JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Omdiskutert utvalg vil ha frislipp fra HMS-regler i EU

Småbedrifter bør være unntatt EU-lovverket «overalt hvor det er mulig», foreslår utvalg. Katastrofe for arbeidsmiljø, sier kritikerne.

Eline Lønnå

eline@lomedia.no

41 milliarder euro årlig. Det mener EU-kommisjonens spesialutvalg for å redusere byråkrati at små bedrifter i Europa kan spare på å slippe å forholde seg til EU-regelverk. Eksempler på slikt regelverk er helse, miljø og sikkerhet og sosiale ordninger. I praksis kan dette blant annet bety at

* Ansattes rett til barselspermisjon må reduseres

* Regelen om maks 48 timers ukentlig arbeidstid må bort

* Små bedrifter ikke lenger skal måtte lage såkalte arbeidsplassvurderinger, vurderinger som tar for seg arbeidsmiljøet

Les hva frifagbevegelse.no skrev om saken tidligere i høst her.

Kontroversielt

I dag legger Stoiber-utvalget fram sin rapport, en rapport som allerede lenge før den ble klar er blitt kontroversiell. Det ble tidlig klart at verken representanter for fagbevegelsen, miljøorganisasjonene eller forbrukerorganisasjonene i utvalget ville slutte seg til flertallets konklusjoner. Gruppa ledes av den konservative tyske politikeren Edmund Stoiber, og har vært i arbeid siden 2007. Anbefalingene er ikke bindende, men skal presenteres for Kommisjonen som deretter tar dem videre i EU-systemet.

Flertallet i utvalget oppfordrer medlemsstatene til å unngå å gå lenger enn EU når et EU-direktiv skal innføres i de nasjonale lovverkene. Så mye som en tredel av kostnadene ved byråkrati påløper fordi enkeltland forsøker å «forgylle» EU-direktivene, mener utvalget.

– Små og mellomstore bedrifter bør unntas fra EU-forpliktelser i den grad det overhodet er mulig, anbefaler Stoiber. Til den engelske avisa Guardian har Stoiber sagt at EU oppfattes som et «byråkratisk monster», og at det derfor er på sin plass med et gigantisk «byråkratibål».

For å kutte i byråkrati anbefaler utvalget å opprette et nytt myndighetsorgan for å overvåke konsekvensene av forslag fra Kommisjonen, og å sjekke grunnlaget for kostnader og eventuelle fordeler ved framtidige reguleringer. Stoiber-utvalget går også inn for at EU får en Ombudsmann for byråkrati.

Hele flertallets innstilling finner du her.

Politikkens fallitt

Mindretallet i utvalget er grunnleggende uenig i tilnærmingen om at bedrifter bør få fritak fra EU-regler, blant annet fordi det vil gjøre politiske prosesser for forandring mye mindre effektive.

– Nye mål om å redusere regulering er kortsiktig tenking. Det gjør redskapene folkevalgte har for å løse problemer i samfunnet mindre effektive, skriver mindretallet.

Paraplyorganisasjonen for 12 millioner småbedrifter i EU (med 55 millioner ansatte), UEAPME, er ikke nådig i sin kritikk av Stoiber-utvalgets flertall:

– Det høres fint ut, men er rent og skjært nonsens. Vi ønsker ingen unntak eller fritak, vi vil ikke behandles som annenrangs bedrifter. Hva er vitsen med lovgiving hvis 99 prosent ikke skal omfattes av den? Nei, dette er sprøyt, et rent ideologisk utspill, sier UEAPMEs direktør for næringspolitikk Luc Hendrickx til Guardian.

Mindretallets uttalelse finner du her.

Fjerne fornuftige regler

Utvalgsmedlemmet Heidi Rønne-Møller, som har representert dansk LO og Euro-LO (Etuc) og tilhører mindretallet i utvalget, sier i en pressemelding at hun er tilhenger av å kutte ut unødvendig byråkrati.

– For å gjøre det må man finne ut hva som er unødvendig. Jeg er sterkt imot en generell holdning om å fjerne regler nærmest vilkårlig, for da risikerer man at fornuftige regler for helse, sikkerhet og miljø går med i dragsuget, sier Rønne-Møller.

Pieter de Pous, direktør i European Environmental Bureau, sier at Stoiber-utvalget har begitt seg inn på et territorium der politikk utvikles helt frikoblet fra fakta.

– Å tro at deregulering er oppskriften for vekst og arbeidsplasser er å ta Europa 30 år tilbake i tid. Det vil kun være populært blant tilbakeskuende business-lobbyister, og ikke borgerne eller framtidsrettet industri, sier de Pous.

Sukre pillen for britene

Guardian spekulerer i om Stoiber-anbefalingene har som hovedmål å blidgjøre Storbritannia, der mange velger og politikere er negative til EU – og kravene om folkeavstemning om medlemskapet er en konstant hodepine for statsminister David Cameron. Blant annet fagorganisasjonen Unite har krevd folkeavstemning.

Ifølge utvalgsmedlemmet Heidi Rønne-Møller har Edmund Stoiber uttalt at «de endelige forslagene er et forsøk på å gjøre britene fornøyde og holde dem ombord på EU-skuta».

Usikre tall

Den danske fagforeningsrepresentanten er også svært skeptisk til tallene flertallet opererer med i innsparinger. 41 milliarder euro er ren gjetning, da det ikke finnes tilstrekkelig med data fra medlemslandene til å si noe sikkert.

– Tallene er hypotetiske. Dette tok jeg opp gang på gang, sier Rønne-Møller ifølge Guardian.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i store bransjer i privat sektor, blant annet industri, bygg, transport og hotell- og restaurant.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse