JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
USIKRE: Unge i Forsvaret er usikre på en framtidig karriere. Bedre pensjon, gode lønnsvilkår og en håndfast karriereplan er hovedkravene fra de unge medlemmene i Norges Offisers- og spesialistforbund.

USIKRE: Unge i Forsvaret er usikre på en framtidig karriere. Bedre pensjon, gode lønnsvilkår og en håndfast karriereplan er hovedkravene fra de unge medlemmene i Norges Offisers- og spesialistforbund.

Illustrasjonsfoto: Leif Martin Kirknes

NOF: 125 år og 60 år i LO

– Skal vi gå i «krigen», er det for å vinne

Bedre pensjonsordninger må på plass skal ungdommen fortsette en karriere i Forsvaret. For 125 år siden dreide det seg om enkepensjon.06.02.2021
08:00
08.02.2021 09:18

sym@lomedia.no

Forbundsleder Torbjørn Bongo setter også pensjonsspørsmål øverst på lista over dagens viktige saker for jubilanten Norges Offisers- og spesialistforbund (NOF).

– Men jeg ble overrasket over at de unge medlemmene våre allerede er så opptatt av pensjon, erkjenner Bongo.

Ungdomsutvalget i forbundet gjennomførte høsten 2020 en spørreundersøkelse blant medlemmene under 35 år for å finne ut hvordan man opplever Forsvaret som arbeidsplass. Sammen med gode lønnsvilkår og en håndfast karriereplan var bedre pensjonsordninger blant de tre sakene som var viktigst for at de skulle fortsette å jobbe i Forsvaret.

Bongo mener det er et viktig signal til både politikere og forsvarsledelsen.

– Vil ungdommen satse på en karriere hvis belønningen er en lav pensjon?

Nederst på stigen

– Man føler at man yter 120 prosent på First Price-vilkår, var en av kommentarene i forbindelse med undersøkelsen.

Dagens misnøye til tross, mye har blitt bedre siden forbundet ble stiftet 7. februar 1896.

– Selv om en tar datidens alminnelige forhold i betraktning, var underoffiserene både faglig, økonomisk og sosialt en akterutseilt stand, heter det i historieboka «Norges befalslag gjennom 75 år».

På det konstituerende møte til «Den norske landsunderofficersforening» var de prioriterte sakene utdanning, enkepensjon og bespisnings- og messespørsmålet. Underoffiserene var nederst på rangstigen i Forsvaret med sin befalsutdanning, mens overklassen var krigsskoleutdannede offiserer. Det nye forbundet tok kampen for å heve både de faglige og sosiale kårene til sine medlemmer. Men de jobbet også for at Forsvaret skulle bli bedre. De leverte solide utredninger og kommentarer til forsvarskomiteer og forslag som berørte organisering av forsvaret.

Dagens forbundsleder kjenner seg godt igjen.

– Vi har en 125-år lang tradisjon for å mene og være handlekraftig. Vi tørr å ta standpunkt, prøve nye muligheter og være framtidsrettet. Det er den røde tråden helt fra etableringen til i dag.

– Det står i vedtektene våre at vi skal være til beste for medlemmene, men også for Forsvaret, påpeker Bongo.

Samtidig understreker han at forbundet og de tillitsvalgte skal være troverdige, også i samfunnsdebatten. Det skal være belegg for det som menes.

– Vi er en yrkesgruppe med høy yrkesstolthet som vil gjøre en god jobb. Skal vi gå i «krigen», er det for å vinne den.

(Saken fortsetter under bildet)

PÅVIRKER: NOF-leder Torbjørn Bongo kan i år markere at forbundet har vært 60 år i LO og 125 år som forbund.

PÅVIRKER: NOF-leder Torbjørn Bongo kan i år markere at forbundet har vært 60 år i LO og 125 år som forbund.

Leif Martin Kirknes

Med LO i ryggen

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen mener da også at NOF er en viktig stemme i forsvarsdebatten.

– Det gir LO bredde og troverdighet i forsvarsspørsmål og beredskapsdebatten at vi organiserer militært, så vel som sivilt ansatte i Forsvaret, sier han.

Det var ingen selvfølge at forbundet for 60 år siden valgte Statstjenestemannskartellet og LO som sin hovedorganisasjon. Ifølge historikeren Trond Bergh var det LO-leder Konrad Nordahl som arbeidet for å inkludere både politi og offiserene i arbeiderbevegelsen. Politiforbundet ble LO-medlem allerede i 1946. Og i 1961 fulgte Norges Befalslag etter.

– To av de grupper som for arbeiderbevegelsen tidligere tydeligst hadde symbolisert samfunnets kamp mot arbeiderklassen, var nå selv blitt med i bevegelsen, skriver Berg i verket Arbeiderbevegelsens Historie.

Den gangen utløste medlemskapet i LO en politisk debatt, spesielt borgerpressen var aktiv. Og i kampen om nye medlemmer brukes LO-kortet fremdeles av konkurrende forbund, selv om NOF er et partipolitisk uavhengig forbund.

– Det er nok stadig flere som ser vårt LO-medlemskap som en større verdi, enn en utfordring. Og selv om vi har medlemmer og tillitsvalgte i alle politiske parti, så opplever jeg at det er bred oppslutning i forbundet om at vi har valgt riktig, sier Bongo.

Det skaper heller ingen utfordringer i forhold til politikere eller arbeidsgivermotparten.

– Det er snarere en tyngde for oss.

Det er en vurdering LO-leder Hans-Christian Gabrielsen deler sett fra LOs ståsted.

– Det gir oss større tyngde i forsvars- og beredskapsdebatten at LO organiserer et stort antall militært personell. NOF er her en viktig aktør og påvirker også LOs politikk i disse spørsmålene, fastslår Gabrielsen.

(Saken fortsetter under bildet)

VEKST: Tobjørn Bongo leder et forbund som over flere år har vært i god vekst. Norges Offisers- og spesialistforbund har nå rundt 6000 yrkesaktive medlemmer.

VEKST: Tobjørn Bongo leder et forbund som over flere år har vært i god vekst. Norges Offisers- og spesialistforbund har nå rundt 6000 yrkesaktive medlemmer.

Sissel M. Rasmussen

Den aktuelle beredskapen

Én av de sakene hvor LO og NOF har jobbet tett sammen dreier seg om å styrke totalberedskapen i landet. Det er snart 10 år siden terroraksjonene 22. juli 2011 som utløste debatter og utredninger om beredskapen i Norge. I 2013 tok NOF initiativ til prosjektet «Forsvarslinjer» som en respons til Gjørv-kommisjonen som konkluderte med at beredskapsressursene ikke fant hverandre. I dette prosjektet sammen med NTL Forsvaret, lanserte man begrepet totalberedskap.

– Det vi så som forbund var at forsvaret hadde en eller annen rolle i de fleste krisescenarier, enten det er cyberangrep, naturkatastrofer, objektsikring, terrorangrep eller i en krigssituasjon. Og vi vil jo at det vi har av tilgjengelige ressurser skal fungere sammen.

Prosjektet ble avsluttet i 2016. NOF-lederen er godt fornøyd med at det utløste debatt og at begrepet totalberedskap nå er plukket opp av politikerne. Samtidig har de så langt ikke fått flertall på Stortinget for en totalberedskapskommisjon. Og han mener at regjeringen burde gjort langt mer for å sikre en god totalberedskap.

I 2019 startet derfor NOF sammen med andre LO-forbund og LO et oppfølgingsprosjekt ved å engasjere Tankesmien Agenda. Det resulterte i en sluttrapport med over 30 konkrete tiltak som kan bidra til å sikre en god totalberedskap i landet.

– Pandemien har utvilsomt gitt oss drahjelp i dette arbeidet, sier Bongo.

Solid markering

De siste årene har NOF feiret sin fødselsdag med kake og besøk ut i landet. Denne NOF-dagen skal skape bevissthet om hva forbundet er, hvordan det jobbes, forbundets verdier, kultur og historie.

I år blir det ny historiebok om de første 125 årene og 60 år som LO-medlem.

Forbundslederen har tro på at framtida er lys for NOF. Kampen om medlemmene er sterk i Forsvaret hvor organisasjonsgraden er nærmere 100 prosent. Men NOF har fordoblet medlemstallet i en tid hvor kuttene har vært store og omstillingene mange.

– I dag har vi 6000 tjenestegjørende medlemmer. Det betyr at vi nå er størst blant de yrkesaktive. Noe riktig gjør vi, konstaterer Torbjørn Bongo med et smil.

Og han lover at den røde tråden gjennom 125 år skal videreføres. NOF skal fortsatt være et handlekraftig forbund, med klare meninger og stor troverdighet.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
06.02.2021
08:00
08.02.2021 09:18Mest lest

May Lill Kristiansen vet ikke helt hvordan hun skal oppføre seg i jobbintervjuer heretter: - Skal jeg fremstille meg som den jeg er med meninger eller skal jeg være den lojale som bare er snill og grei? 

May Lill Kristiansen vet ikke helt hvordan hun skal oppføre seg i jobbintervjuer heretter: - Skal jeg fremstille meg som den jeg er med meninger eller skal jeg være den lojale som bare er snill og grei? 

Hanna Skotheim

May Lill fortalte om dårlig ledelse på jobben. Det har fått konsekvenser

Håvard Sæbø

Mona (19) fortalte ingen at hun søkte på bygg og anlegg

PRESEDENS: Stendi-saken vil få betydning for norsk arbeidsliv, mener advokat Kjetil Edvardsen, som har ført saken for Fagforbundets medlemmer.

PRESEDENS: Stendi-saken vil få betydning for norsk arbeidsliv, mener advokat Kjetil Edvardsen, som har ført saken for Fagforbundets medlemmer.

Werner Juvik

Nå kan Gry juble for millionutbetaling: – Jeg har nesten ikke ord

Leif Martin Kirknes

Slik vil LO-toppen kutte strømregninga

Omar Jørgensen

SV, Ap og Sp enige om nytt statsbudsjett: Her er noe av det de ble enige om

TV-profil Harald Eia er blitt verdsatt for sitt engasjement for fagbevegelsen.

TV-profil Harald Eia er blitt verdsatt for sitt engasjement for fagbevegelsen.

Ida Bing

Harald Eia ba seerne innstendig om å fagorganisere seg. Nå får han Nitos hederspris

Håvard Sæbø

Tillitsvald fekk skriftleg åtvaring: – Aldri kjekt å bli herja med

Colourbox.com

Det blir likevel feriepenger på dagpenger for arbeidsløse og permitterte

LO-leder Peggy Hessen Følsvik svarte på utfordringen fra NNN-leder Anne Berit Aker Hansen, og gikk gjennom problemene knyttet til AFP da hun innledet på NNN-landsmøte tirsdag.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik svarte på utfordringen fra NNN-leder Anne Berit Aker Hansen, og gikk gjennom problemene knyttet til AFP da hun innledet på NNN-landsmøte tirsdag.

Håvard Sæbø

AFP-pensjonen kan bli utsatt til 2024. LO-lederen innrømmer at det er komplisert

Saken om lønnstrekk er oppe for Høyesterett i Oslo i disse dager.

Saken om lønnstrekk er oppe for Høyesterett i Oslo i disse dager.

Leif Martin Kirknes

Kan en arbeidsgiver trekke deg i lønn, bare for at det står i arbeidsavtalen? Høyesterett avgjør saken snart

Gry Espeland og de ansatte ved Figgjo AS får nå likevel feriepenger på dagpengene de mottok i 2021.

Gry Espeland og de ansatte ved Figgjo AS får nå likevel feriepenger på dagpengene de mottok i 2021.

Jan Inge Haga

Klubbleder Gry jubler for feriepenger på dagpenger: – Vi har ikke så mye fra før av

PENGER UT AV LANDET: Økonomiprofessor ved UiO Karen Helene Ulltveit-Moe reagerer på at utenlandske eiere tar millioner i utbytte etter å ha fått støtte under pandemien.

PENGER UT AV LANDET: Økonomiprofessor ved UiO Karen Helene Ulltveit-Moe reagerer på at utenlandske eiere tar millioner i utbytte etter å ha fått støtte under pandemien.

Tri Nguyen Dinh

Utenlandske eiere tok ut 722 millioner kroner i utbytte fra krisestøttede bedrifter

Colourbox.com

De aller rikeste har en fordel. Derfor øker ulikheten

VIL SPARE STRØM: Organisasjonene i debatt på dagens morgenmøte. Fra venstre Rolf Iver Hagemo, Norsk Varmepumpeforening, Tore Strandskog, Nelfo, Jan Olav Andersen, EL og IT Forbundet og Guro Hauge fra Zero.

VIL SPARE STRØM: Organisasjonene i debatt på dagens morgenmøte. Fra venstre Rolf Iver Hagemo, Norsk Varmepumpeforening, Tore Strandskog, Nelfo, Jan Olav Andersen, EL og IT Forbundet og Guro Hauge fra Zero.

Knut Viggen

Strømsparing i vanlige hjem er beste klimatiltak: – Ubegripelig at ikke politikerne tar tak i det

Jan-Erik Østlie

Øker snittprisen på strøm med 10 øre, vil det koste bedriften Stian jobber i 300 millioner mer i året

ENDRET PRAKSIS: Coop Hordaland vil ikke lenger betale deltidsansatte dobbel lønn for å jobbe de siste tre søndagene før jul. Illustrasjonsbilde.

ENDRET PRAKSIS: Coop Hordaland vil ikke lenger betale deltidsansatte dobbel lønn for å jobbe de siste tre søndagene før jul. Illustrasjonsbilde.

Erlend Angelo

Coop-ansatte får dårligere betalt for søndagsarbeid enn før

AVVISTE ANKEN: Omsorgsarbeiderne gikk til sak mot Stendi (tidligere Aleris) for ulovlige arbeidsforhold. Nå har også Høyesterett sagt sitt.

AVVISTE ANKEN: Omsorgsarbeiderne gikk til sak mot Stendi (tidligere Aleris) for ulovlige arbeidsforhold. Nå har også Høyesterett sagt sitt.

Leif Martin Kirknes

Høyesterett avviser anken fra Stendi: Nå får omsorgsarbeiderne millionerstatning

I 2019 ble drift og vedlikehold skilt ut som et eget selskap i Bane Nor – Spordrift. Nå er de ansatte spente på hva som vil skje videre med konkurranseutsettingen.

I 2019 ble drift og vedlikehold skilt ut som et eget selskap i Bane Nor – Spordrift. Nå er de ansatte spente på hva som vil skje videre med konkurranseutsettingen.

Morten Hansen

Jernbaneansatte kan juble: Nå stopper Støre anbudskonkurransen på drift og vedlikehold

GRANSKER: Håkon Holmen er utdannet siviløkonom og tidligere major. Han leder laget som nå skal granske hvordan private barnehager bruker de 27 milliarder kroner de får i året fra skattebetalerne og foreldre.

GRANSKER: Håkon Holmen er utdannet siviløkonom og tidligere major. Han leder laget som nå skal granske hvordan private barnehager bruker de 27 milliarder kroner de får i året fra skattebetalerne og foreldre.

Øystein Windstad

Før hjalp majoren bøndene med å passe på dyr på beite. Nå skal han kontrollere de private barnehagene

SSB-rapporten viser at ulikhet er et større samfunnsproblem enn mange hadde trodd, sier SV-leder Audun Lysbakken.

SSB-rapporten viser at ulikhet er et større samfunnsproblem enn mange hadde trodd, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Brian Cliff Olguin

Ulikheten i Norge er 36 prosent høyere enn offisiell statistikk


Flere saker