JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Lønn mellom oppdrag til retten:

De er fast ansatt, men får ikke fast lønn. Nå går de til sak mot arbeidsgiveren

Seks polske håndverkere stevner det norske bemanningsselskapet Clockwork Bemanning AS for ulovlig midlertidig ansettelser.
Fast ansatt eller midlertidig? For første gang skal retten ta stilling til såkalte nullprosentkontrakter. Her er de seks polske saksøkerne på vei inn til første runde i Bergen Tingrett. Bogdan Jerzy Kawecki, Krzystof Szwarc, Marius Brudzinski, Mieczyslaw Swietlik, Sebastian Kazimierz Fluks og Zbigniew Kustosik.

Fast ansatt eller midlertidig? For første gang skal retten ta stilling til såkalte nullprosentkontrakter. Her er de seks polske saksøkerne på vei inn til første runde i Bergen Tingrett. Bogdan Jerzy Kawecki, Krzystof Szwarc, Marius Brudzinski, Mieczyslaw Swietlik, Sebastian Kazimierz Fluks og Zbigniew Kustosik.

Atle Wedaa

has@lomedia.no

Hvis de fast ansatte polakkene ikke får lønn fra Clockwork mellom oppdragene, er det ikke da bare en serie av midlertidig ansettelser? For første gang i Norge skal Bergen tingrett denne uka se på lovligheten av den utbredte praksisen med arbeidskontrakter uten garantert inntekt.

NULLPROSENT:I dag er det en utbredt praksis i bemanningsbransjen at de ansatte bare får lønn når de leies ut, mens de går uten lønn mellom oppdragene. Foto fra byggeplassen på Vestbanetomta i Oslo.

NULLPROSENT:I dag er det en utbredt praksis i bemanningsbransjen at de ansatte bare får lønn når de leies ut, mens de går uten lønn mellom oppdragene. Foto fra byggeplassen på Vestbanetomta i Oslo.

Håvard Sæbø

Los advokat, Edvard Bakke, hevder at de såkalte nullprosentkontraktene i realiteten bare er en kontrakt som tilkallingsvikar. De får jobb ved behov, og dermed blir de midlertidig ansatt hver gang de får et oppdrag. Arbeidsavtalen gir ingen sikkerhet for arbeid og inntekt på et bestemt nivå.

Bred motstand i Stortinget mot arbeidskontrakter på null prosent

Leder av Fellesforbundet Unionen Fagforening i Bergen, Mads Wiik Kleven, sier til Magasinet for Fagorganiserte at de lenge har ønsket å kjøre en slik sak for retten.

Seks tar støyten

– Vi har mange utenlandske medlemmer, og har lenge sett problemene denne ansettelsesformen medfører for dem. Det står stor respekt av de seks medlemmene som kjører saken for retten, sier Wiik Kleven.

Uten garantert fast inntekt har polakkene problemer med å etablere seg med sin polske familie i Norge, samtidig som de får problemer med både skatt, Nav og ID-papirer, sier Wiik Kleven.

Leder av Fellesforbundet Unionen fagforening i Bergen, Mads Wiik Kleven.

Leder av Fellesforbundet Unionen fagforening i Bergen, Mads Wiik Kleven.

Håvard Sæbø

I denne saken står bedriftenes ønske om fleksibilitet opp mot arbeiderne og fagbevegelsens ønske om forutsigbarhet. Uten en rettskraftig dom, har hverken Regjeringen eller partene kommet noe videre. Hvis retten kommer fram til at saksøkerne har rett til en viss stillingsprosent, vil den fastsettes ut fra hvor mye de faktisk har jobbet over tid. Det varierer fra 60 til 100 prosent.

Ikke lovbrudd

NHO Services advokat, Eva Schei, vil i hovedforhandlingen hevde at fast ansatt uten garantilønn er å betrakte som fast ansatt ut fra Arbeidsmiljølovens bestemmelser. De er ikke midlertidig ansatt, og har samme stillingsvern som fast ansatte. Arbeidsforholdet fortsetter etter at et oppdrag er avsluttet, og Clockwork har gjort det de kan for at de som ønsker det skal få flest mulig oppdrag.

Nå øker skatten på kjøring med egen bil i jobben

Kronikere får skatteøkning fra 1. januar

Nullprosentkontrakter

Nullprosentkontrakter innebærer at arbeidsgiver sier at du er fast ansatt i en virksomhet, men har ikke fast betaling. Det er ingen betaling mellom oppdrag.

Kontraktene er utviklet for å omgå arbeidsmiljølovens bestemmelser om midlertidig ansettelser.

Fagbevegelsen hevder at ansettelsen i realiteten er en rekke midlertidige ansettelser, og dermed ulovlig.

Ingen kan anslå omfanget av slike kontrakter, men en regner med at det er økende.

De fleste som arbeider på nullprosentkontrakter er utenlandske statsborgere knyttet til bemanningsbyråer.

Clockwork Bemanning AS

Clockwork Bemanning AS er et bemanningsselskap for bygg og anlegg, og driver med utleie av håndverkere. Bedriften har ca. 200 ansatte, hvorav 140 er ansatt i Bergen, 40 i Oslo og 20 i Stavanger.

Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i store bransjer i privat sektor, blant annet industri, bygg, transport og hotell- og restaurant.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Nullprosentkontrakter

Nullprosentkontrakter innebærer at arbeidsgiver sier at du er fast ansatt i en virksomhet, men har ikke fast betaling. Det er ingen betaling mellom oppdrag.

Kontraktene er utviklet for å omgå arbeidsmiljølovens bestemmelser om midlertidig ansettelser.

Fagbevegelsen hevder at ansettelsen i realiteten er en rekke midlertidige ansettelser, og dermed ulovlig.

Ingen kan anslå omfanget av slike kontrakter, men en regner med at det er økende.

De fleste som arbeider på nullprosentkontrakter er utenlandske statsborgere knyttet til bemanningsbyråer.

Clockwork Bemanning AS

Clockwork Bemanning AS er et bemanningsselskap for bygg og anlegg, og driver med utleie av håndverkere. Bedriften har ca. 200 ansatte, hvorav 140 er ansatt i Bergen, 40 i Oslo og 20 i Stavanger.