JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Astrid Søgnen beholder årslønna si og får dekket advokatutgifter. Her er avtalen som gjorde at skolesjefen går av

Astrid Søgnen får dekket over 400.000 kroner i advokatutgifter i forbindelse med at hun ikke ønsket å trekke seg fra stillingen som direktør for Utdanningsetaten, slik skolebyråden ville. Hun beholder også sin nåværende årslønn.
Direktør for Utdanningsetaten i Oslo, Astrid Søgnen, går av.

Direktør for Utdanningsetaten i Oslo, Astrid Søgnen, går av.

Mimsy Møller, Dagsavisen

Det er noe av det som kommer frem i avtalen om overgang til annen stilling mellom Astrid Søgnen og hennes arbeidsgiver, som Dagsavisen har fått tilgang til.

Etter at det onsdag ble kjent at Astrid Søgnen går av som sjef for Utdanningsetaten i Oslo kommune, og over i en annen stilling i kommunen innenfor kultur- og biblioteksektoren, kan Dagsavisen nå bringe flere detaljer om betingelsene rundt selve overgangen.

Flere enn Astrid Søgnen bør vurdere å gå, mener Skolenes landsforbund

Kjernen i Søgnens avtale:

• Søgnen fritas fra arbeidsplikten fra 1. desember 2018 og fram til hun tiltrer i ny stilling 1. april 2019. I perioden på fire måneder vil hun ha permisjon med lønn. Opparbeidet og ikke benyttet ferie og avspasering for 2018 anses avviklet i denne perioden.

• Den nye stillingen skal være i samsvar med Søgnens fagkompetanse og ledererfaring, og kan være en lederstilling eller fagstilling på overordnet nivå.

• Søgnen skal videre i rimelig utstrekning stå til disposisjon for utredningsarbeid for kommunen slik at den kan nyttegjøre seg Søgnens kunnskap som utdanningsdirektør i Oslo komumne gjennom 18 år.

• Søgnen beholder sin nåværende årslønn på 1.291.200 kroner pluss et ikke oppgitt personlig tillegg. Hun beholder også dagens arbeids- og pensjonsvilkår som hun har som direktør i Utdanningsetaten per 30. november 2018 og frem til pensjonsalder ved fylte 70 år i november 2021.

• Astrid Søgnens utgifter til juridisk bistand dekkes etter regning med 400.000 kroner pluss merverdiavgift på bakgrunn av faktura fra advokatfirmaet Wiersholm.

Utdanningsdirektør Astrid Søgnen går av

– Ikke mitt ønske

Etter at det onsdag formiddag ble kjent at Astrid Søgnen fratrer stilling som sjef for Oslo-skolen etter 18 år, sa skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) dette til Dagsavisen:

– Jeg er glad for at vi i dag har kommet frem til en løsning hvor Astrid Søgnen går over i en annen stilling i Oslo kommune. Astrid Søgnen har gjennom 18 år gjort en viktig jobb som utdanningsdirektør i Oslo. Vi har en skole som på mange områder er svært god, og jeg er stolt av Osloskolen og våre dyktige lærere, ledere og ansatte i administrasjonen. Samtidig er skolen og Oslo i endring, og etter 18 år er det nå tid for å slippe nye krefter til i direktørstillingen.

– I en overgangsperiode vil vi hente inn en ekstern leder som konstitueres som direktør. Stillingen vil bli utlyst på vanlig måte, sier Thorkildsen til Dagsavisen.

Følg oss på Facebook!

Avgangen kommer etter lang tids maktkamp mellom politisk ledelse ved skolebyråd Inga Marte Thorkildsen og ledelsen i Utdanningsetaten, og var ikke noe Søgnen selv ønsket:

– Det har ikke vært mitt ønske å slutte som utdanningsdirektør i Oslo akkurat nå. Jeg er veldig stolt av det vi har fått til de siste 18 årene i Osloskolen og takknemlig for innsatsen til lærere, skoleledere, mine folk i administrasjonen og alle andre ansatte på alle nivåer, sier Søgnen i pressemeldingen.

– Jeg mener at jeg har ledet etaten på en god måte og til gode resultater for elevene. Jeg må likevel konstatere at byråd Inga Marte Thorkildsen ønsker at jeg går over i annen stilling. Jeg har derfor i dag akseptert det, sier Søgnen.

Om ny jobb sier hun:

– Jeg er litteraturviter og vil bidra på kulturområdet i kommunen. Det er noe jeg gleder meg til, uttalte Astrid Søgnen i en pressemelding.

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) har fortsatt sjefens tillit

Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i skolesektoren.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse