JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
FÅR BEHOLDE JOBBEN: En avtale sikrer John Christian Hanssen, klubbleder i EVRY, fremtidig engasjement i selskapet.

FÅR BEHOLDE JOBBEN: En avtale sikrer John Christian Hanssen, klubbleder i EVRY, fremtidig engasjement i selskapet.

Leif Martin Kirknes

EVRY ville sparke hovedtillitsvalgt

Tillitsvalgtrollen tok 80 prosent av arbeidstiden, og bedriften mente han ikke lenger hadde den fagkompetansen selskapet trenger. Nå har selskapet ombestemt seg.10.11.2014
12:00
04.11.2014 14:52

Leif.kirknes@lomedia.no

John Christian Hanssen har jobbet 31 år i EVRY. Siden 2005 har han også fungert som tillitsvalgt i over 50 prosent av arbeidstiden. Siden 2010 har det i praksis vært 100 prosent arbeid som tillitsvalgt.

Men plutselig ville bedriften kvitte seg med ham. Han har ikke lenger kompetansen som kreves i jobben, hevdet selskapet. De satte ham på den såkalte overtallighetslista, en liste over folk som etter alle solemerker kommer til å bli oppsagt fordi de er ansett som overflødige.

Men nå har EVRY snudd, etter kraftig kritikk fra IKT Bransjens Fagforening (IBF). Det har blitt en enighet mellom Hanssen, klubben og EVRY som alle parter har gått med på.

– EVRY kom med en løsning som sikrer at John Christian Hanssen kan fortsette i stilling ved en annen avdeling, med vilkår som gjør at han kan fungere som tillitsvalgt. Klubben og bedriften er enig om å starte dialog om en samarbeidsavtale som et supplement til hovedavtalen, sier IBF-nestleder Esben Smistad.

Positiv tone nå

At Hanssen havnet på overtalligshetslista, reagerte IBF kraftig på og satte i gang prosesser. De mener hans rolle som tillitsvalgt må tas med i regnestykket.

– Vi har sett på dette som et angrep på en av våre tillitsvalgte, og ikke som en nedbemmaningssak.

Mye har skjedd i kulissene de siste dagene. Det er på det rene at partene har ulik oppfatning av hva som har skjedd. Det har ikke vært snakk om noen misforståelse.

– Prosessen har pågått i lang tid, og selskapet avviste klubbens forslag til løsning i forrige uke. Da gikk fagforeningen til aksjon og sendte en uttalelse til fagbevegelsen og til pressen. Men nå har selskapet kommet til at John Christian Hanssen ikke er overtallig og at det fortsatt er behov for ham.

– Så nå er tonen grei mellom IBF, klubben og EVRY-ledelsen?

– Vi ser frem mot å fortsette et godt samarbeid med EVRY. De har en del utfordringer foran seg, og da er det bare å brette opp ermene.

Et selskap i endring

EVRY har vært gjennom mange omstillinger de siste årene, deriblant sammenslåingen av EDB og Ergogroup og alle deres underselskaper som senere ble forent inn under EVRY-navnet.

Selskapet varslet i april i år at de utvider sitt kostnadsprogram fra 2013 med 100 nye årsverk. I november 2013 varslet de at 300 årsverk skal kuttes. Totalt antall årsverk som skal vekk er dermed 400.

Les også: EVRY kutter flere årsverk

Ved starten av omstillingen ble Hanssen oppført som overtallig, men etter reaksjoner fra El & IT Forbundet tok EVRY ham bort fra listen over overtallige. Når omstillingen nesten var fullført, varslet de at de igjen anså Hanssen som overtallig.

IBF reagerte særlig på bakgrunn av at såkalte formelle drøftinger etter hovedavtalens § 5-11, som omhandler oppsigelse av hovedtillitsvalgt, ikke var holdt da bedriften holdt de lovpålagte drøftinger med Hanssen som ansatt i selskapet etter Arbeidsmiljølov-paragraf 15-1.

Sendte protestbrev

Slik fagforeningen ser på hovedavtalens 5-11 er den til for å sikre at kompetansen den tillitsvalgte besitter i sin funksjon skal vurderes før man gjennomfører lovpålagte drøftinger om oppsigelse.

– Dette er et viktig prinsipp som muliggjøre tillitsvalgtarbeid. Når man gjennom mange år påtar seg belastningen det er å være tillitsvalgt, klarer man ikke samtidig å holde seg fullt oppdatert og videreutvikle fagkompetansen sin i samme grad som en som fungerer i «produksjon» til daglig, påpekte IBF i et protestskriv de sendte til andre EL & IT-ere og EVRYs ledelse.

De mente i brevet EVRY så helt bort fra at Hanssen i 80 prosent av sin stilling de fire siste årene har fungert som hovedtillitsvalgt, i tillegg til de 20 ekstra prosentpoengene som påløper i hans egen fritid.

– Med å se helt bort fra disse forhold viser bedriften totalt manglende respekt for hovedavtalens partsforhold og den funksjon en hovedtillitsvalgt innehar, kunne man lese i brevet.

Vrien situasjon

Men så har altså EVRY nå fjernet Hanssen fra overtallighetslista igjen. Likevel, den underliggende problemstillingen er svært interessant, også for andre tillitsvalgte: hvis man blir tillitsvalgt går det med tid til å være nettopp tillitsvalgt, og dermed forsvinner det nødvendigvis tid til å holde seg faglig oppdatert om selve arbeidet sammenlignet med kolleger som ikke har tillitsvalgt-verv.

– Risikerer tillitsvalgte rett og slett å havne i skvis i slike situasjoner?

– Her må vi som fagbevegelse være veldig på vakt. Vi må alltid være tidlig inne og kreve drøftinger i henhold til hovedavtalen og minne bedriftene på at de har et særskilt ansvar for å også vurdere rollen og kompetansen man har som tillitsvalgt, sier Smistad.

– Det blir vanskelig å rekruttere til tillitsverv om man vet jobben ikke blir verdsatt av ledelsen som ser på det som en ren utgiftspost. Tillitsvalgte har en unik kompetanse som er verdifull for bedriften, men dette er lett å glemme i omstillingsprosesser.

EVRY har ifølge kommunikasjonsdirektør Geir Remman ingen kommentar.

– Men vi vil gjerne presisere at alle formelle skritt er fulgt i denne prosessen, sier han.

Hanssen selv har ikke ønsket å kommentere akkurat denne saken overfor media ettersom den handler om han, og har henvist til Smistad og IBF for kommentar.

EVRY legger for øvrig frem sine resultater for tredje kvartal 31. oktober. I slutten av august ble det kjent at bedriften vurderer salg. Selskapet har også organiserte i Negotia, NITO, Tekna og ALT.

Regler om oppsigelse:

Hovedavtalen om oppsigelse og avskjed av tillitsvalgte

Oppsigelse eller avskjed av tillitsvalgte kan ikke skje uten saklig grunn. I tillegg til ansiennitet og andre grunner det er rimelig å ta hensyn til, skal det legges vekt på den spesielle stilling de tillitsvalgte har i bedriften.

(...)

Bestemmelsene i arbeidsmiljølovens kap. 15-17 får tilsvarende anvendelse, dog slik at hvis LO gjør gjeldende at oppsigelsen er usaklig, skal fratreden ikke finne sted før Arbeidsrettens domforeligger. Stevning må i så fall være uttatt senest 8 uker etter at oppsigelsen er mottatt.

(...)

Før oppsigelse eller avskjed av tillitsvalgt foretas skal spørsmålet drøftes med arbeidsutvalget, hvis ikke vedkommende motsetter seg det, eller dette vil virke krenende overfor andre. (Hovedtalens § 5-11)

Arbeidsmiljøloven om drøfting før beslutning om oppsigelse

Før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes med arbeidstaker og med arbeidstakers tillitsvalgte, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det. Både grunnlaget for oppsigelsen og eventuell utvelgelse mellom flere ansatte av hvem som skal sies opp, skal drøftes. (Arbeidsmiljøloven § 15-1)

10.11.2014
12:00
04.11.2014 14:52

Regler om oppsigelse:

Hovedavtalen om oppsigelse og avskjed av tillitsvalgte

Oppsigelse eller avskjed av tillitsvalgte kan ikke skje uten saklig grunn. I tillegg til ansiennitet og andre grunner det er rimelig å ta hensyn til, skal det legges vekt på den spesielle stilling de tillitsvalgte har i bedriften.

(...)

Bestemmelsene i arbeidsmiljølovens kap. 15-17 får tilsvarende anvendelse, dog slik at hvis LO gjør gjeldende at oppsigelsen er usaklig, skal fratreden ikke finne sted før Arbeidsrettens domforeligger. Stevning må i så fall være uttatt senest 8 uker etter at oppsigelsen er mottatt.

(...)

Før oppsigelse eller avskjed av tillitsvalgt foretas skal spørsmålet drøftes med arbeidsutvalget, hvis ikke vedkommende motsetter seg det, eller dette vil virke krenende overfor andre. (Hovedtalens § 5-11)

Arbeidsmiljøloven om drøfting før beslutning om oppsigelse

Før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes med arbeidstaker og med arbeidstakers tillitsvalgte, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det. Både grunnlaget for oppsigelsen og eventuell utvelgelse mellom flere ansatte av hvem som skal sies opp, skal drøftes. (Arbeidsmiljøloven § 15-1)
Mest lest

Arne Birkemo

Avdekket mareritt på Stavanger-restaurant: – Det verste jeg har sett

Gravemaskinfører Jørgen Reinskås vil sette lys på saken sin så andre slipper å oppleve det samme.

Gravemaskinfører Jørgen Reinskås vil sette lys på saken sin så andre slipper å oppleve det samme.

Tone Tveit

Jørgen (70) ble filleristet i gravemaskinen, men får småpenger i erstatning

IKKE SETT PÅ MAKEN: Distriktssekretær i EL og IT Nordland, Ulf Iversen, sier han ikke har sett maken på sine 40 år som tillitsvalgt og ansatt i distriktet. – Hadde ikke trodd det var mulig, sier han.

IKKE SETT PÅ MAKEN: Distriktssekretær i EL og IT Nordland, Ulf Iversen, sier han ikke har sett maken på sine 40 år som tillitsvalgt og ansatt i distriktet. – Hadde ikke trodd det var mulig, sier han.

Knut Viggen

Hovedtillitsvalgt utestengt og oppsagt: – Hadde ikke trodd at dette var mulig

Eivind Senneset

Veien fram til i dag har vært lang og full av skam for Martine. Nå føler hun at hun kan puste

– Årets lønnsforhandlinger blir vanskelige, tror LO-lederen.

– Årets lønnsforhandlinger blir vanskelige, tror LO-lederen.

Leif Martin Kirknes

LO forbereder storstreik: Dette kravet må innfris

Klubbleder Mohammed Malik ved Tine i Oslo mener det er oppsiktsvekkende at noen må streike for tariffravtale i 2023. Derfor er klubben klar for sympatistreik.

Klubbleder Mohammed Malik ved Tine i Oslo mener det er oppsiktsvekkende at noen må streike for tariffravtale i 2023. Derfor er klubben klar for sympatistreik.

Erlend Angelo

Stanser varelevering til Oslo-restaurant: – Ønsker å vise vår støtte til de streikende

Frøydis Falch Urbye

Skal du jobbe i påska? Her er rettighetene dine

Håvard Sæbø

Her skrur de ansatte av lysene i lunsjpausen for å spare strøm

Selv om det er mørke tall for befolkningen i Nord-Norge, tror fylkesdirektør Kristin Røymo i Nav troms og Finnmark at det finnes løsninger for bedre framtidsutsikter.

Selv om det er mørke tall for befolkningen i Nord-Norge, tror fylkesdirektør Kristin Røymo i Nav troms og Finnmark at det finnes løsninger for bedre framtidsutsikter.

Guro Gulstuen Nordhagen

Unge arbeidstakere forlater Nord-Norge: – Åpenbart at det krever endring

Brian Cliff Olguin

LO-lederen angriper Wolt: – Hører ikke hjemme i norsk arbeidsliv

Raudt-politikarane Mímir Kristjánsson på Stortinget og Siavash Mobasheri i bystyret i Oslo.

Raudt-politikarane Mímir Kristjánsson på Stortinget og Siavash Mobasheri i bystyret i Oslo.

Tormod Ytrehus

Raudt vil undersøke arbeidsforholda i Olivia – truar med å ta frå restaurantane skjenkebevillinga

Å smelte glassfiber krever mye varme. Energiforbruket til 3B Fibreglass Norway på Birkeland tilsvarer det 8.000 husstander bruker i året. Strømprisene gjør det billigere å bruke propan enn ren elektrisk strøm.

Å smelte glassfiber krever mye varme. Energiforbruket til 3B Fibreglass Norway på Birkeland tilsvarer det 8.000 husstander bruker i året. Strømprisene gjør det billigere å bruke propan enn ren elektrisk strøm.

Tormod Ytrehus

Femdobling av strømutgiften kan knekke sørlandsbedrift

Randi Knutli (t.h) anbefaler andre som står i omstillingsprosesser å undersøke jobbmulighetene utenfor Posten. Posten har støtteordninger for de som tar ny jobb andre steder eller vil omskolere seg. – Det er et knallgodt råd, og ordningene er gode, sier leder Judith Olafsen i Fagforbundet Post Nord-Norge.

Randi Knutli (t.h) anbefaler andre som står i omstillingsprosesser å undersøke jobbmulighetene utenfor Posten. Posten har støtteordninger for de som tar ny jobb andre steder eller vil omskolere seg. – Det er et knallgodt råd, og ordningene er gode, sier leder Judith Olafsen i Fagforbundet Post Nord-Norge.

Alf Ragnar Olsen

Da jobben sto i fare, startet Randi på et helt nytt eventyr

Et passasjertog kolliderte med et møtende godstog i Hellas natt til 1. mars. 57 ble drept og flere titalls passasjerer ble skadet.

Et passasjertog kolliderte med et møtende godstog i Hellas natt til 1. mars. 57 ble drept og flere titalls passasjerer ble skadet.

Vaggelis Kousioras / AP / NTB

Det greske raseriet: Jernbaneulykken var en ventet katastrofe

–  Jeg kjenner flere barnepleiere som har lyst til å gå veien videre for å bli sykepleier. La oss få lov. Samfunnet vil ikke angre, sier Henrikke Tresselt.

– Jeg kjenner flere barnepleiere som har lyst til å gå veien videre for å bli sykepleier. La oss få lov. Samfunnet vil ikke angre, sier Henrikke Tresselt.

Jan-Erik Østlie

Henrikke vil bli sykepleier. 22 års erfaring som barnepleier teller ikke

Berit Roald / NTB

Nav vet fortsatt ikke hvor mange som mistet AAP i et helt år

Finansminister Elisabeth Svantesson (Moderaterna) etter møtet med Axfood, Ica og Coop angående de høye prisøkningene, 21. mars 2023.

Finansminister Elisabeth Svantesson (Moderaterna) etter møtet med Axfood, Ica og Coop angående de høye prisøkningene, 21. mars 2023.

Pontus Lundahl / TT / NTB

Finansminister provosert av bonuser i dagligvarebransjen

– Det er overraskende at utbetalingene holder seg så høyt, sett i lys av den tiden vi er i, sier økonomisk rådgiver i Simployer, Espen Øren.

– Det er overraskende at utbetalingene holder seg så høyt, sett i lys av den tiden vi er i, sier økonomisk rådgiver i Simployer, Espen Øren.

Brian Cliff Olguin

Bonusene i næringslivet har økt kraftig: – Tydelig at det går veldig bra

Geir Olsen / NTB

LO advarer hopptopp: – Å nekte kvinnelige skihoppere å konkurrere er diskriminerende

Overskuddet for fjerde kvartal i fjor endte på hele 2,1 milliarder kroner for Eviny. (Illustrasjonsfoto)

Overskuddet for fjerde kvartal i fjor endte på hele 2,1 milliarder kroner for Eviny. (Illustrasjonsfoto)

Tormod Ytrehus

Strømselskap hadde 2,1 milliarder i overskudd: Varsler nedbemanning


Flere saker