JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Vindkraft

Enighet om vindturbinene på Nord-Fosen

Onsdag ettermiddag ble avtalen mellom Nord-Fosen siida og Roan Vind signert. Dermed er også den siste tvisten om vindturbinene på Fosen løst.
ROAN: Roan vindpark er et vindkraftverk som strekker seg over fjellområdene vestlig og østlig for Einarsdalen i Åfjord kommune i Trøndelag. Det består av totalt 71 turbiner. Kraftproduksjonen startet i 2018, og kraftverket sto ferdig i mai 2019.[

ROAN: Roan vindpark er et vindkraftverk som strekker seg over fjellområdene vestlig og østlig for Einarsdalen i Åfjord kommune i Trøndelag. Det består av totalt 71 turbiner. Kraftproduksjonen startet i 2018, og kraftverket sto ferdig i mai 2019.[

Aneo

knut.viggen@lomedia.no

– Dette har vært en belastende og vanskelig sak, spesielt for familiene som driver reindrifta på Fosen. Jeg er glad for at partene har blitt enige om en framtidsretta løsning som ivaretar reindriftas rettigheter, sier energiminister Terje Aasland i en pressemelding.

Det skjer etter at det i dag ble oppnådd enighet i meklingen mellom Nord-Fosen siida og Roan Vind DA.

Partene har inngått en avtale som ivaretar reineiernes rett til kulturutøvelse, både på kort og lang sikt.

Produksjonen av fornybar energi fortsetter som i dag.

Det var i april i fjor at Energidepartementet tok initiativ til en meklingsprosess mellom partene for å løse saken.

Meklingene har vært ledet av riksmekler Mats Ruland, sammen med tingrettsdommer Hanne Sofie Bjelland og reindriftsutøver Tom Kristian Lifjell.

Partene er enige om at avtalen sikrer reindriftens rettigheter etter artikkel 27 i FNs konvensjon for sivile og politiske rettigheter.

Med bakgrunn i avtalen som er inngått mellom partene, er det etter departementets vurdering ikke grunnlag for å iverksette en omgjøring av konsesjonsvedtaket til Roan vindkraftverk.

Departementet innstiller derfor videre behandling av omgjøringssaken.

Avtalens innhold

På samme måte som i avtalen på Sør-Fosen som ble inngått før jul, legges det opp til at Nord-Fosen siida skal kunne ta i bruk et tilleggsareal for vinterbeite utenfor Fosen reinbeitedistrikt.

Energidepartementet har allerede satt i gang en utredningsprosess for å identifisere mulige areal som følge av avtalen på Sør-Fosen. 

Utredningen utvides til å også inkludere områder for Nord-Fosen. Det tas sikte på at et areal skal kunne tas i bruk av Nord-Fosen siida vinteren 2026/2027.

Nord-Fosen siida samtykker til at Roan Vind gis adgang til å fortsette å benytte området på Roan til vindkraftproduksjon ut konsesjonsperioden.

Glad for enighet

Daglig leder i Roan Vind, Roger Beite Færestrand, er glad for at det er kommet til enighet i denne saken, som har skapt stor oppmerksomhet rundt spørsmål om urfolksrettigheter og vindkraftproduksjon,

Det var i oktober 2021 at Høyesterett kom fram til at vedtakene som åpnet for Nord-Europas største vindkraftverk på Fosenhalvøya, var ugyldige fordi de krenket reindriftssamenes rett til å utøve sin kultur.

– Perioden som har gått fra høyesterettsdommen falt i oktober 2021 til i dag, har vært krevende, spesielt for reineierne, som vi har stor respekt for. De har håndtert usikkerheten daglig, men vært konstruktive. Deres bidrag har vært avgjørende, sier Roger Beite Færestrand i Roan Vind i en pressemelding.

Sju millioner i årlig kompensasjon

For Roan Vinds del innebærer avtalen at produksjonen av fornybar energi på Roan fortsetter som i dag, og at selskapet betaler Nord-Fosen siida sju millioner kroner i årlig kompensasjon ut 2043.

Dersom det skal søkes om ny konsesjon etter 2043, kan det først skje om Nord-Fosen siida gir samtykke til at konsesjonssøknad kan sendes.

Avtalen som nå er inngått innebærer etter partenes og Energidepartementets vurdering at det ikke foreligger en krenkelse av artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.

Dette er Aneo

• Fornybarselskapet Aneo ble etablert 2022, og eies av TrønderEnergi og HitecVision.

• Mens HitecVison har gått inn med frisk kapital i det nye selskapet, har TrønderEnergi lagt sin virksomhet innen vindkraft, energiforvaltning og energitjenester, eiendom, samt en minoritetsandel på cirka 19 prosent av TrønderEnergis vannkraft, inn i Aneo.

• Eierskapet til ca. 81 prosent av TrønderEnergis vannkraft, samt dets eierandel på 40 prosent i nettkonsernet Tensio, ligger igjen i TrønderEnergi, som skal drives som eget selskap videre.

• Aneo har en investeringskraft på 15 til 20 milliarder kroner i første omgang.

• Hovedkontoret ligger i Trondheim.

Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte innen elektro, energi, telekom og IT.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Dette er Aneo

• Fornybarselskapet Aneo ble etablert 2022, og eies av TrønderEnergi og HitecVision.

• Mens HitecVison har gått inn med frisk kapital i det nye selskapet, har TrønderEnergi lagt sin virksomhet innen vindkraft, energiforvaltning og energitjenester, eiendom, samt en minoritetsandel på cirka 19 prosent av TrønderEnergis vannkraft, inn i Aneo.

• Eierskapet til ca. 81 prosent av TrønderEnergis vannkraft, samt dets eierandel på 40 prosent i nettkonsernet Tensio, ligger igjen i TrønderEnergi, som skal drives som eget selskap videre.

• Aneo har en investeringskraft på 15 til 20 milliarder kroner i første omgang.

• Hovedkontoret ligger i Trondheim.