JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vi mangler både fagarbeidere og ingeniører for å lykkes med det grønne skiftet, som vindkraftproduksjon offshore.

Vi mangler både fagarbeidere og ingeniører for å lykkes med det grønne skiftet, som vindkraftproduksjon offshore.

Håvard Sæbø

Utdanning

Sju utfordringer for å lykkes med grønn omstilling

Norge mangler kompetanse for å gjennomføre det grønne skiftet. Nå skal LO delta i arbeidet med å lage en reform for arbeidslivet.04.07.2023
13:53
04.07.2023 13:53

helge@lomedia.no

Mer enn en halv million arbeidstakere mangler fullført videregående utdanning i dag.

– Flest mulig i norsk arbeidsliv må få en kompetanse som tilsvarer minst fullført videregående for å kunne møte økte omstillingskrav.

Det sier Trude Tinnlund til FriFagbevegelse.

Nylig ble det satt ned et partssammensatt utvalg som skal foreslå en kompetansereform for arbeidslivet. Her skal LO-sekretær Trude Tinnlund delta.

Dermed er LO i gang med å oppfylle et av punktene i sitt eget handlingsprogram, hvor det heter at «Norge trenger en kompetansereform som motvirker ulikhet, og som sikrer alle reelle muligheter for livslang læring som kvalifiserer til et arbeidsliv i endring».

Livslang læring

Hittil har folk tatt utdanning i ung alder og klart seg med denne kompetansen stort sett resten av livet. Slik blir det ikke i framtida.

Det grønne skiftet er én av grunnene til at vi vil trenge en større omstillingsevne i framtida.

«At folk har kontinuerlig mulighet til å utvikle sin kompetanse er viktig både for Norges konkurransekraft og for den enkelte», heter det i pressemeldingen fra regjeringen.

– Vi må i en større grad legge til rette for læring hele livet. Det må skje i et samarbeid mellom arbeidsgivere, arbeidstakere, universiteter, høyskoler, fagskoler og kanskje staten, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Grønn omstilling

Vi har ikke i dag all den kompetansen som trengs for å lykkes med den grønne omstillingen.

Det fastslår Kompetansebehovsutvalget, som nylig la fram rapporten «Fremtidige kompetansebehov. Utfordringer for grønn omstilling i næringslivet».

«En rask og omfattende grønn omstilling kan skyve flere ut av arbeidslivet og dermed medvirke til økte sosiale forskjeller, dersom aktører og myndigheter ikke er godt nok forberedt og har lagt tilstrekkelig til rette for gode omstillinger», påpeker utvalget.

Sju utfordringer

Rapporten peker på sju utfordringer for kompetansepolitikken for at vi skal lykkes med det grønne skiftet:

1.    Mangel på ingeniører, IKT-spesialister og fagarbeidere kan bremse den grønne omstillingen.

Dette er yrkesgrupper som er helt sentrale i å utvikle ny teknologi og etablere nye næringer. Fortsatt høy aktivitet i olje- og gassnæringen kan føre til at kompetent arbeidskraft bindes opp her i stedet for å fylle behovene i fornybarnæringene.

2.    Konkurransen om kompetent arbeidskraft øker.

Vi har allerede mangel på kompetent arbeidskraft, og denne vil bare forsterkes framover.

3.    Deler av befolkningen har svak grunnkompetanse og vil dermed ha vanskeligere for å håndtere omstilling.

En femtedel av de yrkesaktive har svakt kompetansegrunnlag for å håndtere omstilling, heter det i rapporten. Mange av disse har har ikke fullført videregående opplæring. Store omstillingsprosesser øker faren for arbeidsledighet og utenforskap for dem med lav kompetanse.

4.    Systemene for livslang læring, etter- og videreutdanning er ikke gode nok.

Dagens system for livslang læring er for svakt og fragmentert. Mange arbeidstakere opplever at tilbudene er mangelfulle eller at de ikke lar seg kombinere med jobb. 

5.    Kompetanseutvikling for grønn omstilling må ikke forsterke de sosiale forskjellene.

Mulighetene for å utvikle kompetansen sin er dårligere i de delene av arbeidslivet der få er organisert. Det kan forsterke de forskjellene i arbeidslivet, som allerede finnes.

6.    Grønn omstilling øker behovene for fleksibilitet og tilpasning i utdanningssystemet.

Det er behov for lokalt handlingsrom i utdanningssystemet, men også nasjonal styring.

7.    Det mangler helhetlig kunnskap om kompetansebehovet ved grønn omstilling.

Yrkesfaglig kompetanse

Rapporten foreslår ikke på egne tiltak, men underbygger behovet for en langtidsplan for livslang læring.

Utvalget som skal jobbe med en kompetansereform, derimot, skal blant annet utrede ulike virkemidler for å få flere til å ta etter- og videreutdanning og legge til rette for læring i arbeidslivet.

– Kompetansebehov knyttet til det grønne skiftet må få en sentral plass i begge disse løpene, sier LO-sekretær Trude Tinnlund til FriFagbevegelse.

Samtidig er behovene for kompetanse som følge av det grønne skiftet, ikke veldig forskjellig fra behovene som følger av andre tunge trender som påvirker arbeidslivet, mener LO-sekretær Trude Tinnlund.

Det er blant annet et stort behov for yrkesfaglig kompetanse på alle nivåer.

Tinnlund mener også det er behov for mer langsiktighet i kompetansepolitikken, herunder finansiering, for å være føre var både i utviklingen av politikk og samarbeidet i arbeidslivet.

Nødvendig partssamarbeid

Andelen organiserte arbeidstakere har falt i de fleste europeiske land de siste tiårene. I Norge er rundt halvparten av arbeidstakerne organisert i en fagforening.

Dette er også en utfordring i arbeidet med livslang læring, fordi det krever et samarbeid blant annet mellom arbeidstakere og arbeidsgivere.

Trude Tinnlund mener også at klimarelevante hensyn må inkluderes i arbeidet med tariffavtaler.

– Det er viktig for at vi skal få til gode og nødvendige omstillinger, mener Trude Tinnlund.

Kompetansereform

Et regjeringsoppnevnt utvalg skal foreslå en kompetansereform i arbeidslivet.

Utvalget består av partene i arbeidslivet, og skal blant annet utrede hvordan de ulike institusjonene kan samarbeide om å tilby kompetanseutvikling for ansatte.

Utvalgsleder er tidligere Norsk Hydro-sjef, Svein Richard Brandtzæg. Han er sivilingeniør, bedriftsøkonom og har doktorgrad i kjemi.

I tillegg til LO-sekretær Trude Tinnlund sitter også nestleder i YS, Lizzie Ruud Thorkildsen, i utvalget.

Utvalget skal levere sin rapport i oktober 2024.

04.07.2023
13:53
04.07.2023 13:53

Kompetansereform

Et regjeringsoppnevnt utvalg skal foreslå en kompetansereform i arbeidslivet.

Utvalget består av partene i arbeidslivet, og skal blant annet utrede hvordan de ulike institusjonene kan samarbeide om å tilby kompetanseutvikling for ansatte.

Utvalgsleder er tidligere Norsk Hydro-sjef, Svein Richard Brandtzæg. Han er sivilingeniør, bedriftsøkonom og har doktorgrad i kjemi.

I tillegg til LO-sekretær Trude Tinnlund sitter også nestleder i YS, Lizzie Ruud Thorkildsen, i utvalget.

Utvalget skal levere sin rapport i oktober 2024.
Mest lest

Renholdsassistent Alexander Skadberg har gjennom sine fem år på sokkelen fått en stolthet og trivsel i jobben. Hans opplevelse av å bli utsatt for fordommer kom derfor bardust på.

Renholdsassistent Alexander Skadberg har gjennom sine fem år på sokkelen fått en stolthet og trivsel i jobben. Hans opplevelse av å bli utsatt for fordommer kom derfor bardust på.

Arkivfoto: Tord Paulsen, Khrono

Alexander ble satt ut av kommentar på pauserommet: – Ser ikke ut som du er fra Bodø

TØFFE TAK: Erlend Overvik beskriver årene hvor han kjempet for å få komme tilbake til jobb som en stor påkjenning for både ham og familien. Det har gjort at gleden han alltid hadde når han skulle på jobb er borte. Tilliten til systemet og ledelsen er heller ikke der lenger. Selv om han ikke føler han må passe på hva han gjør, forteller han at han går litt på tå-og-hev når han nå har fått komme tilbake på arbeidsplassen.

TØFFE TAK: Erlend Overvik beskriver årene hvor han kjempet for å få komme tilbake til jobb som en stor påkjenning for både ham og familien. Det har gjort at gleden han alltid hadde når han skulle på jobb er borte. Tilliten til systemet og ledelsen er heller ikke der lenger. Selv om han ikke føler han må passe på hva han gjør, forteller han at han går litt på tå-og-hev når han nå har fått komme tilbake på arbeidsplassen.

Martin Guttormsen Slørdal

Erlend ble utestengt fra jobb i fire år. Tillitsvalgt forteller om fryktkultur

I framtida skal du leve av pensjon. Derfor er det lurt å kunne noe om pensjonssystemet.

I framtida skal du leve av pensjon. Derfor er det lurt å kunne noe om pensjonssystemet.

Brian Cliff Olguin

Forvirret av pensjon? Her er en oversikt

Kokk Vebjørn Furuseth og verftsarbeiderne Steinar Skomedal Rasmussen og Odd Magne Sjursen Skogland er alle delegater på Fellesforbundets landsmøte. Debatten om framtidas AFP blir het.

Kokk Vebjørn Furuseth og verftsarbeiderne Steinar Skomedal Rasmussen og Odd Magne Sjursen Skogland er alle delegater på Fellesforbundets landsmøte. Debatten om framtidas AFP blir het.

Full strid om pensjon før landsmøtet. Nå blir det kamp om AFP

– Dette vil hjelpe noe utrolig, forteller en tydelig prega Rune Sundmoen.

– Dette vil hjelpe noe utrolig, forteller en tydelig prega Rune Sundmoen.

Martin Guttormsen Slørdal

Etter 13 år får Rune millionerstatning: – Tårene triller her nå

Kokkene Jarle Quist og Vendela Fremstad trodde de var på vei mot fast jobb i Equinor, men fikk nedslående nyheter. Nå går de og 29 andre til søksmål mot oljeselskapet.

Kokkene Jarle Quist og Vendela Fremstad trodde de var på vei mot fast jobb i Equinor, men fikk nedslående nyheter. Nå går de og 29 andre til søksmål mot oljeselskapet.

Jonas Fagereng Jacobsen

Jarle og Vendela tar Equinor til retten for å få fast jobb

Den tidligere sykepleieren mener mulighetene for endring av syn på seksualitet, parforhold og intime behov hos eldre med demens ligger i neste generasjon helsepersonell.

Den tidligere sykepleieren mener mulighetene for endring av syn på seksualitet, parforhold og intime behov hos eldre med demens ligger i neste generasjon helsepersonell.

Anita Arntzen

Skulle ønske hun fikk spørsmål om sexlivet da mannen flyttet på sykehjem

Kommentar

I dagens situasjon må finansminister Trygve Slagsvold Vedum holde igjen på pengebruken for å unngå at Norges Bank setter opp renta mer enn høyst nødvendig, skriver Kjell Werner.

I dagens situasjon må finansminister Trygve Slagsvold Vedum holde igjen på pengebruken for å unngå at Norges Bank setter opp renta mer enn høyst nødvendig, skriver Kjell Werner.

Jan-Erik Østlie

Fjern den nye kakseskatten

Debatt

Hadde Erna Solberg vore avhengig av bustønad, kunne ho ha blitt kasta ut av bustaden sin om ho ikkje hadde oversikt over eiga inntekt, skriv Trine Østereng.

Hadde Erna Solberg vore avhengig av bustønad, kunne ho ha blitt kasta ut av bustaden sin om ho ikkje hadde oversikt over eiga inntekt, skriv Trine Østereng.

Jan-Erik Østlie

Erna Solberg er raus med dei mektige og hard mot dei med minst

Den svenske regjeringen mener loven er nødvendig for å få kontroll på det de mener er et økende antall papirløse i Sverige. (Arkivbilde)

Den svenske regjeringen mener loven er nødvendig for å få kontroll på det de mener er et økende antall papirløse i Sverige. (Arkivbilde)

Linn Cathrin Olsen / NTB

Sykepleiere og lærere kan bli pålagt å anmelde papirløse mennesker

Brian Cliff Olguin

14 ting må du passe på når jobben skal kutte stillinger

Avtroppende fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik mener Senterpartiet har solgt politikken sin for å få vervet som fylkesordfører.

Avtroppende fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik mener Senterpartiet har solgt politikken sin for å få vervet som fylkesordfører.

Jan-Erik Østlie

Senterpartiet forlater venstresiden: Stor skuffelse i Arbeiderpartiet

Fra 1. april i år ble det helt forbudt å bruke innleid arbeidskraft for byggebransjen i Oslo, Viken og Vestfold.

Fra 1. april i år ble det helt forbudt å bruke innleid arbeidskraft for byggebransjen i Oslo, Viken og Vestfold.

Tormod Ytrehus

Forbud mot innleie skal gi flere fast jobb. Sånn har det ikke gått

Sparebank 1 Forsikring er den største leverandøren av hybridpensjon i markedet. Nå har Sparebank 1 Gruppen valgt hybrid for sine egne ansatte.

Sparebank 1 Forsikring er den største leverandøren av hybridpensjon i markedet. Nå har Sparebank 1 Gruppen valgt hybrid for sine egne ansatte.

Ole Palmstrøm

Lite LO kan gjøre for å presse Sparebank1 på renter, mener Jørn Eggum

Han har vært medlem, tillitsvalgt og leder i E-verkenes fagforening Vestland i to perioder fra 1977 og fram til i dag, altså i 46 år. Arild Horsevik reagerer blant annet på kraftgiganten Evinys opptreden i forbindelse med nedbemanningene i konsernet.

Han har vært medlem, tillitsvalgt og leder i E-verkenes fagforening Vestland i to perioder fra 1977 og fram til i dag, altså i 46 år. Arild Horsevik reagerer blant annet på kraftgiganten Evinys opptreden i forbindelse med nedbemanningene i konsernet.

Leif Martin Kirknes

Arild syns kraftgiganten oppfører seg skammelig overfor sine ansatte

Det har vært solindustri i Glomfjord i 28 år. Sandra Roksøy var tillitsvalgt da oppsigelsene kom i slutten av august i år.

Det har vært solindustri i Glomfjord i 28 år. Sandra Roksøy var tillitsvalgt da oppsigelsene kom i slutten av august i år.

Egil Brandsøy/ Industri Energi

Regjeringens solsatsing kom for seint – Sandra mistet jobben

TJENER GODT, OG BETALER HØY KONTINGENT: En del oljearbeidere og andre høytlønte i Fellesforbundet mener det burde være et tak på hvor mye man betaler i kontingent.

TJENER GODT, OG BETALER HØY KONTINGENT: En del oljearbeidere og andre høytlønte i Fellesforbundet mener det burde være et tak på hvor mye man betaler i kontingent.

Håvard Sæbø

Blir det billigere å være medlem i Fellesforbundet?

Forbundsleder Ulf Madsen informerte landsrådet om FLTs gjennomslag i forhandlingene med IE. Han var klar på at forhandlingene nå er avsluttet - det som ble presentert er det samme som et ekstraordinært landsmøte skal ta stilling til.

Forbundsleder Ulf Madsen informerte landsrådet om FLTs gjennomslag i forhandlingene med IE. Han var klar på at forhandlingene nå er avsluttet - det som ble presentert er det samme som et ekstraordinært landsmøte skal ta stilling til.

Kai Hovden

Stadig nærmere et nytt LO-forbund: Vil få 80.000 medlemmer

Joe Biden avla streikende bilarbeidere et historisk besøk i Michigan tirsdag. Aldri før har en president fysisk møtt opp for å vise sin støtte til streikende i USA.

Joe Biden avla streikende bilarbeidere et historisk besøk i Michigan tirsdag. Aldri før har en president fysisk møtt opp for å vise sin støtte til streikende i USA.

Evan Vucci / AP / NTB

For første gang stiller en amerikansk president opp for streikende

Debatt

Hvorfor skal det være så vanskelig å eliminere fattigdommen i Norge, når norsk økonomi aldri har vært så solid som nå? spør Steinar Rasmussen. (Illustrasjonsfoto)

Hvorfor skal det være så vanskelig å eliminere fattigdommen i Norge, når norsk økonomi aldri har vært så solid som nå? spør Steinar Rasmussen. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox

En skam for velferdsstaten at det fremdeles finnes fattigdom i Norge


Flere saker