JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
– Vi har nok tilgjengelig kraft per i dag, men det langsiktige målet vårt er 30 flere ladepunkter til lastebiler på Tiller. Den strømmen har vi ikke i dag, sier Leif Arne Østvang. Han er terminalsjef for Posten Bring på Tiller, og mener at politikerne må på banen.

– Vi har nok tilgjengelig kraft per i dag, men det langsiktige målet vårt er 30 flere ladepunkter til lastebiler på Tiller. Den strømmen har vi ikke i dag, sier Leif Arne Østvang. Han er terminalsjef for Posten Bring på Tiller, og mener at politikerne må på banen.

Martin Guttormsen Slørdal

Trøndelag kan miste arbeidsplasser som følge av underskudd på strøm

Posten har som mål å kutte alle fossile kjøretøy før 2030. Da må det produseres mer fornybar kraft. Bekymringen sprer seg.23.11.2023
13:27
28.11.2023 11:01

martin@lomedia.no

I kjelleren hos Posten Brings gigantiske logistikksenter på Tiller utenfor Trondheim er det oppstilt 130 ladepunkter på rekke og rad.

Her kan de elektriske varebilene lade samtidig. På uteområdene finnes det også elleve ladepunkter for lastebiler. Posten Bring skal fase ut alle fossile kjøretøy.

De er i rute så langt, og kanskje helt fram til 2027. Etter det er det usikkert, forteller terminalsjef Leif Arne Østvang.

– Det kommer en kraftmangel, og dette må opp på den politiske agendaen, sier Østvang.

Det er ikke nok tilgjengelig fornybar kraft til å gjennomføre de grønne planene til konsernet på Tiller, ifølge Østvang.

– Vi har nok tilgjengelig kraft per i dag, men det langsiktige målet vårt er 30 flere ladepunkter til lastebiler på Tiller. Den strømmen har vi ikke i dag, sier Leif Arne Østvang.

Kraftunderskudd

Nylig lanserte LO og NHO rapporten Kraftløftet Trøndelag, i Trondheim. Den er laget av konsulentselskapet Thema Consulting, og slår fast at Trøndelag risikerer få et underskudd av produsert kraft innen få år.

Tallene viser at det årlig produseres rundt 13 terrawattimer (TWh) med kraft i Trøndelag i dag. Forbruket ligger på rundt 10,7 TWh. I et år med normalvær ligger kraftoverskudd i Trøndelag på rundt 2,5 TWh.

Slår man sammen de kommende forespørslene fra bedrifter i regionen til det lokale nettselskapet Tensio, og bedrifter som står i kø for å koble seg på strømnettet til Statnett, vil det gi økning i årlig kraftforbruk på mellom 15 og 20 TWh.

Samtidig er det varslet en økning i den årlige kraftproduksjonen på 1,7 TWh. Det går mot et stort kraftunderskudd i Trøndelag innen få år, ifølge rapporten.

Posten Bring på Tiller produserer 22 prosent av energien de bruker, selv. Den kommer fra solceller på taket. Det må flere bedrifter belage seg på, ifølge rapporten til LO og NHO.

Posten Bring på Tiller produserer 22 prosent av energien de bruker, selv. Den kommer fra solceller på taket. Det må flere bedrifter belage seg på, ifølge rapporten til LO og NHO.

Martin Guttormsen Slørdal

Gjelder flere regioner

Det er så langt presentert totalt ni Kraftløftet-rapporter etter fylkesinndeling. De to siste er snart klare.

Alle peker på at behovet for kraft er større enn dagens kapasitet. Det kommer også frem at det er manglende kapasitet på kraftnettet.

Fra nord til sør roper regionale LO- og NHO-ledere varsku om kraftunderskuddet. Flere bedrifter gjør det samme.

Torgeir Hjertaker er fabrikkdirektør hos Denofa i Fredrikstad. De produserer ingredienser til mat og fôr fra soyabønner, og bruker mye strøm i produksjonen.

Han er bekymret for framtida.

– Vi er bekymret for mangelen på kraft og mangelen på overføringskapasitet på nettet, sier han.

Fabrikkdirektør Torgeir Hjertaker er bekymret.

Fabrikkdirektør Torgeir Hjertaker er bekymret.

Tonje Paulsen Solem

Denofa-fabrikken er elektrifisert for å bruke ren vannkraft, men de tvinges til å bruke gass fordi overføringskapasiteten på nettet er sprengt.

For gassbruken må de betale avgifter som svir. Nabobedriften Kronos Titan har flagget deler av virksomheten til Tyskland for å komme unna dette.

Fabrikkdirektøren mener at regjeringen driver med ansvarsfraskrivelse og at flere arbeidsplasser kan gå tapt.

– De gjør for lite for sakte. Det er bare små justeringer og ikke nok til å nå klimamålene innen 2030, mener han.

– Må utnytte kapasiteten

Elisabeth Sæther er statssekretær i Olje- og energidepartementet. Hun skriver i en e-post til LO-Aktuelt at regjeringens mål er at rikelig tilgang på ren og rimelig strøm skal være et konkurransefortrinn i alle deler av landet.

«Vi må utnytte kapasiteten i dagens nett. Jeg er opptatt av at nettselskapene utnytter mulighetene som ligger i teknologiske og markedsmessige løsninger, samt muligheten for å kunne tilknytte forbruk på vilkår. Dette har jeg også utfordret Statnett og nettselskapene på og er glad for at bransjen også har fokus på dette.»

Videre skriver hun:

«I tillegg har RME (Regulerings-myndigheten for energi, red. anm.) anbefalt at nettselskapene må vurdere modenheten til aktører som før de tildeler kapasitet. Urealistiske prosjekter skal ikke utgjøre en barriere for realistiske prosjekter som kan gi verdiskaping og bidra til klimaomstillingen. Departementet vil følge opp anbefalingen med sikte på å sende et forslag på høring.»

På lengre sikt vil løsningen være å bygge ut mer nett, mer kraftproduksjon og en videre satsing på energieffektivisering, ifølge Sæther. «Dette arbeidet er vi godt i gang med», avslutter hun.

Bedrifter kan forsvinne

Det foreslås en rekke tiltak som må settes inn for å produsere mer fornybar energi.

LO og NHO ønsker som regjeringens energikommisjon; mer av alt – raskere. De er enige om at det må bygges ut mer vind- og vannkraft.

Hvis ikke det settes inn tiltak mot det kommende kraftunderskuddet, vil det bli vanskelig for bedriftene i Trøndelag å gjennomføre det grønne skiftet. Det sier regionleder for LO Trøndelag, Kristian Tangen.

– Dette handler om klimaforpliktelsene våre, sier han.

Trøndelag risikerer å gå glipp av både nyetableringer og investeringer i det eksisterende næringslivet, mener regionlederen.

Bedrifter kan forsvinne til andre regioner eller ut av landet hvis det ikke gjøres noe, sier regionlederen.

Posten Bring får får åtte nye el-lastebiler i 2024 og fire til fra underleverandører.

Posten Bring får får åtte nye el-lastebiler i 2024 og fire til fra underleverandører.

Martin Guttormsen Slørdal

Flere tiltak må til

Energieffektivisering av bygg og solcelleanlegg på bygninger er et av de enkleste tiltakene å starte med, ifølge Tangen.

Men det må også mer kraftproduksjon til.

– Vi har mulighet til å ta noe mer ut fra vannkrafta ved å modernisere vannkraftverkene. Og vi må se på mulighetene for mer vindkraft, sier regionlederen, og understreker at det må tas hensyn til naturmangfold og reindrift.

Det er flere bedrifter enn Posten Bring som er bekymret for kraftsituasjonen i Trøndelag.

Bedriftene Verdalskalk og Wacker Chemicals frykter at de ikke får gjennomført omstillingene til en grønnere industri, og at konkuranseevnen med resten av Europa blir svekket.

Ut og lete etter strøm

Knut Marius Lydvo, leder i Fagforbundet Post Midt-Norge, stiller seg bak Posten Brings satsning på en rask omstilling for å kutte alle fossile utslipp.

Hvis det blir mangel på fornybar kraft i Trøndelag, må konsernet tenke alternativt for å lade opp lastebilene. Posten Bring kan ikke sitte og vente på at nettleverandøren skal gi dem mer kraft, de må ut og lete etter den.

Lastebilene må kanskje lade der det er tilgang på kraft og der de leverer varer og tjenester.

– Da må vi tenke nytt om hvordan vi planlegger arbeidstida og hviletid til sjåførene. Da må alt opp på bordet igjen, og det kan hende det koster mye med tanke på lønn, sier Knut Marius Lydvo.

Kraftmangel kan føre til at både arbeids- og hviletider til sjåførene endres, sier Knut Marius Lydvo.

Kraftmangel kan føre til at både arbeids- og hviletider til sjåførene endres, sier Knut Marius Lydvo.

Martin Guttormsen Slørdal

Krav om egenproduksjon

På industriområdet på Tiller ligger det mange bedrifter som er avhengig av kraft og som vil ha behov for mer av det i årene som kommer.

Her finner du blant annet Postnord, Rema Distribusjon, Askos regionlager og lageret til Coop Norge Handel.

Terminalsjefen Leif Arne Østvang tror alle disse aktørene har de samme intensjonene som Posten Bring.

Kraftbehovet for Tiller-området i årene som kommer, er mye større enn det Posten Bring har, opplyser han.

På taket til logistikksenteret ligger det solceller. I 2022 produserte de 22 prosent av det totale energiforbruket sitt sjøl.

– Det må snart komme strengere krav til egenprodusert strøm fra industribygg, mener Østvang.

Vindkraftpark på industriområdet?

Han tror det er mer hensiktsmessig at vindkraftverk bygges ut der industrien allerede er, som for eksempel på Tiller, mellom alle industribyggene.

– Her er naturen borte og vi har allerede støyen. Alle bedriftene her har behov for mer kraft. Jeg tror det gjør det mer spiselig å bygge ut vindkraftparker her, enn å gjøre det på Fosen, sier terminalsjefen.

Østvang sikter til vindkraftutbyggingen på Fosen og den pågående konflikten mellom staten og reindriftssamene i området.

Han tror elektriske kjøretøy vil blir mer effektive og bruke mindre energi i fremtiden. Dette vil bøte på noe av det kommende kraftunderskuddet. Østvang er tydelig på hva som må til for at Posten Bring skal klare sine målsetninger.

– Det må produseres og tilføres mer kraft hit. Den kraften må komme fra vind, vann og sol, sier Leif Arne Østvang.

Kraftløftet

Et trepartssamarbeid mellom regjeringen, LO og NHO.

LO og NHO gjennomfører elleve regionale utredninger etter fylkesinndelingen.

Kraftløftet skal bidra til å sikre nok kraft til klimaomstilling i industrien.

Det forventes et stort kraftbehov i Norge fremover.

Kilde: LO og NHO

23.11.2023
13:27
28.11.2023 11:01

Kraftløftet

Et trepartssamarbeid mellom regjeringen, LO og NHO.

LO og NHO gjennomfører elleve regionale utredninger etter fylkesinndelingen.

Kraftløftet skal bidra til å sikre nok kraft til klimaomstilling i industrien.

Det forventes et stort kraftbehov i Norge fremover.

Kilde: LO og NHO
Mest lest

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

Yngvil Mortensen

Kari-Mette mistet pensjonstillegg: – Et ran

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Roy Ervin Solstad

Lagerarbeidere advarer: – Mange kommer til å få pensjonssjokk

I dag stopper Bybanen i Byparken i Bergen, men det er planer om ny trase til Åsane. Brandsrud-Rise vil gjerne at den skal gå over Bryggen. - Det er jo finere å kjøre der enn i tunnel, sier han.

I dag stopper Bybanen i Byparken i Bergen, men det er planer om ny trase til Åsane. Brandsrud-Rise vil gjerne at den skal gå over Bryggen. - Det er jo finere å kjøre der enn i tunnel, sier han.

Erlend Tro Klette

– Lønnsmessig er jo dette som å jobbe i Nordsjøen sammenlignet med å kjøre drosje

Sist den norske timelønna var på et så lavt nivå, sammenlignet med konkurrentlandene, var helt tilbake i 2004.

Sist den norske timelønna var på et så lavt nivå, sammenlignet med konkurrentlandene, var helt tilbake i 2004.

Illustrasjonsfoto: Brian Cliff Olguin / Ole Palmstrøm / Håvard Sæbø

To grunner til at årets lønnsøkning blir høy

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Erlend Angelo

Frustrerte Ringnes-arbeidere varslet ukelang streik. Da satte LO foten ned

Det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Leif Martin Kirknes

Dette er LOs viktigste krav foran lønnsoppgjøret

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

Leif Martin Kirknes

Ole André fikk sparken etter Facebook-ytringer. Nå får han jobben tilbake

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

Brian Cliff Olguin

Arne fikk et tips av en kollega. Det var verdt over en million kroner i pensjon

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

Helge Rønning Birkelund

Han kjempet for et godt naboskap med Russland. Nå er Rune (69) bare fortvilet

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Brian Cliff Olguin

Anne var på toppen av karrieren. Så kom overgangsalderen

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

Brian Cliff Olguin

Nicholay ble redningsmann da Teslaen havna i fjorden

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

Leif Martin Kirknes

Hvis Statnett-sjefen fikk velge, hadde strømstøtten blitt fjernet

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

Arkivfoto: Vigdis Askjem (Illustrasjon)

To oljearbeidere fikk lavere lønn enn kollegaene. Nå får de flere hundre tusen i erstatning

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

Fartein Rudjord

Hilma Nikolaisens historie er ikke om en traumatisert alenemor – men «systemet» gjorde det tungvint

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

Brian Cliff Olguin

20 millioner arbeidere fra 150 land med Palestina-krav til Oljefondet

LO-leder Peggy Hessen Følsvik peker mener det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik peker mener det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år.

Leif Martin Kirknes

LO-lederen er klar for ny storstreik

SLOSSING PÅ JOBB: Har man lyst til å miste jobben, er slossing i arbeidstida en vei å gå. Bortsett fra om du spiller hockey. Som oftest ender dette bare med utestengelse resten av kampen. I noen tilfeller kan man bli utestengt flere kamper, men man havner ikke i NAV-køen. De holder på til de deiser i isen. Eller til en gir seg. Det siste skjer aldri. Her er det Jørgen Karterud (VIF) og Alexander Bonsaksen (Frisk) som gjør opp. Bonsaksen er forøvrig tidligere VIF-spiller.

SLOSSING PÅ JOBB: Har man lyst til å miste jobben, er slossing i arbeidstida en vei å gå. Bortsett fra om du spiller hockey. Som oftest ender dette bare med utestengelse resten av kampen. I noen tilfeller kan man bli utestengt flere kamper, men man havner ikke i NAV-køen. De holder på til de deiser i isen. Eller til en gir seg. Det siste skjer aldri. Her er det Jørgen Karterud (VIF) og Alexander Bonsaksen (Frisk) som gjør opp. Bonsaksen er forøvrig tidligere VIF-spiller.

André Kjernsli

Vålerenga-spiller og tillitsvalgte Thomas: – Jeg får betalt for å leke

NTL-leder Kjersti Barsok mener de statsansatte må ha like tariffavtaler framover.

NTL-leder Kjersti Barsok mener de statsansatte må ha like tariffavtaler framover.

Leif Martin Kirknes

Staten har ikke kontroll på lønnsutgiftene sine, mener forbundsleder

Magne Brekken og Wirginia Laszcych jobber som overinspektører i Arbeidstilsynet. Det er en trygghet å være to når de er ute på tilsyn.

Magne Brekken og Wirginia Laszcych jobber som overinspektører i Arbeidstilsynet. Det er en trygghet å være to når de er ute på tilsyn.

Martin Guttormsen Slørdal

Magne og Wirginia bruker kunstig intelligens for å avsløre skurker

«Mange slitere i arbeidslivet må vente til 2024 med å få ekstrapensjonen AFP», skrev vi i Arbeidsmanden i 2022. Nå er det høyst uklart når hullene i AFP-ordningen skal tettes, sånn at arbeidsfolk ikke mister AFP.

«Mange slitere i arbeidslivet må vente til 2024 med å få ekstrapensjonen AFP», skrev vi i Arbeidsmanden i 2022. Nå er det høyst uklart når hullene i AFP-ordningen skal tettes, sånn at arbeidsfolk ikke mister AFP.

Erlend Angelo

Heller ikke i 2024 blir ny AFP en del av lønnsoppgjøret


Flere saker