JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Harald krevde fast stilling og vant. Nå legger arbeidsgiver ned jobben hans

Domstolen slo fast at musiker Harald Bakkeby Moe hadde rett på fast stilling. Nå sier menigheten at det blir for dyrt med faste ansatte.
Musiker Harald Bakkeby Moe står snart uten jobb fordi Tromsøysund menighetsråd har vedtatt å legge ned midnattskonsertene i Ishavskatedralen i Tromsø.

Musiker Harald Bakkeby Moe står snart uten jobb fordi Tromsøysund menighetsråd har vedtatt å legge ned midnattskonsertene i Ishavskatedralen i Tromsø.

Yngve Olsen

martin.slordal@lomedia.no

Harald Bakkeby Moe kjempet en lang kamp for å få fast stilling som musiker i Tromsøysund menighet.

Nå har menighetsrådet bestemt seg for å legge ned den populære konsertserien med midnattskonserter i Ishavskatedralen i Tromsø.

Oddgeir Stenersen er daglig leder i Tromsøysund sokn.

Han bekrefter at menighetsrådet har vedtatt å legge ned konsertserien. Det blir for dyrt å ha Bakkeby Moe og elleve andre faste, ansatte musikere, sier han.

– Menighetsrådet har regnet på det, og det øker på med en del kostnader med faste ansatte, sier Stenersen, og ramser opp lønn, arbeidsgiveravgift, pensjonsinnbetalinger og utgifter til øvingslokaler til tolv musikere, som grunner til at kostnadene vil øke så mye at konsertene ikke blir lønnsomme.

Ikke enig i begrunnelsen

De elleve andre musikerne går fortsatt på kontrakter som selvstendig næringsdrivende, men de har også krevd å bli fast ansatt som Bakkeby Moe er. Fagforbundet Creo i dialog med menigheten om dette.

Bakkeby Moe sier han er innkalt til drøftelsesmøte med arbeidsgiver førstkommende tirsdag.

Han forstår ikke at menighetsrådet velger å legge ned konsertserien.

– Dette er et kommersielt konsept som har vært godt besøkt. Med min kunnskap om dette, så synes jeg det er rart å bruke økonomi som et argument for å legge ned, sier sanger og solisten.

Sanger og solist Harald Bakkeby Moe har fra 2013 til 2020 spilt kvelds- og midnattskonserter i Ishavskatedralen i Tromsø.

Sanger og solist Harald Bakkeby Moe har fra 2013 til 2020 spilt kvelds- og midnattskonserter i Ishavskatedralen i Tromsø.

Siri Uldal

Får ikke innsyn i utgifter

Bakkeby Moe forteller at menighetsrådet har opplyst han om at det kreves 8,4 årsverk for full drift av konsertserien i Ishavskatedralen.

Musikeren har blitt avvist av daglig leder, regnskapsansvarlig og menighetsrådslederen de gangene han har spurt om hvordan de har kommet fram til dette antallet årsverk, samt andre utgifter knyttet til konsertserien.

Med offentlig tilgjengelige tall og regnskaper fra Tromsøysund menighet, og Bakkeby Moes kunnskap om økonomien rundt konsertserien, har han sammen med bistand fra LO-advokatene regnet ut at driften av konsertserien vil kreve 6,8 årsverk for full drift.

– Det er ganske stor forskjell. Det er heller ikke slik at menigheten må ut på leiemarkedet for å finne øvingslokaler og kontorer til oss musikerne. Vi trenger ett kontor og vi kan øve i kirken slik vi alltid har gjort. Det vil ikke være noe utgifter med dette slik de hevder, sier Bakkeby Moe.

Musikeren forteller at da han la fram for menighetsrådet antall årsverk han og LO mener kreves for å drifte konsertene, justerte menighetsrådet i etterkant ned antall årsverk til 7,5 for full drift av konsertserien.

Menigheten har en kontrakt med Hurtigruta når det gjelder midnattskonsertene. Konsertserien spilles blant annet for deres passasjerer.

Daglig leder Oddgeir Stenersen sier at det er denne kontrakten menigheten ikke kan gi ut detaljer om.

– Vi har ikke lov til å gi innsyn til Harald om denne kontrakten. Det har vi og Hurtigruta en felles forståelse om, sier Stenersen.

Bakkeby Moe sier at han også har forståelse for det, men at han har spurt om innsyn i alle utgiftene menigheten har knyttet til konsertserien. Det får han ikke fått vite noe om, sier han.

Vant i lagmannsretten

Bakkeby Moe og elleve andre musikere har gjennom en årrekke jobbet med å spille midnattskonserter for Hurtigrutas passasjerer i Ishavskatedralen i Tromsø.

Han og de andre musikerne var tilknyttet menigheten som oppdragstakere med kontrakt for ett år av gangen.

Etter å ha gått rettens vei, og med LO-forbundet Creo i ryggen, slo en enstemmig lagmannsrett fast at Bakkeby Moe var å regne som fast ansatt i menigheten i hele perioden han var oppdragstaker.

Han fikk en 63 prosent stilling og 100.000 kroner i erstatning (se faktaboks).

Menigheten anket videre til Høyesterett, men ankeutvalget avviste hovedspørsmålet i saken. Høyesterett skal imidlertid behandle spørsmålet som handler om fra hvilket tidspunkt etterinnmeldingen i pensjonsordningen skal gjelde fra.

Dette skjer høsten 2023.

Stusser over menighetens regnestykke

LO-advokat Lars Christian Fjeldstad og Espen Eldøy, advokatfullmektig i Creo, har bistått Bakkeby Moe i saken.

Fjeldstad sier at musikeren etter all sannsynlighet blir sagt opp, selv om Bakkeby Moe foreløpig ikke har mottatt oppsigelse.

– Nedleggelse av konsertene kan innebære at menigheten har saklig grunn til å gå til oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold, sier Fjeldstad.

Han sier til FriFagbevegelse at de som har jobbet med saken hos LO, har stusset på regnestykket til menighetsrådet.

Menighetsrådet vil ikke vise LO-advokatene hvordan de kommer fram til at midnattskonsertene vil gå i minus, sier Fjeldstad.

– Vi mener at det er et godt grunnlag for å drive konsertserien videre med tolv musikere som er fast ansatt, sier Lars Christian Fjeldstad.

Harald Bakkebye Moe sier at han gjentatte ganger har forsøkt å finne minnelige løsninger med menigheten i denne saken. Det har ikke ført fem.

– Jeg var veldig glad i denne jobben, og hadde håpet at konsertene kunne starte opp igjen, sier han.

På spørsmål om det å legge ned konsertene er en hevn for å kvitte seg med han, svarer Bakkeby Moe: «Det må du nesten spørre menigheten om».

Korte kontrakter ville gitt konserter

Daglig leder Oddgeir Stenersen sier at han ikke har dårlig forhold til Bakkeby Moe. Stenersen sier at nedleggelsen av konsertene utelukkende handler om økonomi.

– Regnestykket hadde vært annerledes hvis musikerne hadde fortsatt på kontrakter. Nå blir den økonomiske risikoen for stor, mener Stenersen, og legger til at de måtte ha dekket lønn til musikere med penger som er bevilget blant annet til barne- og ungdomsarbeid i menigheten.

Dette er saken

I 2021 stevnet Harald Bakkeby Moe Tromsøysund sokn for det han mente var ulovlige kontraktsforhold.

Han har fått kontrakt i menigheten for ett år av gangen, og den har blitt fornyet hvert nyttår.

Musikeren har vært selvstendig oppdragstaker. Oppdragsgiver er menigheten Tromsøysund sokn.

Bakkeby Moe gått glipp av lønn, feriepenger og opptjening av tjenestepensjon.

I januar 2022 vant han i Nord-Troms og Senja tingrett. Retten konkluderte med at han hadde vært å regne for fast ansatt. Begge parter anket dommen.

I november vant han også i lagmannsretten. I dommen heter det at Bakkeby Moe skulle vært ansatt i 63 prosent stilling.

Han fikk også 100.000 kroner i oppreisning, etterbetaling av lønn, feriepenger og etterinnmelding i tjenestepensjonsordning fra 2013.

Menigheten ble dømt betale saksomkostninger på 950.000 kroner, og egne utgifter til advokat på rundt to millioner kroner.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver for tillitsvalgte i alle LO-forbund.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Dette er saken

I 2021 stevnet Harald Bakkeby Moe Tromsøysund sokn for det han mente var ulovlige kontraktsforhold.

Han har fått kontrakt i menigheten for ett år av gangen, og den har blitt fornyet hvert nyttår.

Musikeren har vært selvstendig oppdragstaker. Oppdragsgiver er menigheten Tromsøysund sokn.

Bakkeby Moe gått glipp av lønn, feriepenger og opptjening av tjenestepensjon.

I januar 2022 vant han i Nord-Troms og Senja tingrett. Retten konkluderte med at han hadde vært å regne for fast ansatt. Begge parter anket dommen.

I november vant han også i lagmannsretten. I dommen heter det at Bakkeby Moe skulle vært ansatt i 63 prosent stilling.

Han fikk også 100.000 kroner i oppreisning, etterbetaling av lønn, feriepenger og etterinnmelding i tjenestepensjonsordning fra 2013.

Menigheten ble dømt betale saksomkostninger på 950.000 kroner, og egne utgifter til advokat på rundt to millioner kroner.