JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Lokale lønnsforhandlinger

Slik forhandler du med sjefen

Tid, forankring og dokumentasjon er viktig når klubbens forhandlingsutvalg skal møte ledelsen på huset.
Forhandlingene skal ta utgangspunkt i fire kriterier; bedriftens økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne.

Forhandlingene skal ta utgangspunkt i fire kriterier; bedriftens økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne.

Eivind Senneset

petter@lomedia.no

Forbundssekretær Einar Olsvik startet som lokal tillitsvalgt i 1989 og har jobbet i forbundet Industri Energi sentralt siden 2008.

– Med min erfaring er det tre ting jeg mener er viktig før lokale forhandlinger: Forberedelse, forberedelse og forberedelse, sier han.

Olsvik har lang erfaring med både sentrale og lokale forhandlinger. Her er hans beste råd til de lokale klubbene.

Hva må du huske på som tillitsvalgt?

I Industri Energi har man i hovedsak to typer tariffavtaler; normallønns- og minstelønnsavtale. Hvis du har sistnevnte skal det også forhandles lokalt ved din bedrift. Det kommer i tillegg til de sentrale forhandlingene, hvor blant annet minstelønnssatsene blir avtalt.

Forhandlingene skal ta utgangspunkt i de fire kriterier; bedriftens økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne.

– Det er mange måter å gjøre det på, men å ha med seg et godt mandat og at man kommuniserer underveis med medlemmene er viktig, forteller han.

Det store flertallet av Industri Energis tariffavtaler har minstelønn – mange lokale tillitsvalgte møter derfor bedriftene til forhandlinger. Olsvik påpeker at prosessen egentlig starter allerede når man er ferdig med de forrige lokale forhandlingene.

Les også: Villemo og Ine har vernebriller med styrke. Nå skal flere andre også få de

Olsviks huskeliste til tillitsvalgte

• Kontakt forbundet og meld deg på kurs: Få den nyeste kompetansen og et nettverk du kan støtte deg på.

• Ha et møte med bedriften om de fire kriteriene i forkant av forhandlingene for å få en felles forståelse.

• Skaff deg dokumentasjon og riktig tallmateriale. Se over og vurder de fire kriterier opp mot bedriften.

• Ha medlemsmøte og skap engasjement hos medlemmene.

• Sett ned et bra forhandlingsutvalg. Helheten er viktig, samt at representantene har ulike styrker.

• Skaff deg et godt og realistisk mandat eller ramme fra medlemmene du forhandler for.

• Øv i forkant på hva motparten kommer med: Vil gjøre deg forberedt på situasjoner som kan oppstå underveis.

• Sett av nok tid til forhandlingene.

• Underbygg det dere krever i forhandlingene ved å bruke ulike dokumentasjon og tall.

• Sørg for en felles kommunikasjon og informasjon ut etter at dere er kommet til enighet.

• Ha samtaler med bedriften om hvordan man skal få til det som er avtalt. Og om man eventuelt skal lage utvalgsarbeid med et mandat som kan legges fram ved neste korsvei.

Ha et realistisk mål

Når man skal bli enige om kravene, er det også avgjørende at man bremser forventningene til noe som kan være oppnåelig, ifølge Olsvik. I reelle forhandlinger må det være realistiske mandat fra begge sider, også klubben, siden det kommer til å koste.

Derfor er også de fire kriteriene nyttige å ha med seg inn på medlemsmøtet.

– Som tillitsvalgt vil du få til et godt og ryddig forhandlingsklima med et resultat som begge er litt misfornøyd med. Hvis både arbeidsgiver og arbeidstakerne er litt misfornøyd, har du kommet i nærheten av målet, mener Olsvik.

Ved de færreste av forbundets tariffavtaler er det mulighet for sanksjoner ved de lokale forhandlingene. Forbundssekretæren minner derfor om viktigheten av å skrive uenighetsprotokoll hvis det ikke er ført reelle forhandlinger.

Slik kan et lokalt lønnsoppgjør foregå:

1. Det lokale klubbstyret og bedriften blir enige om et tidsperspektiv for årets forhandlinger. Medlemmene informeres om tidspunktet og kalles inn til et medlemsmøte. Fram til møtet kan de sende inn krav og forventninger.

2. På medlemsmøtet diskuteres, strykes og prioriteres kravene så man ender opp med en kravliste og et mandat til forhandlingsutvalget.

3. I forkant av første formelle møte med bedriften, kan klubben ha et formøte med arbeidsgiver om de fire kriteriene.

4. Formelt møte med bedrift og klubbens forhandlingsutvalg. Her avklares forventninger før det overleveres et krav fra klubben eller et tilbud fra bedriften. Noen ganger er det strategisk at man ikke kommer med krav, men ber heller om et tilbud fra bedriften og jobber ut fra det. Andre ganger har man et krav og får et tilbud i etterkant, gjennom forhandlingene.

5. Under forhandlingene jobber de ansattes forhandlingsutvalget ut fra mandatet fra medlemmene.

6. Dersom man får et tilbud fra arbeidsgiver som er veldig langt fra kravlista er det naturlig med et medlemsmøte for å avklare hva man gjør. Hvis tilbudet er i nærheten av mandatet, kan man sende det ut til avstemming blant medlemmene.

7. Forhandlingsresultatet sendes til Industri Energi, med eventuelle protokolltilførsler eller uenighetsprotokoller. Hvis man oppdager at det ikke er ført reelle forhandlinger, kalles partene inn og må forhandle på nytt.

Les også: Phillip (17) trives bedre i jobb enn på skolen. Flere unge kan få samme mulighet

Industri Energis tariffavtaler

Det er kun på avtalene med minstelønn at lokale tillitsvalgte skal forhandle med ledelsen på bedriften. På tariffavtaler med såkalt «normallønn» er det kun sentrale forhandlinger som gir kroner og goder.

Minstelønnsavtaler:

ALT-NHO

ALT-overenskomst for Hustad-marmor

Bransjeavtalen

Elektrokjemisk Industri

Farmasøytiske bedrifter

Fiskemel- og fiskefôrindustrien

Glass- og keramisk industri

Kjemisk teknisk industri

Laerdal Medical A/S

Landavtalen NR

Landbaseavtalen

Møbeloverenskomsten

Mobile Offshore Units NR

Oljeserviceavtalen

Trafikkavtalen

Service- og vedlikeholds-
overenskomsten ALT

Med normallønnsavtaler:

Forpleiningsbedrifter

Flyteriggavtalen NR

Offshoreservice NR

Oljeboringsbedrifter

Operatøravtalen (hybridavtale)

Vaskerier og Renserier

Kilde: Industri Energi

Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i olje-, gass- og landindustri.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Industri Energis tariffavtaler

Det er kun på avtalene med minstelønn at lokale tillitsvalgte skal forhandle med ledelsen på bedriften. På tariffavtaler med såkalt «normallønn» er det kun sentrale forhandlinger som gir kroner og goder.

Minstelønnsavtaler:

ALT-NHO

ALT-overenskomst for Hustad-marmor

Bransjeavtalen

Elektrokjemisk Industri

Farmasøytiske bedrifter

Fiskemel- og fiskefôrindustrien

Glass- og keramisk industri

Kjemisk teknisk industri

Laerdal Medical A/S

Landavtalen NR

Landbaseavtalen

Møbeloverenskomsten

Mobile Offshore Units NR

Oljeserviceavtalen

Trafikkavtalen

Service- og vedlikeholds-
overenskomsten ALT

Med normallønnsavtaler:

Forpleiningsbedrifter

Flyteriggavtalen NR

Offshoreservice NR

Oljeboringsbedrifter

Operatøravtalen (hybridavtale)

Vaskerier og Renserier

Kilde: Industri Energi