikere. Dette vil de gjøre med bemanningsbyråene

LÅGAST PÅ PRIS: App-selskapet Intercab/Ridel danka ut konkurrentane i anbodet om å køyre skoleelevar og funksjonshemma i Agder.

LÅGAST PÅ PRIS: App-selskapet Intercab/Ridel danka ut konkurrentane i anbodet om å køyre skoleelevar og funksjonshemma i Agder.

Tormod Ytrehus

App-selskap vann konkurranse om å køyre taxi for kommunen

TRAPPER OPP: LO Stat trapper opp kulturstreiken med 121 nye streikende neste uke.

TRAPPER OPP: LO Stat trapper opp kulturstreiken med 121 nye streikende neste uke.

Anders Hauge-Eltvik

Kulturstreiken for rettferdig pensjon trappes opp. Se oversikten her

Kommentar

Fagforbundets leder Mette Nord kan glede seg over at Stendi ikke anker hovedspørsmålet i Borgarting lagmannsretts dom.

Fagforbundets leder Mette Nord kan glede seg over at Stendi ikke anker hovedspørsmålet i Borgarting lagmannsretts dom.

Jan-Erik Østlie

«Stendi har krøpet til korset. Det er en seier for fagbevegelsen», skriver Kjell Werner

Leif Martin Kirknes

Støre vil ikke ha samarbeidsavtale med Rødt


Flere saker