JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Frontfaget

Frontfaget skulle gi de ansatte mer å rutte med

Allerede før avtalen i frontfaget var undertegnet ble det stilt spørsmål om oppgjøret var godt nok til å gi inudstriarbeiderne mer kjøpekraft.
FRONTFAGET: Når Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet, strekker ut hånda til Stein Lier Hansen, direktør i Norsk Industri, er lønnsoppgjøret i gang.

FRONTFAGET: Når Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet, strekker ut hånda til Stein Lier Hansen, direktør i Norsk Industri, er lønnsoppgjøret i gang.

Jan-Erik Østlie

torgny@lomedia.no

Møtebordet er akkurat litt for bredt til at det ser behagelig ut når Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet, strekker ut hånda til Stein Lier Hansen, direktør i Norsk Industri. Det symbolske håndtrykket markerer starten på tariffoppgjøret.

Venter høyere priser

9. mars, klokka 10: Partene har frist til 1. april å bli enige.

Selv om det er under en måned siden LOs representantskapsmøte vedtok kravene, er mye forandret. Fortsatt er det usikkert om krigen i Ukraina vil ha innflytelse på oppgjøret.

Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjøret (TBU) har justert opp tallene for prisstigningen. I februar mente utvalget at årets prisstigning kom til å bli 2,6 prosent. Nå har de økt anslaget til 3,3 prosent.

Mange mente at også dette anslaget er for lavt.

Etter en ukes forhandlinger krevde Fellesforbundet at oppgjøret skulle gå til mekling.

Riksmekler Mats Ruland og medmekler Hilde Lund møtte partene på Hotel Opera 28. mars.

I løpet av noen døgn måtte partene bli enige. Hvis ikke, ville 28.500 industriarbeidere i Fellesforbundet og YS-forbundet Parat, gå til streik.

Ikke så uenige

Over ett døgn på overtid ble partene enige.

Ifølge riksmekleren var det ikke fordi partene hadde vært så veldig uenige, men fordi de måtte forankre resultatet hos sine medlemmer.

Dessuten er det ikke rom for feil i teksten. Dette oppgjøret, frontfaget, er malen for alle oppgjørene som følger.

Resultatet ble at den økonomiske ramma for oppgjøret ble 3,7 prosent. Det er NHO som utfra hva partene er enige om, beregnet at dette blir ramma.

Slik ble årets lønnstillegg satt sammen:

• Det sentrale tillegget var 4 kroner.

• Overhenget, som betyr lønnstillegg gitt i 2021, og som gir årslønnsvekst i 2022, er beregnet til 0,9 prosentpoeng.

• I tillegg forventet partene en lønnsglidning på 1,5 prosentpoeng. Det betyr lønnsutvikling på grunn av lokale forhandlinger og personlige tillegg.

Mer å rutte med?

Partene forholdt seg til TBUs anslag til prisvekst på 3,3 prosent. Jørn Eggum kunne derfor fortelle sine medlemmer at resultatet av oppgjøret ville gi medlemmene reallønnsvekst i 2022.

Prissjokket varer og rekker

Mye tydet allerede da på at prisstigningen ville bli høyere i 2022 enn TBUs overslag.

Prisstigningstallene for mars viste en prisstigning på 4,5 prosent fra samme måned året før, og det var bare begynnelsen.

I november økte prisveksten fra november 2021 til november 2022 til 6,5 prosent.

Det siste året har prisene på matvarer steget med over 12 prosent.

De andre oppgjørene i privat sektor forholder seg lojalt til frontfagsrammen, og mye tegnet til at det skulle bli et år med lite streiker.

Frontfaget

Under tariffoppgjør forhandler partene i Industrioverenskomsten først. Dette er viktige deler av norsk eksportindustri. Dette kalles frontfaget, fordi det bestemmer normen for andre avtaleområder.

Frontfagsmodellen

Frontfagsmodellen er et system for gjennomføring av tariffoppgjøret. Frontfagsmodellen legger til grunn at lønnsveksten for industrien som er utsatt for internasjonal konkurranse ikke må være større enn at den beholder sin konkurransekraft.

Hvis andre bransjer får øke sine lønnstillegg mer enn frontfaget, vil det legge press på konkurranseutsatte næringer og drive opp lønnsnivået der, og dermed svekke konkurransekraften.

TBU

Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU), er et statlig utvalg som beregner pris-, lønnsnivå og lønnsvekst i forskjellige bransjer i Norge. Hensikten med utvalget er at partene i tariffoppgjørene skal være enige om tallgrunnlaget før forhandlingene. Det hindrer at uenighet om fakta gjør forhandlingene vanskelige. Leder i utvalget er Geir Axelsen som også er direktør i Statistisk Sentralbyrå

Warning
Annonse
Annonse

Frontfaget

Under tariffoppgjør forhandler partene i Industrioverenskomsten først. Dette er viktige deler av norsk eksportindustri. Dette kalles frontfaget, fordi det bestemmer normen for andre avtaleområder.

Frontfagsmodellen

Frontfagsmodellen er et system for gjennomføring av tariffoppgjøret. Frontfagsmodellen legger til grunn at lønnsveksten for industrien som er utsatt for internasjonal konkurranse ikke må være større enn at den beholder sin konkurransekraft.

Hvis andre bransjer får øke sine lønnstillegg mer enn frontfaget, vil det legge press på konkurranseutsatte næringer og drive opp lønnsnivået der, og dermed svekke konkurransekraften.

TBU

Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU), er et statlig utvalg som beregner pris-, lønnsnivå og lønnsvekst i forskjellige bransjer i Norge. Hensikten med utvalget er at partene i tariffoppgjørene skal være enige om tallgrunnlaget før forhandlingene. Det hindrer at uenighet om fakta gjør forhandlingene vanskelige. Leder i utvalget er Geir Axelsen som også er direktør i Statistisk Sentralbyrå