JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
STORT ANLEGG: Vanndamp kommer ut fra pipene, og det gir ikke forurensning til miljøet.

STORT ANLEGG: Vanndamp kommer ut fra pipene, og det gir ikke forurensning til miljøet.

Sissel M. Rasmussen

Boliden i Odda utvider og moderniserer for 7 milliarder:

– Lille Odda får verdens mest miljøvennlige prosessanlegg, sier hovedtillitsvalgt Gard Folkvord

Blant gevinstene er mindre støv, støy og fysisk tunge arbeidsoppgaver for industriarbeiderne.

trond@lomedia.no

De svenske eierne av sinkverket Boliden i Odda har bladd opp sju milliarder kroner til prosessindustriens største utvidelse av sinkverket. Prosjektet har fått navnet «Green Zinc 4.0», og anlegget skal stå ferdig i 2024. Da er det nøyaktig 100 år siden verket så dagens lys. Det har hatt flere navn, blant annet Norzink, eller «zinken» på folkemunne.

Administrerende direktør Helene Seim, som for øvrig er født og oppvokst i Odda, forteller at prosjektet vil innebære mer digitalisering og automatisering.

UTVIDER: Administrerende direktør Helene Seim forteller om megainvesteringen.

UTVIDER: Administrerende direktør Helene Seim forteller om megainvesteringen.

Sissel M. Rasmussen

Miljøtillatelser

– Anlegget blir hypermoderne. Alle miljøtillatelser er gitt. Ti nye fjellhaller skal deponere avfallet fra sinkproduksjon. For prosessoperatørene vil det nye anlegget gjennom automatisering og digitalisering føre til mindre tunge arbeidsprosesser, sier hun.

Innovasjon Norge og Enova har bidratt med cirka 400 millioner kroner til prosjektet.

Hovedtillitsvalgt Gard Folkvord i Industri Energi er tilfreds med at arbeidsstokken vil utvides fra 300 til 350 ansatte når anlegget er ferdig i 2024.

Historien om industristedet Odda: Direktøren skapte et industrisamfunn – og forsvant sporløst

– Bedriften satser sterkt på lærlinger, og det er til enhver tid 25–30 lærlinger i Boliden. Samarbeidet med Odda videregående skole er av avgjørende betydning. Prosessfaget og andre fag relevant for industrien er mulig å utdanne seg til ved skolen. Å vise oss fram på NTNU og ingeniørskolene er også viktig for rekruttering, sier han.

ENTUSIAST: Hovedtillitsvalgt Gard Folkvord i Industri Energi er svært entusiastisk over at Boliden investerer 7 – sju – milliarder i nye anlegg i Boliden Odda.

ENTUSIAST: Hovedtillitsvalgt Gard Folkvord i Industri Energi er svært entusiastisk over at Boliden investerer 7 – sju – milliarder i nye anlegg i Boliden Odda.

Sissel M. Rasmussen

Økende strømpriser bekymrer Industri Energi: – Vi må investere i vannkrafta vi har i dag

Metaller

Seim forteller at man har sikret seg tilgang på nok kraft til det nye anlegget.

– Jeg vil ikke gå i detaljer, men det vil være nok tilgang på vannkraft. Fornybar energi er et konkurransefortrinn for Boliden, sier hun.

Årsproduksjonen av sink vil utvides fra dagens produksjon på 200.000 tonn til 350.000 tonn i 2024. I tillegg vil bimetallene bly, sølv og gull være mulig å utvinne med den nye teknologien.

– Jeg tror neppe vi blir rike på gull, men det er spennende om vi klarer å få til en viss utvinning, sier Folkvord.

Seim viser på en plansje hvordan Boliden Odda vil se ut etter at prosjektet er ferdig. Nytt elektrolyseanlegg og svovelsyreanlegg, ny røsteovn, utvidelse av støperiet og modernisering av luting og rensing. Kapasiteten ved kaianlegget blir også utvidet.

Krister har vært industriarbeider i Odda i 27 år: Smører albuen med smertestillende før han går på jobb

PRODUKSJON: Årsproduksjon av sink er i dag 200.000 tonn. Med det nye anlegget som skal stå ferdig i 2024, vil produksjonen øke til 350.000 tonn.

PRODUKSJON: Årsproduksjon av sink er i dag 200.000 tonn. Med det nye anlegget som skal stå ferdig i 2024, vil produksjonen øke til 350.000 tonn.

Sissel M. Rasmussen

Eksport

Bolidens marked er i overveiende grad i Europa.

– 95 prosent av vår eksport går til europeiske land. Vi får i hovedsak råstoffet fra Irland og Sverige til sinkproduksjon, sier Seim

Folkvord kan ikke få understreket nok hvor viktig EØS-avtalen er for eksport.

– Jeg ser det er diskusjon om EØS-avtalen er bra nok i LO-familien. Det vil være galskap å eksperimentere med EØS-avtalen, sier han.

Hovedverneombud Finn Bjørnar Berg og nestleder i utviklingsavdelingen, Emil Tomasgard, har klokkertro på at prosjektet vil gi lokalsamfunnet en ny optimisme.

– Som verneombud ser jeg fram til at HMS vil bli atskillig mindre utfordrende å gjennomføre enn i dag. Støv, støy og tungvinte arbeidsoppgaver vil nærmest bli eliminert, og vi håper på et nytt oppsving for Odda-samfunnet. Det er virkelig interessante jobber vi kan tilby til operatører og ingeniører i fremtiden, sier han.

KONTROLL: Pål Gravdal kontrollerer at alt er som normalt i produksjonen av sinkblokker.

KONTROLL: Pål Gravdal kontrollerer at alt er som normalt i produksjonen av sinkblokker.

Sissel M. Rasmussen

Oddingen Tomasgard studerte sosiologi to år i Bergen, før han kom tilbake og begynte som lærling. Han ble fast ansatt etter fagprøven i prosessfaget. Tomasgard sitter også i kommunestyret for Arbeiderpartiet i Odda.

– Folk må ha trua på at samfunnet utvikler seg i positiv retning. Å utvikle nye arbeidsplasser hvor arbeiderne får utviklet sin kompetanse er uhyre viktig. Som politikere har vi også et ansvar for at potensielle arbeidstakere finner det attraktivt å flytte til Odda. I det ligger blant annet full barnehagedekning og kulturelle tilbud. For friluftsinteresserte er det neppe noen bedre plass enn Odda, sier han.

MILITÆRET: Karoline Børve skal ut i førstegangstjeneste i militæret når hun er ferdig som sommervikar.

MILITÆRET: Karoline Børve skal ut i førstegangstjeneste i militæret når hun er ferdig som sommervikar.

Sissel M. Rasmussen

Ferievikar

Fortsatt er det en overveiende majoritet av menn i produksjonen. Karoline Børve er ferievikar og har gått skiftarbeid de siste månedene.

– Jeg har trivdes godt. Det er varierte arbeidsoperasjoner. På hvert skift rullerer vi to timer på hver arbeidsstasjon.

Kan du tenke deg en fremtid i industrien?

– Jeg er litt usikker. Først skal jeg gjennomføre førstegangstjenesten i militæret, så får vi se, sier hun.

Veteran Svein Øyre har 47 års fartstid ved Boliden. 63-åringen drifter avgass-systemet i en av hallene.

– Jeg ser ingen grunn til å pensjonere meg ennå. Jeg har lyst til å være med og oppleve prosessen med ferdigstillelse og utvidelse av det nye anlegget, sier han.

STÅR PÅ: Svein Øyre har fartstid på 47 år ved Boliden. 63 åringen som er driftsoperatør av avgass-systemet har ingen planer om å pensjonere seg.

STÅR PÅ: Svein Øyre har fartstid på 47 år ved Boliden. 63 åringen som er driftsoperatør av avgass-systemet har ingen planer om å pensjonere seg.

Sissel M. Rasmussen

Dette er en sak fra

Vi skriver for tillitsvalgte i alle LO-forbund.

Les mer fra oss