JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Nordmenn tar ut sykedager for å hjelpe gamle foreldre

Mange arbeidstakere sykmelder seg for å ta vare på sin gamle mor eller far, viser ny forskning.
Siden 2010 har norske arbeidstakere hatt rett på inntil 10 dager ubetalt permisjon i året for å gi nødvendig omsorg til foreldre. (Illustrasjonsfoto)

Siden 2010 har norske arbeidstakere hatt rett på inntil 10 dager ubetalt permisjon i året for å gi nødvendig omsorg til foreldre. (Illustrasjonsfoto)

Shutterstock/illustrajonsfoto

ragnhild@lomedia.no

I studien har forskere fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA på Oslo Met og Høgskolen i Innlandet sett på hvordan norske arbeidstakere innretter seg for å hjelpe gamle foreldre med omsorgsbehov.

Forskerne har analysert svar fra over 6000 arbeidstakere i alderen 35 til 67 år.

Rundt halvparten av de yrkesaktive oppga at de hadde hatt daglig, ukentlig eller månedlig omsorg for eldre foreldre i løpet av det siste halvåret.

Tar fri for å hjelpe de gamle

Forskerne fant at det å ha omsorg for gamle foreldre generelt hadde liten påvirkning på deltakelsen i yrkeslivet. Det de derimot fant, var en effekt på fravær fra jobben.

I undersøkelsen ble de voksne barna spurt om hva slags type fravær de hadde hatt for å ta seg av sine gamle foreldre: Ferie, avspasering, sykefravær, betalt eller ubetalt permisjon.

Når forskerne beregnet antallet fraværsdager for å hjelpe gamle foreldre, fant de at det var ferie som var mest brukt, etterfulgt av avspaseringsdager.

Men også sykepengedager var mye brukt.

Ved nesten fire av ti arbeidsdager som går «tapt» til å hjelpe omsorgstrengende foreldre, har arbeidstaker brukt sykepengeordningen, forteller forsker ved NOVA, Heidi Gautun.

– Sykelønnsordningen er jo til for arbeidstakere som selv er syke. Dette viser at velferdsordningene ikke henger med i tiden. Det er et presserende behov for å få på plass bedre ordninger for arbeidstakere som trenger å ta seg av omsorgstrengende foreldre, sier Gautun til LO-Aktuelt.

Dette fant forskerne

• Det var litt flere kvinner enn menn som hadde fravær for å gi omsorg til sine foreldre.

• Ferie og avspasering var mest brukt når voksne barn trengte fri for å hjelpe gamle foreldre.

• Ved 38 prosent av fraværsdagene som ble brukt til å hjelpe eldre foreldre, hadde arbeidstakerne meldt seg selv syke.

• Blant dem som jobbet deltid, var det nesten 12 prosent som oppga at behovet for å yte omsorg til gamle foreldre var en medvirkende årsak til at de ikke jobbet fullt.

En buffer

I tidligere studier har Gautun sett at bruken av sykelønnsordningen øker drastisk i forelderens siste leveår.

– Sykepengedager blir altså en buffer som kan forhindre at en må redusere arbeidstiden, påpeker hun.

Siden 2010 har norske arbeidstakere hatt rett på inntil 10 dager ubetalt permisjon i året for å gi nødvendig omsorg til foreldre. Dette var en lovfesting av en rettighet som allerede fantes i flere tariffavtaler.

Nå står vi overfor en brå og akselererende vekst i antall eldre over åtti, og svært mange arbeidstakere vil bli utsatt for et press om å ta seg av gamle og syke foreldre, påpeker Gautun.

Det er behov for å endre permisjonsordningen for å løse «den andre tidsklemma», mener hun.

– Vi argumenterer for at den ubetalte permisjonsordningen bør endres til en betalt ordning, sier hun.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver for tillitsvalgte i alle LO-forbund.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse