JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

To fylkeslag i Skolenes landsforbund (SL) legges ned

Fylkeslaget SL Viken får en kort historie

1. januar 2024 gjenoppstår fylkeslagene SL Akershus, SL Buskerud og SL Østfold.
SISTE LEDER: Njål Vigleik Grene-Johnsen er den tredje og siste lederen i SL Viken.

SISTE LEDER: Njål Vigleik Grene-Johnsen er den tredje og siste lederen i SL Viken.

Sidsel Valum

sidsel@lomedia.no

Njål Vigleik Grene-Johnsen ble enstemmig valgt som fylkesleder og hovedtillitsvalgt med hundre prosent frikjøp for perioden fram til oppløsning av storfylket Viken på representantskapsmøtet til SL Viken på Linderud i Oslo 25.–26. april. Han har vært kostituert som fylkesleder siden desember 2021.

OPPLØSER FYLKESLAGET: Representantskapsmøtet i SL Viken vedtar prosessen fram til nedleggelsen av SL Viken.

OPPLØSER FYLKESLAGET: Representantskapsmøtet i SL Viken vedtar prosessen fram til nedleggelsen av SL Viken.

Sidsel Valum

Svak nedgang i medlemstallet i 2021

Fra 1. januar 2024 gjenoppstår de gamle fylkene Akershus, Buskerud og Østfold. SL Viken trådte i kraft 1. januar 2020 – samtidig som fylket Viken – med Jeanine Norstad som fylkesleder og hovedtillitsvalgt med 100 prosent frikjøp.

– Beklagelig, men kanskje forståelig, sa fylkesleder Njål Vigleik Grene-Johnsen om at medlemstallet til SL Viken hadde en svak nedgang i 2021, da han presenterte årsberetningen til fylkeslaget på det to dager lange representantskapsmøtet. Han viste til at et krevende mellomoppgjør og pandemi preget fjoråret. Han understreket at medlemstallet har økt litt i årets første måneder. Medlemstallet var per 1. april 1.467 hvorav 972 yrkesaktive, 438 pensjonister, 43 studenter og 14 nyutdannede. Fylkeslaget hadde i fjor en stor jobb med å arrangere andre del av landsmøtet i Sarpsborg i november – som ble utsatt på grunn av pandemien.

Da Are Nerem i fjor trakk seg som fylkesleder, overtok Nål fra 1. desember vervet som fylkesleder samtidig som han ble hovedtillitsvalgt i hundre prosent stilling med frikjøp. Are, som jobber i grunnskolen, hadde kun 20 prosent frikjøp som fylkeleder med lønn dekket av fylkeslaget. Det har blitt praksis at fylkesleder velges fra videregående skole og kombinerer vervet med frikjøp som hovedtillitsvalgt, noe flere synes er problematisk og som det nok fortsatt vil bli debatt om i fylkelaget.

FYLKESLEDER: Njål Vigleik Grene-Johnsen er valgt til fylkesleder for SL VIken fram til oppløsningen. Her er Jeanine Norstad  (til venstre) dirigent og Aud Westgaard Hultberg fører protokoll.

FYLKESLEDER: Njål Vigleik Grene-Johnsen er valgt til fylkesleder for SL VIken fram til oppløsningen. Her er Jeanine Norstad (til venstre) dirigent og Aud Westgaard Hultberg fører protokoll.

Sidsel Valum

Representantskapet vedtok å legge ned SL Viken i perioden fram til 31. desember 2023 og å reetablere fylkeslagene SL Akershus, SL Buskerud og SL Østfold. Styret i SL Viken skal forberede oppløsningen av fylkeslaget fram mot representantskapsmøtet i 2023 med sikte på at fylkeslaget opphører å eksistere fra 1. august 2023. I perioden skal styret i fylkeslaget virke som normalt, avholde tillitsvalgtkonferanse og arrangere kurs for skolering av tillitsvalgte. I tida fram til august i år skal styret etablere foreninger for hvert av de kommende fylkene Akershus, Buskerud og Østfold med hver sin leder som skal planlegge etableringen av de nye fylkeslagene.

Her er det nye styret

Følgende styre for SL Viken ble valgt: Njål Vigleik Grene-Johnsen (leder og htv med 100 prosent frikjøp) (ny), Geir Andersen (htv med 50 prosent frikjøp), Tove Mehus (kasserer), Linn-Merete Hammerstad (htv med 20 prosent frikjøp), Sandra Holm, Arnt Christian Hagen, Aud Westgaard Hultberg, Beinta Marquardsen (ny), Torbjørn Carter Møller, Kristin Marie Morthen Sandvik (ny), Birgitte Larsen, Leticia Nunes (vara) (ny) og Even A. Røed (vara). Det nye styret har fått fullmakt til å velge revisor.

SL Vestfold og Telemark

Fra 1. januar 2024 blir det nytt liv i de tidligere fylkeslagene SL Vestfold og SL Telemark.

Representantskapsmøtet til SL Vestfold og Telemark i Stavern 1. april vedtok å dele opp fylkeslaget og gjenopprette de gamle fylkeslagene SL Vestfold og SL Telemark som følge av vedtak i fylkestinget 15. februar om å oppløse fylket. Det skal holdes valg og etablering av styre for SL Vestfold og SL Telemark høsten 2023. Det vil derfor ikke bli gjennomført ordinært valg ved representantskapsmøtet våren 2023 som vil bli avholdt 14. april 2023.

FORTSETTER: Espen Johansen er gjenvalgt og fortsetter som fylkesleder for SL Vestfold og Telemark fram til oppløsningen.  SL Vestfold og SL Telemark skal gjenoppstå 1. januar 2024.

FORTSETTER: Espen Johansen er gjenvalgt og fortsetter som fylkesleder for SL Vestfold og Telemark fram til oppløsningen. SL Vestfold og SL Telemark skal gjenoppstå 1. januar 2024.

Privat

Følgende styre ble valgt: Espen Johansen (fylkesleder), Staale Bergersen (nestleder og htv), Kjersti Thommesen (kasserer) (ny), Åshild Hvidsten (sekretær), Jon Theodor Andersen (ny), Lene Dahl Kullvik (studieleder), Karin Haugo, Erik Wang (vara), Jon Thorvik (vara), Elin Budde Husum (vara). Valgkomité: Arild Vinkenes, Elisabeth Ljosåk og Svein Runar Gjertsen. Revisorer: Anne Vatten og Andreas Grossmann.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i skolesektoren.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

SL Vestfold og Telemark

Fra 1. januar 2024 blir det nytt liv i de tidligere fylkeslagene SL Vestfold og SL Telemark.

Representantskapsmøtet til SL Vestfold og Telemark i Stavern 1. april vedtok å dele opp fylkeslaget og gjenopprette de gamle fylkeslagene SL Vestfold og SL Telemark som følge av vedtak i fylkestinget 15. februar om å oppløse fylket. Det skal holdes valg og etablering av styre for SL Vestfold og SL Telemark høsten 2023. Det vil derfor ikke bli gjennomført ordinært valg ved representantskapsmøtet våren 2023 som vil bli avholdt 14. april 2023.

FORTSETTER: Espen Johansen er gjenvalgt og fortsetter som fylkesleder for SL Vestfold og Telemark fram til oppløsningen.  SL Vestfold og SL Telemark skal gjenoppstå 1. januar 2024.

FORTSETTER: Espen Johansen er gjenvalgt og fortsetter som fylkesleder for SL Vestfold og Telemark fram til oppløsningen. SL Vestfold og SL Telemark skal gjenoppstå 1. januar 2024.

Privat

Følgende styre ble valgt: Espen Johansen (fylkesleder), Staale Bergersen (nestleder og htv), Kjersti Thommesen (kasserer) (ny), Åshild Hvidsten (sekretær), Jon Theodor Andersen (ny), Lene Dahl Kullvik (studieleder), Karin Haugo, Erik Wang (vara), Jon Thorvik (vara), Elin Budde Husum (vara). Valgkomité: Arild Vinkenes, Elisabeth Ljosåk og Svein Runar Gjertsen. Revisorer: Anne Vatten og Andreas Grossmann.