JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Nav

Slik krever du erstatning etter en yrkesskade

Blir du varig skadet etter en arbeidsulykke, kan du få erstatning fra både folketrygden og arbeidsgivers forsikringsselskap.
Ved yrkesskade kan du kreve erstatning både for det du allerede har tapt i inntekt, og for tap av inntekt i framtiden.

Ved yrkesskade kan du kreve erstatning både for det du allerede har tapt i inntekt, og for tap av inntekt i framtiden.

Hanna Skotheim

cathrine@lomedia.no

Disse veiene må du gå for å komme i mål:

Slik krever du erstatning fra Nav

1. Arbeidsgiver har plikt til å sende skademelding til Nav for deg. Dette må skje innen et år. Dersom arbeidsgiver ikke melder ifra om skaden, kan du gjøre det selv.

2. Nav vurderer om skaden kan godkjennes som en yrkesskade.

3. Du kan bli bedt om å sende inn mer informasjon, som skadeforklaring og medisinsk dokumentasjon. Også arbeidsgiver kan bli bedt om å sende inn flere detaljer.

4. Du får et vedtak fra Nav på om skaden kan godkjennes som en yrkesskade.

5. Er du uenig i vedtaket, kan du klage. Da behandles saken av Nav Klageinstans.

6. Videre kan du anke på vedtak fra Nav Klageinstans. Da sendes saken til Trygderetten.

7. Er du uenig i kjennelsen fra Trygderetten, kan du prøve saken for lagmannsretten. Da må du reise søksmål innen seks måneder etter at du har mottatt kjennelsen.

8. Hvis lagmannsretten mener at Trygderettens kjennelse er uriktig, blir den kjent ugyldig.

9. Da sendes saken tilbake til Nav for ny behandling.

Slik krever du erstatning fra forsikringsselskap

1. Arbeidsgiver har plikt til å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte, ifølge yrkesskadeforsikringsloven.

2. Er du utsatt for en skade på jobben, kan du derfor kreve erstatning fra arbeidsgivers forsikringsselskap. Har ikke bedriften forsikring eller har gått konkurs, kan du sende krav om erstatning fra Yrkesskadeforsikringsforeningen. Du må kreve erstatning etter en yrkesskade innen tre år fra et økonomisk tap oppstår.

3. Dersom forsikringsselskapet avviser kravet, kan du klage til Finansklagenemda. Dette må skje innen seks måneder etter at du fikk avslaget.

4. Sekretariatet i Finansklagenemda skal sjekke om det trenger mer informasjon for å vurdere klagen. Det kan hente inn flere opplysninger fra partene. Det har 90 dager til å komme med et endelig resultat i saken.

5. Får du avslag fra sekretariatet, kan du be om nemdsbehandling. Dette må du be om innen tre uker. Også forsikringsselskapet kan be om at saken behandles av nemda. 

6. Etter behandling i nemda kan saken bringes inn for domstolene. Får du medhold i nemda, kan forsikringsselskapet gi beskjed om at det ikke aksepterer avgjørelsen. Dette må skje innen tre uker. Gjør selskapet ikke det, har de plikt til å følge nemdas avgjørelse.

Hva kan du få erstatning for?

Inntektstap: Ved yrkesskade kan du kreve erstatning både for det du allerede har tapt i inntekt, og for tap av inntekt i framtiden. Erstatningen for framtidig tap av inntekt skal også dekke tap av evne til å gjøre arbeid i hjemmet.

Merutgifter: En yrkesskade kan føre til ekstra utgifter for den skadde. Disse kan du få dekket.

Menerstatning: Du kan få erstatning for varige og store skader. For å kunne få menerstatning, må du ha såkalt medisinsk invaliditet på minst 15 prosent.

Tap av forsørger: I tillegg kan etterlatte etter dødsfall kreve erstatning.

Kilder: Nav, Trygderetten, Finansklagenemda, Forsikringsavtaleloven

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver for tillitsvalgte i alle LO-forbund.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse