JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Skolefritidsordning

Gratis SFO-utvidelse kan skape trøbbel for de ansatte

Fra høsten av får tredjeklassingene 12 timer gratis SFO. Men pengene til flere ansatte følger ikke automatisk med.
Sammen rundt bordet, tegner og klipper barna figurer på Alvimhaugen SFO i Sarpsborg.

Sammen rundt bordet, tegner og klipper barna figurer på Alvimhaugen SFO i Sarpsborg.

Sissel M. Rasmussen

sissel@lomedia.no

På Alvimhaugen barneskole i Sarpsborg har skolefritidsordningen (SFO) fått plass i den nedlagte barnehagen, som ligger bare noen meter unna klasseromsdørene.                             

– Hvor er saksa, spør en av ungene som henger rundt et bord og tegner.

Det skal klippes ut figurer. Barna og de ansatte her er blant de heldige. Her er det god plass å boltre seg på, med små og store rom. Hvordan det går til høsten over det ganske land når SFO-ene fylles opp, er derimot usikkert.

Mange skolefritidsordninger sliter med å ha nok plass til de barna som allerede er i SFO.

For fra neste skoleår vil regjeringen inkludere tredjeklassingene i 12 timers gratis SFO. Fagforbundet støtter utvidelsen av ordningen fullt ut. Likevel er de skeptiske til at pengene fra staten ikke øremerkes SFO.

– Vi får tilbakemeldinger fra tillitsvalgte som sier at det må følge nok penger med, slik at bemanningen kan øke nok til å sikre kvaliteten på skolefritidsordningen. Det skal ikke være oppbevaring, understreker May-Britt Sundal i Fagforbundet.

Kunnskapsdepartementet svarer på bekymringen i en e-post med å opplyse om at «økonomisk rammestyring er hovedprinsippet for statlig styring av kommunesektoren.»

Staten har bevilget 856,3 millioner kroner i rammetilskudd til ordningen, som kompensasjon for bortfallet av foreldrebetaling. Pengene skal også dekke eventuelt flere ansatte.

Skal gjelde fra høsten

Gjennom budsjettforliket mellom regjeringen og SV i fjor, ble det fattet vedtak om å utvide moderasjonsordningen med 12 timer gratis SFO til også å gjelde 3. trinn fra skoleåret 2024–25.

Forslaget til forskrift har vært ute på høring. Kunnskapsdepartementet vil fastsette forskriften som regulerer SFO om kort tid, og den vil tre i kraft fra 1. august, samtidig som den nye opplæringsloven.

Positive, men kritiske

Av høringssvarene til Utdanningsdirektoratet er nesten alle positive til utvidelsen. Men mange er kritiske til finansieringen og skeptiske til om det blir for få ansatte i forhold til antall barn. Staten har ingen fast norm for antall barn per ansatt.

De tillitsvalgte rundt om i landet er også opptatt av plassmangel og at ansatte har riktig kompetanse. Det er bevilget 10 millioner til kompetanse i SFO over flere år - slik det er også i år, ifølge Kunnskapsdepartementet. I første omgang er det utviklet et videreutdanningstibud for SFO-ledere.

Nina Johannessen Tørholen er rektor ved Alvimhaugen barneskole, men også virksomhetsleder for SFO. Hun liker godt å ta en prat med ungene når hun kan.

Nina Johannessen Tørholen er rektor ved Alvimhaugen barneskole, men også virksomhetsleder for SFO. Hun liker godt å ta en prat med ungene når hun kan.

Sissel M. Rasmussen

Ulikt i kommunene

Skolenes landsforbund og Utdanningsforbundet er også positive til utvidelsen, men er i likhet med Fagforbundet skeptiske til at midlene blir gitt til kommunene gjennom rammetilskudd. Uten øremerking, fins det ingen garanti for at SFO får tildelt de midlene de trenger.

Fagforbundet viser i sitt høringssvar til NTNU Samfunnsforskning, som har sett at mindre foreldrebetaling kan føre til færre ansatte. Deres forskning viser også at den økonomiske kompensasjonen er usikker, og at konsekvensen er at det har blitt flere barn per ansatt. Kommunene og fylkeskommunene vedtar egne bemanningsnormer for SFO.

De kommunale normene varierer en del – flesteparten har mellom 12 og 18 barn per voksen, ifølge May-Britt Sundal i Fagforbundet.

Sosial utjevning

I Sarpsborg har kommunen satt en norm på 18 heltidsplasser per ansatt. Nina Johannessen Tørholen er rektor og virksomhetsleder ved Alvimhaugen barneskole i Sarpsborg. Hun understreker at på Alvimhaugen har de færre barn per ansatt enn kommunens norm tilsier.

Dagens lunsj er fiskepinner og ris, med grønnsaker. Kjøkkenansvarlig Hanan Hejazi serverer.

Dagens lunsj er fiskepinner og ris, med grønnsaker. Kjøkkenansvarlig Hanan Hejazi serverer.

Sissel M. Rasmussen

Tørholen er dessuten helt klar i sin oppfatning:

– Det burde være gratis SFO fra første til fjerde klasse, med så mye tid som det er mulig. Gratis tilbud i SFO er veldig viktig for integreringen i samfunnet. Det er sosialt utjevnende og dermed uavhengig av familiens inntekt. Det er veldig mye læring og utvikling som skjer på barnas fritid, understreker hun.

Barn med særskilte behov har krav på egen oppfølging av ansatte i skoletiden, men disse følger ikke med til SFO. Det fører til at disse barna ikke er sikret det samme tilbudet som de øvrige elevene. Fagforbundet mener at barn med behov for tilrettelegging i undervisningstiden, også skal få de ekstra ressursene med seg over til SFO-tiden.

Stort behov

Alvimhaugen barneskole er en liten skole med 138 elever. Over 70 prosent av elevene har minoritetsbakgrunn, og med opp mot 30 ulike nasjonaliteter og språk.

– Det gjør SFO enda viktigere, sier rektor Tørholen.

Hun forteller at området er preget av mye mobilitet. Det er mange små blokkleiligheter, en del utleieboliger og lavinntektsfamilier. Arbeidsledigheten er høy og mange har hjemmeværende mødre. Folk flytter når de får bedre råd eller behov for større plass. At elever flytter ut og nye kommer inn i løpet av et skoleår, er vanlig.

– Da jeg begynte her i 2017, var det 23 elever i skolefritidsordningen. Akkurat nå har vi 45 elever i SFO, mot 53 for en stund siden. Noen har flyttet, mens andre foreldre med barn på tredje og fjerde trinn, sa opp plassene i februar og mars. Vi ser at en del gjør dette for å slippe utgiftene til SFO de siste månedene før sommerferien. Å betale for å ha barn i SFO, hvis mor er hjemmeværende, blir jo ikke prioritert. Det er jo fullt forståelig, mener Tørholen.

Gratis kjernetid

Gratis kjernetid på 12 timer ble innført for første klasse i 2022, og for 2. trinn i 2023. I Sarpsborg kommune har de bestemt at gratis kjernetid betyr 50 prosent plass. De har også søskenmoderasjon. På SFO ved Alvimhaugen barneskole betyr den gratis kjernetida svært mye. Da den ble innført kom alle førsteklassingene på SFO.

– Nå har 18 av 19 seksåringer, og 16 av 18 sjuåringer, plass. Her er vi fleksible, slik at barna kan være her når det passer for foreldrene. Over halvparten har full plass, forteller Nina Johannessen Tørholen.

På Alvimhaugen SFO er de opptatt av at skolebarna skal ha mer frilek enn organisert aktivitet. Fordi da skjer det mye læring.

På Alvimhaugen SFO er de opptatt av at skolebarna skal ha mer frilek enn organisert aktivitet. Fordi da skjer det mye læring.

Sissel M. Rasmussen

Tredje- og fjerdeklassingene har ikke gratis SFO. Det gjenspeiles også i antallet som benytter seg av tilbudet, mener Tørholen. Under halvparten av de 22 åtteåringene har SFO-plass, og bare to av 16 fjerdeklassinger.  

Læring og lek

Tørholen forteller at de tilstreber å finne arbeid til dem som jobber i SFO også i skolen, slik at det blir mest mulig kontinuitet for ungene og større stillingsprosenter for de ansatte. Det foregår mange ulike aktiviteter etter skoletid, også utenom SFO.  

Hun er opptatt av at mye av læringen skjer i frileken mellom ungene.

– For å få til en god språkutvikling må du være sammen med andre, sier hun.

SFO har en del aktiviteter, men de legger mest vekt på fellesskap og lek.

Ikke minst er måltidene viktige. Frokosten inntas i SFO-lokalene.

– Bortsett fra på mandager, er det gratis skolefrokost for alle elevene her på Alvimhaugen barneskole. Havregrøten er verdens beste, påstår Tørholen. 

Ungene i SFO på Alvimhaugen er glad i fiskepinner, men ikke så glad i grønnsaker. I hvert fall ikke denne dagen.

Ungene i SFO på Alvimhaugen er glad i fiskepinner, men ikke så glad i grønnsaker. I hvert fall ikke denne dagen.

Sissel M. Rasmussen

På kjøkkenet er maten snart klar. I dag er det fiskepinner, ris og grønnsaker. Ketsjup og chilisaus følger med, om de vil ha. Grønnsakene derimot, de fikk ikke så mange bein å gå på.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver for tillitsvalgte i alle LO-forbund.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse