JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Til høsten kan IA-avtalen være historie. Frps mektige arbeidslivs-politiker vil se på alternativer

Frp-politikeren Erlend Wiborg (34) får både IA-avtalen og hver tredje budsjettkrone på pulten sin i løpet av høsten.
Erlend Wiborg leder en av de viktigste komiteene på Stortinget.

Erlend Wiborg leder en av de viktigste komiteene på Stortinget.

Sissel M. Rasmussen (arkivfoto)

helge@lomedia.no

– IA-avtalen blir nok en overordnet sak for oss i høst. Spørsmålet blir om det er riktig med en ny IA-avtale eller om det er andre måter man kan nå målene på, sier Erlend Wiborg.

Frp-politikeren er altså leder for den største og kanskje viktigste komiteene på Stortinget. Det er ikke bare fordi hver tredje krone i statsbudsjettet skal innom arbeids- og sosialkomiteen.

Ingen andre komiteer har flere saker på bordet. Og denne komiteens arbeid berører hver enkelt av oss i hverdagen og på jobb hver eneste dag.

Wiborg er forberedt på en intens høst.

Hauglie vurderer å gjøre tiltak for inkluderende arbeidsliv tilgjengelige for alle bedrifter

IA-avtalen

– Vi behandler blant annet saker som gjelder pensjon. Det fortjener å bli grundig behandlet. Vi har saker som omhandler hvordan man har det på jobb, regler for hva som skjer hvis man mister jobben og spørsmålet rundt sykepenger, sier Erlend Wiborg til FriFagbevegelse.no.

Størst av alle saker i høst blir imidlertid spørsmålet om IA-avtalen skal fortsette og i hvilken form. Dagens avtale gjelder fram til nyttår.

Bokstavene står for inkluderende arbeidsliv, hvor målet er å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

Målet er et sykefravær på nasjonalt nivå som ikke overstiger 5,6 prosent. Siste beregning fra Statistisk sentralbyrå, for første kvartal, viste et sykefravær på 6,4 prosent.

Partene åpner for å skrote IA-avtalen

– Målene bak IA-avtalen er å få flere til å stå lenger i arbeid. Flere gjør det, og det er det bred politisk enighet om. Men det er litt uenighet om virkemidlene, sier Wiborg.

– Men det er ikke klart hvor man ender i denne saken. Man skal få folk til å stå lenger i arbeid, men om det er en ny IA-avtale eller andre måter å nå disse målene på er jeg ikke sikker på. Det pågår et tett samarbeid med partene i arbeidslivet her, legger han til.

– Det er tre viktige pilarer i IA-avtalen. Hvordan inkludere flere inn i arbeidslivet. Hvordan få folk til å stå lenger i arbeid. Og hvordan man kan redusere sykefraværet, poengterer han.

Erna Solberg sier nei til kutt i sykelønna

Han får imidlertid ikke mye drahjelp i partene i arbeidslivet, som har startet prosessen.

– Jeg kan spore en stor IA-trøtthet. Vi må ha mer energi inn i avtalen, har NHOs Nina Melsom uttalt til FriFagbevegelse.no.

– Jeg er åpen for å videreføre avtalen, men det må vesentlige endringer til. Resultatet har ikke vært godt nok, har arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie sagt.

Mens sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO er rimelig sikker på at alle parter, inklusive myndighetene, er tjent med en IA-avtale.

Trygdemelding

Erlend Wiborg står for å videreføre den politikken som har vært ført med den borgerlige regjeringen. Det er flere områder hvor han mener man fortsatt kan forenkle, og han vil fortsette å skape et fleksibelt arbeidsliv samtidig som man ivaretar rettigheter og vern for arbeidstakere.

SV har levert et representantforslag om «å gi trygdeoppgjøret en fullverdig behandling i Stortinget for å vise landets eldre den respekt de fortjener».

– Uansett kommer dette opp i Stortinget. Hver høst behandler vi trygdemeldingen som tar for seg inntektsutviklingen for uføre og pensjonister, hvordan utviklingen er og hvordan regjeringen ser for seg den i framtiden.

Trygdeoppgjøret: – Vi forlanger å bli behandlet som voksne folk!

En tredjedel av statsbudsjettet

Videre vil behandlingen av statsbudsjettet ta mye tid.

– Siden vi har en tredjedel av utgiftene på statsbudsjettet, er det snakk om en formidabel sum og en kompleks budsjettdel som det alltid blir store diskusjoner om, bekrefter Erlend Wiborg.

Noe som vanskeliggjør behandlingen, er at KrF har valgt å stå utenfor komiteen. Wiborg mener det ikke er en ideell situasjon. Fordi komiteen er så stor og viktig – og fordi regjeringen er avhengig av KrF for å sikre flertall i Stortinget – skulle han veldig gjerne sett at KrF hadde prioritert annerledes.

– KrF burde vært her. Også fordi partiet har et sterkt engasjement for flere av sakene som komiteen behandler. Men de må ta sine egne valg, sier Erlend Wiborg.

Han mener samtidig at det hadde vært klokt av KrF å være en del av regjeringen.

– Jeg mener det ville bra for Norge å få en tydeligere avklaring og en regjering med flertall i Stortinget. Jeg håper de tar en avgjørelse og aller helst at de velger borgerlig side, sier Wiborg.

– Men det avhenger selvsagt hvilken politikk man forhandler seg fram til. Men de må ta sine vurderinger selv, mener han.

KrF velger side til høsten – utelukker ingen alternativ

Pensjon fra første krone

En av de største politiske kampene som vil stå i høst, er spørsmålet om det skal innføres pensjon fra første krone. Arbeiderpartiet og SV har inne et representantforslag om dette. Det er imidlertid en sak for finanskomiteen på Stortinget.

I forbindelse med meklingen mellom LO og NHO i lønnsoppgjøret for 2016, ble det enighet om å ta kontakt med statsministeren for å modernisere pensjonsordningene i privat sektor. En arbeidsgruppe ble nedsatt, som utredet om arbeidstakere bør få adgang til å opprette en egen pensjonskonto.

Fire endringer som kan gi én million nordmenn bedre pensjon, hvis venstresida får flertall

Arbeidsgruppen utredet i tillegg om arbeidstakere bør få pensjon også for arbeidsforhold med varighet kortere enn 12 måneder, om det bør gis medlemskap i pensjonsordninger for arbeidstakere under 20 år, og for arbeidstakere med stillingsbrøk under 20 prosent. Arbeidsgruppen utredet også om arbeidstakere skal sikres pensjonsopptjening fra første krone gjennom å endre regelen om at arbeidsgiver ikke har plikt til å betale innskudd for inntekt under 1G.

Regjeringen har sendt ut på høring forslag om å innføre en individuell pensjonskonto, og å gi arbeidstakere med mindre enn 12 måneders arbeidsforhold rett til pensjon. Opposisjonen er kritisk til at regjeringen ikke samtidig sendte på høring de resterende forslag til endringer som arbeidsgruppen utredet.

Frp-topp vil ikke gi pensjon fra første krone – med mindre NHO sier ja

Warning
Annonse
Annonse