JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
SAMMEN: NHO-leder Kristin Skogen Lund og LO-leder Gerd Kristiansen.

SAMMEN: NHO-leder Kristin Skogen Lund og LO-leder Gerd Kristiansen.

Leif Martin Kirknes

LO-leder Gerd Kristiansen:

– LO og NHO står sammen når det røyner på

Nye utfordringer krever spesielle tiltak

LO-leder Gerd Kristiansen og NHO-leder Kristin Skogen Lund sto i dag sammen på NHOs årskonferanse og lanserte et nytt solidaritetsalternativ. Som på 90-tallet er arbeidsledigheten i fokus.07.01.2016
15:44
07.01.2016 15:44

stig@lomedia.no

Hele seansen foregikk i en gemyttlig tone mellom de to topplederne, selv om LO-lederen ikke la skjul på at fjoråret startet med uenighet om arbeidsmiljøloven og den største politiske streiken på 20 år. Men organisasjonene er enige om utfordringene:

– Tross ulike innfallsvinkler er vi enige om mange av løsningene også, sa LO-lederen.

Denne gangen kalles det bærekraftalternativet, og mål nr 1 er å skaffe flere jobber. Det er ventet at ledigheten vil stige til 135 000 mot slutten av året. Det bekymrer LO og NHO, men også statsministeren, som på dagens konferanse uttalte seg positivt om initiativet. Samtidig har LO en rekke ganger påpekt at utviklingen i sysselsettingen siden 2008 ikke har stått i stil med befolkningsutviklingen. Sånn sett mangler vi 100.000 – 150 000 arbeidsplasser.

Følg FriFagbevegelse på Facebook og Twitter

Ikke bare arbeid

Men det er ikke bare flere jobber som står på programmet. Flyktningestrømmen har vært helt spesiell mot slutten av fjoråret, den tekologiske utviklingen går framover med stormskritt, med påfølgende automatisering og bruk av roboter i arbeidslivet. Det siste truer mange av dagens arbeidsplasser. I tillegg har vi oljekrisen og behov for et grønt skifte. Samlet sett utgjør dette formidable utfordringer, som de to hovedorganisasjonene har funnet ut at de må gå sammen for å løse.

Omstilling

Kristin Skogen Lund sa at det handler om å omstille et helt samfunn. Dermed ville hun ha økt satsing på forskning og utvikling, særlig innen teknologi og realfag. For LO er ikke omstilling fremmed:

– Svaret er ikke å avvise robotene, svaret er å la de ansatte ta del i utviklingen, la Gerd Kristiansen til. Hun viste til at hennes medlemmer hele tiden bidrar til omstilling, på arbeidsplassene og gjennom jobbskifter. Hvert år er rundt ½ million norske arbeidstakere i ny jobb.

– Vi har jo samme mål, nemlig et bærekraftig norsk arbeidsliv, sa LO-lederen henvendt til kvinnen på toppen av NHO.

• Få vårt nyhetsbrev

Faste ansettelser

NHO-sjefen viste til at 90 prosent av hennes medlemsbedrifter vil at fast ansettelse skal være hovedregelen.

– I dag er 90 prosent fast ansatt, først og fremst fordi bedriftene ser seg tjent med det. Og de investerer mye i de ansattes kompetanse, sa hun. Kristiansen fulgte opp:

– Billig, midlertidig arbeidskraft senker produktiviteten. Anstendig lønninger fremmer produktivitet. LO-lederen slo et slag for koordinert lønnsdannelse.

Pensjon

Motsetningene mellom de to hovedorganisasjonene er sterke innen tjenestepensjon, som ble berørt i svært liten grad. NHO-sjefen var svært bekymret for at vi «ikke klarer å ha et felles pensjonssystem som sikrer friere flyt av arbeidskraft mellom offentlig og privat sektor».

LO-lederen kontret på denne måten:

– Vi har store utfordringer der, og de er større innenfor privat sektor enn mellom offentlig og privat.

Dermed var de to nesten ferdig med temaet. Helt mot slutten sa NHO-sjefen at hun håpet de to kunne finne gode løsninger på pensjonsfloken, «selv om det vil ta noe tid». Kristiansen svarte at vi trenger et bedre system, «det er vi i hvert fall enige om». Og så langt kom de i den saken.

Erna glad for at NHO og LO vil samarbeide

Inkludering

I dag fins det 71 000 mennesker under 30 år som verken er i jobb eller utdanning.

– Ungdom er en sårbar gruppe. Å sikre god overgang fra utdanning til arbeid er svært viktig for den enkelte, sa LO-lederen. Skogen Lund sa det slik:

– Som samfunn har vi valgt å passivisere for mange på trygd, og for få har fått tilbud om arbeidsinkludering. Her må vi tenke nytt. Er du frisk, må du ha hjelp til å komme deg inn i arbeidslivet, ikke hjelp til å stå utenfor. LO-Gerd svarte slik:

– Faktum er at vi har et mer inkluderende arbeidsliv enn de aller fleste, men vi har et frafall som vokser og som får store konsekvenser over tid. Hun viste til at sysselsettingsgraden var 72 prosent før finanskrisen i 2008 og 68 prosent i dag.

– Det blir stadig færre som bærer kostnadene for velferdssamfunnet. Dette er en av de viktigste trygdeutfordringene. Ikke at trygda er for god, som enkelte på høyresiden påstår.

Tillit viktig

LO-lederen la til at asylsøkere som får opphold må hjelpes inn i arbeidslivet, samtidig som hun la vekt på at allmenngjøring må bli enklere. NHO-lederen var ikke enig i at allmenngjøring alltid er veien å gå. Innvandrerne er i større grad utenfor arbeidslivet.

– Økt utenforskap og økte forskjeller kan uthule tilliten i samfunnet, som igjen er en av bærebjelkene for både arbeidsliv, partssamarbeid og samfunnsstruktur, sa NHO-lederen.

Bærekraftalternativet

Skogen Lund viste til solidaritetsalternativet på 90-tallet, da «bank- og boligkrise truet økonomien».

– Utfordringene er mere sammensatte nå, så Gerd og jeg er enige om at bærekraftalternativet er et bedre begrep.

– Ja, det er et godt begrep vi må fylle med innhold, sa LO-lederen, som understreket at et velorganisert arbeidsliv med faste, trygge jobber må ligge i bunnen.

Hun forventet at man ville klare å skape de praksisplasser det er behov for, for ungdom og flyktninger, og at en ordning med lønnstilskudd kan fungere. NHO-sjefen var innom omstillingen til lavutslippssamfunnet, der de to organisasjoner har gått sammen om anbefalinger.

Begge berørte «delingsøkonomien»:

– Krav til skatt, arbeidsforhold, ansvar og sikkerhet må gjelde alle som opererer i et marked, sa LO- lederen. Skogen Lund ville fortsette kampen mot arbeidslivskriminalitet og mot de useriøse, «uten at det dermed blir for vanskelig å drive seriøst».

Også ILO

Guy Ryder, tidligere leder i den internasjonale fagbevegelsen, ITUC, nå ILO-topp, gratulerte LO og NHO med initiativet:

– Jeg tror det er riktig vei å gå, sa han.

– Jeg vil gratulere det LO og NHO har gjort. Det tror jeg er riktig vei å gå, sier Guy Ryder i ILO.

– Jeg vil gratulere det LO og NHO har gjort. Det tror jeg er riktig vei å gå, sier Guy Ryder i ILO.

Leif Martin Kirknes

Bærekraftalternativet

• Handler om felles forståelse og felles arbeid mellom partene

• Forpliktelse om å jobbe for de brede forlikene

• Sikre høy sysselsetting

• Økt vekt på opplæring og kompetanse

• En bærekraftig økonomisk politikk som fremmer vekst

• Fornyet og forsterket partssamarbeid

Solidaritetsalternativet

• Betegnelse på norsk inntektspolitikk i perioden 1992 – 97

• Innebar en kombinasjon av moderate lønnstillegg,

tiltak for sysselsetting og forenkling av offentlig regelverk

• opplæringstiltak for arbeidslivet

• stabilisering av norsk valuta

• Tidligere finansminister Per Kleppe var sentral,

det samme var tidligere LO-leder Yngve Hågensen

07.01.2016
15:44
07.01.2016 15:44Mest lest

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen.  – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen. – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Arne Ristesund

Christoffer og kollegaene har gått til et uvanlig skritt for å få høyere lønn

VIL UTVIKLE SEG: Helsefagarbeider Therese Madelen Nord-Kongskog vil gjerne ta en bachelorgrad for å kunne få mer ansvar og faglig utvikling i jobben.

VIL UTVIKLE SEG: Helsefagarbeider Therese Madelen Nord-Kongskog vil gjerne ta en bachelorgrad for å kunne få mer ansvar og faglig utvikling i jobben.

Bjørn A. Grimstad

Helsefagarbeider Therese Madelen (33) vil bli sykepleier, men fagbrevet gir null poeng

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Jan-Erik Østlie

Industri-topp: Norge burde sagt nei til de siste utenlandskablene

Kommentar

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Brian Cliff Olguin

«Årets lønnsoppgjør var det beste på mange år. Nå er det snudd på hodet»

Colourbox

Familier taper flere tusen kroner i måneden på prisveksten. Se tallene

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

Ole Palmstrøm

– Å se en kollega bli skadet på denne måten, er voldsomt og påvirker arbeidsmiljøet

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Jan-Erik Østlie

Nå er Høyre større enn Ap og Sp til sammen

Debatt

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Sissel M. Rasmussen

«Hva gjør LO hvis ikke regjeringen øker strømstøtten?» spør LO-medlem Bjørn

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Privat

Lærerstreiken trappes opp fra neste uke

MEKLING: For ansatte i prosessindustrien kan det bli streik fra mandag morgen, dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Bildet er fra Alcoa Mosjøen, der er ingen tatt ut i første streikeuttak,

MEKLING: For ansatte i prosessindustrien kan det bli streik fra mandag morgen, dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Bildet er fra Alcoa Mosjøen, der er ingen tatt ut i første streikeuttak,

Arkivbilde: Petter Pettersen

Over 1.400 industriarbeidere gjør seg klar til å gå ut i streik

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Simen Aker Grimsrud

Arbeidsledigheten er rekordlav, men Nav-tillitsvalgt Steinar vil ha mer penger til å få folk ut i arbeid

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Hanna Skotheim

Nav praktiserer nok en trygderegel feil, fastslår domstol

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Jan Kåre Ness / NTB

Lederen i Aps energiutvalg vil utjevne strømprisene mellom nord og sør

Matvareprisen skyter i været.

Matvareprisen skyter i været.

Heiko Junge / NTB

Sjokktall: Aldri før har prisene på matvarer økt raskere enn nå

NY KRAFT: – Først og fremst må Norge få fortgang på utbygginga av ny, fornybar kraft. Og vi må få fart på energieffektivisering, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

NY KRAFT: – Først og fremst må Norge få fortgang på utbygginga av ny, fornybar kraft. Og vi må få fart på energieffektivisering, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

Knut Viggen

Klima må gå foran strømpriskrise, mener EL og IT-lederen. Her er hans beskjed til politikerne

INNSYN: Har telefonen din ein MDM`app har du god grunn til å sjekke kva arbeidsgjevar sjekkar av informasjon om deg. Du har også krav på å få vite kva informasjon appen samlar inn og korleis den blir brukt.

INNSYN: Har telefonen din ein MDM`app har du god grunn til å sjekke kva arbeidsgjevar sjekkar av informasjon om deg. Du har også krav på å få vite kva informasjon appen samlar inn og korleis den blir brukt.

Øystein Windstad

Har du jobbtelefon? Du anar ikkje kva sjefen kan finne ut om deg

Debatt

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Leif Martin Kirknes

«Et alvorlig problem at det går 50 ganger mer til strømstøtte enn tiltak som får ned forbruket»

Kommentar

Høyreleder Erna Solberg kan garantere at hun ville ha fått på plass strømstøtte til næringslivet. Men snakker mindre om hva annet hun vil gjøre med strømmen. 

Høyreleder Erna Solberg kan garantere at hun ville ha fått på plass strømstøtte til næringslivet. Men snakker mindre om hva annet hun vil gjøre med strømmen. 

Ole Berg Rusten / NTB

«Høyre vil ha mye mer av en politikk folket sier tydelig nei til. Og flyr høyt på det»

Debatt

Energimarkedet undergraver framtidas fellesskap, skriver Aslak Sira Myhre.

Energimarkedet undergraver framtidas fellesskap, skriver Aslak Sira Myhre.

Kai Hovden

«Nei, strøm er ikke vanskelig»

Økonom Gøril Bjerkan fra LOs samfunnsavdeling går inn i utvalget som skal jobbe fram konkrete forslag for å stanse den økte kommersialiseringen innen velferden.

Økonom Gøril Bjerkan fra LOs samfunnsavdeling går inn i utvalget som skal jobbe fram konkrete forslag for å stanse den økte kommersialiseringen innen velferden.

Aslak Bodahl

LO-økonom skal hjelpe Støre med å stanse velferdsprofitørene


Flere saker