JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Arbeidstilsynet vil prioritere tilsyn relatert til kvartsstøv 

Hovedvekten av tilsynene er i bygg- og anleggsbransjen, der Arbeidstilsynets tall viser at arbeidstakerne er mest utsatt for slik type støv.
(Illustrasjonsfoto)

(Illustrasjonsfoto)

Leif Martin Kirknes

leif.kirknes@lomedia.no

Arbeidstilsynet har valgt å prioritere tilsyn med eksponering for «respirabelt krystallinsk silika», altså kvartsstøv. Det får Nettverk opplyst fra Arbeidstilsynet. 

Som Nettverk har skrevet, har heismontørene for alvor fått kvartsstøv på hjernen.

Støvet finnes naturlig i stein og finnes dermed også i betong. Derfor er det en risiko for å puste inn farlig støv blant annet når man jobber ved bergverk der det bearbeides stein eller på byggeplasser der det bearbeides betong.

Les også: Roger har vært eksponert for helsefarlig byggstøv i 25 år

Arbeidstilsynets kommunikasjonsavdeling forteller at de jevnlig følger opp arbeidsplasser der det kan være en risiko.

Hovedvekten av tilsynene er i bygg- og anleggsbransjen, der Arbeidstilsynets tall viser at arbeidstakerne er mest utsatt for slik type støv.

De vil i tilsyn først og fremst se på om virksomhetene har iverkstatt tiltak for å minimere eksponeringen. 

 

Lavere grenseverdier

Kvarts forekommer i en rekke næringer som sysselsetter mange, poengterer tilsynet. Derfor mener de det kan antas at flere tusen arbeidstakere daglig eksponeres for kvarts.

Utover bygg- og anlegg, er særlig risikofylte arbeidsplasser bergverksdrift og tunnel. 

Arbeidstilsynet forteller at det er strenge krav til hvordan støv som kan inneholde kvarts håndteres. Arbeidsgiverne må kartlegge potensiell eksponering, blant annet gjennom analyser i forkant av bergarbeid. Dette må risikovurderes på linje med retningslinjene for eksponerig for kjemikalier.

Det kan være hensiktsmessig å måle konsentrasjonene i arbeidsatmosfæren, ifølge tilsynet. 

Tillate grenseverdier ble i 2021 senket. De er nå 0,05 mg per kubikkmeter, som er dobbelt så strengt som EUs nivå.

Det ble gjort blant annet fordi det stadig diagnostiseres nye tilfeller av sykdommen silikose i Norge og fordi offisielle tall viser at store mengder α-kvarts er i bruk i norsk arbeidsliv. 

Les også: STAMI forsker på eksponeringen av kvarts og byggstøv

 

Tiltak

Målrettede tiltak kan redusere eksponeringen for kvartsstøv betraktelig, ifølge tilsynet. De mener det er viktigst å prioritere kollektive tiltak som beskytter alle arbeidstakerne. 

Av tekniske grep, peker Arbeidstilsynet på bruk av støvsuger i avsugstussen på mindre slipe-, pusse- og boremaskiner og sager.

Anleggsmaskiner bør ha lukket førerhytta med HEPA-filter. Borerigg bør ha overtrykk og skal ha oppsamlingssystem. 

Noe kan også løses ved organisatoriske grep, som å planlegge slik at samtidig arbeid, arbeidstid og opphold i forurensede soner begrenses, samt blant annet gode rutiner for drift, vedlikehold og renhold.

Opplæring i gode arbeidsvaner er også på lista fra Arbeidstilsynet. God hygiene er viktig. 

Alternativet er at arbeidstakerne benytter personlig verneutstyr, i form av åndedrettsvern, ifølge Arbeidstilsynet.

Sykdommer:

Noen sykdommer høye eksponeringer for kvarts kan forårsake:

Silikose: lungesykdom også kjent som steinløvslunge.

Sarkoidose: knuteformede samlinger av betennelsesceller i ulike organer i kroppen, oftest lungene

Leddgikt: særlig små ledd i fingre og tær, men kan med med tiden også angripe større ledd

Ulcerøs kolitt: betennelsestilstand som rammer tykk- og endetarmen

Crohns sykdom: betennelsessykdom som kan ramme alle deler av mage og tarmkanalen

Lungekreft, astma, allergi

Akutta helseplager som hoste, slim og sårhet i luftveiene

Kilde: STAMI, Arbeidstilsynet

Kvarts

Også kjent som krystallinsk silica. Hardt mineral (7 «Mohs») med krystallstruktur. Silisiumoksid (SiO₂). Veldig vanlig mineral i jordskorpen.

Er også en viktig del av byggematerialer som murstein, fliser, stein, betong, asfalt og mørtel.

Finnes som α-kvarts, kristobalitt og tridymitt. Det er α som er vanligst, den finnes i mange bergarter. Kristobalitt kan forekomme i smelteverksindustrien. Tridymitt forekommer hovedsakelig i vulkanske steiner og meteoritter.

Det mest problematiske er støvpartiklene som er så små at de kan trenge langt inn i lungene, den såkalt respirable fraksjonen. Risikoen oppstår ved bearbeideng av materiealer der små partikler genereres.

Kilde: Bjørnerud, Wikipedia, SNL, NGU, Arbeidstilsynet mm.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte innen elektro, energi, telekom og IT.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Sykdommer:

Noen sykdommer høye eksponeringer for kvarts kan forårsake:

Silikose: lungesykdom også kjent som steinløvslunge.

Sarkoidose: knuteformede samlinger av betennelsesceller i ulike organer i kroppen, oftest lungene

Leddgikt: særlig små ledd i fingre og tær, men kan med med tiden også angripe større ledd

Ulcerøs kolitt: betennelsestilstand som rammer tykk- og endetarmen

Crohns sykdom: betennelsessykdom som kan ramme alle deler av mage og tarmkanalen

Lungekreft, astma, allergi

Akutta helseplager som hoste, slim og sårhet i luftveiene

Kilde: STAMI, Arbeidstilsynet

Kvarts

Også kjent som krystallinsk silica. Hardt mineral (7 «Mohs») med krystallstruktur. Silisiumoksid (SiO₂). Veldig vanlig mineral i jordskorpen.

Er også en viktig del av byggematerialer som murstein, fliser, stein, betong, asfalt og mørtel.

Finnes som α-kvarts, kristobalitt og tridymitt. Det er α som er vanligst, den finnes i mange bergarter. Kristobalitt kan forekomme i smelteverksindustrien. Tridymitt forekommer hovedsakelig i vulkanske steiner og meteoritter.

Det mest problematiske er støvpartiklene som er så små at de kan trenge langt inn i lungene, den såkalt respirable fraksjonen. Risikoen oppstår ved bearbeideng av materiealer der små partikler genereres.

Kilde: Bjørnerud, Wikipedia, SNL, NGU, Arbeidstilsynet mm.