JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Spørsmål og svar

Jeg har en ledende stilling. Kan arbeidsgiver nekte meg overtidsbetaling?

LO-advokat Øyvind Baldersheim svarer.

Colourbox

frifagbevegelse@lomedia.no

SPØRSMÅL: Arbeidsgiver sier jeg ikke har krav på overtidsbetaling fordi jeg har en ledende stilling. Er dette lov?

SVAR: Ifølge arbeidsmiljøloven § 10-12 (1) gjelder ikke lovens regler om arbeidstid (og dermed overtid) for ansatte i såkalt «ledende stilling[er]».

Dette unntaket omfatter ikke arbeidsmiljøloven § 10-2 første, andre og fjerde ledd. Dette for å sikre at heller ikke ledere «utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at det er mulig å ivareta sikkerhetshensyn».  

Unntaket som arbeidsgiver viser til, forutsetter at stillingen faktisk er ledende. Det er ikke nok at stillingen er betegnet ledende - det reelle innholdet i stillingen din er avgjørende.

Hvis det ikke er samsvar mellom kontraktens formulering og stillingens innhold, kan heller ikke arbeidsgiver unnlate overtidsbetaling med denne begrunnelse.  

Lovens forarbeid peker på det kan være nødvendig og hensiktsmessig å ha regler som gir unntak fra arbeidstidsreglene. Det er nemlig ikke alle stillinger i en virksomhet som lett lar seg forene med reglene om arbeidstid.

I forarbeidene er det blant annet uttalt at unntaket «tar for det første sikte på arbeidstakere som innehar klare lederfunksjoner». Det er ment for ansatte som «har et større ansvar eller som i særlig grad kan treffe selvstendige avgjørelser, og som selv må vurdere og avgjøre behovet for egen arbeidsinnsats».

Unntaket for  ledende stillinger synes å forutsette at lovens ordinære regler om arbeidstid ikke passer for den aktuelle stillingen. Typisk er tilfeller der arbeidstiden ikke kan måles og/eller fastsettes, eller fastsettes av arbeidstakeren selv. Som regel vil ulempen for den ansatte være kompensert gjennom høyere grunnlønn.

Innimellom ser LO-advokatene at denne og lignende stillingsbeskrivelser er misbrukt i arbeidskontrakter. Tittelen i kontrakten er imidlertid underordnet det faktiske innholdet i stillingen.

Er du fortsatt i tvil om stillingen din oppfyller vilkårene, kan du be arbeidsgiver om å redegjøre nærmere for grunnlaget og eventuelt kontakte forbundet ditt for ytterligere bistand.

Mer du lurer på? Her kan du finne flere spørsmål og svar

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver for tillitsvalgte i alle LO-forbund.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse