JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Colourbox.com

TISA lovfester løsarbeidersamfunnet

Dersom Norge slutter seg til TISA-avtalen, kan det bli svært vanskelig å reversere høyresidens endringer av arbeidsmiljøloven.07.10.2015
10:23
21.08.2023 17:14

De blåblå endringene i arbeidsmiljøloven (fra 1. juli 2015) svekker ansettelsesvernet gjennom å gi økte muligheter for innleie og midlertidige stillinger. De svekker også fagorganisasjonenes mulighet til å begrense krav om lange arbeidsvakter – såkalte nordsjøvakter. Endringene har skapt nye markeder for bemanningsbransjen. Bransjen er preget av svak fagorganisering, samt at flere ledd mellom oppdragsgiver og arbeider legger til rette for alt fra dårligere arbeidsbetingelser til sosial dumping.

Regjeringen forhandler nå om en internasjonal avtale om avregulering av tjenester — TISA-avtalen. Den skal sikre at når et land først har sluppet markedet fri på en tjenestesektor, så skal ikke markedet og konkurransen innskrenkes på nytt. Dersom TISA blir vedtatt og Norge slutter seg til, kan vi få problemer med å gjennomføre fagbevegelsens krav om å reversere de blåblå endringene av arbeidsmiljøloven.

TISA og tannpastatuben

For 10 år siden samlet vi brede allianser for å endre Høyre-statsråd Kristin Clemets privatskolelov, som ga frislipp for kommersielle skoler, og mot den brutaliseringen som Bondevik-regjeringen hadde lagt opp til ved endringer i arbeidsmiljøloven.

Gjennom valg vant vi fram. I 2005 og 2006 endret den rødgrønne regjeringen disse lovene. Det er ikke sikkert vi får det til én gang til. Det var før TISA — tjenesteavtalen som nå forhandles i hemmelighet.

Siv Jensen fortalte til sitt landsmøte i FrP i 2013 at den norske modellen sto i veien for det norske folk. Hun har lovet å endre det norske samfunn. Høyres Linda Helleland uttalte i forbindelse med utsalg av flytoget, at «vi skal skvise så mye tannkrem ut av tuben at Ap ikke får puttet det tilbake».

TISA kan brukes til det. Bemanningsbransjen er ikke unntatt i det tilbudet regjeringen har lagt fram. Dermed kan vårt arbeidsliv bli bundet til den blåblå masten.

Enveiskjøring mot høyre

Det dramatisk nye i TISA er de såkalte skralle- og frys-klausulene, som virker sammen. En skralle er en pipenøkkel som er laget slik at den kan vri en mutter i én retning, men når en trekker den tilbake, da glipper den. Frys-klausulen betyr at politikken bindes til regler som gjaldt ved inngåelsen av TISA. Skralle-klausulen betyr at land alltid kan øke markedsrettingen, men ikke gå i retning av mindre marked og mindre konkurranse. Det er grunnleggende udemokratisk.

Glemt er tapt

En annen nyskapning i TISA er det som kalles «negativ listing». I andre avtaler skriver regjeringer opp hvilke sektorer de tilbyr å legge under regelverket for avregulering. Det kalles «positiv listing». Tjenester som ikke er nevnt, kan vi regulere fritt, prøve og angre innafor det regelverket Norge har forpliktet seg til.

I TISA er det omvendt. Der lister regjeringer opp hvilke lover og regler innafor hver sektor de vil beholde for å kunne regulere det nasjonale markedet. Alt annet slippes løs. Det som er glemt, er tapt. Alt som ikke er unntatt, vil automatisk falle inn under TISA-avtalen, og dermed blir underlagt internasjonal markedskonkurranse og fri etableringsrett for investorer.

Flere kommuner har etablert egne «vikarpooler», fordi de har erfart at det er billigere enn å leie vikarer gjennom bemanningsselskaper og fordi de får bedre kontroll og mindre risiko med vikartjenestene. TISA kan imidlertid sette en stopper for dette. Med TISA kan det bli ulovlig å opprette en kommunal vikarpool med enerett til å levere vikartjenester innen de kommunale helsetjenestene. Dette vil nemlig svekke markedsadgangen til de kommersielle bemanningsbyråene.

Internasjonalt bemanningsfrislipp

Gjennom Utstasjoneringsdirektivet, Tjenestedirektivet og Vikarbyrådirektivet, og gjennom EU-domstolenes dommer mot kollektive arbeidsrettigheter, har Norge langt på vei tilpasset vårt regelverk til en fri bevegelse av arbeidskraft. Det har ikke vært en ønsket utvikling, sett fra norske arbeidstakerorganisasjoners side, fordi det svekker medbestemmelsen og gjør motpartene usynlige for hverandre. Oppdragsgiver kjenner ikke ansatte hos underleverandører, ansatte kjenner ikke arbeidsgiver og eier.

Å snu den utviklingen står på den politiske dagsorden, ettersom brutalisering, lønnsforskjeller og mafiatilstander øker innen arbeidslivet også i Norge.

I Norge har vi ingen begrensninger på om et bemanningsselskap kan etablere seg eller tilby sine tjenester. Det er mange bemanningsselskap i Norge som har hovedkontor og datterselskap utenfor Norge: Adecco og Manpower, ISS og Orange Helse, for å nevne noen. Med strengere regulering av innleie i arbeidsmiljøloven vil disse konsern kunne hevde at det skjer en innskrenking av deres marked, i strid med TISA.

Den blåblå regjeringens tilbud til de 49 TISA-landene er å slippe markedet inn i alle våre tjenestesektorer, unntatt der regjeringen har gjort spesifikke unntak. Bemanningsbransjen er ikke blant dem. Regjeringen ønsker åpenbart at TISA skal hindre at en ny regjering i 2017 skal kunne skjerpe arbeidsmiljølovens regler mot innleie og midlertidighet.

Rett og plikt til å endre politikk

Et organisert arbeidsliv er en av grunnpilarene i den norske velferdsmodellen. Det er arbeidsmiljøloven og tariffavtaler — med rett til medbestemmelse, tillitsvalgte og streik — som begrenser fullt frislipp av bemanningsbransjen i Norge. Våkne tillitsvalgte, engasjerte journalister, Arbeidstilsynet og det offentliges ansvar innen offentlige anskaffelser har vært virkemidler og aktører som har tatt ansvar mot sosial dumping og arbeidskriminalitet. Likevel er det vanskelig å motvirke misbruk av midlertidige jobber, for lange arbeidsøkter og dårligere lønns- og arbeidsvilkår.

Dersom Norge tilslutter seg TISA, og et nytt politisk flertall i 2017 vil begrense midlertidighet, utleie og nordsjøvakter, vil bemanningsbransjen kunne få rett i at Norge da innskrenker deres markeder og konkurransen. Bemanningsbransjen vil kunne kreve store erstatningssummer fra Norge. TISA gjør det derfor nærmest umulig, eller veldig dyrt, å etablere et anstendig arbeidsliv på nytt.

Trakk seg fra avtalen

I motsetning til hemmelighold og avpolitisering i Norge, ble alle ministrene i Uruguays regjering bedt om å utrede hvilke konsekvenser avtalen kunne få for offentlige tjenester, matproduksjon og arbeiderrettigheter. Etter denne øvelsen trakk Uruguay seg nylig ut av TISA-forhandlingene. En av grunnene var nettopp at arbeidsministeren fant at det kunne bli vanskelig å regulere arbeidsmarkedet i tråd med forpliktelser i ILO-konvensjonene om arbeidsrettigheter. Også Paraguay har trukket seg fra avtalen.

Det er god grunn for å engasjere seg for at Norge skal bevare vår politiske frihet til å regulere arbeidslivet, og trekke oss ut av TISA-forhandlingene.

Helene Bank,

spesialrådgiver i For velferdsstaten

Med TISA kan det bli ulovlig å opprette en kommunal vikarpool.

07.10.2015
10:23
21.08.2023 17:14Mest lest

LO og NHO har sammen utredet en «reformert AFP», og LO ønsker at denne skal bli del av et samordnet tariffoppgjør til våren. Men innad i LO har det vært svært ulike syn på forslagene som er lagt fram - og nå begynner tiden å renne ut.

LO og NHO har sammen utredet en «reformert AFP», og LO ønsker at denne skal bli del av et samordnet tariffoppgjør til våren. Men innad i LO har det vært svært ulike syn på forslagene som er lagt fram - og nå begynner tiden å renne ut.

Tormod Ytrehus

Pensjonsordning kan snart forsvinne: Dette handler AFP-striden om

– Jeg ønsker ikke å bli rik på en forsikring. Alt jeg håper på nå er å få nedbetalt gjeld, forteller Rune Sundmoen som er et av ofrene i Alpha-saken.

– Jeg ønsker ikke å bli rik på en forsikring. Alt jeg håper på nå er å få nedbetalt gjeld, forteller Rune Sundmoen som er et av ofrene i Alpha-saken.

Martin Guttormsen Slørdal

300 yrkesskadde nordmenn rammes av et hull i loven. Rune er blant dem

Hanna Skotheim

Foreslår nye regler: Flere kan gå glipp av Nav-penger

Det er kun 1.200 meter mellom bebyggelsen og den nærmeste vindmølla i Havøysund. Likevel har det vært lite protester mot vindparken.

Det er kun 1.200 meter mellom bebyggelsen og den nærmeste vindmølla i Havøysund. Likevel har det vært lite protester mot vindparken.

Håvard Sæbø

Oppgitt ordfører: – Man kan jo lure hva staten har tenkt å bruke Finnmark til

Jørn Teigen har jakt som sin hobby. Uten ekstrajobben hadde det ikke blitt like mange opplevelser i naturen.

Jørn Teigen har jakt som sin hobby. Uten ekstrajobben hadde det ikke blitt like mange opplevelser i naturen.

Privat

Jørn var lei av å ha dårlig råd. Nå jobber han ekstra og jakter egen mat

– Om jeg noen gang klarer å slippe tankene: «Gir jeg barna det de trenger? Er det bra nok?». Det tviler jeg dessverre på, sier småbarnsmoren. Fortvilet forsøker hun å skaffe det helt nødvendige av mat og klær til sine fire barn.

– Om jeg noen gang klarer å slippe tankene: «Gir jeg barna det de trenger? Er det bra nok?». Det tviler jeg dessverre på, sier småbarnsmoren. Fortvilet forsøker hun å skaffe det helt nødvendige av mat og klær til sine fire barn.

Tomm Pentz Pedersen

«Silje» (42): – Jeg bruker strøm kun i ukene barna er hos meg

Sjåførene frykter det betyr at de må utføre samme jobb, på dårligere betingelser og lavere lønn. (Illustrasjonsfoto)

Sjåførene frykter det betyr at de må utføre samme jobb, på dårligere betingelser og lavere lønn. (Illustrasjonsfoto)

Alf Ragnar Olsen

Sjåførene i Posten frykter lavere lønn for samme jobb

Nav må ta utgangspunkt i at mottakeren ikke kjenner reglene og heller ikke enkelt kan forstå juridiske tekster, mener sivilombud Hanne Harlem.

Nav må ta utgangspunkt i at mottakeren ikke kjenner reglene og heller ikke enkelt kan forstå juridiske tekster, mener sivilombud Hanne Harlem.

Hanna Skotheim

Nav begrunner avslag for dårlig, mener Sivilombudet

Jan-Erik Østlie

Ap-topp: – Vanlige folk har også to biler, hus og gode liv. Det er ikke alle som strever

Richard Storevik i Fellesforbundet krever at bankene – i de vanskelige tidene som er nå – ikke øker utlånsrenten ytterligere etter Norges Banks siste renteheving.

Richard Storevik i Fellesforbundet krever at bankene – i de vanskelige tidene som er nå – ikke øker utlånsrenten ytterligere etter Norges Banks siste renteheving.

Roy Ervin Solstad

Fagforeningsleder åpner for bankboikott etter renteheving

GOD STEMNING: ... på kokeriet. Der det visstnok ikke jobba så mange damer, men Marit Lovise Hanekam (til venstre) og Renate Øvstetun Tungen smilte i alle fall bredt!

GOD STEMNING: ... på kokeriet. Der det visstnok ikke jobba så mange damer, men Marit Lovise Hanekam (til venstre) og Renate Øvstetun Tungen smilte i alle fall bredt!

Erlend Angelo

Den tradisjonsrike norske familiebedriften skal lære amerikanerne å drikke saft

Sina Hennig og Robin Bull Kulseth studerer sosialt arbeid og har fått boka  «Vi fattigfolk» av Anna-Sabina Soggiu. På torsdag var de på bokbad med forfatteren.

Sina Hennig og Robin Bull Kulseth studerer sosialt arbeid og har fått boka «Vi fattigfolk» av Anna-Sabina Soggiu. På torsdag var de på bokbad med forfatteren.

Jonas Fagereng Jacobsen

Kan Robin fra Oslos vestkant forstå fattigdom?

Petter Sørnæs / Posten

Eldre fikk tilbud om praktisk hjelp fra Posten. Nå kan tjenestene bli landsomfattende

Hverdagen til Bergersen består av flere hjelpeapparat. På hodet har hun satt inn et CI-apparat som hjelper henne med å oppfatte lyder og foran henne på bordet ligger en høyttaler som hun bruker når hun skal snakke med folk på telefonen.

Hverdagen til Bergersen består av flere hjelpeapparat. På hodet har hun satt inn et CI-apparat som hjelper henne med å oppfatte lyder og foran henne på bordet ligger en høyttaler som hun bruker når hun skal snakke med folk på telefonen.

Hanna Skotheim

Da døve Hilde ble ansatt, var flere skeptiske

SAMSTEMTE: Richard Storevik i Fellesforbundet vil åpne for strengere regulering av bankene. Det er noe Andreas Sjalg Unneland i SV kan stille seg bak.

SAMSTEMTE: Richard Storevik i Fellesforbundet vil åpne for strengere regulering av bankene. Det er noe Andreas Sjalg Unneland i SV kan stille seg bak.

Roy Ervin Solstad og Terje Pedersen / NTB

Fagforeningsleder vil ha oppgjør med grådige banker. Nå får han støtte

NYE FARGER: Det nye tøyet som er tilpasset kroppen bedre, rulles nå ut i Norge. Fargene er endret for å være mer synlig i trafikken.

NYE FARGER: Det nye tøyet som er tilpasset kroppen bedre, rulles nå ut i Norge. Fargene er endret for å være mer synlig i trafikken.

Pressefoto: Hans Fredrik Asbjørnsen/Hydro

De tillitsvalgte vant fram: Hydro tilpasser klærne til kroppen

Flere i de mest utsatte samfunnsgruppene må droppe måltider på grunn av pengemangel, viser Sifo-rapporten.

Flere i de mest utsatte samfunnsgruppene må droppe måltider på grunn av pengemangel, viser Sifo-rapporten.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Nordmenn dropper måltider på grunn av pengemangel

FORSVARSVERK: På hver side av buret settes et gjerde av aluminiumsrør ned i Skallelva. Rørene står løst slik at de kan gli ned og tette åpninger som oppstår når pukkellaks og vannstrømmer graver i steinbunnen.

FORSVARSVERK: På hver side av buret settes et gjerde av aluminiumsrør ned i Skallelva. Rørene står løst slik at de kan gli ned og tette åpninger som oppstår når pukkellaks og vannstrømmer graver i steinbunnen.

Kolbjørn Rushfeldt

Fengselsbur fra Vadsø fengsel fanget 40.000 pukkellaks

Kronikk

Det som virkelig kjennetegner en god tillitsvalgt, er evnen til å gjøre andre gode, skriver Ole Roger Berg.

Det som virkelig kjennetegner en god tillitsvalgt, er evnen til å gjøre andre gode, skriver Ole Roger Berg.

Leif Martin Kirknes

Etter å ha vært tillitsvalgt i 35 år har jeg gjort meg noen tanker

Stian Lysberg Solum / NTB

Situasjonen er alvorlig for Ap – Støre forstår at mange kaller det en krise


Flere saker