JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Colourbox.com

Hvorfor får ikke Ahmed jobb?

Etnisk diskriminering er en viktig årsak til mangelfull integrering i Norge. Likevel er det slående lite oppmerksomhet om dette i norsk integrasjonspolitikk.19.05.2015
12:00
20.08.2015 09:08

Mantraet i norsk integrasjonspolitikk siden 1980-tallet har vært at «arbeid er nøkkelen til integrering». Dette er en tydelig illustrasjon på vekten arbeidsmarkedsdeltakelse har i det norske samfunnet. Ikke desto mindre må norske myndigheter se tilbake på snart 50 års nyere innvandringshistorie uten å kunne konkludere med at sysselsettingsgapet mellom majoritets- og minoritetsbefolkningen er tettet. Hva er årsakene til disse vedvarende forskjellene?

Både i forskning og politisk debatt forklares sysselsettingsgapet med en serie av faktorer, som at det norske arbeidsmarkedet generelt kjennetegnes av høye kompetansekrav, at innvandrerbefolkningen i snitt har et lavere utdanningsnivå enn majoritetsbefolkningen, språkbarrierer og vanskeligheter med å få konvertert utenlandsk utdannelse til norske forhold, samt at sysselsettingen gjerne er lav for innvandrere med kort botid.

Det integrasjonspolitiske svaret på sysselsettingsutfordringene har derfor i hovedsak dreid seg om å styrke norskopplæringen, øke kvalifiseringsnivået og aktivisere de deler av innvandrerbefolkningen som av ulike grunner har en særlig svak tilknytning til arbeidslivet. Betyr det at diskriminering ikke spiller noen rolle i å opprettholde ulikhet langs etniske skillelinjer i det norske arbeidsmarkedet?

I en artikkel jeg nylig publiserte i Tidsskrift for samfunnsforskning (nr. 1/2015), oppsummerer jeg hva vi vet om forekomsten av etnisk diskriminering i det norske arbeidsmarkedet, basert på forskningen som er gjort innen fag som sosiologi, økonomi, antropologi og sosialpsykologi.

Velger bort utenlandske navn

Bildet som tegnes er nokså utvetydig: Undersøkelser der en har spurt ulike innvandrergrupper om de har opplevd negativ forskjellsbehandling på grunn av sin bakgrunn, viser at mange har erfaringer med diskriminering og rasisme i jobbsøkerprosesser. Likestillings- og diskrimineringsombudet har registrert hundrevis av klager om etnisk diskriminering i arbeidslivet siden opprettelsen i 2006, og om lag halvparten av dem har blitt vurdert som diskriminerende. Intervjuundersøkelser viser at mange arbeidsgivere forteller åpent at søkere med utenlandske navn har dårligere sjanse for å bli ansatt sammenlignet med likt kvalifiserte søkere med norske navn. Ni av ti respondenter i en representativ befolkningsundersøkelse mener at diskriminering i ansettelser forekommer. Og ulike eksperimenter viser at sannsynligheten for å kalles inn til et jobbintervju er betraktelig lavere for søkere med utenlandske navn enn for identisk kvalifiserte for søkere med norske navn, selv om de er født og oppvokst i landet.

Dette er den kraftfulle konklusjonen etter om lag to tiår med forskning på etnisk diskriminering i Norge.

Vi vet altså at diskriminering spiller en viktig rolle i etniske minoriteters tilgang til det norske arbeidsmarkedet. Likevel er det et slående fravær av oppmerksomhet om diskrimineringsmekanismer i debatter om norsk integrasjons- og velferdspolitikk.

Verst i uformelle ansettelser

Nyere forskningsbidrag viser likevel at diskrimineringen ikke bare rammer innvandrere, men også deres etterkommere, som behersker det norske språket, tar høyere utdanning i større grad enn majoritetsbefolkningen på samme alder og har alle forutsetninger for å delta i arbeidslivet.

Dette demonstrerer tydelig behovet for en erkjennelse, både blant forskere og politikere, av at etnisk diskriminering er en viktig årsak til mangelfull integrering i Norge. Det behøves derfor et skifte i fokus, fra diskusjoner om diskriminering forekommer til hva diskrimineringen skyldes, hvor problemet er mest utbredt og hva som kan gjøres med det.

Her behøves det opplagt mer forskning, men psykologiske innsikter i fordoms- og stereotypidannelse gir oss en viktig pekepinn.

Vi vet for eksempel at diskriminering er langt mer utbredt i kontekster der arbeidsgivere har lite informasjon, tar raske beslutninger og baserer sine avgjørelser på skjønnsvurderinger. En viktig grunn til dette er at slike uformelle ansettelsesprosesser bidrar til at arbeidsgiveres stereotypier om minoriteters kvalifikasjoner, arbeidsevne og egnethet får fritt spillerom.

Motsatt vil ansettelsesprosesser basert på klart formulerte kriterier og der begrunnelsene for valget av kandidater til intervju og endelig ansettelse er skriftlig nedtegnet, bidra til å øke sannsynligheten for likebehandling av kandidater med ulik bakgrunn. Grunnen til dette er at slik formalisering avkrever en individuell vurdering av den enkelte kandidat, noe som demper effekten av eksisterende, etniske stereotypier og dermed begrenser sjansen for diskriminering.

Offentlig sektor best

Disse poengene samsvarer med empirisk forskning på etnisk diskriminering i Norge, som viser at diskriminering er minst utbredt i offentlig sektor og mest utbredt i mindre, private firmaer. I offentlig sektor er det klare krav om at ansettelsesprosesser bygger på klare kriterier og transparens, og sammen med private bedrifter med over 50 ansatte er dessuten alle offentlige virksomheter forpliktet til å drive et proaktivt arbeid mot etnisk diskriminering og for rekruttering av personer med etnisk minoritetsbakgrunn i Norge, gjennom diskrimineringsloven.

Private bedrifter med under 50 ansatte er fritatt slike forpliktelser når det gjelder etnisk bakgrunn. Det er med andre ord et misforhold mellom empirisk problem og juridiske virkemidler — i den forstand at diskrimineringen er mest utbredt der forpliktelsene for arbeidsgivere er minst omfattende.

En utvidelse av aktivitets- og redegjørelsesplikten til å inkludere alle bedrifter slik tilfellet er for kjønn, synes derfor å være en åpenbar implikasjon av den etter hvert omfattende forskningen på etnisk diskriminering i det norske arbeidsmarkedet. Videre må det gjøres en jobb i å vise hvordan de proaktive virkemidler helt konkret kan hjelpe arbeidsgivere i å sikre likebehandling i rekrutteringsprosesser, for eksempel ved å spesifisere relevante tiltak i diskrimineringsloven.

Arbeidslivets parter på banen

Til slutt er det avgjørende at både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden kommer mer på banen når det gjelder forebygging av diskriminering. Et første, nødvendig steg er at arbeidsgiverorganisasjonene, fagforeningene og de tillitsvalgte rundt om i norske bedrifter, tar inn over seg at diskriminering finner sted. Neste skritt er at et aktivt arbeid for etnisk likestilling tas inn som en del av partssamarbeidet. Et systematisk arbeid mot diskriminering på virksomhetsnivå, med muligheter for faglig veiledning og oppfølging, gjerne koblet til økonomiske fordeler, må være målsettingen på lengre sikt.

Ballen spilles derfor over til inkluderingsminister Solveig Horne — og til partene i arbeidslivet.

Arnfinn H. Midtbøen, forsker ved Institutt for samfunnsforskning

Sannsynligheten for å kalles inn til et jobbintervju er betraktelig lavere for søkere med utenlandske navn.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
19.05.2015
12:00
20.08.2015 09:08Mest lest

MISFORNØYD: Raj Kumar Fylling er meget misfornøyd med egen lønnsutvikling i Skatteetaten. Ifølge lønnstatistikk fra etaten de siste fem årene er det store skjevheter i systemet.

MISFORNØYD: Raj Kumar Fylling er meget misfornøyd med egen lønnsutvikling i Skatteetaten. Ifølge lønnstatistikk fra etaten de siste fem årene er det store skjevheter i systemet.

Ole Palmstrøm

Raj (63) har fått 24.700 kroner i lønnshopp på fem år. Kollegaen fikk nesten 100.000 kroner mer

Mange kan ha krav på gratis eller subsidiert tannbehandling uten å vite det. (Illustrasjonsfoto)

Mange kan ha krav på gratis eller subsidiert tannbehandling uten å vite det. (Illustrasjonsfoto)

colourbox.com

Har du krav på gratis tannbehandling uten å vite det? Sjekk lista

2,7 PROSENT: Virke-direktør Torgeir Kroken (t.v.) og LO-nestleder Roger Heimli peker på at de har fått til samme resultat som i LO/NHO-oppgjøret.

2,7 PROSENT: Virke-direktør Torgeir Kroken (t.v.) og LO-nestleder Roger Heimli peker på at de har fått til samme resultat som i LO/NHO-oppgjøret.

Brian Cliff Olguin

Nytt lønnsoppgjør i havn: 34.000 ansatte får ny lønn

For første gang på 10 måneder er Arbeiderpartiet større enn Høyre. Erna Solberg må med andre ord se opp til Jonas Gahr Støre igjen.

For første gang på 10 måneder er Arbeiderpartiet større enn Høyre. Erna Solberg må med andre ord se opp til Jonas Gahr Støre igjen.

Leif Martin Kirknes

Ny måling: Nå er Ap størst igjen. Det har ikke skjedd siden juni i fjor

Nestledere i LO Stat: Henriette Jevnaker (t.v.) og Lise Olsen.

Nestledere i LO Stat: Henriette Jevnaker (t.v.) og Lise Olsen.

LO Stat

Lønnsoppgjøret: Så mye får helsearbeidere, postbud og operasangere

Rowena Queja og kollegene i Ecura hjemmetjenester i Oslo har fått et solid lønnshopp.

Rowena Queja og kollegene i Ecura hjemmetjenester i Oslo har fått et solid lønnshopp.

Idun Teeuwen

Tidenes lønnshopp: Helsefagarbeider Rowena får 56.000 kroner mer i lønn

Lønnsoppgjøret i helga var forhandlinger mellom LO og NHO i privat sektor, her ved LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-leder Ole Erik Almlid. Frontfaget utgjør cirka en tredjedel av dette oppgjøret, og rammen får betydning for de øvrige oppgjørene.

Lønnsoppgjøret i helga var forhandlinger mellom LO og NHO i privat sektor, her ved LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-leder Ole Erik Almlid. Frontfaget utgjør cirka en tredjedel av dette oppgjøret, og rammen får betydning for de øvrige oppgjørene.

Håvard Sæbø

Hva er egentlig frontfagsmodellen? Du får svarene her

– Fra en ansvarlig posisjon skal vi ha en full gjennomgang av Nav og hvordan de som jobber i Nav, best kan gjøre den viktige jobben de er satt til å gjøre, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Fra en ansvarlig posisjon skal vi ha en full gjennomgang av Nav og hvordan de som jobber i Nav, best kan gjøre den viktige jobben de er satt til å gjøre, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Øyvind Aukrust

Støre varsler full gjennomgang av Nav: Slik skal Norge bli best til å få folk i jobb igjen

LO Media

Fagbevegelsen er samstemt: SV må med i en ny rødgrønn regjering

Wizz Air er i hardt vær igjen, etter at et lydopptak fra det som skal være et internt møte om hvem som skulle prioriteres i en oppsigelsesprofess, har lekket til pressen. Samtidig har selskapet tap i rumensk rett mot tidligere ansatte.

Wizz Air er i hardt vær igjen, etter at et lydopptak fra det som skal være et internt møte om hvem som skulle prioriteres i en oppsigelsesprofess, har lekket til pressen. Samtidig har selskapet tap i rumensk rett mot tidligere ansatte.

Helge Rønning Birkelund

Wizz Air tapte rettssak mot tidligere ansatte: – Det bør være en ordentlig tankevekker

Ghenet Zemichael Tewelde (51) får både fast jobb og etterbetalt tapt lønn, feriepenger og ikke-økonomisk tap.

Ghenet Zemichael Tewelde (51) får både fast jobb og etterbetalt tapt lønn, feriepenger og ikke-økonomisk tap.

Jærbladet

Alenemor Ghenet (51) måtte gjennom ni kontrakter og en rettssak - får endelig fast jobb

Nå starter forhandlingene om lønna til postbud Lars Sigurd Sandve og 159.000 andre som er ansatt i bedrifter som er organisert i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

Nå starter forhandlingene om lønna til postbud Lars Sigurd Sandve og 159.000 andre som er ansatt i bedrifter som er organisert i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

Alf Ragnar Olsen

Nå starter lønnsoppgjøret for helsearbeidere, postbud og operasangere

Anne Enger var Sp-leder ved valget i 1997, da Senterpartiet kollapset på oppløpet. Verken hun eller dagens partileder, Trygve Slagsvold Vedum, tror det samme vil skje igjen. (Arkivfoto)

Anne Enger var Sp-leder ved valget i 1997, da Senterpartiet kollapset på oppløpet. Verken hun eller dagens partileder, Trygve Slagsvold Vedum, tror det samme vil skje igjen. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Forrige gang Senterpartiet fløy høyt kollapset partiet på oppløpet. Hva skjedde?

STØRSTE NHO-GROSSIST: Innen grossistbransjen som er organisert i NHO, er Rema Distribusjon den største aktøren. Nå får de ansatte der en minstelønn på over 220 kroner timen.

STØRSTE NHO-GROSSIST: Innen grossistbransjen som er organisert i NHO, er Rema Distribusjon den største aktøren. Nå får de ansatte der en minstelønn på over 220 kroner timen.

Roy Ervin Solstad

Solid lønnshopp for lager- og havnearbeidere

Iselin Nybø

Iselin Nybø

NFD / Øyvinn Myge

Staten selger Ambita for nesten 1 milliard kroner

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil gi utenlandske arbeidstakere kompensasjon for tiden de blir hindret fra å jobbe i Norge på grunn av innreiserestriksjoner.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil gi utenlandske arbeidstakere kompensasjon for tiden de blir hindret fra å jobbe i Norge på grunn av innreiserestriksjoner.

Jan-Erik Østlie

Utenlandske arbeidstakere får kompensasjonsordning

FØLES VELFORTJENT OG GODT: Koordinator Kamilla Bloch (midten) øker timelønna med 25 kroner, mens lagerarbeider Bahlbi Hbtzgi får et tillegg på 14 kroner per time.  – En viktig lagseier, og vi legger ikke skjul på at det føles velfortjent og godt. For det jobbes målrettet og godt her hver eneste dag, sier Gry Jansen i Fagforbundet Post og finans (t.v.).

FØLES VELFORTJENT OG GODT: Koordinator Kamilla Bloch (midten) øker timelønna med 25 kroner, mens lagerarbeider Bahlbi Hbtzgi får et tillegg på 14 kroner per time. – En viktig lagseier, og vi legger ikke skjul på at det føles velfortjent og godt. For det jobbes målrettet og godt her hver eneste dag, sier Gry Jansen i Fagforbundet Post og finans (t.v.).

Alf Ragnar Olsen

Lagerarbeiderne tjente 60.000 mindre enn kollegaene i Posten. Nå har de blitt hørt

SV-leder Audun Lysbakken, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Ap-leder Jonas Gahs Støre side om side i partilederdebatt.

SV-leder Audun Lysbakken, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Ap-leder Jonas Gahs Støre side om side i partilederdebatt.

Stortinget

Så mange Ap-velgere ønsker regjering uten SV

Fagforbundet-leder Mette Nord

Fagforbundet-leder Mette Nord

Jan-Erik Østlie

Fagforbundet-leder varsler «opprør» hvis det ikke blir lønnsvekst

– Vi må gå fra å jakte deltid til å jakte heltid, mener leder i Nordland Ap, Mona Nilsen.

– Vi må gå fra å jakte deltid til å jakte heltid, mener leder i Nordland Ap, Mona Nilsen.

Helge Rønning Birkelund

– For 70 år siden sto bestefar med lua i hånda og ventet på jobb. I dag sitter flere av mine venninner med mobilen i hånda og venter på ekstravakter


Flere saker