JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Fattigdom

Rumenske Cosmin skulle aldri ha blitt kastet ut av Norge, ifølge Høyesterett

Cosmin ble utvist av landet etter å ha forsøkt å ta noen søppelsekker med klær ved en konteiner.
For Cosmin var et helt utenkelig at hans sak skulle føre til en endring som også får konsekvenser for framtida.

For Cosmin var et helt utenkelig at hans sak skulle føre til en endring som også får konsekvenser for framtida.

Sissel M. Rasmussen

sissel@lomedia.no

2019: Cosmin bor på akuttovernattingen hos Kirkens Bymisjon i Haugesund, og de ansatte der kjenner ham godt. Han anses som en arbeidsom, forsiktig og hyggelig person.

Det er en søndag i mars 2019. Han og en kamerat går forbi bakgården til et butikksenter. De vil se om de kan finne brukbare matvarer som er kastet. Der kommer de over noen søppelsekker med det de tror er brukte klær, ved siden av en konteiner.

Da de tar dem med seg, kommer en mann ut fra en sportsbutikk og roper etter dem at de ikke kan ta sekkene. De to blir redde, slenger dem fra seg og løper av gårde.

Til tross for at butikkeieren ikke vil anmelde saken, anmelder politiet fra utlendingsenheten i Haugesund dem.

Tap i Tingretten

– De kalte meg kriminell, fortalte Cosmin til FriFagbevegelse i sommer.

Av hensyn til familien som nå er etablert i Norge, bruker vi bare hans fornavn i denne saken.

Cosmin trodde sekkene var søppel, forteller han, men godtok likevel boten han fikk. Slik skulle saken være ute av verden.

Dermed skrev han under på at han kunne sendes ut av landet – uten at han forsto rekkevidden av dette.

Kameraten, som ble tatt inn kort tid etter hendelsen, ble sendt ut av Norge etter få dager.

Kirkens Bymisjon mente det ikke var grunnlag for utvisning fra landet, og støttet Cosmin i å gå til sak mot UDIs vedtak.

Da saken kom opp i Oslo tingrett i mai 2020, hadde Cosmin blitt fraktet ut med fly og politifølge allerede på høsten året før. Han tapte i tingretten.

Under koronaepidemien forsøkte han å finne arbeid i England, mens kona fremdeles var i Haugesund. Hjemme i Romania bodde datteren med bestemor.

Familien ble splittet og bodde i tre forskjellige europeiske land.

Cosmin er tilbake på jobb, og er svært fornøyd med Høyesterettsdommen.

Cosmin er tilbake på jobb, og er svært fornøyd med Høyesterettsdommen.

Sissel M. Rasmussen

Han anket saken

Advokatene som var involvert, mente at det hadde blitt benyttet feil rettsanvendelse i saken, og anket til lagmannsretten. Kirkens Bymisjon sentralt engasjerte seg også, og mente dette var en prinsippsak.

Også denne gangen endte det med tap for Cosmin og Bymisjonen. Men de bestemte seg for å forfølge saken videre til topps. Anken gikk til Høyesterett.

Kirkens Bymisjon ønsket å få klarlagt om det er riktig at EØS-borgere kan kastes ut av landet for mindre lovbrudd, som å naske en sjokolade eller ta søppel fra en konteiner.

Advokatkontoret i Haugesund fulgte opp saken og meldte den inn for Eftas overvåkingsorgan ESA. Allerede 1. september i 2021 startet ESA en egen sak.

ESA henvendte seg til Justisdepartementet om Norges praksis flere ganger etter dette.

Staten dømt i Høyesterett

7. mars i år falt dommen i Høyesteretten.

Høyesterettsdommerne konkluderte enstemmig med at Cosmins lovbrudd ikke var alvorlig nok til å utvise ham.

Dermed ble Utlendingsnemndas vedtak om utvisning, kjent ugyldig. Staten ble dømt til å betale 328.409 kroner i saksomkostninger for tingretten og lagmannsretten.

Dommen fra Høyesterett la vekt på at ESA spurte Norge om den norske utvisningspraksisen etter mindre lovbrudd, var i tråd med EØS-retten.

Justisdepartementet ombestemte seg

I oktober i år trakk Justisdepartementet tilbake instruksen, om at UDI alltid skulle vurdere utvisning ved naskeri og tyveri av mindre verdi.

Da hadde det gått et halvt år siden den knusende dommene i Høyesterett.

Les også: Larisa er rom fra Romania: – Jeg skammer meg ikke for å tigge for min datter

Sverige har annen praksis

Advokat Werner Dagsland førte den første saken for tingretten, og han er glad for Høyesteretts avgjørelse.

– Slik praksisen har vært, har svært mange blitt sendt ut av landet med innreiseforbud i to år.

Mange har blitt kastet ut av Norge på grunn av instruksen fra Justisdepartementet. Fra 2013 til 2020 fattet UDI 1426 utvisningsvedtak med henvisning til den, ifølge Dagsland som viser til tall fra myndighetene.

– La oss si at en svensk statsborger rapper en sykkel på vei hjem en kveld. Det har i prinsippet vært nok til å bli utvist etter det tidligere regelverket, sier Dagsland.

Advokaten sammenligner med svensk rett, hvor forutsetningen for utvisning av en EØS-borger er at overtredelsen kan føre til fengsel.

Sverige henviser til direktivets krav om en viss alvorlighetsgrad. De utviser ikke etter bøtelegging, slik norsk praksis har vært.

Advokat Werner Dagsland mener det handler om rettssikkerhet: – Hvilken øst-europeisk arbeidstaker eller arbeidssøker har råd til å kjempe mot systemet fra utlandet og gamble på at han vinner i femte runde etter å ha blitt nedsablet av fire instanser?

Advokat Werner Dagsland mener det handler om rettssikkerhet: – Hvilken øst-europeisk arbeidstaker eller arbeidssøker har råd til å kjempe mot systemet fra utlandet og gamble på at han vinner i femte runde etter å ha blitt nedsablet av fire instanser?

Sissel M. Rasmussen

Må endre praksis

Kirkens Bymisjon ser på saken som en stor seier. De har lenge vært opptatt av det de mener er svært urettferdig behandling av fattige.

– Nå må Norge endre sin praksis. Justismyndighetene kan ikke lenger forsvare den praksisen de har ført, slår jurist Mari Seilkjær i Kirkens Bymisjon fast.

Hun forteller at de var i møte med Justisdepartementet etter Høyesterettsdommen.

– Heller ikke da var de villige til å trekke denne instruksen. Det var først etter press fra ESA den avgjørelsen kom. Dette er full seier, sier Seilkjær.

For Cosmins del førte den lange prosessen til at han mistet to år med fast inntekt. Dette tapet får han aldri dekket. Slike saker gir ikke krav på fri rettshjelp. Noe som i praksis gjør rettssikkerheten for den det gjelder, svært dårlig.

FriFagbevegelse har forsøkt å få et intervju med politisk ledelse i Justisdepartementet, men har ikke lykkes.

Justisdepartementet skriver i en epost at de har bedt UDI om å vurdere hva som skal til for å fastholde en streng utvisningspraksis som motvirker vinningskriminalitet, i tråd med EØS-direktivet.

«Tiggerinvasjon»

Stoltenberg-regjeringen innførte instruksen i juni 2013.

Daværende justisminister Grete Faremo, meldte at de ikke kunne forby fattigdom og sult, men at det skulle bli lettere å utvise EØS-borgere fra Norge.

Erna Solberg og hennes regjering, videreførte instruksen for utvisning av utlendinger da de vant valget i 2013.

Bakteppet for de politiske føringene startet året før, i 2012, da Oslopolitiet gikk ut i media og mente at Oslo ble oversvømt av tiggere. Mange tok til orde for tiggerforbud. Siv Jensen (Frp) snakket om tiggerinvasjon.

Det ble likevel ikke flertall for tiggeforbud, verken i Oslo eller nasjonalt.

I 2015 ble den nye straffeloven vedtatt. Instruksen har ikke blitt endret i løpet av de sju årene siden Stortinget vedtok den nye straffeloven, opplyser departementet.

Sakene skal vurderes individuelt

Foreløpig er det ikke nye retningslinjer eller klare svar på hva som skal skje framover, når det gjelder små og ubetydelige lovbrudd fra EØS-borgere i Norge.

Sakene skal vurderes enkeltvis, av Politidirektoratet og sendes til UDI for vurdering.

UDI har bedt Politidirektoratet om en ny vurdering av dagens kriminalitetsbilde, opplyser de på epost til FriFagbevegelse.

UDI trenger det for at de skal vurdere i hvilken grad hensynet til offentlig orden fremdeles tilsier bort- eller utvisning ved tyveri av mindre verdier, ifølge UDI. Basert på denne vurderingen, vil UDI etablere en ny praksis og nedfelle dette i sine retningslinjer.

Det er foreløpig ingen fast praksis for saker som tidligere var omfattet av den nevnte instruksen.

Politiet vil fremdeles opprette utvisnings- eller bortvisningssaker der de mener vilkårene er oppfylt, og disse sakene sendes til UDI for vurdering, skriver UDI.

Familien er samlet igjen

Cosmin er tilbake på jobben i Rogaland.

Nå bor han her sammen med kona og datteren sin. Han retter en stor takk til Kirkens Bymisjon som aldri slapp saken, selv etter tap i to rettsinstanser.

Denne gangen ønsket de å forfølge urettferdigheten helt til topps.

Det gjorde en forskjell.

Mye lest: Oksana ba om svar fra Støre: – Jeg tror ikke dere forstår hvor tøft vi har det

ESA

Eftas overvåkingsorgan (EFTA Surveillance Authority, ESA) kontrollerer at EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein gjennomfører og følger reglene i EØS-avtalen.

ESA er uavhengig av EFTA-landene og ivaretar privatpersoners og bedrifters rettigheter etter EØS-avtalen. ESA har på dette området tilsvarende myndighet som Europakommisjonen i EU.

 

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver for tillitsvalgte i alle LO-forbund.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

ESA

Eftas overvåkingsorgan (EFTA Surveillance Authority, ESA) kontrollerer at EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein gjennomfører og følger reglene i EØS-avtalen.

ESA er uavhengig av EFTA-landene og ivaretar privatpersoners og bedrifters rettigheter etter EØS-avtalen. ESA har på dette området tilsvarende myndighet som Europakommisjonen i EU.