JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
ETABLERT MIDT I KOMPETANSEN: Fagskolen i Vestfold og Telemark etablerer studietilbud på Herøya i Porsgrunn – midt i industriens egen kompetansegryte.

ETABLERT MIDT I KOMPETANSEN: Fagskolen i Vestfold og Telemark etablerer studietilbud på Herøya i Porsgrunn – midt i industriens egen kompetansegryte.

Kai Hovden

Samarbeid mellom fagskole og industri:

Herøya industripark åpner portene for fagskolestudenter – vil sikre arbeidsplasser, klima og miljø

Fagskolen i Vestfold og Telemark etablerer seg med nytt studiested i Herøya Industripark i Porsgrunn. Tett samarbeid med industrien skal skape grønne arbeidsplasser.28.09.2020
12:41
28.09.2020 14:01

kai.hovden@lomedia.no

Grenland, området som omfatter både Porsgrunn, Skien, Siljan og Bamble, har en lang og rikholdig industrihistorie. For å sikre en industriell fremtid, med verden som marked, kreves det både innovasjon og kompetanse. Her kommer samarbeidet mellom fagskolen og industrien inn.

– Vi skal både sikre arbeidsplasser og ta vare på kloden, slår Tone Skau Jonassen fast.

Hun er prosjektleder og nettverksutvikler hos Green Industry Cluster. Sammen med Industrial Green Tech (IGT), TS Kompetansesenter Herøya og Herøya Industripark AS er de med på å sikre fagskolens etablering på Herøya.

Industriens behov ligger til grunn, og nå flytter man skolen nærmere for å møte disse behovene.

Les også: Ny rapport: Trepartssamarbeidet viktig for den grønne omstillingen

Digitalisering

Målet er å kunne gi et tilbud til både nye studenter og erfarne fagarbeidere innen miljø og klimagassutslipp, og ikke minst digitalisering.

– Nettopp digitalisering står sentralt i dette, og her er samarbeidet med prosessindustrien avgjørende, mener Lars Ellingsen i Periti, et selskap i TS Group. Han er også fagansvarlig for utarbeidelse av innholdet til studieplanen.

Ideene har vært mange, ifølge Hans Ole Dyrseth, leder av prosjekt- og markedsavdelingen ved Fagskolen i Vestfold og Telemark. Man ser for seg å studere konsepter og ideer fra industrien i digitale prosesser.

– Her trenger vi innspill fra både industrien og leverandører. Svarene ligger i skjæringspunktet mellom disse og fagskolen, mener Dyrseth.

Målet er å skape en arena hvor studentene kan komme sammen og diskutere digitalisering. Dette kan ofte oppfattes som et diffust begrep, men det håper samarbeidspartnerne å kunne gjøre noe med på Herøya.

– Vi er i ferd med å ferdigstille en digital fabrikk hvor konsepter kan testes ut, forklarer Dyrseth.

– Tanken er at det vil være enklere å komme fram til gode digitale løsninger når brukerne kan relatere det til flere konkrete eksempler på digitalisering, utdyper Ellingsen.

I SITT RETTE MILJØ: Fagskoleutdanning i tett samarbeid med industrien, og midt i Herøya industripark, gir studentene en unik ramme for studiene, mener samarbeidspartnerne.

I SITT RETTE MILJØ: Fagskoleutdanning i tett samarbeid med industrien, og midt i Herøya industripark, gir studentene en unik ramme for studiene, mener samarbeidspartnerne.

Kai Hovden

Her tas skolen direkte ut i den industrielle virkeligheten, og man er ydmyke overfor at det er svært kunnskapsrike folk hvor enn man snur seg.

– Utfordringen blir å implementere dette i en studieplan og finne gode undervisere. Her vil leverandørene av blant annet digitale løsninger bli avgjørende – dette er et felt hvor det ikke finnes lærebøker. Alt er i kontinuerlig endring, og nye teknologiske løsninger kommer hele tiden, slår Dyrseth fast.

En kombinasjon av god faglig og pedagogisk kompetanse skal ligge til grunn i fagskolen. Her vil folk som opplæringskoordinator Jan Erik Gløersen komme inn. Han er tilknyttet Yaras ammoniakkfabrikk på Herøya, hvor han har ansvaret for prosess-simulatoren.

– Dette er en digital tvilling av hovedprosessen i fabrikken, og den responderer dermed på samme måte ved endrede betingelser, forklarer Dyrseth.

Samling skal gi kompetanse

Initiativet til fagskoleetableringen kom fra Green Industry Cluster.

– Klyngen er møtestedet mellom industrien, akademia og leverandørene, sier Tone Skau Jonassen.

Ifølge Dyrseth har også NHO i Vestfold og Telemark vært pådriver for å få i stand fagskole på Herøya.

– Det er sammenfallende med hva toppledere i industrien i distriktet har etterspurt. Via kompetanse og digitalisering er målet å skape stabil produksjon og minimalisere produksjonsstopp. Her står også miljø og bærekraft sentralt, forklarer Dyrseth.

SKOLEBENKENE ER KLARE: På Herøya er man klare til å ta imot studentene. Foran f.v.: Hans Ole Dyrseth, leder prosjekt og markedskommunikasjon Fagskolen Vestfold og Telemark, Lars Ellingsen, dataingeniør i TS group, Irene Siljan Vestby, daglig leder for industriklyngen Green Industry Cluster. Bak f.v.: Svein Erik Mittet, avdelingsleder TS kompetansesenter, Jan Erik Gløersen, opplæringskoordinator for Ammoniakkfabrikk NII – Yara, Tone Skau Jonassen, prosjektleder for industriklyngen Green Industry Cluster og Jens Christian Thysted, rektor Fagskolen Vestfold og Telemark.

SKOLEBENKENE ER KLARE: På Herøya er man klare til å ta imot studentene. Foran f.v.: Hans Ole Dyrseth, leder prosjekt og markedskommunikasjon Fagskolen Vestfold og Telemark, Lars Ellingsen, dataingeniør i TS group, Irene Siljan Vestby, daglig leder for industriklyngen Green Industry Cluster. Bak f.v.: Svein Erik Mittet, avdelingsleder TS kompetansesenter, Jan Erik Gløersen, opplæringskoordinator for Ammoniakkfabrikk NII – Yara, Tone Skau Jonassen, prosjektleder for industriklyngen Green Industry Cluster og Jens Christian Thysted, rektor Fagskolen Vestfold og Telemark.

Kai Hovden

Klimapositiv

Irene Siljan Vestby er daglig leder i Green Industry Cluster. Hun legger ikke skjul på at det er store ambisjoner som ligger til grunn for involveringen i fagskolesatsingen.

– Målet er at vi skal bli verdens første klimapositive industriregion, sier hun.

Forbedrede og nyutviklede industriprosesser spiller en nøkkelrolle for å nå dette ambisiøse målet.

– Her kommer det digitale inn, og da kreves det kompetanse på alle nivå. Prosessindustrien er opptatt av fagarbeiderne sine. Det er de som vet hvor skoen trykker og som kjenner prosessene. Jevn og stadig bedre kvalitet er avgjørende for å nå målet om å bli klimapositiv, mener Vestby.

Bedre kontroll med prosessene skal bidra til at industrien kan kutte utslipp og gjenbruke råstoff – alt med tanke på en grønnere fremtid.

– Bevissthet rundt helheten knyttet til produksjonen må til for å til raskere omstilling i grønn retning, sier Jonassen.

Målet er at hele bedriften, eller organisasjonen om du vil, skal ha de samme referanserammene. Det øker forståelsen på alle nivåer, og bidrar til raskere omstilling.

Ny revolusjon

Samarbeidspartnerne viser til at mange frykter økt digitalisering vil føre til at arbeidsplasser går tapt.

– Vi står nå foran en ny industriell revolusjon. Arbeidsplassene vil ikke forsvinne, men de blir annerledes, slår Vestby fast.

Norsk industri har vært opptatt av effektivisering i mange år allerede. En økt satsing på digitalisering er nødvendig for fortsatt å kunne øke lønnsomheten, og for å opprettholde en konkurransedyktig industri.

– I tiden framover vil det handle om å gjøre ting smartere for å spare penger. Her står digital kompetanse sentralt, og den vil bidra til å sikre arbeidsplasser, mener Ellingsen.

Dette har industrien tatt inn over seg nasjonalt og på verdensbasis. Det gjelder å henge med i den digitale utviklingen om man fremdeles skal kunne konkurrere globalt med adresse i Norge.

– Tidligere var vi ledende på høyteknologi, mens for eksempel Kina produserte store volumer. Det har snudd, minner Ellingsen om.

Konkurransen om de klokeste industrihodene foregår globalt, og derfor er det avgjørende å være tidlig ute. Fagskolesatsingen er i så måte et ledd i å tiltrekke seg nye virksomheter på Herøya.

Digitale verktøy

Mye vil handle om å ta i bruk digitale verktøy i årene som kommer, ifølge Dyrseth.

– Det gjelder både innen planlegging, drift og stabilisering av drift i tillegg til forebyggende tiltak. Via blant annet trådløs overvåking kan man forutse problemer i maskinparken eller produksjonslinjen, og dermed forhindre eller forkorte produksjonsstopp, forklarer han.

Dyrseth forteller at utstyret ofte er på plass allerede, mens det skorter på kunnskapen om hvordan dette kan brukes. Her vil den nye fagskolesatsingen spille en sentral rolle.

– Ved å bruke digitale verktøy, kan man til enhver tid for eksempel overvåke og optimalisere produksjon, optimalisere og planlegge vedlikehold, kalibrere måleutstyr, ha områdekontroll rundt produksjonsanleggene, ha kontroll på råvarer, ha oversikt over ordre og lager og så videre. Det å gjøre denne informasjonen digitalt tilgjengelig, slik at alle som har behov for informasjonen har tilgang til den, er viktig for hele organisasjonen, forklarer Ellingsen.

Bruk muligheten

Kortere kursmoduler starter opp i høst, før man fra nyttår tilbyr studier på 30 studiepoeng. Men skal fagskolesatsingen bli en suksess må industrien være med.

– Det er avgjørende at industrien støtter opp om prosjektet, og at man er villig til å sende sine ansatte på kurs, understreker Vestby.

For fagskolen handler det om å sikre at de tilbyr kurs som er relevante.

– Det er helt avgjørende for at bedriftene skal være villige til å sende sine medarbeidere til oss. Responsen har vært svært god så langt, forteller Dyrseth.

Målet er at vi skal bli verdens første klimapositive industriregion.

Irene Siljan Vestby

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
28.09.2020
12:41
28.09.2020 14:01Mest lest

FriFagbevegelse har sett kontrakter hvor styrmenn direkte ansatt i Wizz Air har 11.000 kroner i månedslønn. Arbeidstiden er 40 timer i uka.

FriFagbevegelse har sett kontrakter hvor styrmenn direkte ansatt i Wizz Air har 11.000 kroner i månedslønn. Arbeidstiden er 40 timer i uka.

Pete Webber/Flickr (CC BY-SA 2.0)

Wizz Air-lønna: Slik er pilotens kontrakt

350.000 av dem som har vært ledig i 2020, får ikke feriepenger neste sommer av dagpengene de har fått utbetalt i år.

350.000 av dem som har vært ledig i 2020, får ikke feriepenger neste sommer av dagpengene de har fått utbetalt i år.

Emmie Olivia Kristiansen

350.000 dagpengemottakere kan gå glipp av feriepenger neste år

SIER IFRA: – Når jeg mener Nav har konkludert feil, har jeg anbefalt at Nav ikke stanser stønad eller at Nav må innvilge stønad. Jeg har da påpekt at økonomisk uforutsigbarhet skaper sterk uro og bekymring, noe som forstyrrer behandling i vesentlig grad, sier lege Paul Kavli.

SIER IFRA: – Når jeg mener Nav har konkludert feil, har jeg anbefalt at Nav ikke stanser stønad eller at Nav må innvilge stønad. Jeg har da påpekt at økonomisk uforutsigbarhet skaper sterk uro og bekymring, noe som forstyrrer behandling i vesentlig grad, sier lege Paul Kavli.

Yngvil Mortensen

Nav anklager lege for å bidra til trygdemisbruk: – Jeg gjør jobben min

FORSKJELLER: – Det er forskjeller mellom by og bygd, men det er bemanningsproblematikk svært mange steder. Dette må løses nå, og vi forstår at medlemmene opplever hverdagen som uforutsigbar. Tiltak er på gang, og vi har dialog om dette, sier de sentralt tillitsvalgte Jarle Eide, Helge Mathisen, Terje Nordgulen og Vivian Grimelid i Fagforbundet Post og finans Vestlandet.

FORSKJELLER: – Det er forskjeller mellom by og bygd, men det er bemanningsproblematikk svært mange steder. Dette må løses nå, og vi forstår at medlemmene opplever hverdagen som uforutsigbar. Tiltak er på gang, og vi har dialog om dette, sier de sentralt tillitsvalgte Jarle Eide, Helge Mathisen, Terje Nordgulen og Vivian Grimelid i Fagforbundet Post og finans Vestlandet.

Alf Ragnar Olsen

Posten Norge sa opp for mange: – Folk kom gråtende til meg

Colourbox

Feriepengene er utrygge, det haster å endre loven, mener LO

Paul S. Amundsen

På 18 år har vekternes tillegg for natt og helg kun økt med seks kroner

MINIMAL MARGIN: Bussene blir ikke parkert fra neste uke grunnet ny streik, etter at uravstemningen viste at 50,44 prosent av bussjåførene stemte ja til meklingsresultatet.

MINIMAL MARGIN: Bussene blir ikke parkert fra neste uke grunnet ny streik, etter at uravstemningen viste at 50,44 prosent av bussjåførene stemte ja til meklingsresultatet.

Tormod Ytrehus

Under 100 stemmer avgjorde bussoppgjøret. Nå får sjåførene ny lønn

Ti år etter at han falt på jobb og brakk ryggen, inngikk tidligere rørlegger Vidar Sagen i 2018 et forlik med Alpha Insurance, som skulle sikre ham 850.000 kroner i yrkesskadeerstatning. Så gikk det danske forsikringsselskapet konkurs.

Ti år etter at han falt på jobb og brakk ryggen, inngikk tidligere rørlegger Vidar Sagen i 2018 et forlik med Alpha Insurance, som skulle sikre ham 850.000 kroner i yrkesskadeerstatning. Så gikk det danske forsikringsselskapet konkurs.

Håvard Sæbø

Vidar (68) skulle få 850.000 kroner etter ulykken på jobben. Så gikk selskapet konkurs

Sykepleiere og lærere sa nei til resultatet i kommuneoppgjøret. Dermed øker faren for streik.

Sykepleiere og lærere sa nei til resultatet i kommuneoppgjøret. Dermed øker faren for streik.

Leif Martin Kirknes

Sykepleiere og lærere sier nei til lønnsoppgjøret. Hva skjer nå?

Leif Martin Kirknes

Nå skal det svi mer å si opp jobben

FRIR TIL UNGE NORDMENN: Tradisjonelle danske fagforeninger blør medlemmer til den alternative fagforeningen Krifa, som gjør nye framstøt i det norske markedet.

FRIR TIL UNGE NORDMENN: Tradisjonelle danske fagforeninger blør medlemmer til den alternative fagforeningen Krifa, som gjør nye framstøt i det norske markedet.

colourbox.com

«Billig-fagforening» vil nå unge: Har ingen tariffavtaler og tror ikke på streik

Gorm Kallestad / NTB

Regelendring fra regjeringen vil tvinge mange over på uførepensjon, mener LO-topper

Elisabeth Thoresen i AAP-akssjonen får henvendelser fra mange fortvilede medlemmer.

Elisabeth Thoresen i AAP-akssjonen får henvendelser fra mange fortvilede medlemmer.

Nanna Aanes Wolden

– Syke og uføre mennesker mister all sin inntekt, ofte over natten og uten noe varsel. De orker ikke mer

Første mulige streikedag for sykepleierne i kommunene blir mandag 23. november.

Første mulige streikedag for sykepleierne i kommunene blir mandag 23. november.

Leif Martin Kirknes

Datoen er satt: Dette kan bli første streikedag for sykepleierne og lærerne

Venstresida i norsk politikk må våge å ta oljedebatten, seier Alf Holmelid (SV).

Venstresida i norsk politikk må våge å ta oljedebatten, seier Alf Holmelid (SV).

Håvard Sæbø

Ansatte i oljeservice får ny lønn. Her er resultatet

FÅR IKKE TARIFFAVTALE: Tom Eirik Leistad (til venstre) og Morten Rabben jobber på Nokian Dekk AS sitt sentrallager i Trondheim. Siden mandag 19. oktober har de streiket for en tariffavtale bedriften nekter dem.

FÅR IKKE TARIFFAVTALE: Tom Eirik Leistad (til venstre) og Morten Rabben jobber på Nokian Dekk AS sitt sentrallager i Trondheim. Siden mandag 19. oktober har de streiket for en tariffavtale bedriften nekter dem.

Roy Ervin Solstad

– Det er jo litt rart å kalle det lønnsforhandlinger, når vi aldri forhandler om lønn

Bussjåfør Ørjan Takle tvilte seg til et ja. Kollega Øyvind Selnes stemte nei.

Bussjåfør Ørjan Takle tvilte seg til et ja. Kollega Øyvind Selnes stemte nei.

Håvard Sæbø/Tormod Ytrehus

Bussoppgjøret: Ørjan stemte ja, Øyvind stemte nei. Nå sender begge en advarsel til arbeidsgiverne

FIKSER SKOLEN: Sebastian Hestø droppet ut fra videregående. Nå kommer han seg opp om morgenen og har han funnet seg til rette på Vg2 byggteknikk.

FIKSER SKOLEN: Sebastian Hestø droppet ut fra videregående. Nå kommer han seg opp om morgenen og har han funnet seg til rette på Vg2 byggteknikk.

Martin Guttormsen Slørdal

– Hvert år har vi elever som sier at «dere berga livet mitt»

Arkivfoto.

Arkivfoto.

Håvard Sæbø

Nå må medlemmene i hotell og restaurant selv ta stilling til om de vil streike for bedre lønn

NYTT DIREKTIV PÅ TRAPPENE: Direktivet sier at alle arbeidstakere skal ha tilgang til minstelønn, enten gjennom tariffavtale eller gjennom lovfestet minstelønn.

NYTT DIREKTIV PÅ TRAPPENE: Direktivet sier at alle arbeidstakere skal ha tilgang til minstelønn, enten gjennom tariffavtale eller gjennom lovfestet minstelønn.

Ole Palmstrøm

Nå kommer EU-loven om minstelønn


Flere saker