JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Foto: Anders Martinsen, Forsvaret

Foto: Anders Martinsen, Forsvaret

Vi trenger nye forsvarslinjer!

Ny usikkerhet krever ny politikk.05.05.2014
12:00
05.05.2014 11:19

frifagbevegelse@lomedia.no

Krigsfrykten brer om seg i Europa. I Norge har terrorfrykt festet seg. De færreste anser militære angrep mot Norge som sannsynlig; i flere av Russlands andre naboland føler man seg ikke like trygge. Langt større er vår frykt for nye terrorangrep mot norske mål. Krig og terror: To åpenbare trusler mot samfunnets sikkerhet. Tryggheten vår handler imidlertid om et atskillig mer sammensatt trusselbilde. Som knapt nok er forstått – og som vi neppe er beredt til å møte.

Invasjonen av Krim har vakt vonde minner – om en tid vi trodde var forbi. For bare få år siden var terrorisme noe vi leste om – noe som rammet andre. Nå har vi selv opplevd den. Ved overgangen til år 2000 fryktet vi at programfeil ville sette datamaskiner ut av spill. I dag vet vi at cyberkrig er en reell trussel – og at også Norge rammes. Lenge tok de færreste global oppvarming på alvor. Nå ser vi at klimaendringene er virkelige – og er en trussel.

Nye tanker

Fagbevegelsen har alltid sett framover. Samtidig har vi sett rundt oss. Vi har bedre enn de fleste evnet å sette utfordringer i sammenheng, utvikle gode løsninger for hele samfunnet. Det må vi fortsatt gjøre. Utfordringene er andre, men fortsatt krevende. Derfor må vi søke løsninger også på nye utfordringer som én landsorganisasjon, som én bevegelse.

Vi må ha viljen og evnen, vi må ha styrken det krever å peke på det som truer vår trygghet – i vårt århundre. Vi må fortsatt ta ansvar, vi må anvise politikk, peke på en vei som i vid forstand forsvarer de verdier – og det tilsynelatende trygge velferdssamfunnet – vi har vent oss til å ta for gitt. Men som vi aldri må ta for gitt! Verken tryggheten eller velferden.

Noe av tryggheten i arbeidslivet kan oppleves truet av den blåblå regjeringen. Det klarer norsk fagbevegelse å hanskes med. Som samfunn står vi overfor langt alvorligere utfordringer. Dem må vi også klare til å håndtere. Gjennom LO, Norges største politiske bevegelse, må vi evne å fremme nye tanker, bidra til å bygge nye forsvarslinjer, skape sikker framtid.

Ny debatt

Norges Offisersforbund (NOF) er ett av LOs minste forbund. Men vi er den største fagorganisasjon for personell i samfunnsinstitusjonen vi fortsatt må sette vår lit til når det virkelig måtte gjelde: Vårt militære forsvar. Forsvaret er tyngdepunktet i den nasjonale beredskap vi holder oss med, for å møte alvorlige kriser, konflikter og krig.

Like fullt: Forsvaret er bare én del av det store og uoversiktlige apparatet som skal sikre vår trygghet og verne våre verdier. Som LO-forbund i etaten fremmer vi våre medlemmers interesser – så vel som samfunnets interesse – ved å argumentere for Forvarets rammer. Som samfunnsaktør framholder vi Forsvaret som én vital instans blant mange, for å skape sikkerhet og trygghet.

Derfor har vi sammen med Norsk Tjenestemannslag Forsvaret (NTL/F) lansert en nasjonal dialog: Forsvarslinjer – et ordskifte om trygghet (www.forsvarslinjer.no). Her reiser vi en debatt som knapt er ført før, med en så bred tilnærming til sikkerhet, trygghet og beredskap.

Sikkerhet handler om sikkerhetspolitikk og militærmakt, men også om sikring av vitale samfunnsinstitusjoner, inklusive infrastruktur som vann- og strømforsyning. Trygghet forutsetter sikkerhet, men favner langt videre. Trygghet, en kjerneverdi i fagbevegelsen, angår ikke minst den enkelte, og inkluderer trygghet mot ran og ras, trygghet for hus og hjem – for arbeid og inntekt.

Et mer sammensatt risiko- og trusselbilde utfordrer både samfunnets sikkerhet og den personlige trygghet. Vi trenger en annen type beredskap for å håndtere de forhold som enkeltvis og samlet truer vår trygghet.

Ny beredskap

I slutten av mars fikk NOF utført en meningsmåling som viser at folk i overveiende grad føler seg trygge. Dét er et kvalitetsstempel på samfunnet vårt. Svaret gir også rom for uro. Uten på noen måte å skremme: Kan vi virkelig føle oss så trygge? Når vår etterretning peker på økt fare både for terroranslag og cyberangrep? Når vi opplever uvær og storbranner; når vi vet at vi bare er ved starten av klimaendringene?

Meningsmålingen viser også at folk ikke har noen klar oppfatning av hvem som faktisk har ansvaret for beredskapen i Norge. Dét overrasker ikke. Men bør avføde uro. Er det tydelig nok hvem som har ansvar for hva, når det kommer til vår sikkerhet og trygghet? Er det statsministeren? Justisministeren? Forsvarsministeren? Forsvarssjefen? DSB-direktøren?

Eller er det ingen tydelig ledelse og avklart rollefordeling? Eller like ille: Har vi ingen samlet beredskap mot de sammensatte trusler vi står overfor? Vi mener det siste, og at vi trenger en totalberedskap – en samordning av samfunnets samlede ressurser, med tydelige roller og oppgaver, avklart ledelse og styring.

9. april 1940 var én skjellsettende dag for det norske samfunn; 22. juli 2011 en annen. Begge dagene sviktet beredskapen. Etter andre verdenskrig bygde vi opp et totalforsvar for å møte den kalde krigens trusselbilde. Etter første terroranslag har vi ikke bygd opp den totalberedskap vi trenger i møte med dagens – og enda mer: morgendagens trusler.

Ny tillit

Trygghet er mye følelse: En opplevelse av å være trygg, av at mekanismene er på plass. Trygghet forutsetter tillit – til at vi har politiske myndigheter og operative kapasiteter som kan forsvare tryggheten til den enkelte, sikkerheten i samfunnet.

Vi er slett ikke trygge på at vi har de systemer – de kapasiteter, den beredskap og styring –vi faktisk trenger. Hele 39 prosent av de spurte i meningsmålingen holder nye terrorangrep for sannsynlig. Bare 14 prosent mente Norge er rustet til å håndtere hendelser som 22. juli. Samtidig rår det betydelig usikkerhet omkring hvem som har det operative ansvaret for vår trygghet. Dette er knapt uttrykk for tillit til hva vi har!

Vi trenger å forsterke tilliten til samfunnets samlede evne til å håndtere framtidens trusler. Dét forutsetter ny tenking rundt et nytt samlet forsvar, med liten f – med militære og sivile, offentlige, private og frivillige aktører. Det er en oppgave som krever også fagbevegelsens tankekraft – og handlekraft: For å utvikle ny politikk, bygge nye forsvarslinjer.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
05.05.2014
12:00
05.05.2014 11:19Mest lest

«Alejandro» er ofte på Fugleåsen døgnhvileplass utenfor Oslo, hvor man til enhver tid finner et hundretalls utenlandske lastebiler.

«Alejandro» er ofte på Fugleåsen døgnhvileplass utenfor Oslo, hvor man til enhver tid finner et hundretalls utenlandske lastebiler.

Stein Inge Stølen

«Alejandro» fra Filippinene frakter laks i Norge for 25 kroner timen

FRIVILLIG MANNSKAP: Ronny Frantzen var også en del av Norsk Folkehjelps frivillige mannskapet denne dagen.

FRIVILLIG MANNSKAP: Ronny Frantzen var også en del av Norsk Folkehjelps frivillige mannskapet denne dagen.

Brian Cliff Olguin

Dette er historien om tre folkehjelpere som ble dratt inn i dramaet 22. juli fra hver sin kant

RINGEVIKAR: «Hei, kan du jobbe i morgen?» Å være tilkallingsvikar er uforutsigbart. Samtidig kan du alltid takke nei til en vakt.

RINGEVIKAR: «Hei, kan du jobbe i morgen?» Å være tilkallingsvikar er uforutsigbart. Samtidig kan du alltid takke nei til en vakt.

Colourbox

Er du tilkallingsvikar? Dette er rettighetene dine

Kronikk

 Etter hvert som årene gikk svikta du oss, skriver Jannike Amalie Sveinsdatter Arnesen.

Etter hvert som årene gikk svikta du oss, skriver Jannike Amalie Sveinsdatter Arnesen.

Martin Guttormsen Slørdal

«La meg fortelle deg hvor jævlig 22. juli 2011 var»

VIL HA HØYRESIDEN MED: AUF-leder Astrid Hoem og Eskil Pedersen er glade for at ikke AUF står aleine lenger i debatten om å forebygge høyreekstremisme.

VIL HA HØYRESIDEN MED: AUF-leder Astrid Hoem og Eskil Pedersen er glade for at ikke AUF står aleine lenger i debatten om å forebygge høyreekstremisme.

Jan-Erik Østlie

Eskil Pedersen: – Jeg og AUF ble kalt fiender av demokratiet

Dagens Næringsliv skriver at Arbeiderpartiet ikke ønsker å gi Frp nødhjelp før høstens stortingsvalg. (Arkivfoto)

Dagens Næringsliv skriver at Arbeiderpartiet ikke ønsker å gi Frp nødhjelp før høstens stortingsvalg. (Arkivfoto)

Leif Martin Kirknes

Arbeiderpartiet går inn i valgkampen med en Listhaug-strategi

Næringsminister Iselin Nybø (V) og statsminister Erna Solberg. (Arkivfoto)

Næringsminister Iselin Nybø (V) og statsminister Erna Solberg. (Arkivfoto)

Erlend Angelo

Hemmelig notat ble ikke lagt fram for Stortinget i Bergen Engines-saken

I talen sin takket Erna Solberg de overlevende som den siste tiden har stått frem med sine historier.

I talen sin takket Erna Solberg de overlevende som den siste tiden har stått frem med sine historier.

Jan-Erik Østlie

Erna Solberg: Det er lov å kjenne på raseriet

22. JULI: Tonje Brenna, som for 10 år siden var generalsekretær i AUF og overlevde terroren på Utøya, har skrevet bok om dette.

22. JULI: Tonje Brenna, som for 10 år siden var generalsekretær i AUF og overlevde terroren på Utøya, har skrevet bok om dette.

Jan-Erik Østlie

Det lange tiåret da Tonje Brenna ble voksen

SV-leder Audun Lysbakken kaller saken en skandale og mener at arbeidsfolk har betalt prisen for krisen.

SV-leder Audun Lysbakken kaller saken en skandale og mener at arbeidsfolk har betalt prisen for krisen.

Colourbox.com

Louis Vuitton Norge fikk nær 900.000 i koronastøtte – eierne vil ta ut 40 millioner i utbytte

Werner Juvik

Advarer arbeidsfolk mot Senterpartiets regjeringsplan

Den tidligere sjåføren hadde krevd 12,9 millioner kroner. Forsikringsselskapet hadde lagt ned påstand om frifinnelse. (Illustrasjonsfoto)

Den tidligere sjåføren hadde krevd 12,9 millioner kroner. Forsikringsselskapet hadde lagt ned påstand om frifinnelse. (Illustrasjonsfoto)

Roy Ervin Solstad

Drosjesjåfør tilkjent 5 millioner kroner i erstatning etter trafikkulykke

AUF-leder Astrid Willa Eide Hoem er håpefull for framtidens debatt om hatretorikk og terrorisme.

AUF-leder Astrid Willa Eide Hoem er håpefull for framtidens debatt om hatretorikk og terrorisme.

Jan-Erik Østlie

Vi kan ikke skru av lyset for debatten 23. juli, mener AUFs leder

Kommentar

Stortingsrepresentant Ove Trellevik (H) mener vi trenger flere milliardærer, ikke færre.

Stortingsrepresentant Ove Trellevik (H) mener vi trenger flere milliardærer, ikke færre.

Vigdis Askjem

«Høyre drar i gal retning, men det er oppløftende at Ove Trellevik viser partiets sanne ansikt»

Kronikk

Ungdommene på Utøya ble drept fordi de ved sin eksistens og sitt engasjement bar bud om at disse verdiene skal forme det norske samfunnet også i det 21. århundret, skriver LOs leder.

Ungdommene på Utøya ble drept fordi de ved sin eksistens og sitt engasjement bar bud om at disse verdiene skal forme det norske samfunnet også i det 21. århundret, skriver LOs leder.

Leif Martin Kirknes

«Det er på tide at vi tar et kollektivt oppgjør med tankene som førte til terrorangrepet»

Kommentar

Taxireformen blir reversert dersom de rødgrønne vinne høstens valg.

Taxireformen blir reversert dersom de rødgrønne vinne høstens valg.

Roy Ervin Solstad

«Frislippet i taxinæringen har fått negative følger både for drosjesjåfører og kundene»

Sik oppsummerer LO-leder Peggy Hessen Følsvik 10-årsmarkeringen for terroraksjonen på Utøya og i regjeringskvartalet.

Sik oppsummerer LO-leder Peggy Hessen Følsvik 10-årsmarkeringen for terroraksjonen på Utøya og i regjeringskvartalet.

Jan-Erik Østlie

Nå bør det være slutt på beskyldningene om å dra Utøya-kortet, mener LOs leder

Kommentar

Vi har alle et ansvar for at 22.juli aldri glemmes og aldri gjentar seg, skriver Svein-Yngve Madssen.

Vi har alle et ansvar for at 22.juli aldri glemmes og aldri gjentar seg, skriver Svein-Yngve Madssen.

NTB scanpix

«Jeg passerer graven hennes hver eneste uke. Vi må aldri glemme at alt rundt 22.juli dreier seg om mennesker»

– Dette er et veldig kraftig signal om at folket vil ha forandring, sier SV-leder Audun Lysbakken. (Arkivfoto)

– Dette er et veldig kraftig signal om at folket vil ha forandring, sier SV-leder Audun Lysbakken. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Sju av ti mener rike nordmenn skatter for lite: – Et veldig kraftig signal, sier SV-lederen

GLEDE: Siv Iren Grande har en varig tilrettelagt arbeidsplass (VTA) og har vært der i fire års tid. Hun skryter av at det er den beste arbeidsplassen hun har hatt.

GLEDE: Siv Iren Grande har en varig tilrettelagt arbeidsplass (VTA) og har vært der i fire års tid. Hun skryter av at det er den beste arbeidsplassen hun har hatt.

Tormod Ytrehus

Her driver vekstbedriften sin egen campingplass: – Den beste arbeidsplassen jeg har hatt


Flere saker