JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Oslo bygningsarbeiderforening

Nå vil han kaste bemanningsbyråene ut av Oslos byggeplasser

Et samfunnsproblem av dimensjoner. Slik beskriver Oslo bygningsarbeiderforening bemanningsbransjen. Nå krever de forbud i hovedstaden.

Erlend Angelo

eline@lomedia.no

OSLO: Den er en jobb til rundt en halv milliard, betongen som legges under det som skal bli et av Oslos nye praktbygg. Over byggetomta for det nye Nasjonalmuseet kneiser fem digre kraner, ved føttene deres myldrer det av neon-gule bygningsarbeidere.

Men i likhet med situasjonen på veldig mange andre byggeplasser i Oslo, er mange av dem innleid, via bemanningsbyrå. Mens antall ansatte i byggefirmaer går ned, går antall ansatte i bemanningsbyråer opp. NHO Service opplyser i sitt Bemanningsbarometer at antall bemanningsansatte i bygg- og anleggsbransjen økte med 24,2 prosent fjerde kvartal i 2016, sammenliknet med året før. En av tre bemanningsansatt i Norge jobber innen bygg, som den overlegent største bransjen. Veksten i bemanningsbransjen som helhet var på 6 prosent økning i antall utførte timeverk.

NNN: Innleie burde vært forbudt

Et samfunnsproblem

Oslo bygningsarbeiderforening mener utviklingen med innleie i hovedstadsområdet har gått så langt at det rett og slett er blitt et stort samfunnsproblem. Derfor krever de nå forbud mot innleie på byggeplasser i Oslo og omegn.

– Hadde det vært forbud mot innleie måtte entreprenøren her ha ansatt folk og gjort jobben selv. Det er veldig mange fordeler med det, sier leder i Oslo bygningsarbeiderforening, Petter Vellesen.

Torsdag vedtok årsmøtet i foreninga et krav om å forby bemanningsbyråer i Oslos byggebransje.

Følg Magasinet for fagorganiserte på Facebook

Løsarbeidersystem

I Oslo regner de med at godt over halvparten av bygningsarbeiderne er innleid, størstedelen av dem ulovlig. Altså ikke etter avtale med tillitsvalgte. Vellesen sier at det er en mer og mer utbredt holdning hos entreprenører at innleie er et alternativ til å ansette egne folk, ikke noe man tyr til unntaksvis.

– Problemet er hele løsarbeidersystemet. I bemanningsbransjen vil vi aldri få skikkelig fagopplæring, utvikling av kompetanse og produktivitet eller innovasjon som byggebransjen trenger. Skal jeg fortsette oppramsinga? Jeg kan jo nevne stillingsvern, HMS, overrepresentasjon på skadestatistikken...

Enklere å organisere

Petter Vellesen peker på at selv med et forbud mot innleie er det lite trolig at man blir kvitt «bemanningsuvesenet». Men det vil i alle fall bli lettere å drive fagforeningsvirksomhet når man kan forholde seg til ansatte i en stabil bedrift og ikke til folk som sitter med mobilen i hånda og venter på oppdrag.

I Tyskland har det vært forbud mot innleie på byggeplasser siden tidlig på 1980-tallet. Det er ikke dermed sagt at bransjen er rosenrød, men det antas at rundt 100.000 flere yrkesarbeidere ville vært uten tariffdekning dersom det hadde vært lovlig med innleie.

Også i Norge åpner arbeidsmiljøloven for å «forby innleie av visse arbeidstakergrupper eller på visse områder når viktige samfunnshensyn tilsier det».

– Oslo Bygningsarbeiderforening mener det er på høy tid å ta dette på alvor, og krever derfor forbud mot innleie av arbeidskraft på byggeplasser i Oslo-området!

Les flere saker om fagbevegelsen, arbeidsliv og politikk på vår forside

Også forbundet sentralt

Også Fellesforbundet sentralt har tatt til orde for strengere regulering og begrensing av bemanningsbransjen. Leder og nestleder i forbundet gikk i vår ut i en kronikk i Klassekampen og krevde at «bedriftenes adgang til å inngå avtaler med de tillitsvalgte om innleie fra bemannings-foretak ut over hovedregelen i arbeidsmiljøloven begrenses». De to karakteriserte situasjonen som så alvorlig at «det bør vurderes å gjeninnføre restriksjoner på innleie fra bemanningsforetak i visse deler av arbeidsmarkedet».

Denne kurvstolen var doen til polske arbeidere

Renholder Inger Synnøve (59) ble fratatt 1,3 millioner i pensjon.

Dette er de 25 dårligst betalte yrkene i Norge

Karina er helt utslitt etter 16 år som hjelpepleier

… men er det mulig å få til?

Et forbud mot bemanningsbyråer kan bidra til å minske skadevirkningene av løsarbeidermodellen i hvert fall i begrensede områder. Spørsmålet er så – er det gjennomførbart med et slikt forbud – vil ikke EØS sette en stopper for det? Tolkningen av EUs vikarbyrådirektiv vil avgjøre om Norge kan innføre forbud. Hovedregelen i direktivet er at bemanningsselskaper skal behandles akkurat som andre bedrifter, og at det skal være fri flyt av tjenester og fri etableringsrett for bemanningsbyråer innenfor EØS.

Spørsmålet er om Norge kan vinne gjennom med at særlige hensyn tilsier at et forbud må iverksettes. Da Høyesterett dømte i LOs favør i den såkalte verftssaken var det blant annet fordi retten mente at det var særlige hensyn og bekymringen for et godt fungerende arbeidsmarked som måtte veie tyngst.

EØS-overvåkerne i ESA mener noe annet i verftssaken. Hva de vil mene i en eventuell sak om forbud mot bemanningsbyråer gjenstår å se.

Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i store bransjer i privat sektor, blant annet industri, bygg, transport og hotell- og restaurant.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse