JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Eldreomsorgen skal bli bedre: Her er grepene regjeringen vil ta

Regjeringens eldremelding skal sørge for en bedre oppgavefordeling og heltidskultur i eldreomsorgen. Et KS-prosjekt har allerede hjulpet mange kommuner på vei.

Anna Granqvist

helge@lomedia.no

– I framtida må eldreomsorgen organiseres annerledes. Vi blir færre arbeidstakere som skal produsere velferdstjenester til flere eldre. Det betyr at vi må løse arbeidsoppgavene og organiseringen av arbeidstid på en annen måte enn i dag.

Det sier Kristin Akre-Hansen til FriFagbevegelse. Hun er prosjektleder i Ringerike kommune for Tørn, et prosjekt hvor hovedpoenget nettopp er å skape en heltidskultur og bruke ressursene på en annen måte enn i dag.

Under Fagforbundets kommunalkonferanse denne uken, ble eldreomsorgen satt på dagsorden. Der varslet Aps helsepolitiske talsperson, Cecilie Myrseth, at stortingsmeldingen «Levende og aldersvennlige samfunn» er rett rundt hjørnet.

Hun ser fram til at meldingen kommer.

– De fleste vil bo trygt hjemme så lenge de kan. Det må både kommuner og stat bidra til. Endringene som må til, må vi få til sammen. Vi må huske at eldre er like mangfoldig og ulike som andre i samfunnet, sier Cecilie Myrseth til FriFagbevegelse.

Regjeringas eldrereform vil bygge på fire områder: 

• Levende og aldersvennlige lokalsamfunn,
• boliger som er tilpasset eldre og alderdommen,
• kompetente og myndiggjorte medarbeidere
• og trygghet for tjenester og støtte til pårørende.

Kommunevalget: Dette er de viktigste sakene for LO-medlemmene

En heltidskultur

Skal vi lykkes, er vi avhengig av fagfolka, slår Myrseth fast.

– Vi er avhengig av hele vifta av fagfolk. Vi må sikre hele, faste stillinger. Bedre oppgavedeling mellom fagfolk og nivå. Og vi trenger et fagarbeiderløft, sier Myrseth.

Videre må fagfolkene i helsetjenesten ha muligheter til utvikling, og få anerkjennelse for den kompetansen de sitter på i jobben, legger hun til.

Ett av tiltakene Ap-politikeren trekker fram, er Tørn-prosjektet.

Prosjektet gjør forsøk med organisering av oppgavene i kommunenes omsorgstjenester, hvor det handler om å skape gode brukeropplevelser gjennom riktig kompetanse til riktig tid – og med heltidskultur i bunn. 97 kommuner har hittil vært med i prosjektet.

– Flere fagarbeidere må inn i tjenesten, og det er særlig i kommunene vi vil trenge mer folk. Vi må fortsette å styrke Tørn-prosjektet som har fantastiske resultater, sier Myrseth.

I revidert nasjonalbudsjett ble prosjektet styrket med 30 millioner kroner. 

Helsepersonellkommisjonen: Utvalg vil begrense andelen helsepersonell. LO er uenig

Skape heltidskultur

Å gå fra en deltidskultur til en heltidskultur er et paradigmeskifte med et helt annet tankesett, forteller prosjektleder Kristin Akre-Hansen i Ringerike kommune.

Regnestykket sier seg selv: Med to halve stillinger kreves det to personer. Med en heltidsstilling en person.

– Det krever endringsledelse og kompetansepåfyll. Og et helt annet tankesett. Da må også medarbeiderne involveres i prosessene, poengterer hun.

Det Tørn-prosjektet til KS kan gi, er en liten prosjektleder-ressurs med 20 prosent frikjøp. Og metoder og verktøy som gjør det enklere for prosjektledere og ledere å gjennomføre endringsarbeidet.

Ringerike kommune har vedtatt en heltidskultur, hvor 80 prosent av utlyste stillinger skal være fulltidsstillinger på sikt.

I 2022 var rundt 60 prosent av de utlyste stillingene heltidsstillinger. Det er med andre ord litt igjen til målet, men i økt gjennomsnittlig stillingsstørrelse ligger man nærmere målet.

Utfordringen med å få flere til å jobbe heltid, er helgevaktene, forteller Bente Anita Braathen, som er hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Ringerike kommune.

Men helgetimene blir likt fordelt mellom alle yrkesgrupper, for å unngå A og B-lag.

Kommunen har nå lagt en turnus som går over 26 uker. Det har gjort at noe av vikarbudsjettet er lagt inn for å støtte daglig drift. Men samtidig har det altså økt antall heltidsstillinger.

– Noen har fått flere helgevakter, men mange har også løst det ved å jobbe lenger på helgevaktene enn de har gjort før, sier Bente Anita Braathen til FriFagbevegelse.

– For pasientene har prosjektet vært en kjempefordel. Nå ser de samme folkene på jobb og slipper å forholde seg til veldig mange forskjellige arbeidere, sier Braathen.

Tørn-prosjektet

Tørn-prosjektet er et samarbeid mellom KS, kommunene, Helsedirektoratet og flere fagforbund. 

Her gjøres det forsøk med nye måter å organisere arbeidet på i kommunenes helse- og omsorgstjenester.

Forsøkene skal bidra til å øke andelen som jobber heltid, samt flere ansatte med formell helsefaglig kompetanse.

Prosjektet ble satt i gang i 2021. 97 kommuner har deltatt i prosjektet.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver for tillitsvalgte i alle LO-forbund.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Tørn-prosjektet

Tørn-prosjektet er et samarbeid mellom KS, kommunene, Helsedirektoratet og flere fagforbund. 

Her gjøres det forsøk med nye måter å organisere arbeidet på i kommunenes helse- og omsorgstjenester.

Forsøkene skal bidra til å øke andelen som jobber heltid, samt flere ansatte med formell helsefaglig kompetanse.

Prosjektet ble satt i gang i 2021. 97 kommuner har deltatt i prosjektet.