JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Tone Tellevik Dahl, byråd for eldre, helse og arbeid i Oslo kommune, mener at Stendi har forsøkt å organisere seg vekk fra arbeidsgiveransvaret.

Tone Tellevik Dahl, byråd for eldre, helse og arbeid i Oslo kommune, mener at Stendi har forsøkt å organisere seg vekk fra arbeidsgiveransvaret.

Tori Aarseth

Oslo kommune gransket omsorgsfirmaet Stendi: Fant grove brudd på arbeidsmiljøloven

En ny rapport fra Oslo kommune konkluderer med gjentatte kontraktsbrudd og grove brudd på arbeidsmiljøloven fra Stendi, tidligere Aleris Ungplan & BOI.
09.04.2019
14:45
21.08.2023 17:14

tori@lomedia.no

Granskningen ble satt i gang i august, etter at det ble kjent at 24 konsulenter hadde saksøkt selskapet med krav om fast ansettelse. Flere av de 24 gikk også offentlig ut og fortalte om uforsvarlige arbeidstider.

– Rapporten viser at det uorganiserte arbeidslivet har inntatt helse- og omsorgssektoren. Vi har funnet brudd på kontrakt og på arbeidsmiljøloven, og vi har funnet arbeidsvakter som er helt umenneskelige. Det går på tryggheten og kvaliteten løs, sier Tone Tellevik Dahl, byråd for eldre, helse og arbeid i Oslo kommune, til FriFagbevegelse.

Stendi har en rekke innsigelser til hvordan kommunen har kommet fram til disse konklusjonene, og reagerer på det de mener er en politisering av rapporten. Byrådsleder Raymond Johansen sa til VG i helgen at rapporten viser at selvstendig næringsdrivende erstatter faste ansatte. Han uttrykte støtte til Fagforbundet, hvor de 24 konsulentene er medlemmer.

– VG fikk denne rapporten i forrige uke før vi fikk den oversendt fra kommunen selv noe senere. Det mener vi er uryddig, skriver kommunikasjonsdirektør Julie Borchgrevink i Stendi i en e-post til FriFagbevegelse.

«Alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven»

Ifølge rapporten, har Oslo kommune seks rammeavtaler, én avtale om drift av en enkeltbolig, og 46 enkeltavtaler med Stendi til en årlig verdi av 450 millioner kroner. Prosjektgruppa bak rapporten har gjennomført stedlige tilsyn og tatt stikkprøver av flere hundre ansatte og selvstendig næringsdrivende konsulenter. Dette er blant funnene:

• Kontrollen viser at Stendi stort sett overholder reglene om arbeidstid for ansatte.

• Den fant likevel flere brudd på maksimal arbeidstid per dag som beskrives som «alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven».

• Det ble funnet flere hundre tilfeller av at selvstendig næringsdrivende konsulenter har stått på jobb i mer enn et døgn uten hvile. Dette beskrives som klart uforsvarlig og alvorlige funn.

• De lengste eksemplene på sammenhengende arbeid uten dokumentert hvile var på 92 og 96 timer. Et stedlig tilsyn avdekket en arbeidsøkt på seks våkne døgn på rad.

• I flere tilfeller hadde konsulenter jobbet mer enn 70 timer i uka. Den høyeste gjennomsnittlige arbeidstiden var på nesten 109 timer på én uke.

• Rapporten påpeker gjentatte brudd på den ene kontrakten med Oslo kommune. Bruddene kommer som følge av Stendis selvpålagte øvre grense på 220 timer i måneden for konsulenter, som var en del av denne kontrakten.

• Gjennomgangen viste også mangler ved flere arbeidskontrakter. Dette gjaldt manglende stillingsprosent, manglende informasjon om pausetider og uklarhet om hvilken tariffavtale som gjaldt.

• Gjennomgangen viste flere tilfeller av at ansatte fikk for lite utbetalt for overtidsarbeid.

– Ulik grad av alvorlighet

Borchgrevink påpeker at i flere av boligene var det få eller ingen tilfeller av uforsvarlig arbeidstid, og at selskapet allerede i 2016 utarbeidet en ny standardkontrakt og jobber med å erstatte de mangelfulle kontraktene.

– Kontrollen og rapporten slår fast at Stendi stort sett overholder reglene om arbeidstid, og vi mener at det er ulik grad av alvorlighet i hva som er avdekket, skriver hun.

Det er hos de selvstendig næringsdrivende konsulentene at de fleste avvikene er funnet. Arbeidstidsbestemmelsene i loven gjelder formelt ikke for disse, men kommunen legger likevel til grunn at avvik fra grensene i medleverforskriften fort må anses som uforsvarlige.

p

– Uenig i premissene

Ifølge gjennomgangen hadde fem av seks næringsdrivende på rammeavtalen innen psykisk helse jobbet over 220 timer i måneden, noen av dem flere måneder i strekk. De hadde også jobbet mer enn 60 timer i uka, som er det maksimale antallet etter medleverforskriften.

– Som vi har forklart i vårt tilsvar til den foreløpige tilsynsrapporten, er vi uenige i premissene for å konkludere at det er brudd på arbeidstidsbestemmelsene, skriver Borchgrevink.

– Vi kan ikke se at det er grunnlag for å legge medleverforskriften til grunn som en absolutt forutsetning ved forsvarlighetsvurderingen. Etter Stendis oppfatning må en forsvarlighetsvurdering bygge på konkrete forhold på den enkelte bolig, blant annet arten av miljøarbeidet, beboermasse, brukerens behov og øvrig bemanning, skriver hun videre.

Stendi mener at det er rolige perioder med passiv tjeneste og mulighet for hvile i løpet av arbeidstida, og at avvik kan skje når det er nødvendig for å sikre faglig forsvarlige tjenester. Selskapet bestrider også en rekke av enkeltfunnene som omtales i kommunens rapport.

P

Tar ikke stilling til om konsulenter er arbeidstakere

De siste tre månedene har det pågått en rettsak i Oslo tingrett der 24 konsulenter har saksøkt selskapet med krav om å bli ansett som fast ansatt. Dommen er ventet i august.

Oslo kommunes gjennomgang tar imidlertid ikke stilling til spørsmålet om de selvstendig næringsdrivende konsulentene egentlig skulle vært arbeidstakere.

– Vi måtte gjøre et valg. Dette arbeidet har vært svært tidkrevende. Vi valgte å konsentrere oss om lønns- og arbeidsforhold og arbeidstidsbestemmelsene, sier Tellevik Dahl.

– Kommunen har hatt både stedlige tilsyn og kontroll av lønns- og arbeidsvilkår før. Hvorfor har man ikke klart å finne det som karakteriseres som grove lovbrudd tidligere?

– Jeg tror det er fordi ansvaret har vært desentralisert og fragmentert. Vi har de siste årene styrket kompetansen og sentralisert tilsyn av lønns- og arbeidsvilkår til Velferdsetaten. Da får vi en sterkere fagenhet som bare jobber med dette. Før var ansvaret ute i den enkelte bydel, og det blir veldig sårbart.

p

– Ikke godt nok

I 2017 ble en rekke nye krav til kommunens kontrakter, kjent som Oslomodellen, innført, særlig innenfor bygg og anlegg. Fra 2019 er kravene spesielt tilpasset også helse- og omsorgssektoren. Det gjelder blant annet krav om faste stillinger, heltid, lærlinger, språkkrav og innsyn i økonomisk gevinst. Men dette gjelder altså ikke for de eksisterende kontraktene.

– Vi kommer nå til å be Stendi om å bake inn de nye kravene i de gjeldende kontraktene. Det vil overraske meg hvis de motsetter seg det. Hvis de vil inngi anbud senere, så må de uansett følge de nye reglene i Oslomodellen, sier Tellevik Dahl.

– En av kontraktene med flest brudd ble inngått i 2016, under dette byrådet. Hvorfor satte dere ikke disse betingelsene da?

– Det tar tid å lage ny politikk som er juridisk holdbar, og i mellomtiden var det kontrakter som gikk ut og som vi var nødt til å inngå på nytt.

Byråden er tydelig på at hun ikke kjøper argumentene til Stendi.

– Vi har kontrollert over en lang tidsperiode og tatt de lange linjene når vi har vurdert dette. I en periode på tre måneder så må man finne mer varige løsninger hvis det er sykdom eller andre ting som skjer. Så den type bortforklaring er ikke godt nok fra Stendi sin side, sier hun.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
09.04.2019
14:45
21.08.2023 17:14