JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
BLE IKKE HØRT: Øyvind Thue og Rikke Gundersen betaler gjerne skatt av tips, men mener den nye loven ble innført i all hast, uten at den loven rammet fikk komme godt nok til orde. Nå ønsker de en ny behandling i Stortinget, hvor både Fellesforbundet og NHO kan stå sammen.

BLE IKKE HØRT: Øyvind Thue og Rikke Gundersen betaler gjerne skatt av tips, men mener den nye loven ble innført i all hast, uten at den loven rammet fikk komme godt nok til orde. Nå ønsker de en ny behandling i Stortinget, hvor både Fellesforbundet og NHO kan stå sammen.

Håvard Sæbø

Skatt på tips:

Bartenderne Rikke og Øyvind mister store deler av tipsen i skatt. Nå vil de ha omkamp i Stortinget

Fra nyttår må gjestenes tips innrapporteres og skattes av. Ansatte i bransjen fortviler over at de får regningen når mye av tipsen forsvinner i arbeidsgiveravgift og administrasjon.27.03.2019
15:34
10.04.2019 20:37

has@lomedia.no

– Endringene kom «over natta», uten at konsekvensene, eller hvordan denne ordningen skal gjennomføres var utredet godt nok, sier en av initiativtakerne til servicetilfolket.no, Rikke Gundersen. Hun jobber som bartender på Sir Winston i Oslo, og merket godt de nye reglene som ble innført ved nyttår. Etter skatt sitter hun igjen med 40 prosent av tipsen.

p

Sammen med bartender Øyvind Thue og andre bransjen, har de dannet en interesseorganisasjon for bartendere, servitører og kokker. Det er ikke en fagforening, men de ønsker å samarbeide med Fellesforbundet og NHO for å få en ny og grundigere runde i Stortinget om skatt på tips.

Talte ikke vår sak

– Fellesforbundet var høringsinstans da forslaget ble fremmet, men vi mener forbundet kjenner for lite til hva som rører seg i restaurantbransjen, særlig i byene. Organisasjonsgraden i Oslo er på rundt 20 prosent, og de fleste av disse jobber på hoteller og utesteder uten mye tips. Fellesforbundet er derfor lite representative for dem som jobber med tips, og burde ha forhørt seg grundigere med oss, før de kom med sin høringsuttalelse, sier Thue til Magsinet for fagorganiserte.

Fellesforbundet uttalte i høringen at det er bra at tips innrapporteres som lønn, fordi man da vil få rettigheter som pensjonsopptjening, sykepenger og feriepenger av tipsen.

– At tips blir lønn, ser bra ut på papiret. Men det hjelper ikke når det går så hardt ut over økonomien at hverdagen ikke går rundt, sier Gundersen.

Blir dyrere å gå på byen

Å skattlegge tipsen, får ifølge Thue både økonomiske og kulturelle konsekvenser.

– Tips er gjestenes påvirkning på lønna, som ellers ligger i spennet mellom 162 og 190 kroner timen, alt etter erfaring og utdanning. Steder med god kvalitet og service får inn mer i tips enn andre, og blir hardest rammet av den nye ordningen. De ansatte her har en høyere lønn enn mindre attraktive steder, eller serveringssteder i distriktene. Hvis man skulle kompensere et bortfall av tips fullt ut, vil enkelte av de best tipsede i bransjen måtte få økt timelønna med 100 til 200 kroner brutto. Noen arbeidsgivere tar regningen for administrasjon og arbeidsgiveravgift for å beholde dyktige medarbeidere. Dette må de ta igjen ved å øke prisen. Da blir disse stedene mindre tilgjengelig for allmenheten, og det får konsekvenser for mangfoldet i bransjen, sier Thue, som unner alle å kunne oppleve service og kvalitet.

Presset bransje

Han mener også at den nye ordningen setter ytterligere press på de lave driftsmarginene i bransjen, og vil gå hardt ut over evnen til å tilby lærlingeplasser.

– Opplæring koster penger, og dette er en bransje som skriker etter fagutdannede. For å skape innovasjon, trengs det også flere med høyere utdanning innen for eksempel IT og markedsføring. Da må lønnsnivået opp for å tiltrekke seg disse. Tips har til nå hjulpet med å holde lønnsutgiftene innenfor de lave driftsmarginene.

– Og hvem skal nå steppe inn for svenskene som drar hjem, og for studentene som er livsviktige sesong- og deltidsarbeidere, spør Thue.

p

Mye ansvar - lav lønn

Gundersen sier at tips er en motivasjon for å gjøre en bedre jobb. Som gjest tipser hun ikke hvis hun er misfornøyd. Hun mener det er en klar sammenheng mellom servicenivået og størrelsen på tipsen.

– Man skal heller ikke glemme at minstelønna ikke står i stil med alt ansvaret og hvor stressende og tung en jobb i utelivsbransjen kan være, sier hun.

Ut og inn i Fellesforbundet

I oktober 2018 meldte hun og flere andre seg ut av Fellesforbundet, fordi de mente at forbundet ikke talte deres sak. Det paradoksale var at arbeidsgiversiden og NHO argumenterte mer for deres syn. Nå har hun og flere andre meldt seg inn igjen, fordi de ser at de må ha med Fellesforbundet på laget. Sammen med NHO vil de jobbe for å få til en ny behandling i Stortinget, håper de.

Mer sosial dumping og useriøsitet

Begge mener både gjester og ansatte ser på tips som en gave, mens regjeringen ser på det som lønn. Nå må arbeidsgiverne håndtere det som inntekt. Før ble tips holdt utenfor lønnssystemet, selv om det ble registrert i kassa ved kortbetaling. De ansatte fordelte tipsen seg imellom, og det vanlige var at man ble skjønnslignet tre prosent av brutto lønn.

– Hvis tips blir inntekt, som arbeidsgiveren har styringsretten til, kan de i prinsippet bruke tipsen til å supplere en lav lønn opp til allmenngjort minstelønn. Mangler på retningslinjer kan i verste fall slå i hjel virkningen av allmenngjøringen, og føre til økt sosial dumping og flere useriøse aktører, sier Øyvind Thue til Magasinet for fagorganiserte.

Bare regjeringen er fornøyd

Status nå er at hverken Fellesforbundet eller NHO er fornøyde med resultatet. Fellesforbundet vil prøve saken for retten, fordi arbeidsgiverne trekker arbeidsgiveravgift, mens NHO mener det er en logisk brist at det skal betales arbeidsgiveravgift på tipsen. Regjeringen, ved Siv Jensen, mener det er opp til partene å bli enige om hvordan dette skal løses.

Ja til skatt

De som står bak «Service til folket» ønsker at man tar ett skritt tilbake for å utrede konsekvenser og regler for håndtering av lovendringen.

– Vi er ikke motstandere av at det skal betales skatt på tips. Men først burde regjeringen hentet inn tall på hvilket beløp man snakker om. Den eksakte størrelsen og regionale forskjeller, vil ikke være klart før utgangen av dette året, siden innrapporteringen startet i januar 2019, sier Thue.

p

Brutalt lønnskutt

– Man må heller ikke glemme at dette ikke bare er en bransje for dem som MÅ ha seg en jobb. Mange har lyst til å jobbe i denne bransjen, og har en yrkesstolthet. Det handler ikke bare om lønnsvilkår, men personlig utvikling, kontakt med kunder, teamfølelse og ansvar. Da er det helt uansvarlig å påføre en hel bransje «over natta» et stort inntektstap på en innarbeidet praksis som har vært godtatt av alle parter i mange tiår. Det er brutalt og lite gjennomtenkt, og fører til en konkurransevridning i bransjen. Dette går hardest ut over de små aktørene og de som har ansatte med høy kompetanse og erfaring, sier Thue.

– Ikke skyld på Fellesforbundet

Forbundssekretær Clas Delp i Fellesforbundet skjønner godt at folk er forbannet på måten ordningen nå blir praktisert, men mener det er ufortjent at noen gir Fellesforbundet skylden for at arbeidsgiverne forsyner seg av tipsen. Han understreker også at det alltid har vært skatt på tips.

– Vi er nå innstilt på å få denne ordningen til å fungere slik vi hadde forutsett, istedenfor en ny runde i Stortinget. At arbeidstakerne skal betale arbeidsgiveravgiften, er helt uaktuelt. Vi har hele tiden vært opptatt av at når tips blir regnet som lønn, vil de ansatte få rettigheter. For at de skal få fulle rettigheter, må arbeidstakerne bli med på spleiselaget ved å betale arbeidsgiveravgiften – som i alle andre bransjer, sier Delp.

Saken fortsetter under bildet.

– De som i mange år har levd godt av tips, har ikke vært så opptatt av tarifflønna. Denne gruppen har dermed vært med på å holde lønnsnivået i bransjen nede for dem som får lite tips, for eksempel de som jobber med renhold på hotell.

Fellesforbundet er heller ikke motstandere av tips.

– Medlemmene som får tips er selvsagt glade for det, og vi unner dem som gjør en god jobb tips. Slik loven ble, vil alle betale skatt ut fra mengden tips. Ikke en urettferdig sjablongbeskatning med fast prosent. Da vil de som får mye tips komme bedre ut enn dem som får lite. Lovendringen fører til at alle i bransjen får høyere utbetaling både i sykepenger, pensjon og foreldrepermisjon. Men arbeidsgiveravgiften, den skal ikke de ansatte betale, sier Delp.

p

Han viser til at det var en lang runde før lovendringen trådte i kraft

– Vi og andre involverte parter begynte dette arbeidet våren 2017, da vi ble invitert til en workshop hos Skattedirektoratet. Her kom vi med våre innspill, og det viktigste for oss var at alle som fikk tips skulle bli behandlet likt skattemessig. I prosessen har også Fellesforbundets tariff-/bransjeråd (folk som jobber i bransjen) vært med, sier Delp.

Slik blir 1.000 kroner i tips til 624

NHO modellen ved en inntekt på 350.000 kroner + 100.000 kroner i tips (totalt 450.000 kroner brutto)

Tips mottat: 1000 kroner

Administrasjonskost (5 prosent): -50 kroner

Arbeidsgiverutgift (14,1 prosent): -141 kroner

Pensjon (2 prosent): -20 kroner

Feriepenger (12 prosent): -120 kroner

Før skattetrekk: 669 kroner

Skattetrekk (28,2 prosent): -188 kroner

Utbetalt: 481 kroner

Utjevning av 1/2 skatt i desember: 23 kroner

Feriepenger / utsatt tips til gode: 120 kroner

Totalt: 624

Servicetilfolket.no

• Organisasjonen for bartendere, servitører og kokker.

• Utspring fra Facebookgruppen «Si nei til ny skattlegging av tips».

• Jobber for å få en konsekvensutredning for hva skatt på tips fører til for hele bransjen.

• Målet er en ny behandling i Stortinget og helt klare retningslinjer for hvordan arbeidsgivere skal håndtere tips.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
27.03.2019
15:34
10.04.2019 20:37Mest lest

FriFagbevegelse har sett kontrakter hvor styrmenn direkte ansatt i Wizz Air har 11.000 kroner i månedslønn. Arbeidstiden er 40 timer i uka.

FriFagbevegelse har sett kontrakter hvor styrmenn direkte ansatt i Wizz Air har 11.000 kroner i månedslønn. Arbeidstiden er 40 timer i uka.

Pete Webber/Flickr (CC BY-SA 2.0)

Wizz Air-lønna: Slik er pilotens kontrakt

SIER IFRA: – Når jeg mener Nav har konkludert feil, har jeg anbefalt at Nav ikke stanser stønad eller at Nav må innvilge stønad. Jeg har da påpekt at økonomisk uforutsigbarhet skaper sterk uro og bekymring, noe som forstyrrer behandling i vesentlig grad, sier lege Paul Kavli.

SIER IFRA: – Når jeg mener Nav har konkludert feil, har jeg anbefalt at Nav ikke stanser stønad eller at Nav må innvilge stønad. Jeg har da påpekt at økonomisk uforutsigbarhet skaper sterk uro og bekymring, noe som forstyrrer behandling i vesentlig grad, sier lege Paul Kavli.

Yngvil Mortensen

Nav anklager lege for å bidra til trygdemisbruk: – Jeg gjør jobben min

FORSKJELLER: – Det er forskjeller mellom by og bygd, men det er bemanningsproblematikk svært mange steder. Dette må løses nå, og vi forstår at medlemmene opplever hverdagen som uforutsigbar. Tiltak er på gang, og vi har dialog om dette, sier de sentralt tillitsvalgte Jarle Eide, Helge Mathisen, Terje Nordgulen og Vivian Grimelid i Fagforbundet Post og finans Vestlandet.

FORSKJELLER: – Det er forskjeller mellom by og bygd, men det er bemanningsproblematikk svært mange steder. Dette må løses nå, og vi forstår at medlemmene opplever hverdagen som uforutsigbar. Tiltak er på gang, og vi har dialog om dette, sier de sentralt tillitsvalgte Jarle Eide, Helge Mathisen, Terje Nordgulen og Vivian Grimelid i Fagforbundet Post og finans Vestlandet.

Alf Ragnar Olsen

Posten Norge sa opp for mange: – Folk kom gråtende til meg

Paul S. Amundsen

På 18 år har vekternes tillegg for natt og helg kun økt med seks kroner

MINIMAL MARGIN: Bussene blir ikke parkert fra neste uke grunnet ny streik, etter at uravstemningen viste at 50,44 prosent av bussjåførene stemte ja til meklingsresultatet.

MINIMAL MARGIN: Bussene blir ikke parkert fra neste uke grunnet ny streik, etter at uravstemningen viste at 50,44 prosent av bussjåførene stemte ja til meklingsresultatet.

Tormod Ytrehus

Under 100 stemmer avgjorde bussoppgjøret. Nå får sjåførene ny lønn

Ti år etter at han falt på jobb og brakk ryggen, inngikk tidligere rørlegger Vidar Sagen i 2018 et forlik med Alpha Insurance, som skulle sikre ham 850.000 kroner i yrkesskadeerstatning. Så gikk det danske forsikringsselskapet konkurs.

Ti år etter at han falt på jobb og brakk ryggen, inngikk tidligere rørlegger Vidar Sagen i 2018 et forlik med Alpha Insurance, som skulle sikre ham 850.000 kroner i yrkesskadeerstatning. Så gikk det danske forsikringsselskapet konkurs.

Håvard Sæbø

Vidar (68) skulle få 850.000 kroner etter ulykken på jobben. Så gikk selskapet konkurs

Elisabeth Thoresen i AAP-akssjonen får henvendelser fra mange fortvilede medlemmer.

Elisabeth Thoresen i AAP-akssjonen får henvendelser fra mange fortvilede medlemmer.

Nanna Aanes Wolden

– Syke og uføre mennesker mister all sin inntekt, ofte over natten og uten noe varsel. De orker ikke mer

Leif Martin Kirknes

Nå skal det svi mer å si opp jobben

Venstresida i norsk politikk må våge å ta oljedebatten, seier Alf Holmelid (SV).

Venstresida i norsk politikk må våge å ta oljedebatten, seier Alf Holmelid (SV).

Håvard Sæbø

Ansatte i oljeservice får ny lønn. Her er resultatet

Gorm Kallestad / NTB

Regelendring fra regjeringen vil tvinge mange over på uførepensjon, mener LO-topper

Første mulige streikedag for sykepleierne i kommunene blir mandag 23. november.

Første mulige streikedag for sykepleierne i kommunene blir mandag 23. november.

Leif Martin Kirknes

Datoen er satt: Dette kan bli første streikedag for sykepleierne og lærerne

FIKSER SKOLEN: Sebastian Hestø droppet ut fra videregående. Nå kommer han seg opp om morgenen og har han funnet seg til rette på Vg2 byggteknikk.

FIKSER SKOLEN: Sebastian Hestø droppet ut fra videregående. Nå kommer han seg opp om morgenen og har han funnet seg til rette på Vg2 byggteknikk.

Martin Guttormsen Slørdal

– Hvert år har vi elever som sier at «dere berga livet mitt»

Arkivfoto.

Arkivfoto.

Håvard Sæbø

Nå må medlemmene i hotell og restaurant selv ta stilling til om de vil streike for bedre lønn

Bussjåfør Ørjan Takle tvilte seg til et ja. Kollega Øyvind Selnes stemte nei.

Bussjåfør Ørjan Takle tvilte seg til et ja. Kollega Øyvind Selnes stemte nei.

Håvard Sæbø/Tormod Ytrehus

Bussoppgjøret: Ørjan stemte ja, Øyvind stemte nei. Nå sender begge en advarsel til arbeidsgiverne

STØTTE: SV-leder Audun Lysbakken (til høyre) tok seg tid til å dra på Youngstorget for å snakke med streikende vektere torsdag. Her er han i prat med hovedtillitsvalgt i Securitas, Robert Ball (til venstre), og forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund, Terje Mikkelsen.

STØTTE: SV-leder Audun Lysbakken (til høyre) tok seg tid til å dra på Youngstorget for å snakke med streikende vektere torsdag. Her er han i prat med hovedtillitsvalgt i Securitas, Robert Ball (til venstre), og forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund, Terje Mikkelsen.

Jan-Erik Østlie

Midt i streiken har to store vaktselskaper permittert sine hovedtillitsvalgte: – Rystende

NYTT DIREKTIV PÅ TRAPPENE: Direktivet sier at alle arbeidstakere skal ha tilgang til minstelønn, enten gjennom tariffavtale eller gjennom lovfestet minstelønn.

NYTT DIREKTIV PÅ TRAPPENE: Direktivet sier at alle arbeidstakere skal ha tilgang til minstelønn, enten gjennom tariffavtale eller gjennom lovfestet minstelønn.

Ole Palmstrøm

Nå kommer EU-loven om minstelønn

Ole Palmstrøm

Både kunder og ansatte i villrede: – Hæ? Skal Trondheim postkontor legges ned?

Hovedtillitsvalgt Robert Ball i Securitas er 60 prosent permittert.

Hovedtillitsvalgt Robert Ball i Securitas er 60 prosent permittert.

Brian Cliff Olguin

Securitas permitterer klubbleder Robert midt under vekterstreiken

Natalia Zubillaga, NTL UiO.

Natalia Zubillaga, NTL UiO.

Jan-Erik Østlie

De lavest lønte i staten kommer dårligst ut to år på rad. Det provoserer de tillitsvalgte

TIL HØYESTERETT: Motstanderne av EUs jernbanepakke IV øyner nytt håp etter at Frp sluttet seg til SVs forslag om å be Høyesterett vurdere reformen.

TIL HØYESTERETT: Motstanderne av EUs jernbanepakke IV øyner nytt håp etter at Frp sluttet seg til SVs forslag om å be Høyesterett vurdere reformen.

Morten Hansen

Frp snudde og stemte med venstresida: Dette skjer videre når Høyesterett skal vurdere EUs jernbanereform


Flere saker