JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
PRIVAT SEKTOR: Innskuddspensjon bør være normen, mener direktør Inger Lise Blyverket i Virke.

PRIVAT SEKTOR: Innskuddspensjon bør være normen, mener direktør Inger Lise Blyverket i Virke.

Tri Nguyen Dinh

Virke sier nei til tariffesting av tjenestepensjon

Virke vil ikke ha tariffavtaler om tjenestepensjon utenom ideell sektor, og mener innskuddspensjon fortsatt bør være normen.15.01.2016
10:12
15.01.2016 10:19

stig@lomedia.no

Mens LO snakker i store bokstaver om pensjon foran hovedoppgjøret i 2016, har arbeidsgiverorganisasjonene et helt annet syn. Ingen tariffesting av tjenestepensjon, lyder det unisont fra NHO og Virke. Direktør for forhandlinger og arbeidslivspolitikk i Virke, Inger Lise Blyverket, mener at sosiale reformer bør reguleres via lov og at regler om tjenestepensjon som hovedregel hører hjemme der.

Innskuddspensjon

Når det gjelder synet på tjenestepensjon i privat sektor, er Blyverket tindrende klar:

— Innskuddspensjon er normen og bør fortsatt være det.

Men innskuddspensjon på laveste nivå, 2 prosent innbetaling, gir jo svært lite i tjenestepensjon?

— Det er ikke gitt, mener Blyverket. Hun viser til at Virke og Handel og Kontor er oppdragsgivere for Fafo som blant annet utreder dette spørsmålet. Rapporten blir lansert 20. januar.

Les også: LO-topper krangler om pensjon

Virkes ideelle organisasjoner

Ett unntak gjelder for Virke, og det er virksomheter innenfor helse, utdanning og kultur (mellom partene kalt HUK-området). Kirkens Bymisjon har historisk sett hatt pensjon som en del av tariffavtalen. Dette har partene videreført med en hybridpensjon som gjelder fra 2014. Ordningen med en hybridvariant ble utviklet i et samarbeid med LO og Fagforbundet. Virke-direktøren er rask med å presisere bakgrunnen. Ideell sektor har en lang historie med pensjon på linje med det offentlige, altså en ytelsespensjon. Det innebærer at arbeidsgiver garanterer en pensjon tilsvarende 66 prosent av lønna når man går av ved fylte 67 år. Ytelsespensjonene er nå på vei ut, og spørsmålet er hva de skal erstattes med. Det er her hybrid kommer inn som et alternativ innen HUK-området.

Historiske kostnader, ryggsekk og balanseføring er ord som kommer fra direktørens munn. Vi forstår at det her ligger forpliktelser for virksomheter, som er knyttet til pensjon opptjent for mange år siden.

Virke arbeider for at regjeringen må dekke de ideelles historiske pensjonsforpliktelser, noe de mener den har forpliktet seg til. Hovedorganisasjonen hevder at raskt økende pensjonsutgifter kveler ideell sektor. Derfor har de sammen med LO lagd en ny hybridordning, basert på ny lov om tjenestepensjon, som begge kaller bærekraftig.

Brede ordninger uten tariffesting?

LO mener nemlig at brede ordninger innen tjenestepensjon — på tvers av virksomheter — vil være kostnadseffektive, at man slik får ned både administrasjons- og forvaltningsutgifter. Blyverket er enig i at oppsparte midler i minst mulig grad skal brukes til administrasjon og forvaltning, men kan hun tenke seg å samarbeide med fagbevegelsen om pensjonsordninger uten at man inngår tariffavtale?

— Det er mange måter å gjøre dette på. Virke har for eksempel forhandlet fram felles innkjøpsordning på vegne av våre medlemmer. Det innbefatter også en fordelaktig pensjon. Særlig mindre virksomheter tjener på dette, mener direktøren.

Men kan dere samarbeide med fagbevegelsen om dette?

— Vi har tradisjoner i Norge for å snakke sammen om det meste innenfor det såkalte trepartssamarbeidet. Spørsmålet om pensjon er selvsagt et tema. Hvilke ordninger som er mest kostnadseffektive, kan naturligvis drøftes.

Les også: Lang vei mot tariffesting av pensjon

Behov for harmonisering

Et stort problem i dag er at det for mange er vanskelig å skifte jobb fra offentlig til privat sektor uten at man forringer pensjonsbetingelsene. Også innen privat sektor er det mange ulike pensjonsordninger.

— Det kan selvsagt være behov for å diskutere en harmonisering innen privat sektor også, men først må vi få harmonisert tjenestepensjonen mellom offentlig og privat sektor slik at pensjonsordninger fremmer arbeidslinja og mobilitet i arbeidslivet, mener Blyverket.

Men en pensjonsekspert som tidligere Fafo-leder Jon Hippe mener at fagbevegelsen har kommet arbeidsgiversiden 80-90 prosent i møte når de går for en hybridmodell. Kommentar?

— Det får Hippe stå for selv. Du får ikke meg til å gå noe videre der.

Hvorfor har dere gått med på å utrede tjenestepensjon sammen med Handel og Kontor?

— Det er for å få et felles kunnskapsgrunnlag. Vi er ikke redd for kunnskap, derfor har vi en felles bestilling om en rapport hos Fafo for å se hvordan dagens pensjonsordninger slår ut. Dette vil gi et bedre grunnlag for å gå videre og bidrar til å bygge tillit mellom partene, mener Inger Lise Blyverket, som selv har bakgrunn fra Utdanningsforbundet.

Den nordiske modellen

Du var selv inne på den nordiske modellen med partssamarbeid. I Sverige, Finland og Danmark har de et betydelig partssamarbeid om pensjon, mens arbeidsgiverne i Norge bremser. Hvorfor kan dere ikke se mer til våre nordiske naboland?

— Vi kan godt lytte til deres erfaringer, og det gjør vi også. Men hvert land har ulike tradisjoner, også når det gjelder grad av tariffbinding og hva som er en del av tariffavtalene, sier Blyverket.

Er streikeretten et problem i forbindelse med spørsmålet om tariffesting?

— Det viktigste for oss er at vi ønsker sosiale reformer gjennom lov, sier Virke-direktøren som ikke vil diskutere streikeretten i denne sammenheng.

LO mener pensjon er utsatt lønn, og at det er rimelig at fagbevegelsen har en hånd på rattet så lenge ansatte tar over risikoen for hvor stor pensjonen blir. Har du forståelse for et slikt synspunkt?

— I Norge har vi god tradisjon for å snakke med hverandre på alle nivå. Hovedavtalene har da også et punkt om informasjon og medvirkning for virksomhetene. Jeg har forståelse for at arbeidstakersiden har sine interesser å ivareta. Generelt har vi ulike roller og ulike oppdrag, svarer Blyverket på dette spørsmålet.

Stein Lier Hansen i Norsk Industri har sagt at han er åpen for å gi arbeidstakerne større innflytelse over egen pensjon, så lenge det ikke fører til økte utgifter for arbeidsgiverne. Er det der Virke også befinner seg?

— Lier Hansen må få lov å tenke høyt, men jeg vil ikke tenke høyt om dette nå.

Han har også sagt at han vil «forholde seg til» at LO vil prioritere pensjon ved hovedoppgjøret i 2016. Kommentar?

— Selvfølgelig forholder vi oss til LO. Vi snakker jo sammen, sier Blyverket.

Innskuddspensjon

Pensjonen består av innskudd og avkastning. Arbeidsgiver betaler månedlig innskudd, og midlene investeres i fond. Hvor stor den endelige pensjonen blir, avhenger av avkastningen. Utbetaling til 77 år. Forutsigbarhet for bedriften, mens arbeidstaker bærer risikoen.

Hybridpensjon

En mellomting mellom ytelses- og innskuddspensjon. Risikoen deles mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Når pensjonskapitalen forvaltes felles, vil ordningen garantere at avkastningen blir 0 eller mer. Bedriften kan garantere en årlig regulering i takt med lønnsveksten. Hovedregelen er livsvarig utbetaling.

Innskuddspensjon er normen og bør fortsatt være det.

Inger Lise Blyverket, Virke

Spekter vil ikke ha hybrid

— Vi har et styrevedtak på at vi ikke anbefaler en hybridløsning for våre medlemmer, sier sjeføkonom Stein Gjerding i Spekter.

Han forteller til LO-Aktuelt at arbeidsgiverorganisasjonen ikke har noen avtaler om en hybridløsning innen tjenestepensjonen. Gjerding mener løsningen for de av Spekters virksomheter som nå er i prosess for å endre tjenestepensjonsordningen, er innskuddspensjon.

Arbeidsgiverne for de ansatte innen teater, orkester, ballett og opera har tidligere bedt om at de ansatte måtte vurdere alternativer til dagens ytelsespensjon. LO Stat og andre har da gått inn for hybrid, mens Spekter står hardt på innskuddspensjon, der all risiko går over på arbeidstaker. Saken var oppe i mellomoppgjøret i 2015 uten av man fant en løsning. Ingen ville bryte forhandlingene, ingen ville fortsette. Sjeføkonom Stein Gjerding tror likevel på en løsning i 2016.

— Situasjonen ser litt sort-hvitt ut i dag, men jeg regner med at vi klarer å nå fram før eller under oppgjøret, sier Gjerding.

stopp: Sjeføkonom Svein Gjerding anbefaler innskuddspensjon.

stopp: Sjeføkonom Svein Gjerding anbefaler innskuddspensjon.

Kristian Brustad

Spekters medlemmer har stort sett avtalefestet pensjonen lokalt. På to store områder er det sentrale tariffavtaler, nemlig i helseforetakene og kultursektoren. Det er all grunn til å tro at ordningene fortsatt blir tariffestet. Spørsmålet er hvilke ordninger man lander på.

NHO avviser tariffesting

Da LO-Aktuelt tok kontakt med NHO for et intervju om pensjon før jul, takket hovedorganisasjonen nei. Tidligere har heller ikke Stein Lier Hansen i Norsk Industri villet snakke om pensjon med LO-Aktuelt. Han har likevel sagt noe om saken, blant annet til VG. I intervjuet åpner han for å gi de ansatte større innflytelse over egen pensjon, så lenge det ikke fører til økte kostnader for arbeidsgiver. «For oss er tre ting helt essensielt: Bedriftene skal ikke påføres høyere kostnader og en pensjonsordning skal ikke tariffestes. Og det vil kun være snakk om en innskuddsbasert løsning innenfor de ordinære prinsippene om innskuddsbasert pensjon», sa han til VG.

På et Fafo-seminar 30. november i fjor sa NHO-direktør Svein Oppegaard at selv om han selv kunne reklamere hardt for at AFP-ordningen er verdens billigste og beste pensjonsordning, så medlemmene hans på AFP-ordningen som en konkurranseulempe. Tariffesting av pensjon vil være en ytterligere kostnadsvekst for NHOs bedrifter, påpekte Oppegaard.

Nei: NHO-direktør Svein Oppegaard vil ikke tariffeste tjenestepensjon.

Nei: NHO-direktør Svein Oppegaard vil ikke tariffeste tjenestepensjon.

Jan-Erik Østlie

— Det vil, slik vi ser det, være en trussel mot det organiserte arbeidsliv, uttalte han.

15.01.2016
10:12
15.01.2016 10:19

Innskuddspensjon

Pensjonen består av innskudd og avkastning. Arbeidsgiver betaler månedlig innskudd, og midlene investeres i fond. Hvor stor den endelige pensjonen blir, avhenger av avkastningen. Utbetaling til 77 år. Forutsigbarhet for bedriften, mens arbeidstaker bærer risikoen.

Hybridpensjon

En mellomting mellom ytelses- og innskuddspensjon. Risikoen deles mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Når pensjonskapitalen forvaltes felles, vil ordningen garantere at avkastningen blir 0 eller mer. Bedriften kan garantere en årlig regulering i takt med lønnsveksten. Hovedregelen er livsvarig utbetaling.
Mest lest

I lønnsoppgjøret skal de største tilleggene gis til de som har lavest lønn, ifølge LO.

I lønnsoppgjøret skal de største tilleggene gis til de som har lavest lønn, ifølge LO.

colourbox.com

Om lønna di er lav nok, kan du vente deg ekstra penger

Erfarne butikkansatte som Nadine Tomi får 15.600 kroner mer i året fra 1. februar.

Erfarne butikkansatte som Nadine Tomi får 15.600 kroner mer i året fra 1. februar.

Brian Cliff Olguin

Kraftig lønnshopp for butikkansatte FØR lønnsoppgjøret

– Det er noe usunt i Elkjøp. Det virker som de vil kvitt seg med alle som har 100 prosent stillinger og erstatte dem med deltidsansatte, sier Fawsi Adem.

– Det er noe usunt i Elkjøp. Det virker som de vil kvitt seg med alle som har 100 prosent stillinger og erstatte dem med deltidsansatte, sier Fawsi Adem.

Leif Martin Kirknes

Elkjøp tilbyr ansatte 3.000 kroner for å slutte: – På grensen til skandale

Colourbox.com

36.000 pensjonister taper tusenvis av kroner: – Det holder bare ikke

I 20 av de 295 yrkene som er med i statistikken tjener kvinner mer enn menn.

I 20 av de 295 yrkene som er med i statistikken tjener kvinner mer enn menn.

Brian Cliff Olguin

I disse yrkene tjener kvinner mer enn menn

Bredtveit fengsel ble nok en gang åsted for selvmord sist helg.

Bredtveit fengsel ble nok en gang åsted for selvmord sist helg.

Eirik Dahl Viggen

Fengselsbetjent etter selvmord på Bredtveit: – Dette er traumatisk

Roy Ervin Solstad

Nytt forslag kan få fire av fem turbussjåfører til å slutte

Hugo Lorentsen, som har jobbet i Drytech i 17 år, anbefaler mest husets kylling i karri. Maten pakkes for hånd og alt er nøye sjekket.

Hugo Lorentsen, som har jobbet i Drytech i 17 år, anbefaler mest husets kylling i karri. Maten pakkes for hånd og alt er nøye sjekket.

Erlend Angelo

«Magisk» norsk mat har mettet soldater og turgåere i tre tiår

USIKRE TIDER: Martin Rask, Anne Sofie Ovesen, Hans-Petter Løksti, Inger Berit Ludvigsen, Eirik Føre, Martin Andreassen, Titajoa Kaeeyoo, Terje Olsen, Rita Jakobsen og Inger Andreassen håper de som ønsker å fortsette i Posten, får tilbud om ny jobb.

USIKRE TIDER: Martin Rask, Anne Sofie Ovesen, Hans-Petter Løksti, Inger Berit Ludvigsen, Eirik Føre, Martin Andreassen, Titajoa Kaeeyoo, Terje Olsen, Rita Jakobsen og Inger Andreassen håper de som ønsker å fortsette i Posten, får tilbud om ny jobb.

Alf Ragnar Olsen

Bodø-terminalen har skrumpet inn fra 80 til 13 årsverk på to år

Hanna Skotheim

Nav dømt for systemsvikt, men slipper å betale erstatning

Per Olaf Lundteigen (f.h.), Mímir Kristjánsson og Tuva Moflag lærer om sosialt arbeid i Nav.

Per Olaf Lundteigen (f.h.), Mímir Kristjánsson og Tuva Moflag lærer om sosialt arbeid i Nav.

Hanna Skotheim

Nav-ansatte ga politikerne klar beskjed: – Dere bestemmer stønadsnivået og vi får hets for det

LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Jan-Erik Østlie

Se hvem som skal forhandle om din nye lønn

Det danske lønnsoppgjøret i 2023 ble godt for arbeiderne. (Arkivfoto).

Det danske lønnsoppgjøret i 2023 ble godt for arbeiderne. (Arkivfoto).

Colourbox

Så mye øker lønna til danskene – mer enn LO ser for seg i Norge

– Det er synd at vi måtte ut i media for at de skulle bestemme seg for å gjennomføre et tilsyn, sier Joakim Johnsen.

– Det er synd at vi måtte ut i media for at de skulle bestemme seg for å gjennomføre et tilsyn, sier Joakim Johnsen.

Brian Cliff Olguin

Sjefen trakasserte Joakim og kollegaene i fylla: Nå ser Arbeidstilsynet på saken

– Norge er ikke vaksinert mot splittelse. Vi kan ikke ta demokratiet og våre verdier for gitt, sier kvinnen som nesten ble drept for det hun tror på. Terroristen på Utøya skjøt Libak i hendene, i kjeven og i brystet.

– Norge er ikke vaksinert mot splittelse. Vi kan ikke ta demokratiet og våre verdier for gitt, sier kvinnen som nesten ble drept for det hun tror på. Terroristen på Utøya skjøt Libak i hendene, i kjeven og i brystet.

Hanna Skotheim

Som AUF-leder talte Ina Ap-ledelsen midt imot. Nå er det krise i partiet

Selv om drikkevannsnettet er nedslitt og lekker som en sil, gjøres det nesten ingenting med problemet. Ingen mål for å redde drikkevannet er nådd siden 2014.

Selv om drikkevannsnettet er nedslitt og lekker som en sil, gjøres det nesten ingenting med problemet. Ingen mål for å redde drikkevannet er nådd siden 2014.

Bjørn A. Grimstad

Drikkevannet lekker – du kan få gigantregningen

«Mrs. Chatterjee vs. Norway» har premiere 17. mars. Bufdir forbereder seg på debatten

«Mrs. Chatterjee vs. Norway» har premiere 17. mars. Bufdir forbereder seg på debatten

Skjermdump

Bollywood-film om norsk barnevernssak drar fagfolk til kinoen

Kommentar

Det er på tide å få tilbake mer åpne skattelister, skriver Kjell Werner.

Det er på tide å få tilbake mer åpne skattelister, skriver Kjell Werner.

Berit Roald / NTB

«Åpne skattelister er viktig for tilliten i samfunnet»

De to barnehagene ble drevet henholdsvis i andre etasje på bygningen til venstre og over garasjen til høyre. Leieforholdene ble avsluttet for over et år siden. Huseieren, som fortsatt benytter huset som bolig og også gjorde det i utleieperioden, har ikke fått kritikk i forbindelse med saken.

De to barnehagene ble drevet henholdsvis i andre etasje på bygningen til venstre og over garasjen til høyre. Leieforholdene ble avsluttet for over et år siden. Huseieren, som fortsatt benytter huset som bolig og også gjorde det i utleieperioden, har ikke fått kritikk i forbindelse med saken.

Bjørn A. Grimstad

Stengte «uforsvarlige» barnehager – eieren tjente millioner

Industriarbeiderne gikk fra næringsområdet samlet og videre til et torgmøte i Raufoss sentrum.

Industriarbeiderne gikk fra næringsområdet samlet og videre til et torgmøte i Raufoss sentrum.

Fellesforbundet avd. 23

500 streika mot høye strømpriser på Raufoss


Flere saker