JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
INNVANDRERPERSPEKTIV: – Jeg er opptatt av at det vi har vunnet i likestillingen, skal gjelde hele befolkningen, også de med innvandrerbakgrunn, sa likestillingsminister Solveig Horne da hun la fram regjeringens likestillingsmelding i dag.

INNVANDRERPERSPEKTIV: – Jeg er opptatt av at det vi har vunnet i likestillingen, skal gjelde hele befolkningen, også de med innvandrerbakgrunn, sa likestillingsminister Solveig Horne da hun la fram regjeringens likestillingsmelding i dag.

Tri Nguyen Dinh

LO: – Regjeringen har ingen likestillingspolitikk

Regjeringens likestillingsmelding er tom for innhold, mener LOs førstesekretær Peggy Hessen Følsvik.09.10.2015
15:35
19.10.2015 12:27

ragnhild@lomedia.no

Kun kort tid etter at regjeringen Solberg tiltrådte, valgte den å trekke Likestillingsmeldingen som den rødgrønne regjeringen hadde lagt fram. I dag, snart to år senere, la barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) fram sin likestillingsmelding.

– Regjeringen er opptatt av likestilling, sa Horne da hun åpnet pressekonferansen i dag.

Men etter framleggelsen er Peggy Hessen Følsvik, som har ansvar for likestillingspolitikk i LO, ikke overbevist om det.

– Denne meldingen føyer seg bare inn i rekken av manglende likestillingspolitikk, er hennes første reaksjon.

Les også: Mange tiår unna likelønn

10 millioner til likestilling

– Likestilling skapes ikke av det offentlige alene. Likestilling skapes på arbeidsplassene, der folk bor, det skapes i samarbeid med frivilligheten. Derfor er det viktig for regjeringen å støtte opp om de gode initiativene, prosjektene og forbildene som bidrar positivt til likestilling og til å endre tradisjonelle mønstre, sa Horne.

I statsbudsjettet for 2016 bevilger regjeringen til sammen 10 millioner kroner til likestillingstiltak. Regjeringen vil blant annet gi 2 millioner kroner til prosjektet «Jenter og teknologi» hvor formålet er å rekruttere flere jenter til mannsdominerte realfag. Den foreslår 3 millioner kroner til prosjekter som skal styrke det kommunale krisesentertilbudet, og 2 millioner til tilbud for unge som har vært utsatt for tvangsekteskap og æresrelatert vold. I tillegg trekker Horne fram regjeringens bevilgning på 72 millioner kroner for å gi kvinner opp til 26 år gratis HPV-vaksine.

Å kalle dette et likestillingstiltak er imidlertid i tynneste laget, mener Tone Faugli som er nestleder i Fellesorganisasjonen (FO).

– HPV-vaksinen er viktig i et kvinnehelseperspektiv. Men jeg kan ikke se hvordan det fører til økt likestilling mellom kvinner og menn, sier hun.

Les også: (Bittelitt) mer likestilt i Norden

FO savner de store grepene

Faugli mener regjeringens likestillingspolitikk kjennetegnes av spredte prosjekter og enkelttiltak, samtidig som den unnlater å ta de store strukturelle grepene som reelt sett kan bidra til økt likestilling i samfunnet. Hun viser blant annet til at likelønn knapt er nevnt i meldingen.

– Regjeringen tar ikke inn over seg at likestilling er et samfunnsansvar, men privatiserer likestillingen og gjør det til den enkelte kvinne og den enkelte families ansvar, mener Faugli.

Les også: Likestilling i revers?

LO kritisk

Det mener også førstesekretær i LO, Peggy Hessen Følsvik.

– Mitt inntrykk etter at det her er mange ord og mye situasjonsbeskrivelse, men veldig lite konkret når det kommer til handling og tiltak, sier Hessen Følsvik som presiserer at hun ikke har rukket å studere meldingen i detalj.

LO har ved flere anledninger kritisert regjeringens likestillingsprofil. Blant annet har LO uttalt seg kritisk til:

• Reduksjon av fedrekvoten i foreldrepermisjonen fra 14 til 10 uker.

• Forslaget om en utvidet adgang til å overføre fedre- eller mødrekvoten til den andre forelderen.

• Økningen i kontantstøtten.

• At endringene i arbeidsmiljøloven vil gå ut over kvinner spesielt, blant annet fordi det er flere kvinner enn menn som er midlertidig ansatt.

• At regjeringen har økt maksprisen for barnehageplass.

Frp: Ny arbeidsmiljølov gir mer likestilling

Den nylig framlagte meldingen føyer seg bare inn i rekken av manglende likestillingspolitikk, mener Hessen Følsvik.

Hun reagerer særlig på at meldingen framhever endringene i arbeidsmiljøloven som bra for likestillingen fordi det fremmer kvinners valgmuligheter.

– Bestemmelsene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven er endret slik at det blir større mulighet for å finne lokale løsninger mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, sa Horne på pressekonferansen.

– Likestilling handler også om menn

Statsråden påpekte også at meldingen retter spesielt fokus mot likestilling i et manns- og innvandrerperspektiv.

– Jeg mener mannsperspektivet bør løftes mer fram enn det som har vært gjort før, sa Horne og viste blant annet til at gutter er overrepresentert blant dem som ikke fullfører videregående opplæring og at gutter ofte velger kjønnstradisjonelle yrker og utdanninger.

LOs førstesekretær mener regjeringen i for liten grad tar inn over seg de likestillingsbarrierer kvinner fortsatt står overfor og at dette gjenspeiler seg i forslaget om å slå likestillingsloven og diskrimineringslovene sammen til én felles lov. Med det vil også bestemmelsen i likestillingsloven om at den særlig skal ta sikte på å fremme kvinnens stilling, bli borte, frykter LO. Forslag til ny diskrimineringslov vil gå ut på høring i neste uke.

– Jeg mener mannsperspektivet bør løftes mer fram enn det som har vært gjort før.

Solveig Horne

NHO: – Det finnes ingen quick-fix

NHO er glad for bevilgningen på to millioner kroner til prosjektet «Jenter og teknologi». Dette har vært et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Agder, NHO og virksomheter i fylket, og med denne bevilgningen ønsker NHO å gjøre prosjektet nasjonalt.

Kristina Jullum Hagen, seniorrådgiver for likestilling og mangfold i NHO, roser også regjeringen for å løfte fram de gode eksemplene på bedrifter som har lykkes med rekruttering av kvinnelige ledere.

– Å spre kunnskap om hvilke verktøy som virker, er viktig. Vi vet at dette er noe bedriftene etterspør, sier hun til LO-Aktuelt.

– Opposisjonen og LO har ment at meldingen er blottet for virkemidler som kan bringe likestillingen framover. Er du enig i det?

– Det finnes gode virkemidler her, men vi mener det er en svakhet at regjeringen ikke ser likestillingspolitikken i sammenheng med familiepolitikken, sier Jullum Hagen.

Likestilling i familien er en forutsetning for likestilling i arbeidslivet, påpeker hun og viser blant annet til at NHO var kritisk til regjeringens reduksjon av fedrekvoten i foreldrepermisjonen.

Samtidig er det ikke første gang en regjering har fått kritikk for manglende virkemidler i likestillingspolitikken, påpeker Jullum Hagen.

– Det er komplekse årsaker til at vi ikke er i mål med likestillingen i Norge. Det finnes ingen quick-fix, og det finner vi heller ikke i denne meldingen. Likestilling krever langsiktig arbeid, og det arbeidet må begynne allerede i skole og barnehage.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
09.10.2015
15:35
19.10.2015 12:27Mest lest

TAKKET NEI: Ansatte i Bane Nor som kan gå av med pensjon har for tilbud om høyere lønn for å stå i jobben. Gunn Kulstad takket nei til tilbudet. Hun reagerer på forskjellsbehandlingen.

TAKKET NEI: Ansatte i Bane Nor som kan gå av med pensjon har for tilbud om høyere lønn for å stå i jobben. Gunn Kulstad takket nei til tilbudet. Hun reagerer på forskjellsbehandlingen.

Morten Hansen

Gunn ble tilbudt 10.000 ekstra i måneden for å vente med å gå av med pensjon

ADVARER: Rafal Janeczeks liv ble snudd på hodet etter tiden som ansatt i bemanningsfirmaet Kranfører AS. Nå håper han andre arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

ADVARER: Rafal Janeczeks liv ble snudd på hodet etter tiden som ansatt i bemanningsfirmaet Kranfører AS. Nå håper han andre arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

Håvard Sæbø

Da Rafal (33) begynte å kreve lønn mellom oppdrag, ble jobben et mareritt

Hanna Skotheim

Kaisa har vært fattig i verdens rikeste land: – Det er stigmatiserende å stå fram som fattig i Norge

Telefonbetjenter blir trakassert at kunder.

Telefonbetjenter blir trakassert at kunder.

Illustrasjonsfoto: Motortion/Colourbox

Telefonbetjenter blir drapstruet på jobb. Her forteller tre ansatte sine historier

Marian Abdi Hussein (SV) , Maria-Karine Aasen-Svensrud (Ap) og Tobias Drevland Lund (Rødt) var blant fagkandidatene som ble stemt inn på Stortinget

Marian Abdi Hussein (SV) , Maria-Karine Aasen-Svensrud (Ap) og Tobias Drevland Lund (Rødt) var blant fagkandidatene som ble stemt inn på Stortinget

Hanna Skotheim, Sidsel Valum og Brian Cliff Olguin

Se hvem som kom inn på Stortinget fra fagbevegelsen

NESTEN PARKERT FOR GODT: Yngve Hovland (52) ble hardt skadet på jobb i fengselet. Sykkelen holder ham oppe på fritida.

NESTEN PARKERT FOR GODT: Yngve Hovland (52) ble hardt skadet på jobb i fengselet. Sykkelen holder ham oppe på fritida.

Eivind Senneset

Først to år etter, er yrkesskaden til Yngve godkjent av Nav

Sverre Myrli har formelt bedt Europautvalget sørge for at implementeringen av EUs fjerde jernbanepakke legges på is.

Sverre Myrli har formelt bedt Europautvalget sørge for at implementeringen av EUs fjerde jernbanepakke legges på is.

Helge Rønning Birkelund

Arbeiderpartiet har formelt bedt regjeringen utsette jernbanepakke fire

ULOVLIG PRAKSIS: Unibuss må betale 5000 kroner til Ruter dersom sjåfører bryter mobiltelefonreglementet til Ruter, men Oslo tingrett mener Unibuss sin praksis med å la sjåførene selv betale den «boten» er ulovlig.

ULOVLIG PRAKSIS: Unibuss må betale 5000 kroner til Ruter dersom sjåfører bryter mobiltelefonreglementet til Ruter, men Oslo tingrett mener Unibuss sin praksis med å la sjåførene selv betale den «boten» er ulovlig.

Roy Ervin Solstad

Bussjåfør ble bøtelagt for mobilbruk, men nektet å betale. Nå har han vunnet i retten

HÅP: – Jeg er glad fordi vi nå kan få endret lovverket. Nå er det flertall på Stortinget for å få vekk karenstiden. Det er flertall for at syke og skadde mennesker kan få beholde inntekten sin, arbeidsavklaringspenger, helt fram til de er ferdig avklart i Nav og helsevesenet, sier Elisabeth Thoresen, som leder AAP-aksjonen.

HÅP: – Jeg er glad fordi vi nå kan få endret lovverket. Nå er det flertall på Stortinget for å få vekk karenstiden. Det er flertall for at syke og skadde mennesker kan få beholde inntekten sin, arbeidsavklaringspenger, helt fram til de er ferdig avklart i Nav og helsevesenet, sier Elisabeth Thoresen, som leder AAP-aksjonen.

Jan-Erik Østlie

AAP-generalen øyner håp om bedre forhold for syke og skadde i norsk arbeidsliv

Det er ikke alle dokumenter fra Stortinget som kommer til å bli med hjem til Hamar når Karin Andersen avslutter sitt 24 år lange liv som stortingsrepresentant.

Det er ikke alle dokumenter fra Stortinget som kommer til å bli med hjem til Hamar når Karin Andersen avslutter sitt 24 år lange liv som stortingsrepresentant.

Torgny Hasås

Etter 24 år mistet SVs Karin Andersen plassen sin på Stortinget: – Jeg har veldig mye ugjort i politikken

– Det er sånn at vedtak som er fattet i Stortinget, er det konstitusjonell tradisjon for at en gjennomfører, sier Erna Solberg.

– Det er sånn at vedtak som er fattet i Stortinget, er det konstitusjonell tradisjon for at en gjennomfører, sier Erna Solberg.

Tormod Ytrehus

Solberg om EUs fjerde jernbanepakke: – Tradisjon for å gjennomføre stortingsvedtak

DRØMME-STATSRÅDER: Trine Lise Sundnes (Ap), Terje Aasland (Ap), Freddy Øvstegård (SV), Mona Fagerås (SV) , Arne Nævra (SV) og Sverre Myrli (Ap) er blant politikerne forbundene peker på som sine favoritter.

DRØMME-STATSRÅDER: Trine Lise Sundnes (Ap), Terje Aasland (Ap), Freddy Øvstegård (SV), Mona Fagerås (SV) , Arne Nævra (SV) og Sverre Myrli (Ap) er blant politikerne forbundene peker på som sine favoritter.

Bakgrunnsfoto: Erlend Angelo

Her er LO-forbundenes ønske-statsråder

Leif Martin Kirknes

LOs tre mektigste krever at Støre endrer loven

Joachim Espe i Bygningsarbeidernes Fagforening mener bemanningsbransjen og entreprenørene har fått mange nok sjanser til å skikke seg.

Joachim Espe i Bygningsarbeidernes Fagforening mener bemanningsbransjen og entreprenørene har fått mange nok sjanser til å skikke seg.

Erlend Angelo

Joachim har kjempet mot bemanningsbyråene i mange år. Nå kan bygningsarbeideren juble

Kommentar

Erna Solberg vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering, skriver Kjell Werner.

Erna Solberg vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering, skriver Kjell Werner.

Jan-Erik Østlie

«Erna vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering»

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad innrømmer at han aktivt prøvde å unngå skatt på statsrådsbolig.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad innrømmer at han aktivt prøvde å unngå skatt på statsrådsbolig.

Jan-Erik Østlie

Ropstad innrømmer at han prøvde å unngå skatt på pendlerleilighet

Helsefagarbeider Heidi Johansen (64) håper hennes historie kan gjøre livet lettere for neste generasjon løsmedarbeidere.

Helsefagarbeider Heidi Johansen (64) håper hennes historie kan gjøre livet lettere for neste generasjon løsmedarbeidere.

Eivind Senneset

Heidi (64) håper hennes historie kan gjøre livet lettere for neste generasjon løsmedarbeidere

Jan-Erik Østlie / Atle Espen Helgesen

Industri Energi med tydelige forventninger til ny regjering

LÅGAST PÅ PRIS: App-selskapet Intercab/Ridel danka ut konkurrentane i anbodet om å køyre skoleelevar og funksjonshemma i Agder.

LÅGAST PÅ PRIS: App-selskapet Intercab/Ridel danka ut konkurrentane i anbodet om å køyre skoleelevar og funksjonshemma i Agder.

Tormod Ytrehus

App-selskap vann konkurranse om å køyre taxi for kommunen

Jan Erik Østlie

Støre kan juble: Norge skifter fra blått til rødt


Flere saker