JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Fullføringsreformen

Nå kan alle videregåendeelever få rett til å fullføre utdanningen

– En historisk utvidelse, sa kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby om stortingsmeldinga regjeringen la fram i dag. – Regjeringen gir opp tusenvis av ungdom, sier Torstein Tvedt Solberg (Ap).
NY REFORM: Med Fullføringsreformen varsler regjeringen den største reformen i videregående skole siden Reform 94.

NY REFORM: Med Fullføringsreformen varsler regjeringen den største reformen i videregående skole siden Reform 94.

Colourbox.com

sidsel@lomedia.no

Fortsatt er det altfor mange som ikke gjennomfører videregående opplæring. I stortingsmeldingen «Fullføringsreformen – med åpne dører til verden og fremtiden» foreslår regjeringen en rekke tiltak for å tilpasse skolen bedre til elevenes og arbeidsmarkedets behov i dagens Norge.

Utvider retten til å fullføre

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) mister 5500 elever hvert år retten til offentlig finansiert videregående opplæring fordi de ikke greier å fullføre opplæringa. Regjeringen foreslår nå å fjerne tidsbegrensningen på tre år og at elever skal få rett til mer opplæring i fagene de har strøket i til de har bestått.

Videre forslår regjeringen en utvidet rett som gir voksne mulighet til å komme tilbake til videregående opplæring for å fullføre og bestå og at alle elever med kort botid og svake norskferdigheter skal få et overgangstilbud når de starter i videregående opplæring. Videre åpner regjeringen for rett til å ta nytt fagbrev for dem som allerede har fagbrev.

– Innfører A- og B-fagbrev

– Regjeringen gir opp tusenvis av ungdom, sier Torstein Tvedt Solberg (Ap) om regjeringens forslag om å lage et nytt tilbud for at elever som ikke får læreplass skal få ta fagbrev på skolen.

– Vi mener det er helt feil vei å gå og at regjeringen med dette gjør unntak til regel. Jeg frykter at regjeringen med dette vil innføre B-fagbrev, som ikke vil bli etterspurt i arbeidslivet, sier han.

– Hva foreslår Ap i stedet? Skolene kan vel ikke tvinge lærlinger på private bedrifter som ikke vil ha dem?

– Vårt krav er en læreplassgaranti. Vi ser at den største bedringen har skjedd i det private og når det gjelder for eksempel barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget, er det fortsatt mye å gå på i det offentlige. Det vil kreve en stor innsats å få til, men vi mener det er verdt det.

KRITISK: – Regjeringen gir opp tusenvis av ungdom, sier Torstein Tvedt Solberg (Ap) om regjeringens forslag om å lage et nytt tilbud for at elever som ikke får læreplass skal få ta fagbrev på skolen.

KRITISK: – Regjeringen gir opp tusenvis av ungdom, sier Torstein Tvedt Solberg (Ap) om regjeringens forslag om å lage et nytt tilbud for at elever som ikke får læreplass skal få ta fagbrev på skolen.

Leif Martin Kirknes

– Hvorfor bare begrense til ett fagbrev ekstra?

– Jeg er glad man foreslår også en rett til å ta fagbrev seinere i livet, men skjønner ikke hvorfor man begrenser det til bare ett. Hvis man har en mastergrad, så er det ingen grenser for hvor mange flere mastergrader man kan ta. Jeg er også skeptisk til hvordan regjeringen tenker å følge opp dem som ikke får læreplass, sier første nestleder Terje Moen i Skolenes landsforbund (SL).

Han var representant for SL i referansegruppa til ekspertgruppa Liedutvalget, som foreslo å innføre en ny rett til å fullføre videregående opplæring i sin sluttrapport. Rapporten ligger til grunn for stortingsmeldinga om Fullføringsreformen.

– Det er mye bra i den stortingsmeldinga regjeringen nå legger fram. Vi har ikke fått lest den skikkelig ennå og den skal nå på en brei høring. Vi vil se på detaljer i den. Som forbund er SL fornøyd med at mange av våre innspill er blitt lyttet til og at man har lyttet til mye av det vi har foreslått i rapporten til Liedutvalget, sier Terje Moen.

SKEPTISK: – Jeg er skeptisk til hvordan regjeringen tenker å følge opp dem som ikke får læreplass, sier første nestleder Terje Moen i Skolenes landsforbund (SL) – som også synes det er mye bra i stortingsmeldinga.

SKEPTISK: – Jeg er skeptisk til hvordan regjeringen tenker å følge opp dem som ikke får læreplass, sier første nestleder Terje Moen i Skolenes landsforbund (SL) – som også synes det er mye bra i stortingsmeldinga.

Bo Mathisen/Skolenes landsforbund

Dette foreslår regjeringen

• Beholde hovedlinjene i tilbudsstrukturen for studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram.

• Utrede fag- og timefordeling der alle elever har mer tid til fordypning.

• At fellesfag skal utgjøre mindre andel av elevenes timeplan enn dagens fellesfag for elever på studieforberedende. Utrede hvor stor andel fellesfagene bør være for elever på yrkesfag.

• Utrede om det er behov for at timer i noen fag samles på en termin.

• Se på om det kan legges til rette for mer og bedre fordypning i fag- og yrkesopplæringa i faget yrkesfaglig fordypning.

• Se på om forberedelse til læreplass kan bli en tydeligere del av innholdet i opplæringa på Vg2.

• Nedsette ekspertgruppe for å utrede pedagogiske, juridiske, teknologiske og etiske problemstillinger knyttet til læringsanalyse og eierskap til elevdata i skolen.

• Etablere mer enhetlig vurderingspraksis nasjonalt for å styrke kvaliteten på standpunktvurdering og på fag- og svenneprøver.

• Vurdere endringer i eksamen, blant annet i trekkordningen.

• Endre inntaksordningen for yrkesfag. Programfag skal vektes tyngre enn fellesfag.

• Se på om det skal lages nasjonalt rammeverk og/eller verktøy for realkompetanseverktøy på VGO-nivå.

• Vurdere å etablere sentre for fremragende yrkesfag.

• Starte arbeid for økt likestilling i fag- og yrkesopplæringa i samarbeid med partene.

Videreutvikle og etablere klagenemnd for godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og yrkesopplæring.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i skolesektoren.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Dette foreslår regjeringen

• Beholde hovedlinjene i tilbudsstrukturen for studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram.

• Utrede fag- og timefordeling der alle elever har mer tid til fordypning.

• At fellesfag skal utgjøre mindre andel av elevenes timeplan enn dagens fellesfag for elever på studieforberedende. Utrede hvor stor andel fellesfagene bør være for elever på yrkesfag.

• Utrede om det er behov for at timer i noen fag samles på en termin.

• Se på om det kan legges til rette for mer og bedre fordypning i fag- og yrkesopplæringa i faget yrkesfaglig fordypning.

• Se på om forberedelse til læreplass kan bli en tydeligere del av innholdet i opplæringa på Vg2.

• Nedsette ekspertgruppe for å utrede pedagogiske, juridiske, teknologiske og etiske problemstillinger knyttet til læringsanalyse og eierskap til elevdata i skolen.

• Etablere mer enhetlig vurderingspraksis nasjonalt for å styrke kvaliteten på standpunktvurdering og på fag- og svenneprøver.

• Vurdere endringer i eksamen, blant annet i trekkordningen.

• Endre inntaksordningen for yrkesfag. Programfag skal vektes tyngre enn fellesfag.

• Se på om det skal lages nasjonalt rammeverk og/eller verktøy for realkompetanseverktøy på VGO-nivå.

• Vurdere å etablere sentre for fremragende yrkesfag.

• Starte arbeid for økt likestilling i fag- og yrkesopplæringa i samarbeid med partene.

Videreutvikle og etablere klagenemnd for godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og yrkesopplæring.