JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
FAGBREV: Da det i høst ble mulig å ta fagbrevet i renhold gratis gjennom det nye bransjeprogrammet for olje-, gass- og leverandørindustrien, grep Tone Grasdal sjansen til å endelig få kompetansen stadfestet på et papir.

FAGBREV: Da det i høst ble mulig å ta fagbrevet i renhold gratis gjennom det nye bransjeprogrammet for olje-, gass- og leverandørindustrien, grep Tone Grasdal sjansen til å endelig få kompetansen stadfestet på et papir.

Grethe Nygaard

Bransjeprogrammet:

Tone tar fagbrev gratis med nytt koronatilbud: –Fikk et spark bak

Tone Grasdal har jobbet 12 år i oljebransjen. Det var en pandemi som skulle til for at hun startet på fagbrevet.

28.01.2021
11:58
28.01.2021 11:58

petter@lomedia.no

Det var på tide å få litt kompetanse på papiret, forteller Grasdal på telefon fra oljeriggen Maersk Intrepid i Nordsjøen.

Siden 2009 har hun jobbet for Norsk Offshore Catering med renhold og forpleining på ulike rigger. Selv om hun har tenkt på det flere ganger, har hun ikke tatt fagbrevet.

– Nå kom det seilende på ei fjøl med bransjeprogrammet, der det er gratis og digitalt. Du får det rett og slett servert på et gullfat, så da måtte jeg hive meg med på det, forteller Grasdal.

Sammen med to kollegaer på samme skift startet hun i fjor høst på bransjeprogrammet for industri for å ta fagbrev i renhold.

• Les også: Polske Pawel tar mesterbrev, med støtte fra LO

Studietilbud for permitterte

Da koronakrisen rammet Norge i fjor og mange så permitteringsvarselet i innboksen, ble det på kort tid opprettet mange nye bransjeprogram for å kunne tilby etter- og videreutdanning for dem som gikk arbeidsledige.

– Det har vært viktig at permitterte fort kunne få et tilbud om etterutdanning i permitteringstida. På områder der det er tydelig behov for kompetanseutvikling eller formalisering av kompetanse, så har det vært et godt og effektivt tilbud, sier Barbro Auestad fra Industri Energis valgte ledelse.

Rett før sommeren kom programmet for olje-, gass- og leverandørindustrien på plass. I en medlemsundersøkelse i Industri Energi svarte 87 prosent at de ønsker etter- og videreutdanning.

– En gjenganger er at medlemmene våre ønsker etter- og videreutdanning som er relevante for sitt arbeid, og der de raskt kan ta i bruk den nye kompetansen.

Da er korte kurs som er spissa for våre bransjer, gode tiltak, forklarer Auestad.

Ifølge Auestad har det vært rift om tilbudet, og mange tilbud har fått over dobbelt så mange søkere som det er plasser til. Blant dem er kurset for å få fagbrev som renholdsoperatør, som ble fullt på rekordtid.

• Les også: Rune tok fagbrev som maskinfører uten å betale en krone for det

RIGG: Lise Friestad Bore (f.v.), Tone Grasdal og Nina Melby jobber alle for Norsk Offshore Catering på riggen Maersk Intrepid. Nå tar de fagbrevet i renhold gjennom bransjeprogrammet sammen. Her med kokk på riggen, Trond Vervik.

RIGG: Lise Friestad Bore (f.v.), Tone Grasdal og Nina Melby jobber alle for Norsk Offshore Catering på riggen Maersk Intrepid. Nå tar de fagbrevet i renhold gjennom bransjeprogrammet sammen. Her med kokk på riggen, Trond Vervik.

Privat

Fikk et spark bak

Grasdal sier det er mange som er i samme situasjon som henne, noe man kan se på den store interessen for å ta fagbrevet.

– Så koster det en del å gjøre det i tillegg, så det har absolutt vært et spark bak med å komme i gang. På denne måten blir det veldig tilgjengelig for alle i og med at det er på nettet og gratis, sier hun.

Arbeidet med forpleining er både variert og hektisk. Den ene uka er det vask av lugarer, ganger og andre fellesområder, den neste hjelper de kokken i messa. Grasdal jobber i en 2-4-turnus, der hun er to uker på jobb på riggen og fire uker hjemme.

På det nettbaserte kurset møtes deltakerne over nettet hver tirsdag. De ukene Grasdal er på jobb og ikke kan delta på møtene direkte, får de en oppsummering av den faglige delen i etterkant. I tillegg blir det en del egenstudier både ute på riggen og hjemme på Karmøy.

– Jeg har bare hatt to leksjoner, så vi har ikke kommet så veldig godt i gang ennå. Men det virker veldig bra, og hun som har kurset, er veldig flink. Alle som er med er motiverte, så jeg tror det blir bra, forteller Grasdal.

• Les også: Hotellansatt Sheida tar gratis kurs mens hun er permittert

Opplever mange fordeler

Grasdal vurderte så sent som i fjor vår å melde seg opp som privatist for å ta fagbrevet. Den tanken forble en tanke, men gjennom klubben fikk hun høre om det nye bransjeprogrammet.

– Når du får opplæring så får du kun vite hvilke arbeidsoppgaver du skal ha og hvilke prosedyrer som gjelder. Men når du går faglig inn i det, så er det gjerne mer interessant med hvorfor du skal vaske på de ulike måtene, om det er med eller uten kjemikalier og bakgrunnen for hvorfor en gjør ting. Da er det gjerne litt lettere å gjøre det riktig, forklarer hun.

Med 12-timersskift med mye fysisk arbeid og springing rundt i gangene, gleder Grasdal seg spesielt til å lære mer om hvordan hun kan forebygge skader og slitasje.

– Hvordan vi skal jobbe riktig, rent ergonomisk. Det er veldig praktisk i det lange løpet, for å hindre yrkesskader, overvasking og lignende, mener hun.

Etter det første kullet, som Grasdal er med på, er det flere som får plass i det andre kullet. Hun mener det er kjempeviktig at et slikt tilbud finnes, og at folk får tatt fagbrevet.

– Det er pluss på alle kanter. For vår del vil det si høyere lønnstrinn, og vi blir bedre på renhold. For bedriften vil det si høyere kompetanse som gjerne slår bedre ut i anbudsrunder for eksempel. Det er vinn-vinn for alle, avslutter Grasdal.

KLASSEROM: Hver tirsdag er det timer i det digitale «klasserommet» for dem som tar fagbrev i renhold.

KLASSEROM: Hver tirsdag er det timer i det digitale «klasserommet» for dem som tar fagbrev i renhold.

Grethe Nygaard

Bedre rustet med utdanning

De ulike bransjeprogrammene tilbyr både kurs for å oppdatere og videreutvikle kompetansen og kurs for å få et fagbrev. For olje-, gass- og leverandørindustrien samarbeider blant annet Industri Energi, Norsk olje og gass, Norsk Industri, LO og NHO med Kompetanse Norge om å finne målrettede utdanningstilbud for alle som jobber i bransjen. Tilbudene er gratis, og ut juni 2021 kan permitterte og arbeidsledige studere uten å miste dagpengene.

– Vi er svært glade for at personell i bransjen nå får mulighet til å ta fagutdanning. Det blir tilbudt fagutdanning innen flere områder der andelen med fagbrev har vært lav blant de ansatte, sier Målfrid Rønnevik, fagsjef for kompetanse i Norsk olje og gass.

Hun har vært sentral i utviklingen og oppfølgingen av bransjeprogrammene. Industri Energi har også vært en pådriver for disse tilbudene.

– En fagutdanning bidrar til å istandsette de ansatte til å gjennomføre omstillinger og være bedre rustet for morgendagens arbeidsliv. Fagutdanning er også med å bidra til økt sysselsetting og bedre konkurranseevnen til industrien, legger fagsjefen til.

Mister ikke dagpenger

De nye tilbudene skiller seg ut ved at det er ulike tilbud som alle medlemmer kan dra nytte av, uavhengig av hvilke utdanning eller stilling de har. For Auestad og Industri Energi er det viktig at også de permitterte og arbeidsledige får delta uten at de trekkes i dagpenger.

– Dette er viktig for våre medlemmer, og vi mener at dette må bli en permanent ordning. Permitterte må kunne studere uten å miste dagpengene, sier hun.

Auestad peker videre på digitalisering og omstilling til lavutslippssamfunnet, som viktige utviklingstrekk for olje- og landindustrien. Og at det er avgjørende at de unge får tilgjengelige og relevante utdanningstilbud, som dekker de nye kompetansebehovene.

Rett før jul i fjor kom nyheten om at regjeringen vil gjøre ordningen permanent. Med en nedre aldersgrense på 25 år for grunn- og videregående opplæring og fagskole, og for høyere utdanning vil aldersgrensen være 30 år.

Statssekretær ved Arbeids- og sosialdepartementet, Vegard Einan, håper alle ledige og permitterte bruker tiden nå til å skaffe seg ny og oppdatert kompetanse for å være bedre rustet når arbeidsmarkedet igjen blir bedre.

– Bransjeprogrammet vil kunne bidra forebyggende i arbeidsmiljøarbeidet under omstilling, og gjennom innsatsen håper de tre partene bak IA-avtalen, at man også klarer å redusere frafall fra arbeidslivet, skriver Einan i en epost.

Inkluderende arbeidsliv (IA) er et avtalesamarbeid som skal forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

De tre partene er organisasjoner som representerer arbeidsgivere, organisasjoner som representerer arbeidstakere og staten.

Bransjeprogrammet
for kompetanseheving

Ni program for kompetanseutvikling, der staten og partene i arbeidslivet samarbeider om å øke kompetansen innenfor bransjene.

Ledelse og tillitsvalgte ved bedrifter kan gå sammen til en utdanningstilbyder for å opprette et tilbud etter skreddersøm og få det finansiert over Kompetanse Norges budsjetter for bransjeprogrammene.

Det opprinnelige programmet var gjennom frontfaget, men er blitt utvidet til flere bransjer.

Stortinget vedtok å støtte seks nye bransjeprogram våren 2020.

Det består av både kurs for videreutvikling av konkret kompetanse og mulighet til å ta fagbrev.

Permitterte og arbeidsledige mister ikke dagpengene ved å ta utdanning gjennom bransjeprogrammet. Dette gjelder foreløpig ut juni.

I det første vedtaket for renholdsoperatører var det 40 plasser, fordelt på to kurs. Etterpå ble det oppretta 40 nye plasser.

Kilde: Kompetanse Norge, Industri Energi

Slik kan du øke din kompetanse

Det finnes både offentlige og private skoletilbud, der noe er gratis og noe har studieavgift:

Det er lurt å sjekke om arbeidsgiveren har noen ordninger for kompetanseheving eller støtte til det.

Industri Energi har avtale med Handelshøyskolen BI, så medlemmer får refundert 25 prosent av studieavgiften.

Forbundet har stipendordninger på 4 000 kroner for korte kurs og opp til 13 500 kroner for heltidsstudier. Du lese mer om og søke på de ulike stipendene på forbundets nettsider.

Medlemmer i Industri Energi og 11 andre LO-forbund kan søke om støtte fra LOs Utdanningsfond.

Industri Energi er med i to bransjeprogram, der alt er gratis for de medlemmene som får plass. I tillegg til bransjeprogrammet for olje-, gass- og leverandørindustrien, er forbundet med i programmet for industri- og byggenæringen. For industri- og byggenæringen er alle kurs på fagskolenivå, mens for olje-, gass- og leverandørindustrien er det ulike nivåer på utdanningen.

For tillitsvalgte så har forbundet egne kurs, og det er mulig å søke plass på LOs toppskolering for tillitsvalgte.

28.01.2021
11:58
28.01.2021 11:58

Bransjeprogrammet
for kompetanseheving

Ni program for kompetanseutvikling, der staten og partene i arbeidslivet samarbeider om å øke kompetansen innenfor bransjene.

Ledelse og tillitsvalgte ved bedrifter kan gå sammen til en utdanningstilbyder for å opprette et tilbud etter skreddersøm og få det finansiert over Kompetanse Norges budsjetter for bransjeprogrammene.

Det opprinnelige programmet var gjennom frontfaget, men er blitt utvidet til flere bransjer.

Stortinget vedtok å støtte seks nye bransjeprogram våren 2020.

Det består av både kurs for videreutvikling av konkret kompetanse og mulighet til å ta fagbrev.

Permitterte og arbeidsledige mister ikke dagpengene ved å ta utdanning gjennom bransjeprogrammet. Dette gjelder foreløpig ut juni.

I det første vedtaket for renholdsoperatører var det 40 plasser, fordelt på to kurs. Etterpå ble det oppretta 40 nye plasser.

Kilde: Kompetanse Norge, Industri Energi

Slik kan du øke din kompetanse

Det finnes både offentlige og private skoletilbud, der noe er gratis og noe har studieavgift:

Det er lurt å sjekke om arbeidsgiveren har noen ordninger for kompetanseheving eller støtte til det.

Industri Energi har avtale med Handelshøyskolen BI, så medlemmer får refundert 25 prosent av studieavgiften.

Forbundet har stipendordninger på 4 000 kroner for korte kurs og opp til 13 500 kroner for heltidsstudier. Du lese mer om og søke på de ulike stipendene på forbundets nettsider.

Medlemmer i Industri Energi og 11 andre LO-forbund kan søke om støtte fra LOs Utdanningsfond.

Industri Energi er med i to bransjeprogram, der alt er gratis for de medlemmene som får plass. I tillegg til bransjeprogrammet for olje-, gass- og leverandørindustrien, er forbundet med i programmet for industri- og byggenæringen. For industri- og byggenæringen er alle kurs på fagskolenivå, mens for olje-, gass- og leverandørindustrien er det ulike nivåer på utdanningen.

For tillitsvalgte så har forbundet egne kurs, og det er mulig å søke plass på LOs toppskolering for tillitsvalgte.
Mest lest

Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, har tidligere argumentert for at uføre skal ha rettigheter i en AFP-ordning. Det har vedtaket på Fellesforbundets landsmøte satt en stopper for.

Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, har tidligere argumentert for at uføre skal ha rettigheter i en AFP-ordning. Det har vedtaket på Fellesforbundets landsmøte satt en stopper for.

Håvard Sæbø

Det blir ingen AFP-pensjon for uføre, slår Eggum fast

Tore Kristiansen / VG

Fersk måling: Nedtur for Høyre og Erna Solberg

Målet med møtet på Stortinget er å høre hva Teslas norske ledelse mener om et organisert arbeidsliv.

Målet med møtet på Stortinget er å høre hva Teslas norske ledelse mener om et organisert arbeidsliv.

Nam Y. Huh / AP / NTB

Tesla Norge innkalles til hastemøte på Stortinget

Fra lønnsoppgjøret 2023. (Arkivbilde)

Fra lønnsoppgjøret 2023. (Arkivbilde)

Tormod Ytrehus

De avgjorde din nye lønn. Se hva toppene i arbeidslivet tjener

På kaotiske dager med snø er det viktig å si ifra til arbeidsgiver hvis du ikke rekker fram i tide.

På kaotiske dager med snø er det viktig å si ifra til arbeidsgiver hvis du ikke rekker fram i tide.

Ole Palmstrøm

Forsinka på jobb fordi det er snø? Dette er reglene

I august 2017 fjernet Forsvaret et tillegg som ansatte med undervisningsplikt hadde, kalt «skoletillegget». 10. mars 2023 vant offiserene over Forsvaret i lagmannsretten, noe som resulterte i utbetalinger på 100 millioner kroner.

I august 2017 fjernet Forsvaret et tillegg som ansatte med undervisningsplikt hadde, kalt «skoletillegget». 10. mars 2023 vant offiserene over Forsvaret i lagmannsretten, noe som resulterte i utbetalinger på 100 millioner kroner.

Sebastian Christiansen / Forsvaret

Over 400 i Forsvaret får nå etterbetalt store summer

Nav skal fra 1. juli 2024 hjelpe mottakere av sosialhjelp med telefonregninga eller bussbillett hjem til familien.

Nav skal fra 1. juli 2024 hjelpe mottakere av sosialhjelp med telefonregninga eller bussbillett hjem til familien.

Colourbox

Folk på sosialhjelp får mer. Se hva det betyr her

Jonas Gahr Støre og resten av Ap-ledelsen vil lytte til folket når de nå skal utvikle ny politikk.

Jonas Gahr Støre og resten av Ap-ledelsen vil lytte til folket når de nå skal utvikle ny politikk.

Jan-Erik Østlie

Ap ber om hjelp. Nå kan du si din mening

Ole Palmstrøm

FHI-ansatte beholder jobben. – Nå kan jeg ta jul med senkede skuldre

Yara-direktør og president i NHO,  Svein Tore Holsether, er suveren vinner på inntektstoppen blant arbeidsgivere og fagforeningsledere.

Yara-direktør og president i NHO, Svein Tore Holsether, er suveren vinner på inntektstoppen blant arbeidsgivere og fagforeningsledere.

REUTERS/Victora Klesty

Sjekk inntekten til over 130 topper i arbeidslivet

Erlend Angelo

Catos epost diskutert i Høyesterett: – Helt uvirkelig at det havnet her

NY RAPPORT: Fagbladet har fått innsyn i en spørreundersøkelse som 221 av landets 260 Nav-kontorer har svart på.

NY RAPPORT: Fagbladet har fått innsyn i en spørreundersøkelse som 221 av landets 260 Nav-kontorer har svart på.

Ørn E. Borgen / NTB

Regjeringen lovet et «rausere» Nav. Her er fasiten

Plutselig dukker ikke lønna opp som avtalt. Da er det greit å vite hvilke steg man må ta.

Plutselig dukker ikke lønna opp som avtalt. Da er det greit å vite hvilke steg man må ta.

Colourbox

Seks råd til folk som ikke har fått lønna de har krav på

BESKYTTELSE: Ettersom Xofigo er en radioaktiv medisin, må den pakkes godt inn og fraktes trygt.

BESKYTTELSE: Ettersom Xofigo er en radioaktiv medisin, må den pakkes godt inn og fraktes trygt.

Espen Solli

Medisinen de lager her, skal redde pasienter over hele verden

FÅR DET VERRE: Arbeidsledige som blir sanksjonert får enda strammere økonomi, mener Nav-forskerne.

FÅR DET VERRE: Arbeidsledige som blir sanksjonert får enda strammere økonomi, mener Nav-forskerne.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Strengere regler for arbeidsledige virket ikke etter hensikten

Brannpersonellet på Avinors flyplasser må vente på kommunalt brannvesen.

Brannpersonellet på Avinors flyplasser må vente på kommunalt brannvesen.

Anne Marthe Vestre Berge

Brannfolk får ikke redde passasjerer fra røykfylte fly: – Jeg frykter at liv skal gå tapt

– Dette med rus og alkohol er fortsatt tabulagt og oppleves av mange som noe privat, sier rådgiver i Akan kompetansesenter.

– Dette med rus og alkohol er fortsatt tabulagt og oppleves av mange som noe privat, sier rådgiver i Akan kompetansesenter.

Sissel M. Rasmussen

Drikker du for mye med kollegaene dine?

Leder i Elektroarbeidernes  fagforening i Trøndelag stoler mer på Fellesforbundet enn på LO.

Leder i Elektroarbeidernes fagforening i Trøndelag stoler mer på Fellesforbundet enn på LO.

Torgny Hasås

Uføre må være med i ny AFP, mener fagforeningsleder

Etter to år venter sjøfolk fortsatt på reglene som skal gi norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann. 

Etter to år venter sjøfolk fortsatt på reglene som skal gi norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann. 

Tri Nguyen Dinh

Intern strid i regjeringen kan hindre at sjøfolk får norsk lønn i norske farvann

FRYKTER REKRUTTERINGEN: Roy Omsland ved  Skogmo VGS i Skien sier de kan gi all praktisk opplæring på skolen. Ulempen er at  det blir vanskeligere for elevene å få læreplass etter skolen, siden elevene da ikke får vist hva de duger til mens de er utplassert i en bedrift.

FRYKTER REKRUTTERINGEN: Roy Omsland ved Skogmo VGS i Skien sier de kan gi all praktisk opplæring på skolen. Ulempen er at det blir vanskeligere for elevene å få læreplass etter skolen, siden elevene da ikke får vist hva de duger til mens de er utplassert i en bedrift.

Håvard Sæbø

Nå dropper bedrifter å ta inn elever på byggeplassen


Flere saker