JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Fra stykkevis og delt – til helhet?

Det blir for snevert når enkelte kun fokuserer på OPS eller ikke - som utfordringen for utbygging av samferdsel her i landet. Like viktig er organiseringen av planarbeidet og etatene som har ansvaret! Nasjonal Transportplan (NTP) skulle være virkemiddelet for å planlegge transportformene i sammenheng og legge til rette for helhetlige løsninger i forkant av samfunnsutviklingen. Det har vi ikke oppnådd!07.04.2011
14:02
16.12.2013 15:51

Fortsatt har vi en stykkevis og delt planlegging, gjennomføring, finansiering og organisering av transportpolitikken i Norge -koblet fra annen samfunnsplanlegging. Vi har 4 ulike etater som planlegger, bygger ut og vedlikeholder hver sin transportform (vei, jernbane, havner, flyplasser), og to departement som har ansvaret. Vi vedtar og finansierer utbygging av vei og jernbane med små strekninger av gangen – stykkevis og delt. Det er en lang og omstendelig planprosess for samferdselsprosjekter før de blir prioritert inn i NTP, og det er ingen garanti for at de blir gjennomført. Vi har behov for en TransportReform i Norge!

En slik transportreform må ha som mål at Nasjonal Transportplan blir det overordnede styringsdokumentet for et sammenhengende transport- og logistikknett som tjener samfunnsutviklingen i Norge, slik den var tenkt å være. Og vi må sørge for at den blir gjennomført som vedtatt.

Det er spesielt tre ting som er viktige for å komme dit.

For det første må de 4 etatene som har ansvar for samferdsel slås sammen til en transportetat med en ledelse, og havner og farleder bør overføres til samferdselsdepartementet. Det er nødvendig å samle kompetansen og få en felles ledelse med et klart ansvar for planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av hele transportsystemet i Norge.

For det andre: I dag legger etatene fram sine sektorvise planforslag i ett dokument og ansvaret for koordineringen av NTP er lagt til Veidirektoratet. Stortingsmeldingen Nasjonal Transportplan, som er Stortingets beslutningsgrunnlag, utarbeides i Samferdselsdepartementet. Forut for at disse dokumentene utarbeides er det lagt ned flere år med planarbeid i kommunene og fylkene sammen med den enkelte etat, med konseptvalgutredninger og kvalitetssikring av disse (KVU, KS1 og KS2). Dette planarbeidet må effektiviseres på alle plan og plankompetansen samles og suppleres med samfunnsplanleggere. Ansvaret bør samles ett sted enten i en felles transportetat, eller i et eget Transportplanleggingssekretariat i Samferdselsdepartement.

For det tredje må vi i langt større grad enn i dag se transportformene i sammenheng når vi planlegger og bygger ut slik at vi får en sammenhengende infrastruktur for tog, bil, båt og fly. Med en stykkevis og delt utbyggingstakt som i dag, får vi ikke de effektene av en investering som vi kunne ved å bygge ut infrastrukturen sammenhengende. Finansdepartementet har igangsatt en gjennomgang av kost-/nytte-analysene som ligger til grunn for prosjektene, og plansystemet med konseptvalgutredninger og kvalitetssikringer før et prosjekt blir prioritert. Vi har fått vedtatt 3 større prosjekter med prosjektfinansiering. Det er bra! Men det er på tide å se på organiseringen av dette viktige området på nytt, og utvide prosjektfinansiering til flere prosjekter. Dette krever en annen planlegging, og en annen behandlingsmåte av samferdselsprosjekter i politiske organer, med bindende vedtak og finansiering av hele prosjekter, ikke parsellvise vedtak og finansiering gjennom de årlige budsjetter slik vi stort sett gjør i dag. Dette er blant forslagene landsmøtet i AP skal drøfte til helgen.

07.04.2011
14:02
16.12.2013 15:51Mest lest

Colourbox.com

Nye satser for pensjon og trygd

Hanna Skotheim

Nav-ordning tom for penger: – Kom som «lyn fra klar himmel»

Nora Berntzen synes «quiet quitting» fortjener en bedre diskusjon i Norge.

Nora Berntzen synes «quiet quitting» fortjener en bedre diskusjon i Norge.

Ida Bing

Nora er en «quiet quitter»: – Det har et ufortjent dårlig rykte

Mennene vil jobbe for å minske frykt for barnevernet i det somaliske miljøet i Skien. F.v: Abdirahman Hassan Adow, Siidali Omar og Abdirahman Hasan.

Mennene vil jobbe for å minske frykt for barnevernet i det somaliske miljøet i Skien. F.v: Abdirahman Hassan Adow, Siidali Omar og Abdirahman Hasan.

Hanna Skotheim

Somaliske menn vil samarbeide med barnevernet: – Vi må få vekk frykten

Magnus Hauge under en vinterøvelse.

Magnus Hauge under en vinterøvelse.

Privat

Magnus klarte ikke å løpe - fikk ikke bli ingeniør

Endringa kan tre i kraft fra 1. januar 2024.

Endringa kan tre i kraft fra 1. januar 2024.

Brian Cliff Olguin

Terskelen for opptjening av pensjon i staten senkes

Elisabeth Thoresen leder AAP-aksjonen og deltar på flere arrangementer for å snakke om saken.

Elisabeth Thoresen leder AAP-aksjonen og deltar på flere arrangementer for å snakke om saken.

Hanna Skotheim

Nav skriver vedtak det er helt umulig å forstå, mener AAP-aksjonen

– Det er mye nytt jeg må sette meg inn i. Men det er moro, sier Rolf Johan Johansen.

– Det er mye nytt jeg må sette meg inn i. Men det er moro, sier Rolf Johan Johansen.

Alf Ragnar Olsen

Rolf Johan (28) gikk fra Posten til Tesla. Han har et råd til andre på jobbjakt

Hanna Skotheim

Da Wenche fikk kreft innså hun hvor lite hun skjønte av Nav-systemet

Julia Gałczyńska ble leid ut fra bemanningsbyrået FresWork til bøndene i bærbygda Fresvik i Sogn. Lønna var langt under det hun hadde krav på. Bo- og arbeidsforhold var kritikkverdige.

Julia Gałczyńska ble leid ut fra bemanningsbyrået FresWork til bøndene i bærbygda Fresvik i Sogn. Lønna var langt under det hun hadde krav på. Bo- og arbeidsforhold var kritikkverdige.

Privat. Innfelt: Sondre Dalaker/NRK

Julia vant i retten, men kan gå glipp av pengene fordi hun bor i Polen

Renathe Remes Øen, hovedtillitsvalgt i Bergen kommune, skjønner godt at fast ansatte er frustrerte over sommervikarenes bonuser.

Renathe Remes Øen, hovedtillitsvalgt i Bergen kommune, skjønner godt at fast ansatte er frustrerte over sommervikarenes bonuser.

Hanna Skotheim

Her tjener sommervikarene mer enn de fast ansatte

– Heldigvis var det noen som tok initiativ til slutt, sier Hanna Breden (25).

– Heldigvis var det noen som tok initiativ til slutt, sier Hanna Breden (25).

Martin Guttormsen Slørdal

Hanna fryktet at drømmejobben skulle glippe. Så skrev hun en Facebook-post

Klubbleder for Fellesforbundet på verftet Kimek i Kirkenes, Rainer Ingebrigtsen, forteller om tøffe uker etter at det ble satt bom stopp for arbeid på russiske fartøy den 12. mai.

Klubbleder for Fellesforbundet på verftet Kimek i Kirkenes, Rainer Ingebrigtsen, forteller om tøffe uker etter at det ble satt bom stopp for arbeid på russiske fartøy den 12. mai.

Håvard Sæbø

Samtlige 84 på Kirkenes-verft kan bli oppsagt

Visegeneralsekretæren i ETUC, Claes-Mikael Stahl, er inspirert av at LO lyktes med å forhandle fram reallønnsvekst.

Visegeneralsekretæren i ETUC, Claes-Mikael Stahl, er inspirert av at LO lyktes med å forhandle fram reallønnsvekst.

Herman Bjørnson Hagen

Hyller den norske storstreiken: – Det LO lyktes med i Norge, har jeg ikke sett noen andre klare

USS Gerald R. Ford i Oslofjorden, drevet av to atomreaktorer.

USS Gerald R. Ford i Oslofjorden, drevet av to atomreaktorer.

Merete Jansen

Hva om det skjer en ulykke på et atomdrevet skip?

– Hvis Ikea vinner denne rettssaken, blir det jakt på tillitsvalgte i alle bedrifter der klubbledere hever stemmen og sier sin mening, sier HK-leder Christopher Beckham.

– Hvis Ikea vinner denne rettssaken, blir det jakt på tillitsvalgte i alle bedrifter der klubbledere hever stemmen og sier sin mening, sier HK-leder Christopher Beckham.

Leif Martin Kirknes

LO-topp: – Ikea er verst i klassen på fagforeningsknusing

Debatt

Politikere fra fjerne land har kommet til Norge for å studere modellen. Men den er en bløff, skriver Simen Tveitereid.

Politikere fra fjerne land har kommet til Norge for å studere modellen. Men den er en bløff, skriver Simen Tveitereid.

Brooks Rice / Unsplash

Vil seks timer på jobb gjøre hverdagen lettere? Ja, er svaret

Kommentar

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen har grunn til å smile bredt, skriver Kjell Werner.

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen har grunn til å smile bredt, skriver Kjell Werner.

Ida Bing

Etter flere år med uro rundt trygdeoppgjøret, er det nå full enighet

Morten Eitran (til høyre) har det fint. Arbeidsmandens journalist (til venstre) har det ikke så fint.

Morten Eitran (til høyre) har det fint. Arbeidsmandens journalist (til venstre) har det ikke så fint.

Martin Guttormsen Slørdal

Her skal Camilla kjøre opp på nytt. Se dommen fra sensor Morten

Flyteriggavtalen gjelder for ansatte på flyttbare offshoreinnretninger, samt plattformboring på permanent plasserte innretninger på norsk sokkel.

Flyteriggavtalen gjelder for ansatte på flyttbare offshoreinnretninger, samt plattformboring på permanent plasserte innretninger på norsk sokkel.

Arkivfoto: Eivind Senneset

Brudd i lønnsforhandlingene til oljearbeidere


Flere saker