JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Lars Mamen fra Fair Play Bygg Norge overlever høringssvaret om a-krim-strategien til arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Lars Mamen fra Fair Play Bygg Norge overlever høringssvaret om a-krim-strategien til arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Torgny Hasås

Strategi mot a-krim:

Torbjørn Røe Isaksen får 33 konkrete forslag til bedre innsats mot arbeidslivskriminalitet

I januar kommer regjeringa med en oppdatert strategi mot arbeidslivskriminalitet. Her er Fair Play Bygg sine forslag til arbeidsministeren.04.09.2020
09:38
04.09.2020 10:33

torgny@lomedia.no

Regjeringen henter nå inn høringssvar og onsdag morgen var Lars Mamen fra Fair Play Bygg Norge på plass i departementet for å overlevere sitt høringssvar direkte til arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Mamen trakk fram tre momenter fra høringssvaret. For det første at arbeidstakerne må få effektiv informasjon om hvordan en skal varsle. Det andre er bedre beskyttelse mot lønnstyveri, og det tredje er at det må bli mer inndragning av ulovlig profitt som kommer fra arbeidslivskriminalitet.

Tiltak mot lønnstyveri

Røe Isaksen lovte å komme tilbake til Fair Play for å høre mer om hvilke erfaringer Fair Play Bygg Norge har. Organisasjonen som formelt ble stiftet i juni, består av Fair Play Bygg Oslo, Uropatruljen i Trondheim og Fair Play Bygg Rogaland.

Aktuelt: Nå er Fair Play Agder etablert

Arbeidsministeren varslet at det kommer et forslag angående lønnstyveri i løpet av september og at det da blir nye høringer.

– Vi er svært glade for at dere har begynt å bruke uttrykket lønnstyveri, svarte Mamen.

I høringssvaret fra Fair Play Bygg Norge peker de blant annet på hvor lite som blir inndratt. Skatteetaten har anslått at svindel med skatter og avgifter koster det norske samfunnet 40 milliarder kroner årlig. Til sammenligning har a-krimsenterne inndratt og beslaglagt verdier for 43 millioner kroner i 2019.

Her er forslagene

Fair Play Bygg Norge kommer med til sammen 33 konkrete forslag til regjeringas a-krimstrategi:

Informasjon:

• Utvikle telefonapp på flere språk

• Nettsiden workinnorway.no må gjøres tilgjengelig på flere språk

• Helsepersonell må oppfordres til gi informasjon om rettigheter og kontaktinformasjon til arbeidstakere som er utsatt for arbeidsskade og yrkessykdom

Varsling:

• Felles varslingskanal for alle a-krimtips

• Spre informasjon om tips via nettsidene til Fair Play Bygg Norge

• Fair Play Bygg Norge, kan med sitt nettverk og kompetanse, være den som tar mot og koordinerer informasjon fra utenlandske arbeidstakere som vegrer seg mot å ha dialog/samarbeide med offentlige etater.

• Leger får plikt til å varsle Arbeidstilsynet om arbeidsskade og yrkessykdom

Rettshjelp:

• Økonomisk bistand for juridisk hjelp og rådgivning til organisasjoner som arbeider mot a-krim og menneskehandel.

• Utvida ordning med fri rettshjelp for arbeidstakere.

Lønnstyveri:

• Arbeidstilsynet får hjemmel til å pålegge bedrifter å etterbetale lønn i forhold til minstelønn i Allmenngjøringsloven og likebehandling i arbeidsmiljøloven §14.12

• Tilsynsetaten får hjemmel til å kreve etterbetaling av tjenestepensjon til arbeidstakere som ikke har lovlig tjenestepensjon etter OTP-loven

• Bestiller og oppdragsgiver kan bli påtalt for heleri dersom det blir avdekt at oppdragstaker betaler arbeidstaker under minstelønn, eller er utsatt for annen grov sosial dumping.

• Arbeidsgiver kan bli påtalt for bedrageri der lønn og andre godtgjørelser tilknytta arbeidsforholdet urettmessig blir trukket eller ikke utbetalt til arbeidstaker.

• Solidaransvar etter Allmenngjøringslovens § 13 utvides til også å gjelde bestiller og oppdragsgiver.

• Bruk av strengere sanksjoner for brudd på minstelønn, likebehandling og solidaransvar etter arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven.

• Arbeidsgivers tyveri eller underslag av lønn fra arbeidstaker må bli likestilt med tyveri av verdier fra arbeidsgiver.

• Tiltak for å forebygge ID-tyveri

Forebygging:

• Utvide prosjektet «Tett på» til å gjelde flere kommuner.

• Bedre informasjonsdeling mellom offentlige etater om a-krim og trusselaktører.

Styrke seriøse bedrifter:

• Økt tilskudd til lærlingordningen

• Åpne og tilgjengelige næringslivsdata knyttet til skatter, avgifter og sentrale registreringer i offentlige registre

• Trepartssamarbeid om økt seriøsitet i utsatte bransjer.

• Iverksette tiltak som kan styrke små og mellomstore kompetansebedrifters konkurransesituasjon i ROT-markedet og i mindre offentlige anbud.

Prioritere a-krim og Økokrim hos politiet og påtalemakta:

• Gi større ressurser til å etterforske godt organiserte og trusselaktører innen a-krim og annen økonomisk kriminalitet

• Dedikerte a-krimgrupper under øko-avsnittet i alle politidistrikt

• Vurdere om det er rettslig grunnlag for å sikre verdier gjennom arrest inntil en straffesak er domstolsbehandlet.

• Effektivisere samarbeid mellom etatene for arbeid med inndragning av kriminell profitt i form av et nasjonalt organ.

• Større bruk av arrest og pant etter Lov om tvangsfullbyrdelse mot ulovlig profitt

• Større bruk av idømt næringsforbud og konkurskarantene

• Strenge reaksjoner mot brudd på næringsforbud og konkurskarantene

• Reaksjon og inndragning av lisens for revisorer, advokater og regnskapsførere som bidrar til a-krim.

• Vurder om stråmenn som opptrer på vegne av personer med konkurskarantene eller er fradømt retten til å drive næringsvirksomhet, bør straffeforfølges.

• Vurdere andre metoder for å sikre større deler av ulovlig profitt fra a-krim.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
04.09.2020
09:38
04.09.2020 10:33Mest lest

UTESTENGT: James McDonald og Kristoffer Eriksen foran bygningen i Oslo der Motvind Norge har kontorene sine. De har kontrakt på at de er ansatte der, men slipper ikke lenger inn og får heller ikke lønn for den jobben de har gjort.

UTESTENGT: James McDonald og Kristoffer Eriksen foran bygningen i Oslo der Motvind Norge har kontorene sine. De har kontrakt på at de er ansatte der, men slipper ikke lenger inn og får heller ikke lønn for den jobben de har gjort.

Ole Palmstrøm

James og Kristoffer får ikke lønn– nå er de utestengt fra jobben

FRYKTER FOR FRAMTIDA: Arbeidsgiveren ISS har anket saken, og reglene er slik at Grethe Beck har rett til å stå i jobb fram til ankesaken kommer opp – antakelig først en gang på nyåret. – Men jeg er blitt skeptisk, og spør meg alltid: «Hva kommer nå?»

FRYKTER FOR FRAMTIDA: Arbeidsgiveren ISS har anket saken, og reglene er slik at Grethe Beck har rett til å stå i jobb fram til ankesaken kommer opp – antakelig først en gang på nyåret. – Men jeg er blitt skeptisk, og spør meg alltid: «Hva kommer nå?»

Tri Nguyen Dinh

Renholder Grethe har Tourettes og ble sagt opp av ISS: – De ville ha meg ut fra dag én

Daniela Silva har grunn til å smile. Hun har klart å skaffe seg sin egen bolig i Oslo etter mange år som leietaker.

Daniela Silva har grunn til å smile. Hun har klart å skaffe seg sin egen bolig i Oslo etter mange år som leietaker.

Privat

For Daniela (37) har det vært umulig å kjøpe egen bolig. Så kom det en ny ordning

HJELPEARPPARAT: – Vi som jobber i Nav blir brukt som lege, psykiater og støttekontakt, sier Elenita Vik-Strandli.

HJELPEARPPARAT: – Vi som jobber i Nav blir brukt som lege, psykiater og støttekontakt, sier Elenita Vik-Strandli.

Katharina Dale Håkonsen

Elenita har blitt spyttet på og kalt «hore» på jobben i Nav

OFRET FOR KONKURRANSEN: Togrenholderne i Trafikkservice fikk valget mellom dårligere betingelser eller å risikere at selskapet tapte anbud da jernbanereformen ble innført.

OFRET FOR KONKURRANSEN: Togrenholderne i Trafikkservice fikk valget mellom dårligere betingelser eller å risikere at selskapet tapte anbud da jernbanereformen ble innført.

Morten Hansen

Renholder Ellinor og kollegene fikk kutt i nattillegget: – Det er alltid hos oss det skal spares

Administrerende direktør i NHO Service og Handel Anne-Cecilie Kaltenborn og forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet, Terje Mikkelsen.

Administrerende direktør i NHO Service og Handel Anne-Cecilie Kaltenborn og forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet, Terje Mikkelsen.

Tormod Ytrehus og Grethe Nygaard

Full krangel om vekterlønningene: – Vi må bare registrere at vi har ulik virkelighetsoppfatning

Ledelsen visste om støyfaren i 2016. En ny måling i vår viste ekstrem støy – opptil 143 desibel. Et halvt år senere er bygningsmessige tiltak ikke gjort.

Ledelsen visste om støyfaren i 2016. En ny måling i vår viste ekstrem støy – opptil 143 desibel. Et halvt år senere er bygningsmessige tiltak ikke gjort.

Alf Ragnar Olsen

Postansatte må sjekkes for hørselsskader: – Svært betenkelig, sier tillitsvalgt

LO krever at Adrian Dumitrescu får erstatning og at arbeidsgiveren idømmes saksomkostningene.

LO krever at Adrian Dumitrescu får erstatning og at arbeidsgiveren idømmes saksomkostningene.

Tormod Ytrehus

Adrian organiserte sine rumenske kollegaer og sørget for tariffavtale. Nå er han sagt opp

FIKK IKK MEDHOLD: Den rumenske sjåføren Emilian Tudor Jetzi mente han hadde krav på 1,8 millioner norske kroner i utestående lønn fra norskeide Bring Trucking i Slovakia. Alt han fikk var drøyt 27.000 kroner i manglende feriepenger og en regning på 165.000 for å dekke Bring sine saksomkostninger.

FIKK IKK MEDHOLD: Den rumenske sjåføren Emilian Tudor Jetzi mente han hadde krav på 1,8 millioner norske kroner i utestående lønn fra norskeide Bring Trucking i Slovakia. Alt han fikk var drøyt 27.000 kroner i manglende feriepenger og en regning på 165.000 for å dekke Bring sine saksomkostninger.

Fagbladet 3F

I fem år kjørte Emilian for Bring på slovakisk lønn. Helt greit, har retten nå slått fast

Jan-Erik Østlie

Kristian og Monika er eksperter på å være «usynlige». Nå må de kjempe for å bli sett

Debatt

Vekterbransjen er spesiell og arbeiderne i den er sårbare på sine måter fordi vi jobber på anbud, skriver Joakim Møllersen. (Illustrasjonsfoto)

Vekterbransjen er spesiell og arbeiderne i den er sårbare på sine måter fordi vi jobber på anbud, skriver Joakim Møllersen. (Illustrasjonsfoto)

Sissel M. Rasmussen

«Det er forferdelig å se på det som utvilsomt må kalles streikebryteri», skriver vekter Joakim

Mats Løvstad

Kontrakter avslører: Wizz Air-piloter kan sies opp på dagen

FULL STØTTE: Sjåføren satt seg ned og beveget bussen i to til tre sekunder før samtalen med support ble avsluttet. Vy mente dette ga grunnlag for avskjed. Retten avviser både avskjed og oppsigelse.

FULL STØTTE: Sjåføren satt seg ned og beveget bussen i to til tre sekunder før samtalen med support ble avsluttet. Vy mente dette ga grunnlag for avskjed. Retten avviser både avskjed og oppsigelse.

Werner Juvik

Bussjåfør fikk sparken etter mobilbruk, men vant i retten. Vy får flengende kritikk

Harald Baardseth har lang fartstid på poliklinikk og synes utviklingen er negativ.

Harald Baardseth har lang fartstid på poliklinikk og synes utviklingen er negativ.

Hanna Skotheim

Harald har kjent jaget mot klokka i helsevesenet i 19 år: - Hele systemet har blitt et stemplingsur

TELLEKANTER: Veileder Thomas Hall stortrives i jobben, men er enig med dem som sier at Nav lider under for mye mål- og resultatstyring.

TELLEKANTER: Veileder Thomas Hall stortrives i jobben, men er enig med dem som sier at Nav lider under for mye mål- og resultatstyring.

Anders Hauge-Eltvik

Nav-ansatte Thomas (43): – Jeg følger opp rundt 155 brukere. Det er for mye

Tormod Ytrehus

Nå selger staten unna eierskapet i kontorbygg til svensk eiendomsgigant

JUBEL: De ansatte i B-hallen ved Hydro Husnes kan juble for at produksjonen nå er i gang igjen i hallen.

JUBEL: De ansatte i B-hallen ved Hydro Husnes kan juble for at produksjonen nå er i gang igjen i hallen.

Geir Berntzen/Hydro

Over ti år etter at Hydro stoppet produksjonen, kan de ansatte starte elektrolyseovnene igjen

– Det er særlig vanskelig å forstå at KrF kan leve med at disse kuttene rammer så mange sårbare mennesker, ikke minst midt inne i en pandemikrise, hvor mange sliter ekstra tungt, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

– Det er særlig vanskelig å forstå at KrF kan leve med at disse kuttene rammer så mange sårbare mennesker, ikke minst midt inne i en pandemikrise, hvor mange sliter ekstra tungt, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Jan-Erik Østlie

Venstresiden ville forlenge AAP-støtten. Regjeringen og Frp sier nei

SKATT: Ansatte i kollektivtransporten må fra 1. januar skatte for frikortet de får fra arbeidsgiver. Finansdepartementet har tenkt å la arbeidsgiverne beregne verdien på fribilletten.

SKATT: Ansatte i kollektivtransporten må fra 1. januar skatte for frikortet de får fra arbeidsgiver. Finansdepartementet har tenkt å la arbeidsgiverne beregne verdien på fribilletten.

Tormod Ytrehus

Slik blir løsningen for skatt på frikort for bussjåfører

I januar fikk Nav-dømte Rune Halseth en uforbeholden unnskyldning fra daværende Nav-sjef Sigrun Vågeng. Nå hevder han setteriksadvokaten i Nav-sakene farer med usannheter i høringen om skandalen i Efta-domstolen.

I januar fikk Nav-dømte Rune Halseth en uforbeholden unnskyldning fra daværende Nav-sjef Sigrun Vågeng. Nå hevder han setteriksadvokaten i Nav-sakene farer med usannheter i høringen om skandalen i Efta-domstolen.

Stian Lysberg Solum / NTB

Nav-dømte beskylder setteriksadvokaten for løgn


Flere saker