JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Lars Mamen fra Fair Play Bygg Norge overlever høringssvaret om a-krim-strategien til arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Lars Mamen fra Fair Play Bygg Norge overlever høringssvaret om a-krim-strategien til arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Torgny Hasås

Strategi mot a-krim:

Torbjørn Røe Isaksen får 33 konkrete forslag til bedre innsats mot arbeidslivskriminalitet

I januar kommer regjeringa med en oppdatert strategi mot arbeidslivskriminalitet. Her er Fair Play Bygg sine forslag til arbeidsministeren.04.09.2020
09:38
04.09.2020 10:33

torgny@lomedia.no

Regjeringen henter nå inn høringssvar og onsdag morgen var Lars Mamen fra Fair Play Bygg Norge på plass i departementet for å overlevere sitt høringssvar direkte til arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Mamen trakk fram tre momenter fra høringssvaret. For det første at arbeidstakerne må få effektiv informasjon om hvordan en skal varsle. Det andre er bedre beskyttelse mot lønnstyveri, og det tredje er at det må bli mer inndragning av ulovlig profitt som kommer fra arbeidslivskriminalitet.

Tiltak mot lønnstyveri

Røe Isaksen lovte å komme tilbake til Fair Play for å høre mer om hvilke erfaringer Fair Play Bygg Norge har. Organisasjonen som formelt ble stiftet i juni, består av Fair Play Bygg Oslo, Uropatruljen i Trondheim og Fair Play Bygg Rogaland.

Aktuelt: Nå er Fair Play Agder etablert

Arbeidsministeren varslet at det kommer et forslag angående lønnstyveri i løpet av september og at det da blir nye høringer.

– Vi er svært glade for at dere har begynt å bruke uttrykket lønnstyveri, svarte Mamen.

I høringssvaret fra Fair Play Bygg Norge peker de blant annet på hvor lite som blir inndratt. Skatteetaten har anslått at svindel med skatter og avgifter koster det norske samfunnet 40 milliarder kroner årlig. Til sammenligning har a-krimsenterne inndratt og beslaglagt verdier for 43 millioner kroner i 2019.

Her er forslagene

Fair Play Bygg Norge kommer med til sammen 33 konkrete forslag til regjeringas a-krimstrategi:

Informasjon:

• Utvikle telefonapp på flere språk

• Nettsiden workinnorway.no må gjøres tilgjengelig på flere språk

• Helsepersonell må oppfordres til gi informasjon om rettigheter og kontaktinformasjon til arbeidstakere som er utsatt for arbeidsskade og yrkessykdom

Varsling:

• Felles varslingskanal for alle a-krimtips

• Spre informasjon om tips via nettsidene til Fair Play Bygg Norge

• Fair Play Bygg Norge, kan med sitt nettverk og kompetanse, være den som tar mot og koordinerer informasjon fra utenlandske arbeidstakere som vegrer seg mot å ha dialog/samarbeide med offentlige etater.

• Leger får plikt til å varsle Arbeidstilsynet om arbeidsskade og yrkessykdom

Rettshjelp:

• Økonomisk bistand for juridisk hjelp og rådgivning til organisasjoner som arbeider mot a-krim og menneskehandel.

• Utvida ordning med fri rettshjelp for arbeidstakere.

Lønnstyveri:

• Arbeidstilsynet får hjemmel til å pålegge bedrifter å etterbetale lønn i forhold til minstelønn i Allmenngjøringsloven og likebehandling i arbeidsmiljøloven §14.12

• Tilsynsetaten får hjemmel til å kreve etterbetaling av tjenestepensjon til arbeidstakere som ikke har lovlig tjenestepensjon etter OTP-loven

• Bestiller og oppdragsgiver kan bli påtalt for heleri dersom det blir avdekt at oppdragstaker betaler arbeidstaker under minstelønn, eller er utsatt for annen grov sosial dumping.

• Arbeidsgiver kan bli påtalt for bedrageri der lønn og andre godtgjørelser tilknytta arbeidsforholdet urettmessig blir trukket eller ikke utbetalt til arbeidstaker.

• Solidaransvar etter Allmenngjøringslovens § 13 utvides til også å gjelde bestiller og oppdragsgiver.

• Bruk av strengere sanksjoner for brudd på minstelønn, likebehandling og solidaransvar etter arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven.

• Arbeidsgivers tyveri eller underslag av lønn fra arbeidstaker må bli likestilt med tyveri av verdier fra arbeidsgiver.

• Tiltak for å forebygge ID-tyveri

Forebygging:

• Utvide prosjektet «Tett på» til å gjelde flere kommuner.

• Bedre informasjonsdeling mellom offentlige etater om a-krim og trusselaktører.

Styrke seriøse bedrifter:

• Økt tilskudd til lærlingordningen

• Åpne og tilgjengelige næringslivsdata knyttet til skatter, avgifter og sentrale registreringer i offentlige registre

• Trepartssamarbeid om økt seriøsitet i utsatte bransjer.

• Iverksette tiltak som kan styrke små og mellomstore kompetansebedrifters konkurransesituasjon i ROT-markedet og i mindre offentlige anbud.

Prioritere a-krim og Økokrim hos politiet og påtalemakta:

• Gi større ressurser til å etterforske godt organiserte og trusselaktører innen a-krim og annen økonomisk kriminalitet

• Dedikerte a-krimgrupper under øko-avsnittet i alle politidistrikt

• Vurdere om det er rettslig grunnlag for å sikre verdier gjennom arrest inntil en straffesak er domstolsbehandlet.

• Effektivisere samarbeid mellom etatene for arbeid med inndragning av kriminell profitt i form av et nasjonalt organ.

• Større bruk av arrest og pant etter Lov om tvangsfullbyrdelse mot ulovlig profitt

• Større bruk av idømt næringsforbud og konkurskarantene

• Strenge reaksjoner mot brudd på næringsforbud og konkurskarantene

• Reaksjon og inndragning av lisens for revisorer, advokater og regnskapsførere som bidrar til a-krim.

• Vurder om stråmenn som opptrer på vegne av personer med konkurskarantene eller er fradømt retten til å drive næringsvirksomhet, bør straffeforfølges.

• Vurdere andre metoder for å sikre større deler av ulovlig profitt fra a-krim.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
04.09.2020
09:38
04.09.2020 10:33Mest lest

DROPPER ORDNING: Etter evaluering av ordningen og dialog med tillitsvalgte velger Jysk-ledelsen å kutte ut personlig tilbakemelding på iPadene.

DROPPER ORDNING: Etter evaluering av ordningen og dialog med tillitsvalgte velger Jysk-ledelsen å kutte ut personlig tilbakemelding på iPadene.

Jysk

Butikkarbeidere følte seg presset. Nå dropper Jysk omstridt ordning

Innsyn i et dokument skal normalt ta tre dager. UDI og departementene brukte nesten et år på å gi innsyn i dokumentet til høyre. Da var både arbeidssted, arbeidsgivers og arbeidstakers navn sladdet. Da viste det seg at FriFagbevegelse hadde hatt dokumentet i usladdet versjon i to år.

Innsyn i et dokument skal normalt ta tre dager. UDI og departementene brukte nesten et år på å gi innsyn i dokumentet til høyre. Da var både arbeidssted, arbeidsgivers og arbeidstakers navn sladdet. Da viste det seg at FriFagbevegelse hadde hatt dokumentet i usladdet versjon i to år.

Torgny Hasås

UDI hemmeligholder navn på useriøs arbeidsgiver

TRIST: Inger Kristin Byberg i SSP er skuffa over dommen i Arbeidsretten, og at tilsette som har jobba i bransjen i tjue år ikkje skal ha krav på meir enn minstelønn

TRIST: Inger Kristin Byberg i SSP er skuffa over dommen i Arbeidsretten, og at tilsette som har jobba i bransjen i tjue år ikkje skal ha krav på meir enn minstelønn

Tormod Ytrehus

Hotell- og restaurant-arbeidarar tapte lønnskamp: – Klar beskjed om at vi ikkje er så mykje verd

Debatt

Trygge og gode arbeidsplasser kommer ikke av seg selv. De kommer fra fagforeningene, skriver Knut-Johannes Berg.

Trygge og gode arbeidsplasser kommer ikke av seg selv. De kommer fra fagforeningene, skriver Knut-Johannes Berg.

Bjørn Grimstad

«Når anbud blir et samfunnsproblem»

FORUS: 68 ansatte vil miste jobben på skjærelinjene til Nortura i Stavanger.

FORUS: 68 ansatte vil miste jobben på skjærelinjene til Nortura i Stavanger.

Erlend Angelo

Nortura sier opp 147 ansatte: – Siste ord er ikke sagt

Sissel M. Rasmussen

SAS-ansatte leverte inn uniformene i protest: Nå har de Stortinget i ryggen

Jan-Erik Østlie

Henrik Asheim er redd LO skal få for stor makt

IKKE REPRESENTERT: Leder for Fellesforbundet i Nord-Rogaland, Steffen Høiland (til venstre) mener det er påfallende at det største forbundet i privat sektor, Fellesforbundet, ikke har noen i regjeringsapparatet. Han får støtte fra forbundskollegaene Svein Erik Veie og Tommy Rannov Nystad.

IKKE REPRESENTERT: Leder for Fellesforbundet i Nord-Rogaland, Steffen Høiland (til venstre) mener det er påfallende at det største forbundet i privat sektor, Fellesforbundet, ikke har noen i regjeringsapparatet. Han får støtte fra forbundskollegaene Svein Erik Veie og Tommy Rannov Nystad.

Erlend Angelo

Tillitsvalgte kritiserer Støre: – Henter inn for mange karrierepolitikere

KAN SMILE: De tillitsvalgte ved Ringnes-anlegget på Gjelleråsen utenfor Oslo er meget fornøyd med at Ringnes beholder distribusjonen av varene selv. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

KAN SMILE: De tillitsvalgte ved Ringnes-anlegget på Gjelleråsen utenfor Oslo er meget fornøyd med at Ringnes beholder distribusjonen av varene selv. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

Erlend Angelo

Sosial dumping, ropte Ringnes-ansatte. Nå er 200 arbeidsplasser reddet

Eirik Dahl Viggen

Ila-ansatte gikk flere tusen i minus da arbeidsplassen ble midlertidig flyttet: Dette ble løsninga

(Illustrasjonsfoto)

(Illustrasjonsfoto)

Leif Martin Kirknes

Hvor mye strøm kan vi lage ved å oppruste norske vann­kraft­verk?

Fersk finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier at staten skal bidra til reduserte lønninger blant toppledere.

Fersk finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier at staten skal bidra til reduserte lønninger blant toppledere.

Tri Nguyen Dinh

Vedum vil fryse lederlønninger i staten

SLAVEMERKET: Sulis-medaljen eller «slavemerket» som det også ble kalt, var et merke gruvearbeiderne måtte bære rundt halsen.

SLAVEMERKET: Sulis-medaljen eller «slavemerket» som det også ble kalt, var et merke gruvearbeiderne måtte bære rundt halsen.

Stig-Audun Hansen / Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

«Slavemerket» som reiste arbeiderkampen på Norges nest største arbeidsplass

Kommentar

Næringsminister Jan Christian Vestre er et eksempel til etterfølgelse, skriver ANB-redaktør Kjell Werner.

Næringsminister Jan Christian Vestre er et eksempel til etterfølgelse, skriver ANB-redaktør Kjell Werner.

Sissel M. Rasmussen

«Den norske modellen er truet»

Ir šiukšlių vežėjas, ir padavėjas, ir parduotuvės darbuotojas dirbdami alina kūną.

Ir šiukšlių vežėjas, ir padavėjas, ir parduotuvės darbuotojas dirbdami alina kūną.

Martin Guttormsen Slørdal og Sissel M. Rasmussen

Darbas alina kūną: Darbdavio prievolė pasirūpinti jūsų sveikata

Connie Ravndal, betongarbeider i Implenia.

Connie Ravndal, betongarbeider i Implenia.

Jan Inge Haga

Nå har Connie (27) krav på egen damegarderobe, men hun mener det ikke er nok

LØSNING: Kulturstreiken er avsluttet etter at partene ble enige om å innføre livslang og kjønnsnøytral pensjon.

LØSNING: Kulturstreiken er avsluttet etter at partene ble enige om å innføre livslang og kjønnsnøytral pensjon.

Frank Holtschlag/nyebilder

Slik ble løsningen på kulturstreiken

STRAMMER TIL: Det er påbud, forbud, regler, standarder, offentlige anskaffelser og infrastruktur som skal dra det grønne skiftet fremover, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

STRAMMER TIL: Det er påbud, forbud, regler, standarder, offentlige anskaffelser og infrastruktur som skal dra det grønne skiftet fremover, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Jan-Erik Østlie

Klimaministeren vil bygge ut mer vindkraft

Steffen Høiland, regionrådet og LO i Nord- Rogaland.

Steffen Høiland, regionrådet og LO i Nord- Rogaland.

Helge Rønning Birkelund

Innleieforbud i Oslo ikke nok: – Blir det forbud, flytter bare byråene ut

OVERMODENT: Strakstiltak i Oslo-området er overmodent, eit løfte frå dei raudgrøne partia og behovet er godt dokumentert, meiner leiar Joachim Espe i Bygningsarbeidernes Fagforening.

OVERMODENT: Strakstiltak i Oslo-området er overmodent, eit løfte frå dei raudgrøne partia og behovet er godt dokumentert, meiner leiar Joachim Espe i Bygningsarbeidernes Fagforening.

Håvard Sæbø

Fellesforbundet krev innleige-forbod straks


Flere saker