JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

HMS

Hvor mye tid kan hovedverneombudet bruke på vervet?

Arbeidsgiver skal legge til rette sånn verneombudet får tid til oppgavene sine. Men hvor mye som trengs, kommer an på flere ting.
Er en time i uka nok til å utføre vervet som hovedverneombud? Svaret er avhengig av mange faktorer. (illustrasjonsfoto)

Er en time i uka nok til å utføre vervet som hovedverneombud? Svaret er avhengig av mange faktorer. (illustrasjonsfoto)

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

SPØRSMÅL: Jeg er hovedverneombud i en bedrift med 300 ansatte. Jeg har bare én time i uka fast fri til vervet. Hvor mye tid kan jeg som hovedverneombud bruke til vervet?

SVAR: Det enkle svaret er at du kan bruke den tida du sjøl mener er nødvendig for å utføre verneombudsoppgavene forsvarlig, som det står i aml. § 6-5, andre ledd.

Oppgavene tilhørende vervet skal i utgangspunktet utføres i arbeidstida. Det er arbeidsgiver som skal legge arbeidet til rette for deg, sånn at ikke verneombudsoppgavene kommer i konflikt med arbeidsoppgavene, og at det til sammen gir en forsvarlig arbeidsbelastning.

Hovedverneombudet (HVO) er ikke nevnt i bestemmelsen, men det som gjelder for verneombudet, gjelder også for HVO.

Det vanskeligere svaret er at vurderingen av tidsbruk ikke kan ses isolert fra størrelsen på bedriften, kompleksiteten i produksjonen eller tjenesteytingen, særlige utfordringer i bransjen eller i bedriften spesielt, risikoen for helseutfall, både for fysiske og psykiske skadevirkninger.

Altså, det er fullt mulig at 100 prosent frikjøp for HVO må til i en bedrift på 300 ansatte, fordi den har mange skarpe situasjoner, høyt sjukefravær og stor grad av omstillinger.

På den andre sida vil et par timer i uka være nok i en bedrift av samme størrelse, hvor det er få eller ingen skader, lavt sjukefravær og stabile forhold ellers.

Loven gir en åpning for en konkret vurdering, på samme måte som i forskriften om HMS § 5; «Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.»

Det er gode erfaringer med å ta dette opp sammen med hovedtillitsvalgte eller klubbleder, og få vedkommende til å bistå deg i drøftingene om «frikjøpt» tid.

Til møtet med arbeidsgiver, bør du ha laget en oversikt over hvilke rutinemessige oppgaver du utfører, hvor lang tid de tar, hvor mange møter du deltar på i regi av vervet og hvor ofte du blir utkalt på uforutsette hendelser.

Arbeidstilsynet kan veilede deg og bedriften, om dere ikke klarer å bli enige i antall timer som kan brukes på vervet, og hvordan dine arbeidsoppgaver ellers blir tilrettelagt.

Veldig mange verneombud (og HVO) tenker litt for mye på produksjonspress og å få de betalte jobbene unna før de tar på seg «verne-hatten». Det kan ende riktig galt.

Forebyggende aktiviteter er god økonomi, gode HMS-tiltak gir veldig god inntjening. Ifølge Stami (2018) vil hver krone investert i rettede HMS-tiltak gi minst 2,2 kroner tilbake.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver for tillitsvalgte i alle LO-forbund.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse