JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Statsbygg krever flere fagarbeidere på sine anlegg

Statsbygg vil nå kreve at minst 4 av 10 arbeidstimer på deres anlegg skal utføres av faglærte arbeidere, og kravene til bruk av lærlinger strammes. Fellesforbundet er positiv, men mener kravene ikke går langt nok.
LENGRE: Forbundssekretær Steinar Krogstad mener at krav til kompetanse er et godt våpen mot arbeidslivskriminalitet, men han vil gå lengre enn Stasbygg.

LENGRE: Forbundssekretær Steinar Krogstad mener at krav til kompetanse er et godt våpen mot arbeidslivskriminalitet, men han vil gå lengre enn Stasbygg.

Håvard Sæbø

hanne@lomedia.no

Onsdag ble de nye kontraktskravene presentert for bransjen. De skal gjelde ved nye kontraktsinngåelser, og blir en del av den såkalte «Blåboka» til Statsbygg.

Max to ledd

I tillegg til nye krav om maksimum to ledd i underentreprenørkjeden, så er de nye kravene til leverandører av tjenester her:

• Minst 40 prosent av arbeidede timer innenfor bygg -og anleggsfagene skal utføres av arbeidere med fagbrev, svennebrev eller dokumentert fagopplæring i henhold til nasjonal fagopplæringslovgiving. I enkeltpersonforetak uten ansatte, gjelder kravet for eieren.

• Entreprenøren skal redegjøre for hvordan kravet vil bli oppfylt, samt jevnlig oversende bemanningsplaner og rapporter som viser i hvor stor grad de oppfyller kravene.

• Byggherren kan stanse arbeidet om pliktene misligholdes, eller det er grunn til å tro at de vil det, og forholdet ikke rettes opp innen en frist.

– Kravet om faglærte håndverkere er nytt, men det er stor enighet i bransjen om at dette er et viktig tiltak for å fremme seriøsitet, sier leder for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) i Statsbygg, Tanja Dugstad, til Byggeindustrien.

Tette alle hull

Forbundssekretær Steinar Krogstad i Fellesforbundet sier til Magasinet for fagorganiserte at de i utgangspunktet er veldig positive til de skjerpede kravene i byggebransjen, og at de er enige med andre aktører i næringa om at å stille krav til kompetanse er det eneste som virker mot arbeidslivskriminalitet i denne bransjen.

– Vi er enige i analysen og retningen. Dette er en start, og dette skal evalueres, vurderes og justeres, for poenget er å stanse alle de som aktivt er ute etter å finne smutthull de kan utnytte. Vi må tette de hullene, sier Krogstad.

Vil gå enda lengre

Han påpeker at Fellesforbundet allerede nå gjerne ville ha gått enda lengre i kravene, ved ikke å nøye seg med 40 prosent av arbeidstida. Over 50 prosent av tida bør utføres av faglærte, mener han hadde vært riktig. Dessuten ville han gjerne sett at det ble skjerpet krav til bruk av lærlinger.

Lærlingeklausulen strammes også inn i de nye kontraktene, og sier nå at arbeidstimene utført av lærlinger skal utgjøre minst 5 prosent av de arbeidstimene i de fagene som utfører jobben. Her mener han det burde vært 10 prosent.

– Dessuten burde det ikke hete at de prosentene skal være blant hele arbeidsstokken. Her burde det vært spesifikke krav innen hvert eneste fag, sier Krogstad til Magasinet.

Tanja Dugstad sier til Byggearbeideren at mens det tidligere var nok at entreprenøren var godkjent lærlingbedrift, så kreves det nå at lærlingene deltar i arbeidet.

Med de økte kravene følger oss en ny måte å sanksjonere på ved brudd på reglene. I stedet for bøter, vil de kreve handling av den som bryter kravene.

Lærlingeklausulen

• Lærlingene skal delta i utførelsen av kontraktarbeidet. Kravet kan oppfylles av entreprenøren eller en eller flere av hans underentreprenører.

• Arbeidstimene utført av lærlinger skal utgjøre minst 5 prosent av arbeidstimene i de fagene som utfører jobben. Altså innen bygg- og anleggsteknikk og anleggsgartnerfaget.

• Utenlandske entreprenører kan benytte lærlinger som er tilknyttet offentlig godkjent lærlingeordning eller tilsvarende ordning i annet EU/EØS-land.

• Kravet gjelder ikke for arbeider som det ikke eksisterer lærlingeordning for, eller som ikke er egnet ut fra arbeidets art, eller HMS.

• Kravet gjelder heller ikke dersom det ikke har vært mulig å skaffe lærlinger.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i store bransjer i privat sektor, blant annet industri, bygg, transport og hotell- og restaurant.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Lærlingeklausulen

• Lærlingene skal delta i utførelsen av kontraktarbeidet. Kravet kan oppfylles av entreprenøren eller en eller flere av hans underentreprenører.

• Arbeidstimene utført av lærlinger skal utgjøre minst 5 prosent av arbeidstimene i de fagene som utfører jobben. Altså innen bygg- og anleggsteknikk og anleggsgartnerfaget.

• Utenlandske entreprenører kan benytte lærlinger som er tilknyttet offentlig godkjent lærlingeordning eller tilsvarende ordning i annet EU/EØS-land.

• Kravet gjelder ikke for arbeider som det ikke eksisterer lærlingeordning for, eller som ikke er egnet ut fra arbeidets art, eller HMS.

• Kravet gjelder heller ikke dersom det ikke har vært mulig å skaffe lærlinger.