JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Arbeidslivskriminalitet

A-krimveteran kritiserer Politidirektoratet

Fred Sherling mener at politisjefene har visst om at politiet ved a-krimsenterne har drevet ulovlig i mange år, uten å ha gjort noe med det.
Leder for Fair Play Bygg Rogaland, Fred Sherling, har tidligere vært leder av a-krimsenteret i Rogaland. Da var han ansatt i politiet. Nå er han svært kritisk til hvordan Politidirektoratet har håndtert at politiets virksomhet ved a-krimsenterne ikke har vært lovlig.

Leder for Fair Play Bygg Rogaland, Fred Sherling, har tidligere vært leder av a-krimsenteret i Rogaland. Da var han ansatt i politiet. Nå er han svært kritisk til hvordan Politidirektoratet har håndtert at politiets virksomhet ved a-krimsenterne ikke har vært lovlig.

Håvard Sæbø

torgny@lomedia.no

– Denne problemstillingen har vært kjent i mange år, men Politidirektoratet har skjøvet utfordringene foran seg, sier Fred Sherling, leder av Fair Play Bygg Rogaland. Organisasjonen han leder i dag, er et to-partssamarbeid mellom arbeidsgiverne og fagbevegelsen i byggebransjen i Rogaland. Målet er å forebygge og avdekke arbeidslivskriminalitet. Fra 2014 til 2019 ledet Sherling akrimsenteret i Rogaland. Da var han ansatt i politiet.

Han sier at han gjentatte ganger tok opp problemet som rapporten avdekker, men han opplevde at det var så å si umulig å få til en dialog med ledelsen i Politidirektoratet om problemet.

– Der Skatteetaten og Arbeidstilsynet ser muligheter, har Politidirektoratet sittet på gjerdet, slår Sherling fast.

A-krimsamarbeidet består av politiet og kontrollmyndigheter som Skatteetaten, Arbeidstilsynet og Nav.

Bakgrunn: Politiet må stå utenfor når tilsynene er på a-krimkontroll

For lite opptatt av å forebygge

Sherling mener også at rapporten retter for mye oppmerksomhet mot etterforskning, og ikke ser på det som er politiets hovedoppgave å drive forebygging. Rapporten drøfter muligheten av å endre politiloven slik at politiet gis fullmakt til å ta seg inn på privat eiendom for rutinemessige kontroller. Det avviser Økokrim fordi dette vil være en radikal endring av dagens ordning. Politiet kan i dag bare ta seg inn på privat område om det foreligger mistanke om en kriminell handling.

– Utvalget bør ikke ta utgangspunkt i at etterforsking er målet. Etterforsking og forebygging er middel som begge er en vei mot målet. Målet er å stanse kriminalitet eller minske handlingsrommet til kriminelle aktører. Jo tidligere en kommer inn, dess mindre ressurser er nødvendig, mener Sherling.

Mye lest: A-krimsenterne krever lovendring for å kunne gjøre en bedre jobb mot skurkene i arbeidslivet

Mer, ikke mindre politi

Sherling var sentral i å bygge opp det første a-krimsenteret i Norge i Stavanger i 2014. Dette samarbeidet oppsto fordi kontrollmyndighetene ikke samarbeidet i det forebyggende arbeidet.

Han mener at det er viktig med mer politi ved a-krimsenterne ikke mindre.

– Hvis a-krimsenterne hadde hatt egne politijurister i full stilling kunne mye vært løst. Da ville den kunne vurdere utviklingen underveis i sakene.

– Det arbeidet Økokrim har gjort med sin rapport er viktig, men nå bør arbeidet med å finne løsninger som gjør at politiet og kontrollmyndighetene gis verktøy som fungerer, sier Sherling.

FriFagbevegelse kontaktet Politidirektoratet fredag ettermiddag for å få en kommentar til Sherlings kritikk. Vi kommer tilbake med tilsvar så snart det foreligger.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i store bransjer i privat sektor, blant annet industri, bygg, transport og hotell- og restaurant.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse