JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
LO ønsker allmenngjøring av tariffavtalen i fiskeindustrien, for å hindre underbetaling av de ansatte.

LO ønsker allmenngjøring av tariffavtalen i fiskeindustrien, for å hindre underbetaling av de ansatte.

Tri Nguyen Dinh

Allmenngjøring utsatt i tre bransjer

Møtet i Tariffnemnda endte ikke med en eneste allmenngjort tariffavtale.04.11.2014
12:00
06.11.2014 14:09

frode@lomedia.no

LO har den siste tida lagt fram dokumentasjon på sosial dumping i tre store bransjer, og ønsker et lønnsgulv i disse bransjene, såkalt allmenngjøring. Saken var oppe i Tariffnemnda i går, men det endte med at nemnda utsatte allmenngjløring innen fiskeindustrien, elektrobransjen og skipsverftene.

I forkant av møtet var det klart at behandlinga av tariffavtalen for skipsverftene måtte utsettes til 27. november. I løpet av dagen ble det også klart at elektro og fiskeindustrien ble utsatt til 27. november.

Arbeidsgiverne har i ulik grad vært skeptisk til allmenngjøring, og mener det er unødvendig og ikke tilstrekkelig dokumentert et behov for å allmenngjøre tariffavtalene i disse tre bransjene.

Verftene

Overenskomsten for verftene har vært allmenngjort i mange år, og har vært den mest omstridte. Arbeidsgiverne tok saken til Høyesterett i fjor, og tapte. LOs krav denne høsten er en forlengelse av allmenngjøringa ved verftene.

Elektro

LO og EL & IT Forbundets krav om allmenngjøring av Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK) ble oversendt tariffnemda i april. Her er det snakk om en ny allmenngjøring.

– Dette dreier seg om å sikre like konkurransevilkår og det er hovedsporet til forbundet vårt i kampen mot sosial dumping, sier forbundssekretær Jan Henrik Larsen i EL & IT Forbundet.

Nye verktøy

Han mener allmenngjøring er viktig fordi det gir forbundet tilgang på en rekke verktøy gitt av den rødgrønne regjeringen som man til nå ikke har kunnet benytte seg av.

– Vi ser at det er en sterk økning av sosial dumping også innenfor våre bransjer. Det begynte med at norske bedrifter hentet inn utenlandsk arbeidskraft til dårlige vilkår. Nå ser vi at utenlandske selskap tar oppdrag med egne ansatte på lav lønn. Dette gir oss færre muligheter til å kontrollere og dårligere oversikt over hvem som opererer i det norske markedet, forklarer Larsen.

Dokumentasjon

I 2007 bestemte Tariffnemda at landsoverenskomsten for elektrofag ikke lenger skulle være allmenngjort, slik den til da hadde vært i fylkene Oslo og Akershus. Begrunnelsen var at nemda ikke så behovet.

Nå mener LO og EL & IT Forbundet at det igjen er et godt grunnlag for allmenngjøring av overenskomsten. Og denne gangen for hele landet. Som dokumentasjon har forbundet hentet inn en rekke eksempler på det de mener er sosial dumping.

Store anlegg

EL & IT Forbundet har gjennom tips og egne undersøkelser avdekket at en rekke bedrifter lønner sine ansatte langt lavere enn lønnsbestemmelsene i overenskomsten. Underbetalingen skjer over hele landet. I flere næringer og omfanget synes stort. Arbeidstakerne det gjelder er utenlandske elektrikere. Arbeidene utføres på store anlegg, ikke innenfor privatmarkedet. EL & IT Forbundet kjenner til flere verft som benytter innleide arbeidstakere, eller som har satt ut el-arbeider på entreprise der elektrikerne avlønnes vesentlig lavere enn overenskomstens lønnsbestemmelser. I noen av tilfellene har forbundet greid å skaffe dokumentasjon på lønns- og arbeidsforholdene.

Innen bygg- og anleggsbransjen er oppføringen av Coop Norge AS’ nye hovedlager på Gardermoen trukket frem. Der ble irske arbeidstakere betalt med 163 kroner per time og de fikk hverken utenbystillegg eller fagarbeidertillegg.

Offentlige bygg

Hardangerbroen og Jondalstunnelen er eksempler på at det også skjer sosial dumping i prosjekter der offentlige etater, i disse tilfellene Statens vegvesen, står som byggherre. Etter at kravet om allmenngjøring ble levert er det også avdekket en ny sak med Statens vegvesen i forbindelse med Håbergstunnelen i Møre og Romsdal.

Det mest graverende eksemplet til nå på forbundets liste er likevel saken fra i sommer der rumenske telearbeidere fikk sju kroner og femti øre i timen for å bygge ut 4G-nett for Netcom i Norge.

– Denne siste saken mangler sidestykke i norsk arbeidsliv, mener Jan Henrik Larsen.

Nei fra Norsk Teknologi

Under hovedoppgjøret i vår ble det forhandlet frem en løsning mye takket være at motparten, Norsk Teknologi, ser at en allmenngjøring kan være et egnet virkemiddel for særlig konkurranseutsatt næring, hvor utenlandske aktører konkurrer på lønn og arbeidsvilkår. I høringssvaret Norsk Teknologi har levert til tariffnemda går imidlertid arbeidsgiverne imot en allmenngjøring, fordi de mener kravet ikke er godt nok dokumentert.

– Vi er like rystet som EL & IT Forbundet over de verste eksemplene, som Coop-saken og Netcom-saken i Bergen. Men dette blir som at du tar en hel kasse med epler og dømmer den ut i fra at det er et par råtne i den. Generelt er elektrobransjen skikkelig og seriøs. Disse to nevnte sakene er overhodet ikke representative for bransjen, sier leder i arbeidsgiveravdelingen i bransjeforeningen NELFO, Cathrine Aspestrand Furre, som understreker at NELFOs medlemsbedrifter bruker mye tid og flid på å opprettholde en seriøs bransje med gode arbeidsvilkår.

– Vi setter vår lit til at Tariffnemnda foretar en god faglig vurdering her, sier Aspestrand Furre. Hun tror allmenngjøring vil bety mye unødvendig merarbeid for medlemsbedriftene.

Nye oppgaver

Gir tariffnemda klarsignal til allmenngjøring er Jan Henrik Larsen klar på at EL & IT Forbundet har en ny stor oppgave foran seg.

– Da blir det et nytt regelverk å forholde seg til som vi kan bruke. Men da må de lokale leddene fungere. Vi må sørge for å beskytte de organiserte bedriftene mot de useriøse, og til syvende og sist handler det om å beskytte medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, mener Larsen.

Parallelt med spørsmålet om allmenngjøring kommer også kampen mot endringene i arbeidsmiljøloven.

– Regjeringen vi har nå har gitt oss mange utfordringer, sier Jan Henrik Larsen.

Fiskeforedling

Innen fiskeindustrien har det aldri vært allmenngjøring før. LO og NNN har derimot dokumentert flere tilfeller av sosial dumping.

Av reelle høringsbrev er det mest interesse fra Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) i NHO. De støtter i og for seg allmengjøring av minstelønnssatsen. Men de påpeker at den er relativt høy, kr.162,85. De motsetter seg å allmenngjøre bestemmelsene om arbeidstid.

Men de peker også på at det er foreslått å allmenngjøre reise, kost og losji. «Dette er ikke bestemmelser som er inntatt i tariffavtalen, og vi er klart imot en utvidelse av tariffavtalens bestemmelser gjennom allmenngjøring.»

LO og NNN som har krevd tariffavtalen allmenngjort, har et annet syn. I allmenngjøringskravet skriver LO og NNN: «Selv om overenskomsten ikke har bestemmelser om reise, kost og losji, foreligger det etter LOs syn særlige grunner til å innta en egen bestemmelse om slik utgiftsdekning i forskriften, ellers vil formålet om likeverdighet mellom utenlandsk og innenlandsk arbeidskraft ikke kunne oppnås.»

Sentral tariffsak

Også under vårens tariffoppgjør sto spørsmålet om allmenngjøring sentralt. Den gangen kom partene til enighet om en formulering som konkluderer med at FHL vil «stille seg positiv til allmenngjøring av minstelønnssatsen og eventuelt andre deler av overenskomsten».

Allmenngjøring:

Innebærer at hele eller deler av tariffavtalen får status som lov og gjelder også i bedrifter uten tariffavtale.

En forutsetning for å kreve allmenngjøring er at det kan dokumenteres at utenlandske arbeidstakere arbeider på vilkår som ikke er likeverdige med norske.

Vedtak om dette må fattes av ei nemnd med en regjeringsoppnevnt leder og representanter for partene.

Tariffnemnda avgjør både hvilke bestemmelser i tariffavtalen som skal allmenngjøres og hvilke deler av landet allmenngjøringen skal gjelde for.

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler trådte i kraft samtidig med EØS-avtalen i 1994. Den gir partene i arbeidslivet rett til å kreve allmenngjøring.

Les mer i vårt tariffleksikon.

Status om allmenngjøring:

Vedtatt videreført 2014 - 2016:

Overenskomsten for byggfag, hele landet (vedtatt første gang i 2006).

Jordbruks- og gartnerinæringen, hele landet (vedtatt første gang i 2009)

Renhold, hele landet (vedtatt første gang i 2011)

Mulig videreføring:

Industrioverenskomsten i skips- og verftsindustrien. Vedtatt første gang i 2008. Vedtak om videreføring for perioden 2014 - 2016 er utsatt flere ganger. Skal etter planen behandles av Tariffnemnda 27. november.

Nye krav, som skal behandles i høst:

LO og EL & IT Forbundet har krevd at Landsoverenskomsten for elektrofag blir allmenngjort. Saken skal avgjøres av Tariffnemnda 27. november Les mer hos Nettverk1.no

LO og Nærings- og Nytelsemiddelarbeiderforbundet har krevd at overenskomsten for fiskeindustrien allmenngjøres. Saken skal avgjøres av Tariffnemnda 27. november. Her kan du lese alle høringsuttalelsene om kravet.

Nye krav, som ikke har vært på høring:

Yrkestrafikkforbundet (YS) har krevd allmenngjøring av Godsbilavtalen med Norsk Lastebileier-forbund som motpart.

Yrkestrafikkforbundet (YS) har krevd allmenngjøring av turbil-delen i bussbransjeavtalen med NHO som motpart.

04.11.2014
12:00
06.11.2014 14:09Mest lest

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen.  – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen. – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Arne Ristesund

Christoffer og kollegaene har gått til et uvanlig skritt for å få høyere lønn

VIL UTVIKLE SEG: Helsefagarbeider Therese Madelen Nord-Kongskog vil gjerne ta en bachelorgrad for å kunne få mer ansvar og faglig utvikling i jobben.

VIL UTVIKLE SEG: Helsefagarbeider Therese Madelen Nord-Kongskog vil gjerne ta en bachelorgrad for å kunne få mer ansvar og faglig utvikling i jobben.

Bjørn A. Grimstad

Helsefagarbeider Therese Madelen (33) vil bli sykepleier, men fagbrevet gir null poeng

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Jan-Erik Østlie

Industri-topp: Norge burde sagt nei til de siste utenlandskablene

Kommentar

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Brian Cliff Olguin

«Årets lønnsoppgjør var det beste på mange år. Nå er det snudd på hodet»

Colourbox

Familier taper flere tusen kroner i måneden på prisveksten. Se tallene

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

Ole Palmstrøm

– Å se en kollega bli skadet på denne måten, er voldsomt og påvirker arbeidsmiljøet

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Jan-Erik Østlie

Nå er Høyre større enn Ap og Sp til sammen

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Privat

Lærerstreiken trappes opp fra neste uke

Debatt

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Sissel M. Rasmussen

«Hva gjør LO hvis ikke regjeringen øker strømstøtten?» spør LO-medlem Bjørn

ULOVLIG: – Det er ikke rett fram for en arbeidsgiver å trekke ansatte i lønn, sier Petter Dreier.

ULOVLIG: – Det er ikke rett fram for en arbeidsgiver å trekke ansatte i lønn, sier Petter Dreier.

André Kjernsli

Kiosksjef truet en ansatt med lønnstrekk ved mobilbruk

MEKLING: For ansatte i prosessindustrien kan det bli streik fra mandag morgen, dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Bildet er fra Alcoa Mosjøen, der er ingen tatt ut i første streikeuttak,

MEKLING: For ansatte i prosessindustrien kan det bli streik fra mandag morgen, dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Bildet er fra Alcoa Mosjøen, der er ingen tatt ut i første streikeuttak,

Arkivbilde: Petter Pettersen

Over 1.400 industriarbeidere gjør seg klar til å gå ut i streik

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Simen Aker Grimsrud

Arbeidsledigheten er rekordlav, men Nav-tillitsvalgt Steinar vil ha mer penger til å få folk ut i arbeid

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Hanna Skotheim

Nav praktiserer nok en trygderegel feil, fastslår domstol

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Jan Kåre Ness / NTB

Lederen i Aps energiutvalg vil utjevne strømprisene mellom nord og sør

Matvareprisen skyter i været.

Matvareprisen skyter i været.

Heiko Junge / NTB

Sjokktall: Aldri før har prisene på matvarer økt raskere enn nå

Håvard Haugen er ungdomstillitsvalgt og hovedtillitsvalgt for Industri Energi ved Hydro Årdal.

Håvard Haugen er ungdomstillitsvalgt og hovedtillitsvalgt for Industri Energi ved Hydro Årdal.

Egil Brandsøy

Håvard (26) tar mer ansvar i arbeidslivet enn eldre: – Vi må kjempe for godene

INNSYN: Har telefonen din ein MDM`app har du god grunn til å sjekke kva arbeidsgjevar sjekkar av informasjon om deg. Du har også krav på å få vite kva informasjon appen samlar inn og korleis den blir brukt.

INNSYN: Har telefonen din ein MDM`app har du god grunn til å sjekke kva arbeidsgjevar sjekkar av informasjon om deg. Du har også krav på å få vite kva informasjon appen samlar inn og korleis den blir brukt.

Øystein Windstad

Har du jobbtelefon? Du anar ikkje kva sjefen kan finne ut om deg

NY KRAFT: – Først og fremst må Norge få fortgang på utbygginga av ny, fornybar kraft. Og vi må få fart på energieffektivisering, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

NY KRAFT: – Først og fremst må Norge få fortgang på utbygginga av ny, fornybar kraft. Og vi må få fart på energieffektivisering, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

Knut Viggen

Klima må gå foran strømpriskrise, mener EL og IT-lederen. Her er hans beskjed til politikerne

Debatt

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Leif Martin Kirknes

«Et alvorlig problem at det går 50 ganger mer til strømstøtte enn tiltak som får ned forbruket»

Debatt

Energimarkedet undergraver framtidas fellesskap, skriver Aslak Sira Myhre.

Energimarkedet undergraver framtidas fellesskap, skriver Aslak Sira Myhre.

Kai Hovden

«Nei, strøm er ikke vanskelig», skriver Aslak Sira Myhre


Flere saker