JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
USIKRE: Unge i Forsvaret er usikre på en framtidig karriere. Bedre pensjon, gode lønnsvilkår og en håndfast karriereplan er hovedkravene fra de unge medlemmene i Norges Offisers- og spesialistforbund.

USIKRE: Unge i Forsvaret er usikre på en framtidig karriere. Bedre pensjon, gode lønnsvilkår og en håndfast karriereplan er hovedkravene fra de unge medlemmene i Norges Offisers- og spesialistforbund.

Illustrasjonsfoto: Leif Martin Kirknes

NOF: 125 år og 60 år i LO

– Skal vi gå i «krigen», er det for å vinne

Bedre pensjonsordninger må på plass skal ungdommen fortsette en karriere i Forsvaret. For 125 år siden dreide det seg om enkepensjon.06.02.2021
08:00
08.02.2021 09:18

sym@lomedia.no

Forbundsleder Torbjørn Bongo setter også pensjonsspørsmål øverst på lista over dagens viktige saker for jubilanten Norges Offisers- og spesialistforbund (NOF).

– Men jeg ble overrasket over at de unge medlemmene våre allerede er så opptatt av pensjon, erkjenner Bongo.

Ungdomsutvalget i forbundet gjennomførte høsten 2020 en spørreundersøkelse blant medlemmene under 35 år for å finne ut hvordan man opplever Forsvaret som arbeidsplass. Sammen med gode lønnsvilkår og en håndfast karriereplan var bedre pensjonsordninger blant de tre sakene som var viktigst for at de skulle fortsette å jobbe i Forsvaret.

Bongo mener det er et viktig signal til både politikere og forsvarsledelsen.

– Vil ungdommen satse på en karriere hvis belønningen er en lav pensjon?

Nederst på stigen

– Man føler at man yter 120 prosent på First Price-vilkår, var en av kommentarene i forbindelse med undersøkelsen.

Dagens misnøye til tross, mye har blitt bedre siden forbundet ble stiftet 7. februar 1896.

– Selv om en tar datidens alminnelige forhold i betraktning, var underoffiserene både faglig, økonomisk og sosialt en akterutseilt stand, heter det i historieboka «Norges befalslag gjennom 75 år».

På det konstituerende møte til «Den norske landsunderofficersforening» var de prioriterte sakene utdanning, enkepensjon og bespisnings- og messespørsmålet. Underoffiserene var nederst på rangstigen i Forsvaret med sin befalsutdanning, mens overklassen var krigsskoleutdannede offiserer. Det nye forbundet tok kampen for å heve både de faglige og sosiale kårene til sine medlemmer. Men de jobbet også for at Forsvaret skulle bli bedre. De leverte solide utredninger og kommentarer til forsvarskomiteer og forslag som berørte organisering av forsvaret.

Dagens forbundsleder kjenner seg godt igjen.

– Vi har en 125-år lang tradisjon for å mene og være handlekraftig. Vi tørr å ta standpunkt, prøve nye muligheter og være framtidsrettet. Det er den røde tråden helt fra etableringen til i dag.

– Det står i vedtektene våre at vi skal være til beste for medlemmene, men også for Forsvaret, påpeker Bongo.

Samtidig understreker han at forbundet og de tillitsvalgte skal være troverdige, også i samfunnsdebatten. Det skal være belegg for det som menes.

– Vi er en yrkesgruppe med høy yrkesstolthet som vil gjøre en god jobb. Skal vi gå i «krigen», er det for å vinne den.

(Saken fortsetter under bildet)

PÅVIRKER: NOF-leder Torbjørn Bongo kan i år markere at forbundet har vært 60 år i LO og 125 år som forbund.

PÅVIRKER: NOF-leder Torbjørn Bongo kan i år markere at forbundet har vært 60 år i LO og 125 år som forbund.

Leif Martin Kirknes

Med LO i ryggen

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen mener da også at NOF er en viktig stemme i forsvarsdebatten.

– Det gir LO bredde og troverdighet i forsvarsspørsmål og beredskapsdebatten at vi organiserer militært, så vel som sivilt ansatte i Forsvaret, sier han.

Det var ingen selvfølge at forbundet for 60 år siden valgte Statstjenestemannskartellet og LO som sin hovedorganisasjon. Ifølge historikeren Trond Bergh var det LO-leder Konrad Nordahl som arbeidet for å inkludere både politi og offiserene i arbeiderbevegelsen. Politiforbundet ble LO-medlem allerede i 1946. Og i 1961 fulgte Norges Befalslag etter.

– To av de grupper som for arbeiderbevegelsen tidligere tydeligst hadde symbolisert samfunnets kamp mot arbeiderklassen, var nå selv blitt med i bevegelsen, skriver Berg i verket Arbeiderbevegelsens Historie.

Den gangen utløste medlemskapet i LO en politisk debatt, spesielt borgerpressen var aktiv. Og i kampen om nye medlemmer brukes LO-kortet fremdeles av konkurrende forbund, selv om NOF er et partipolitisk uavhengig forbund.

– Det er nok stadig flere som ser vårt LO-medlemskap som en større verdi, enn en utfordring. Og selv om vi har medlemmer og tillitsvalgte i alle politiske parti, så opplever jeg at det er bred oppslutning i forbundet om at vi har valgt riktig, sier Bongo.

Det skaper heller ingen utfordringer i forhold til politikere eller arbeidsgivermotparten.

– Det er snarere en tyngde for oss.

Det er en vurdering LO-leder Hans-Christian Gabrielsen deler sett fra LOs ståsted.

– Det gir oss større tyngde i forsvars- og beredskapsdebatten at LO organiserer et stort antall militært personell. NOF er her en viktig aktør og påvirker også LOs politikk i disse spørsmålene, fastslår Gabrielsen.

(Saken fortsetter under bildet)

VEKST: Tobjørn Bongo leder et forbund som over flere år har vært i god vekst. Norges Offisers- og spesialistforbund har nå rundt 6000 yrkesaktive medlemmer.

VEKST: Tobjørn Bongo leder et forbund som over flere år har vært i god vekst. Norges Offisers- og spesialistforbund har nå rundt 6000 yrkesaktive medlemmer.

Sissel M. Rasmussen

Den aktuelle beredskapen

Én av de sakene hvor LO og NOF har jobbet tett sammen dreier seg om å styrke totalberedskapen i landet. Det er snart 10 år siden terroraksjonene 22. juli 2011 som utløste debatter og utredninger om beredskapen i Norge. I 2013 tok NOF initiativ til prosjektet «Forsvarslinjer» som en respons til Gjørv-kommisjonen som konkluderte med at beredskapsressursene ikke fant hverandre. I dette prosjektet sammen med NTL Forsvaret, lanserte man begrepet totalberedskap.

– Det vi så som forbund var at forsvaret hadde en eller annen rolle i de fleste krisescenarier, enten det er cyberangrep, naturkatastrofer, objektsikring, terrorangrep eller i en krigssituasjon. Og vi vil jo at det vi har av tilgjengelige ressurser skal fungere sammen.

Prosjektet ble avsluttet i 2016. NOF-lederen er godt fornøyd med at det utløste debatt og at begrepet totalberedskap nå er plukket opp av politikerne. Samtidig har de så langt ikke fått flertall på Stortinget for en totalberedskapskommisjon. Og han mener at regjeringen burde gjort langt mer for å sikre en god totalberedskap.

I 2019 startet derfor NOF sammen med andre LO-forbund og LO et oppfølgingsprosjekt ved å engasjere Tankesmien Agenda. Det resulterte i en sluttrapport med over 30 konkrete tiltak som kan bidra til å sikre en god totalberedskap i landet.

– Pandemien har utvilsomt gitt oss drahjelp i dette arbeidet, sier Bongo.

Solid markering

De siste årene har NOF feiret sin fødselsdag med kake og besøk ut i landet. Denne NOF-dagen skal skape bevissthet om hva forbundet er, hvordan det jobbes, forbundets verdier, kultur og historie.

I år blir det ny historiebok om de første 125 årene og 60 år som LO-medlem.

Forbundslederen har tro på at framtida er lys for NOF. Kampen om medlemmene er sterk i Forsvaret hvor organisasjonsgraden er nærmere 100 prosent. Men NOF har fordoblet medlemstallet i en tid hvor kuttene har vært store og omstillingene mange.

– I dag har vi 6000 tjenestegjørende medlemmer. Det betyr at vi nå er størst blant de yrkesaktive. Noe riktig gjør vi, konstaterer Torbjørn Bongo med et smil.

Og han lover at den røde tråden gjennom 125 år skal videreføres. NOF skal fortsatt være et handlekraftig forbund, med klare meninger og stor troverdighet.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
06.02.2021
08:00
08.02.2021 09:18Mest lest

TØFT PÅ IKEA: Bjørn Høgberg, Irene Nilssen og Merethe Solberg (til høyre) hadde mange konflikter med ledelsen da de var tillitsvalgte for Fellesforbundet på Ikea. For alle tre gikk jobben som tillitsvalgt hardt utover helsa.

TØFT PÅ IKEA: Bjørn Høgberg, Irene Nilssen og Merethe Solberg (til høyre) hadde mange konflikter med ledelsen da de var tillitsvalgte for Fellesforbundet på Ikea. For alle tre gikk jobben som tillitsvalgt hardt utover helsa.

Håvard Sæbø

Merethe, Irene og Bjørn sier at jobben på Ikea nesten tok livet av dem: – En brutal verden

 Elisabeth Thoresen som leder AAP-aksjonen, forteller at hun har blitt kontaktet av flere som er rammet i denne saken, som sier de har vært tydelige overfor Nav om at de ikke ønsker at deres informasjon skal være åpent tilgjengelig.

Elisabeth Thoresen som leder AAP-aksjonen, forteller at hun har blitt kontaktet av flere som er rammet i denne saken, som sier de har vært tydelige overfor Nav om at de ikke ønsker at deres informasjon skal være åpent tilgjengelig.

Jan-Erik Østlie

Bekymret for Nav-brukere med hemmelig nummer: – Det er her den store fadesen kan ligge

HØYE BUNKER: Dokumentbunkene har vokst seg fete i løpet av den tiden saken har pågått. Tor Teigland er klar på at uten FLT og LO på laget hadde han måttet gi opp kampen etter tapet i Trygderetten.

HØYE BUNKER: Dokumentbunkene har vokst seg fete i løpet av den tiden saken har pågått. Tor Teigland er klar på at uten FLT og LO på laget hadde han måttet gi opp kampen etter tapet i Trygderetten.

Kai Hovden

Tor fikk avslag på yrkesskadesøknad hos Nav og tapte i Trygderetten – så kom kontrabeskjeden

LEI: Henning Brøgger Pedersen gikk etterhvert ganske lei av stua si etter å ha blitt permittert.

LEI: Henning Brøgger Pedersen gikk etterhvert ganske lei av stua si etter å ha blitt permittert.

Brian Cliff Olguin

Henning (28) er sjanseløs på boligmarkedet: – Det vi har i dag er Willochs arv, sier forsker

Privat

Ryszard har jobba i Norge i 13 år. No står han utan ei krone i inntekt

HELTIDSKULTUR: Fafo-forsker Leif E. Moland (innfelt) mener det er en umulig løsning å fortsette med den turnusmodellen som er mest utbredt i helse- og omsorgssektoren i dag, med 7-8-timers vakter og jobb hver tredje helg, dersom heltidskultur er målet.

HELTIDSKULTUR: Fafo-forsker Leif E. Moland (innfelt) mener det er en umulig løsning å fortsette med den turnusmodellen som er mest utbredt i helse- og omsorgssektoren i dag, med 7-8-timers vakter og jobb hver tredje helg, dersom heltidskultur er målet.

Colourbox.com. Innfelt: fafo.no

13-timersvakter vil gi flere hele stillinger, mener Fafo-forskeren. Se turnusmodellene

Det nytter ikke for Sylvi Listhaug å tråkke olje- og gasspedalen i bånn, mener Magnus Marsdal i Manifest Tankesmie.

Det nytter ikke for Sylvi Listhaug å tråkke olje- og gasspedalen i bånn, mener Magnus Marsdal i Manifest Tankesmie.

Jan-Erik Østlie

– Sylvi Listhaug sender norsk industri rett i fjellveggen, mener Magnus Marsdal

Fra mandag kan dagpendlere fra Sverige og Finland igjen kunne komme på jobb i Norge. (Illustrasjonsfoto)

Fra mandag kan dagpendlere fra Sverige og Finland igjen kunne komme på jobb i Norge. (Illustrasjonsfoto)

Ola Tømmerås

LO glad for løsning for dagpendlere fra Sverige og Finland, men etterlyser kompensasjon

Laila Robert synes det er tøft å måtte gjennom kontroll på grensa mellom Norge og Sverige på vei til og fra jobb. Nå er hun sykmeldt.

Laila Robert synes det er tøft å måtte gjennom kontroll på grensa mellom Norge og Sverige på vei til og fra jobb. Nå er hun sykmeldt.

Privat

Vernepleier Laila ble syk av Sverige-pendling: – Du føler deg som en kjeltring

Direktør Tor Asak Giæver og personalsjef Mari Ulven Blekkerud sendte ut de første permitteringsvarslene grunnet covid-19.

Direktør Tor Asak Giæver og personalsjef Mari Ulven Blekkerud sendte ut de første permitteringsvarslene grunnet covid-19.

Helge Rønning Birkelund

240 ansatte fikk permitteringsvarsel. Slik klarte bedriften å beholde alle

IKKE LIKE SIKKERT: Nils Ole Morken (f.v.), Glenn Noss og Johannes H. Haugen konstaterer at stemningen blant verkstedarbeiderne i Lodalen er laber. Usikkerhet rundt arbeidssituasjonen har gjort at flere vurderer å bruke kompetansen sin et annet sted.

IKKE LIKE SIKKERT: Nils Ole Morken (f.v.), Glenn Noss og Johannes H. Haugen konstaterer at stemningen blant verkstedarbeiderne i Lodalen er laber. Usikkerhet rundt arbeidssituasjonen har gjort at flere vurderer å bruke kompetansen sin et annet sted.

Morten Hansen

Verkstedarbeiderne i Lodalen vet ikke om jobbene blir flyttet: – Vi har veldig lite vi skulle sagt

På hver sin side av grensen: Til venstre LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, til høyre svenske Joakim Ahlström.

På hver sin side av grensen: Til venstre LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, til høyre svenske Joakim Ahlström.

Helge Rønning Birkelund

Dagpendler Joakim mistet en månedslønn da svenskegrensa stengte, men må betale like mye i skatt til Norge

Kommentar

Visst ligger det både populisme, politisk teft og reaktive impulser bak Senterpartiets vekst, skriver Jo Moen Bredeveien.

Visst ligger det både populisme, politisk teft og reaktive impulser bak Senterpartiets vekst, skriver Jo Moen Bredeveien.

Jan-Erik Østlie

«Den tradisjonen Sp skriver seg inn i, har pleid å gi voldsomt kraft i vår politiske historie»

Kristin Oudmayer har skrever flere bøker om mobbing og utenforskap.

Kristin Oudmayer har skrever flere bøker om mobbing og utenforskap.

Anita Arntzen

Da Kristin fant ut at datteren ble mobbet, kjørte hun rett hjem og ringte læreren: – Det skulle jeg ikke ha gjort mens jeg var så sint

Jonas Gahr Støre har snakket med mange fagpersoner den siste tiden. Han mener vi må leve med dette lenge ette at siste vaksine er satt.

Jonas Gahr Støre har snakket med mange fagpersoner den siste tiden. Han mener vi må leve med dette lenge ette at siste vaksine er satt.

Jan-Erik Østlie

Støre er bekymret for folkehelsen. Jo mer Ap-lederen snakker med fagfolkene, jo mer uroet blir han

PÅ JOBB PÅ TUR: Guro Vadstein går ofte tur med Buster i Østmarka. Da benytter hun anledningen til å ta flere jobbsamtaler.

PÅ JOBB PÅ TUR: Guro Vadstein går ofte tur med Buster i Østmarka. Da benytter hun anledningen til å ta flere jobbsamtaler.

Katharina Dale Håkonsen

Hjemmekontor-reglene er 20 år gamle. Nå krever LO fornyelse

Debatt

Å gå fra straff til hjelp er faglig, etisk og samfunnsøkonomisk riktig, skriver Hanne Glemmestad og Mimmi Kvisvik.

Å gå fra straff til hjelp er faglig, etisk og samfunnsøkonomisk riktig, skriver Hanne Glemmestad og Mimmi Kvisvik.

Jan-Erik Østlie

«Lytt til fakta og forskning, ikke følelser og fordommer», skriver FO-toppene om rusreformen

Håvard Sæbø

Fagforeningsleder melder overgang til arbeidsgiverne

Maja og Simon Lotric ble permittert i mars. Det gikk 15 uker, og kanskje 15 uker til? Foto: Ylva Seiff Berge

Maja og Simon Lotric ble permittert i mars. Det gikk 15 uker, og kanskje 15 uker til? Foto: Ylva Seiff Berge

Ylva Seiff Berge

Maja og Simon har hatt redusert inntekt i ett år. Slik har det gått

Illustrasjonsfoto fra Møller Bil Kalbakken

Illustrasjonsfoto fra Møller Bil Kalbakken

Erlend Angelo

Bilkonsern gir koronabonus til 4.000 ansatte


Flere saker