JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Lærebedrift

Har du ansvar for lærlinger? Dette må du vite

Som tillitsvalgt kan du spille en viktig rolle for den ferske lærlingen som prøver å finne sin plass.
KRANFØRER: Du kan bli lærling i kran- og løfteoperasjonsfaget, og kjøre traverskran som styres via et tablå (styringsenhet).

KRANFØRER: Du kan bli lærling i kran- og løfteoperasjonsfaget, og kjøre traverskran som styres via et tablå (styringsenhet).

Sissel M. Rasmussen

sissel@lomedia.no

Det kan være skummelt å være fersk lærling ute på en ukjent arbeidsplass. Hvem kan du gå til hvis noe er uklart? Hvilke rettigheter har du egentlig? Og kan arbeidsgiver avslutte lærekontrakten sånn uten videre?

Her en noen råd til hvordan du kan få lærlingen til å følge seg mest mulig velkommen og trygg.

1. Inkluder lærlingene

Uansett størrelse på bedriften har lærlingen krav på å bli ivaretatt. Veilederen skal følge opp lærlingen både faglig og sosialt. Lærlingen skal føle seg inkludert, sett og hørt.

2. Hvem er ansvarlig?

I løpet av en læretid på to år, som er den vanligste læretiden, kan en lærling ha flere instruktører eller veiledere i det daglige arbeidet. Også tillitsvalgte kan være veiledere. Dette organiseres på ulike måter etter hva slags bedrift det gjelder.

Det er bedriften som har lønns- og arbeidsgiveransvar for lærlingen, mens opplæringskontoret har ansvaret for at lærlingen blir meldt opp til fagprøven.

Navnet til den som er faglig leder for lærlingen, skal stå i lærekontrakten, slik at lærlingen vet hvem hen kan henvende seg til. Lærerkontrakten skal inngås skriftlig mellom lærlingen, bedriften og fylkeskommunen eller opplæringskontoret. I kontrakten skal det stå hvem som har ansvar for opplæringen.

Å ta på seg oppgaven som veileder er frivillig. Det er viktig at veilederen har evne til å kommunisere og videreformidle. Veileder må også ha spisskompetanse i sitt fagområde.

Mer om lærlinger: Tuva og Håvard sikrer framtida på verftet

3. Vær tett på

Det kan alltid oppstå problemer på en arbeidsplass. For å kunne ta tak tidlig i prosessen, er det viktig å være tett på.

For en ungdom kan overgangen fra skolelivet til en arbeidsplass være stor. Reglene i arbeidslivet er annerledes. Å inkludere lærlingen som en del av gruppa er derfor viktig også for det sosiale miljøet.

4. Ta ansvar for lønn

Som tillitsvalgt vet du sikkert at en lærling også har rett til tarifflønn, etter tariffavtalen. Det finnes egne avtaler for lærlinglønn. Men det er flere bedrifter som betaler mer enn minimumsbeløpene for lærlinglønn, for å kunne rekruttere flere unge inn i virksomheten. Her spiller de tillitsvalgte en stor rolle for å få på plass gode lønns- og arbeidsvilkår for lærlingene. Det gjelder også for helg- og kveldstillegg eller overtidsbetaling. Tariffavtalen skal inneholde alt om rettigheter og plikter i arbeidsforholdet.

5. Får lærlingen utfordringer?

Husk å informere lærlingen om at hen ansees som en vanlig ansatt og dermed har de samme rettighetene som de øvrige ansatte i bedriften. De samme rutinene og reglene gjelder når det kommer til sykefravær eller andre problemer som måtte oppstå på arbeidsplassen. Lærlingen kan kontakte verneombud, arbeidsmiljøutvalg eller bedriftshelsetjenesten, dersom det finnes. Lærlingen kan også ta kontakt med pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Arbeidskontrakten kan ikke skrotes uten at lærekontrakten avsluttes.

6. Lærlingens rettigheter

Lærlingen har rett til selv å delta aktivt i opplæring, og vurdere egen faglige utvikling. Hen skal også få vurderinger fra veileder underveis i læretiden.

Det er opplæringsloven som regulerer dette for videregående skole og i bedrift. Den sier også hvilke rettigheter og plikter lærlingen har og hvilke bedriften har.

7. Kan bedriften avslutte lærekontrakten?

Dersom arbeidsgiver ønsker å endre eller avslutte lærekontrakten, skal det godkjennes av fylkeskommunen. Lærekontrakter kan kun oppheves dersom det har foregått brudd på pliktene i arbeidsforholdet, eller hvis lærlingen eller lærebedriften viser seg å være ute av stand til å fortsette læreforholdet. Lærlingen kan også gi skriftlig beskjed om at hen ikke vil fortsette.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver for tillitsvalgte i alle LO-forbund.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse