JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Fanemarkering ved Norske Skog, Skogn

– Norske Skog har en personalpolitikk fra 1800-tallet

Over 100 fremmøtte og 24 fagforeningsfaner fra Nordland i nord til Agder i sør markerte fredag til støtte for elektrikerne ved Norske Skog i Skogn, som opplever at de ikke blir involvert i driften, men i stedet møtes med tvang, trusler og beordring. Ledelsen kjenner seg ikke igjen i kritikken.
EL og IT-medlemmene ved el og automasjonsavdelinga stilte opp på markeringa.

EL og IT-medlemmene ved el og automasjonsavdelinga stilte opp på markeringa.

Knut Viggen

knut.viggen@lomedia.no

– Vi kunne ikke sitte stille lenger og se på, nå var det på tide å si i fra, sier leder i EL og IT-klubben ved el og automasjonsavdelinga på Norske Skog i Skogn, Kim Olav Johansen. Han sier han og medlemmene hans har opplevd en personalpolitikk som han trodde hørte fortida til.

Klubbleder i el og automasjonsavdelingen ved Norske Skog, Skogn, Kim Olav Johansen.

Klubbleder i el og automasjonsavdelingen ved Norske Skog, Skogn, Kim Olav Johansen.

Knut Viggen

Kim Olav Johansen sier de i lang tid har forsøkt å komme i dialog med bedriftsledelsen, men opplever at de ikke blir lyttet til.

Det var uvanlig tett mellom fanene da Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag inviterte til fanemarkering ved fabrikkporten på Norske Skog i Skogn fredag. Mange medlemmer i fagforeninga hadde tatt turen til fabrikken sammen med andre tillitsvalgte fra fra EL og IT-fagforeninger og distrikter rundt om i landet og tillitsvalgte fra flere andre lokale fagforbund.

"Det brenner i Skogn" var tittelen for markeringa og kommer etter et siste halvår med store samarbeidsproblemer mellom EL og IT-klubben og ledelsen ved bedriften.

Leder i Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag, Eystein Garberg, mener fabrikkledelsen er på ville veier og er nødt til å legge om kursen.

Knut Viggen

- Vi stiller opp for å støtte Kim Olav og medlemmene våre, som opplever et alt for høyt arbeidspress og urimelige forventninger fra bedriften. Dette er vår måte å si at nok er nok, sier Garberg.

Situasjonen ved Norske Skog har ført til stort engasjement, ikke bare i fagforeninga med 2.200 medlemmer, der Kim Olav er nestleder, men langt utenfor i fagbevegelsen. Fredag stilte flere appellanter med erfaring fra tunge arbeidskamper de siste månedene opp for å vise sin støtte, Ståle Johansen fra verkstedklubben på Verdal, Lars Olav Iversen fra Tine Verdal, og John Peder Denstad, LO-leder i Trondheim.

LO-leder i Trondheim, John Peder Denstad.

LO-leder i Trondheim, John Peder Denstad.

Knut Viggen

– Denne måten å behandle ansatte og tillitsvalgte på hører fortida til, men dessverre ser det ut til at det blir mer og mer av det vi må betegne som fagforeningsknusing. Undertrykking var ikke akseptert for hundre år sia og det er ikke akseptabelt nå, sa Ståle Johansen i sin appell.

Leder i LO Trondheim, John Peder Denstad.

Leder i LO Trondheim, John Peder Denstad.

Knut Viggen

Har slitt i mange år.

Det jobber i dag rundt 20 fagarbeidere og fem lærlinger ved avdelingen for elektro og automasjon. Noen jobber på dagtid, andre på skift ved hjørnesteinsbedriften i bygda.

I følge fagforeninga har de ansatte ved avdelinga i flere år slitt med høyt arbeidspress, rekrutteringsutfordringer, manglende kursing, dårlig opplæring og ei lønn langt under bransjesnittet.

Det var tegn til optimisme da fabrikken i 2019 fikk ny ledelse, men lite har skjedd i tiden etter, hevder fagforeninga. I løpet av det siste året har mer enn 30 prosent av fagarbeiderne funnet seg annet arbeid.

Presset har dermed økt på de gjenværende. De som ikke kan jobbe overtid trues med avskjed eller oppsigelse, forteller fagforeninga og viser til flere eksempler på at ledelsen forsøker å presse ansatte til å møte på jobb, selv om de er sykemeldte, er i covid-isolasjon eller har private forpliktelser eller helseutfordringer.

Møter med LO og NHO

Ansatte som ikke har godtatt ledelsens beordringer har fått skriftlige advarsler. En av dem er Kasper Mosling, som stilte på markeringa sammen med sine kolleger. Klubben mener ledelsen i det minste må fjerne advarslene som er gitt før de kan sette en strek over det som har skjedd.

Det har vært gjennomført en rekke møter der EL og IT Forbundet, Norsk Industri, LO og NHO har vært involvert, uten at det har ført til store endringer i situasjonen.

De ansattes representanter har hele tiden tatt til orde for at de må finne lokale løsninger på konfliktene. Bedriftens svar er å fortsette med tilnærmet null involvering, og å flytte tillitsvalgt over på skift, slik at vedkommende blir utilgjengelig for medlemmene.

Kim Olav Johansen sier det i møtet med LO/NHO i fjor høst ble sagt at det skulle settes en strek over fortida. Så er ikke skjedd, mener han.

Leder i EL og IT-klubben, Kim Olav Johansen og Lars Olav Iversen, Tine Verdal.

Leder i EL og IT-klubben, Kim Olav Johansen og Lars Olav Iversen, Tine Verdal.

Knut Viggen

– Det siste er at bedriften har gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse ved bedriften. I den undersøkelsen oppsummerer medlemmene mine og ingeniørene ved avdelinga situasjonen i fem punkter: Vi har for lav bemanning, vi har ingen involvering, ingen opplæring, ingen ledelse med forståelse for jobben vår og på toppen av det har vi ikke konkurransedyktig lønn som gir oss i stand til å rekruttere. Ledelsen på sin side beskylder oss for å spise ledere, vi blir kalt grisk, grådig og egoistisk som krever konkurransedyktig lønn og jeg som tillitsvalgt blir beskyldt for å ikke stille opp i møter, når sannheten er at ledelsen bevisst legger møter til dager der jeg ikke er på jobb. I tillegg vet vi at vedlikeholdssjefen ved flere anledninger har uttalt at situasjonen avdelinga befinner seg i er klubben og ikke minst min skyld. Men da må jeg få lov til å spørre; Når har egentlig en leder ansvar, har de aldri ansvar for noe som skjer? Er det alltid noen andre som har skylda når ting ikke går riktig vei, spør Johansen.

Kjenner seg ikke igjen

Administrerende direktør ved Norske Skog, Skogn, Bjørn Arild Ugedal sier i en kommentar til fri fagbevegelse at de ikke kjenner seg igjen i fremstillingene fagforeningen har i denne saken.

– Generelt vil vi si at vi er opptatt av å etterleve våre plikter som arbeidsgiver både i forhold til tariffavtaler som er inngått både sentralt og lokalt. Slik har Norske Skog Skogn hatt tradisjon for å gjøre i snart 60 år som en stor og seriøs arbeidsgiver på Skogn. Slik skal vi også ha det videre. Som IA-bedrift påligger det oss et ekstra ansvar som arbeidsgiver i forhold til oppfølging av våre ansatte ved sykefravær. Vi er opptatt av at alt vi foretar oss som arbeidsgiver skal være etterprøvbart og så korrekt som mulig, svarer Ugdedal og legger til:

 – Tillit og dialog mellom bedrift og ansatte er fundamentet i partsamarbeidet som den norske modellen bygger på. Dette er også prinsipper vi jobber etter på hos oss ved Norske Skog Skogn. Sakene som løftes frem av El og IT-forbundet kan bare løses gjennom et samarbeid basert på disse prinsippene.

Ståle Johansen, leder i verkstedklubben Kværner Verdal.

Ståle Johansen, leder i verkstedklubben Kværner Verdal.

Knut Viggen

Lars Olav Iversen, Tine Verdal, stile med både appell og dikt.

Lars Olav Iversen, Tine Verdal, stile med både appell og dikt.

Knut Viggen

Runar Andreas Lein mener bedriften behandler de ansatte i avdelinga dårlig.

Runar Andreas Lein mener bedriften behandler de ansatte i avdelinga dårlig.

Knut Viggen

Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte innen elektro, energi, telekom og IT.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse