JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
På nett kan barn og unge oppleve mobbing døgnet rundt.

På nett kan barn og unge oppleve mobbing døgnet rundt.

Colourbox.com

Mobbing på nett

Felles front mot nettmobbing og netthat

Hvordan kan lærere og foreldre samarbeide for å bekjempe nettmobbing og netthat? Det var tema for et webinar i februar der forbundsleder Mette Johnsen Walker i SL representerte lærerne i panelet.10.03.2022
12:08
10.03.2022 12:16

sidsel@lomedia.no

– Det er noe som er blitt snakket om lenge, men det blir bare mer og mer og det blir ikke tatt tak i. Mange venner av meg er blitt hengt ut på nett, men de sier ikke ifra, sa elev Mari Solvi ved Fyllingsdalen videregående skole i Bergen. Hun representerte elevene i panelet på webinaret i regi av stiftelsen Barnevakten på Safer Internet Day 8. februar.

Barnevakten er en norsk, ideell stiftelse som jobber for at barn og unge skal bruke digitale medier på en trygg og bevisst måte. Organisasjonen ble opprettet i 2000 og finansieres gjennom medlemskap fra foreldre, barnehager og ­skoler, offentlig støtte og noen sponsorer.

I desember var Mari Solvi en av seks finalister i talekonkurransen «Ta ordet!» med sitt innlegg «Sammen kan vi ta knekken på rasisme». I konkurransen tevler flere tusen deltakere fra videregående ­skoler i hele landet om å holde den beste talen.

Mye prat om nettmobbing – lite handling

Mari Solvi er fra Odda og hun fortalte at lillesøsteren til ei venninne av henne på hjemstedet er blitt tatt bilde av på gata som uten hennes samtykke er blitt publisert på nett sammen med rasistiske ytringer.

– Det bør settes tydeligere grenser for hvilke sosiale medier barn kan ha – og aldersgrenser – fordi det skjer diskriminering og hatprat på nett mot veldig unge folk som ikke burde hatt de sosiale plattformene i det hele tatt, sa Mari Solvi. Hun etterlyste oppfølging og registrering av personer som har stor aktivitet på nett med hatefulle ytringer.

Temaet nettmobbing og netthat snakkes mye om, men det gjøres for lite, mener Mari Solvi.

– Det kunne gjort en stor forskjell om barn fra tidlig alder får lære hvor skadelig det er og hva det kan gjøre med andre og få mer empati, sa hun.

Netthat et problem i hele landet

Forbundsleder Mette Johnsen Walker i Skolenes landsforbund (SL) viste til flere undersøkelser som dokumenterer omfanget av nettmobbing og netthat blant barn og unge.

– Som lærer har man en læreplan å forholde seg til og en opplæringslov, understreket hun og viste til formålsparagrafen i opplæringsloven hvor det står:

«Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.»

– Det er vårt mandat. Vi vet ikke hvilke yrker vi utdanner denne generasjonen til. Det vi vet, er at nettbrett, mobiler, pc-er og andre digitale plattformer har kommet inn i skolen. Vi fikk en pangstart med pandemien der dette er kommet inn for fullt. Er det kommet inn ukritisk? Alle lærere har gode intensjoner men de får rett og slett ikke tid til alt, sa Johnsen Walker.

Hun understreket betydningen av samarbeidet mellom skole og hjem.

– Det de unge opplever på nett, tar de med seg inn i klasserommet. Det gjør noe med tryggheten i klasserommet. Uten trygghet er det ingen læring. Det som skjer hjemme blir med inn i skolen og motsatt, sa hun, og la til:

– Det er vanskelig å alene oppdage dette. Læreren er avhengig av å bli fortalt om det. Man kan ikke overlate dette til skolen alene.

Johnsen Walker mener løsningen må være å lære barn verktøy og lære dem å ta aktive valg i forhold til nettverk og hva de skal fortelle videre til en voksen.

– Hovedfokuset må fortsatt være å bekjempe all mobbing. Et positivt skolemiljø er forebyggende. Men det trengs også bistand fra andre enn læreren. Dersom skolen skal ha hovedansvaret blir det overlatt til læreren og den tiden læreren har til dette. Det går ikke på grunn av kapasitetsproblemer selv om man har lyst til å gjøre så godt man kan.

Forbundslederen mener kommunene og fylkeskommunene kan bidra til å finne løsninger.

– De kan tilrettelegge for møteplasser der foreldre, besteforeldre, elever, lærere og organisasjoner kan møtes og snakkes. Kan man ha en bevisstgjørende annonsekampanje – med budskapet: «Stopp! Hva er det du holder på med?» Jeg tror det handler mye om bevisstgjøring.

Foreldrenes ansvar

– Barna våre bor som regel hjemme til de er 18–19 år. Vi grugleder oss til den dagen de skal flytte ut og styre skuta sjøl. Men hvorfor er det så mye enklere for oss foreldre å gi slipp på dem i den digitale verden, for det gjør vi jo. Digitalt sett er våre barn ute av redet før de har fått alle melketennene. Vi sender dem ut på digitale jordseilaser med alt det kan innebære, sa Stig Oprann fra Foreldreutvalget for grunnutdanning (Fug). Han representerte foreldrene i panelet på webinaret.

Stig Oprann understreket at Fug jobber for å få til et best mulig samarbeid mellom skole og hjem.

– Vi i Fug mener samarbeidet mellom skole og foreldre må pusses opp, sa han. Mobbing og utenforskap er to av de utfordringene han mente skolen og foreldrene må jobbe sammen om å bekjempe.

– Vi vet at mange barn velger å ikke fortelle hva de blir utsatt for. Hvorfor er det sånn? Og vet vi foreldre hva vi skal gjøre dersom vi skal hjelpe våre egne barn eller andre i en slik situasjon? Foreldre og foreldremøtene i skolen er en ressurs vi som samfunn ikke bruker godt nok, sa han.

Stig Oprann understreket at det er foreldres plikt å delta på foreldremøter og at skolen må legge til rette for møter i samarbeid med foreldre og elever.

– Vi må involveres til å bidra med det vi vet noe om og det vi lurer på. Der vil alle få informasjon om hva som rører seg i foreldregruppa og elevgruppa og involvere hverandre i hverandres hverdag – også den digitale. Da blir terskelen til å ta kontakt med hverandre lavere, sa han.

Særlig sårbare barn og unge

Med i panelet på webinaret var også senior­rådgiver Siw Askheim i Statped. Hun jobber med tilrettelegging for barn med spesielle behov og barn med autisme.

– Denne gruppa vil jeg gjerne løfte fram fordi vi vet at de er en spesielt sårbar gruppe på grunn av sine sosiale vansker, sa hun og tilføyde at de har mye større risiko for å bli utsatt for mobbing, krenkelser og utenforskap. Barn som strever sosialt i den virkelige verden, strever også sosialt i den digitale verden, understreket hun.

– Barn i autisme-spekteret kan ha vansker med å tolke og forstå. Det gjør at de lett kan misforstå og bli misforstått. Ironi, sarkasme og metaforer er noe de strever spesielt med og det er noe vi ser mye av på nett. Det fører til at de kan si sårende og stygge ting til andre, gjerne basert på en misforståelse, sa Siw Askheim. Hun la til:

– Barn med autisme kan ha vansker med å ta andres perspektiver og vurdere konsekvensene av egne handlinger. Dette kan føre til at de kan dele bilder av andre uten å spørre om lov eller forstå hvilke konsekvenser det kan ha både for seg sjøl og den andre.

Samtidig kan digitale medier nettopp være arenaer disse barna mestrer best.

– Det kan være en vei inn i vennskap og sosiale relasjoner gjennom felles interesser som spill. Hvis man mestrer spillet, har man noe å snakke om og man kan få status gjennom det, sa Siw Askheim.

Hun mente det er viktig for denne gruppa barn å jobbe i et forebyggende perspektiv med tett oppfølging av trygge voksne fra tidlig av.

Siw Askheim orienterte også om «Gøy på nett» – et undervisningsopplegg for
1. til 4. trinn som Statped har vært med på å utvikle i samarbeid med blant andre Barnevakten og helsepersonell.

«Gøy på nett» er en gratis læringsressurs – som kan lastes ned fra nett fra nettsiden til Barnevakten – som er laget med tanke på at en hel klasse sammen skal kunne tilegne seg digital dømmekraft og godt nettvett. Det er gjort pedagogiske grep for at barn med autisme også skal kunne ha glede av undervisningen. Det er delt inn i de fem temaene skjermtid, aldersgrenser, deling, vennskap og følelser – og hvert tema har en sosial historie som er filmatisert.

Med i panelet var også direktør i etat for spesialpedagogiske tjenester i Bergen, Jogeir Sognæss.

Barnevakten

Daglig leder Leif Gunnar Vestbøstad Vik i Barnevakten ledet webinaret. Han trakk fram den nasjonale strategien «Rett på nett» som ble lagt fram av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) i Solberg-regjeringa.

Å øke den digitale kompetansen til foreldre og voksne som jobber med barn, informasjon til foreldre om digitalt foreldreskap, bidra til at foreldre skal engasjere seg i hva barn og ungdom gjør på internett og at foreldre skal forstå hvordan egen digital mediebruk påvirker barn, er noen av målene og prinsippene i strategien.

– Vi og flere andre utfordrer barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) til å gå inn i de problemstillingene, sier Leif Gunnar Vestbøstad Vik til I skolen.

10.03.2022
12:08
10.03.2022 12:16Mest lest

De nye pensjonene er klare. Etterbetaling kommer på ulike tidspunkter i mai og juni.

De nye pensjonene er klare. Etterbetaling kommer på ulike tidspunkter i mai og juni.

Hanna Skotheim

Trygdene øker fra 1. mai. Se når den blir etterbetalt

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen

Jan-Erik Østlie

Jan Davidsen hadde håpet på mer til minstepensjonistene: Slik blir den nye pensjonen

KJEMPER: Anna Maria Magnusson har lenge kjempet for å få en lønn som hun kan forsørge familien med mens hun er lærling i anleggsgartnerfaget. Hun mener lønna er for dårlig for voksenlærlinger.

KJEMPER: Anna Maria Magnusson har lenge kjempet for å få en lønn som hun kan forsørge familien med mens hun er lærling i anleggsgartnerfaget. Hun mener lønna er for dårlig for voksenlærlinger.

Ole Palmstrøm

Anna (27) fikk 0 kroner i lærlinglønn: – Jeg har fått låne penger av mamma siden september i fjor

Solfrid Alstad opplevde ikke at ledelsen var interessert i det hun hadde å si.

Solfrid Alstad opplevde ikke at ledelsen var interessert i det hun hadde å si.

Hanna Skotheim

Etter 40 år i barnevernet gikk Solfrid til lokalavisa og slo alarm. Så sa hun opp jobben

Elizabeth (19) har bodd i fosterhjem hos Tone Granaas siden hun var 17 år.

Elizabeth (19) har bodd i fosterhjem hos Tone Granaas siden hun var 17 år.

Anne Myklebust Odland

Tone kaller Elizabeth for datter, men vegrer seg for å bli fostermor en gang til

KONSUM: Tusener på hjemmekontor har økt sitt alkoholkonsum. Mest økning er blant godt utdannede og barneforeldre.

KONSUM: Tusener på hjemmekontor har økt sitt alkoholkonsum. Mest økning er blant godt utdannede og barneforeldre.

Eirik Dahl Viggen

«Hanne» så at kollegaen var beruset på Teams: – Det er ufattelig hvor lenge man kan gå slik i en statlig jobb

VENTET IKKE FORGJEVES: Fem år tok det før klubbleder Christian Ekstrøm og resten av de ansatte fikk den tariffavtalen de krevde. Det gir opptil 100.000 kroner i lønnsøkning for de ansatte.

VENTET IKKE FORGJEVES: Fem år tok det før klubbleder Christian Ekstrøm og resten av de ansatte fikk den tariffavtalen de krevde. Det gir opptil 100.000 kroner i lønnsøkning for de ansatte.

Håvard Sæbø

Christian jubler etter fem års kamp: Nå får lageransatte i opptil 100.000 mer i lønn

Oljearbeider Øyvind Akselsen møter sin tidligere arbeidsgiver i retten. Utfallet av rettsaken kan få konsekvenser for mange oljearbeidere som i perioder jobber fra skip.

Oljearbeider Øyvind Akselsen møter sin tidligere arbeidsgiver i retten. Utfallet av rettsaken kan få konsekvenser for mange oljearbeidere som i perioder jobber fra skip.

Jan Kåre Ness

Øyvind går til sak for å få betalt overtid: – Burde ikke vært tema i 2022

Du har plikt til å ta ferie. Nå nærmer det seg sommer og et avbrekk fra jobb.

Du har plikt til å ta ferie. Nå nærmer det seg sommer og et avbrekk fra jobb.

Colourbox

Kan arbeidsgiver bestemme når jeg skal ha sommerferie? 10 spørsmål og svar

Per Flakstad

Disse blir tatt ut hvis det blir kommunestreik 24. mai

– Lene begynte å tulle med meg på et seminar, minnes Ulrikke (t.v.) om de første tegnene til at det var noe mer mellom dem. Så kasta kollegaene seg på og sendte et bilde av at de stod sammen og skrev: «Planlegger fremtiden sammen». Nå er de tidligere kollegaene snart gift.

– Lene begynte å tulle med meg på et seminar, minnes Ulrikke (t.v.) om de første tegnene til at det var noe mer mellom dem. Så kasta kollegaene seg på og sendte et bilde av at de stod sammen og skrev: «Planlegger fremtiden sammen». Nå er de tidligere kollegaene snart gift.

Hanna Skotheim

Lene mente det var en privatsak da hun forelsket seg i Ulrikke på jobb. Flere er uenig med henne

Annkarin mener hun og andre med 16 års ansiennitet burde tjent 20.000 kroner mer i året.

Annkarin mener hun og andre med 16 års ansiennitet burde tjent 20.000 kroner mer i året.

Simen Aker Grimsrud

Da vernepleier Annkarin sjekket tilleggene for ansiennitet, ble hun overrasket: – Det føles feil

Ole Palmstrøm

Lisa ble slått ned av en medelev som skrek «jævla neger». Først da grep de voksne inn

SNART GODKJENT: Bilpleie, dekkskift og dekklager blir fra 1. juli omfattet av den samme godkjenningsordningen som renovasjonsbransjen har. Hos MS Bilpleie i Skien der Thomas Johansen jobber, er alt på stell allerede.

SNART GODKJENT: Bilpleie, dekkskift og dekklager blir fra 1. juli omfattet av den samme godkjenningsordningen som renovasjonsbransjen har. Hos MS Bilpleie i Skien der Thomas Johansen jobber, er alt på stell allerede.

Tormod Ytrehus

Snart må du vaske bilen selv, om du skal ha det ordentlig billig

SJOKK: A-krimsamarbeidet i Møre og Romsdal avdekte sjokkerande lønns- og arbeidsvilkår hos underleverandørar på Vard Søviknes. No har verftet tatt grep, forsikrar verftsdirektør Arnt Inge Gjerde, klubbleiar Rune Torsvik og tillitsvald Kristian Ertresvåg i Fellesforbundet.

SJOKK: A-krimsamarbeidet i Møre og Romsdal avdekte sjokkerande lønns- og arbeidsvilkår hos underleverandørar på Vard Søviknes. No har verftet tatt grep, forsikrar verftsdirektør Arnt Inge Gjerde, klubbleiar Rune Torsvik og tillitsvald Kristian Ertresvåg i Fellesforbundet.

Tormod Ytrehus

Rumenarar jobba for 30 kroner timen hos underleverandør: – Vi mista kontrollen

PRESTASJONEN AVGJØR: Marte Rian Aarnes har levd på lønn og provisjon i hele sitt yrkesaktive liv. Her sammen med sønnen Oskar (12).

PRESTASJONEN AVGJØR: Marte Rian Aarnes har levd på lønn og provisjon i hele sitt yrkesaktive liv. Her sammen med sønnen Oskar (12).

Ylva Seiff Berge

Martes årslønn er 500.000 kroner. Men med en ekstra innsats kan hun tjene langt mer

Tor Arne Johansen, konserntillitsvalgt i Tine.

Tor Arne Johansen, konserntillitsvalgt i Tine.

Erlend Angelo

Konserntillitsvalgt reagerer kraftig på hvordan Tine uttalte seg etter at de tapte i tingretten

North Sea Link kom i drift på høsten i fjor. Her jobbes det med å legge kabelen.

North Sea Link kom i drift på høsten i fjor. Her jobbes det med å legge kabelen.

Statnett

Ny analyse: Strømprisene skyldes kraftkablene til utlandet

Brian Cliff Olguin

Finansbransjen skal ikke tjene penger på ansattes pensjoner, mener store LO-forbund

Alf Ragnar Olsen

Oslo rammes først hvis det blir streik i staten


Flere saker