JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
FÅR BEHOLDE JOBBEN: En avtale sikrer John Christian Hanssen, klubbleder i EVRY, fremtidig engasjement i selskapet.

FÅR BEHOLDE JOBBEN: En avtale sikrer John Christian Hanssen, klubbleder i EVRY, fremtidig engasjement i selskapet.

Leif Martin Kirknes

EVRY ville sparke hovedtillitsvalgt

Tillitsvalgtrollen tok 80 prosent av arbeidstiden, og bedriften mente han ikke lenger hadde den fagkompetansen selskapet trenger. Nå har selskapet ombestemt seg.10.11.2014
12:00
04.11.2014 14:52

Leif.kirknes@lomedia.no

John Christian Hanssen har jobbet 31 år i EVRY. Siden 2005 har han også fungert som tillitsvalgt i over 50 prosent av arbeidstiden. Siden 2010 har det i praksis vært 100 prosent arbeid som tillitsvalgt.

Men plutselig ville bedriften kvitte seg med ham. Han har ikke lenger kompetansen som kreves i jobben, hevdet selskapet. De satte ham på den såkalte overtallighetslista, en liste over folk som etter alle solemerker kommer til å bli oppsagt fordi de er ansett som overflødige.

Men nå har EVRY snudd, etter kraftig kritikk fra IKT Bransjens Fagforening (IBF). Det har blitt en enighet mellom Hanssen, klubben og EVRY som alle parter har gått med på.

– EVRY kom med en løsning som sikrer at John Christian Hanssen kan fortsette i stilling ved en annen avdeling, med vilkår som gjør at han kan fungere som tillitsvalgt. Klubben og bedriften er enig om å starte dialog om en samarbeidsavtale som et supplement til hovedavtalen, sier IBF-nestleder Esben Smistad.

Positiv tone nå

At Hanssen havnet på overtalligshetslista, reagerte IBF kraftig på og satte i gang prosesser. De mener hans rolle som tillitsvalgt må tas med i regnestykket.

– Vi har sett på dette som et angrep på en av våre tillitsvalgte, og ikke som en nedbemmaningssak.

Mye har skjedd i kulissene de siste dagene. Det er på det rene at partene har ulik oppfatning av hva som har skjedd. Det har ikke vært snakk om noen misforståelse.

– Prosessen har pågått i lang tid, og selskapet avviste klubbens forslag til løsning i forrige uke. Da gikk fagforeningen til aksjon og sendte en uttalelse til fagbevegelsen og til pressen. Men nå har selskapet kommet til at John Christian Hanssen ikke er overtallig og at det fortsatt er behov for ham.

– Så nå er tonen grei mellom IBF, klubben og EVRY-ledelsen?

– Vi ser frem mot å fortsette et godt samarbeid med EVRY. De har en del utfordringer foran seg, og da er det bare å brette opp ermene.

Et selskap i endring

EVRY har vært gjennom mange omstillinger de siste årene, deriblant sammenslåingen av EDB og Ergogroup og alle deres underselskaper som senere ble forent inn under EVRY-navnet.

Selskapet varslet i april i år at de utvider sitt kostnadsprogram fra 2013 med 100 nye årsverk. I november 2013 varslet de at 300 årsverk skal kuttes. Totalt antall årsverk som skal vekk er dermed 400.

Les også: EVRY kutter flere årsverk

Ved starten av omstillingen ble Hanssen oppført som overtallig, men etter reaksjoner fra El & IT Forbundet tok EVRY ham bort fra listen over overtallige. Når omstillingen nesten var fullført, varslet de at de igjen anså Hanssen som overtallig.

IBF reagerte særlig på bakgrunn av at såkalte formelle drøftinger etter hovedavtalens § 5-11, som omhandler oppsigelse av hovedtillitsvalgt, ikke var holdt da bedriften holdt de lovpålagte drøftinger med Hanssen som ansatt i selskapet etter Arbeidsmiljølov-paragraf 15-1.

Sendte protestbrev

Slik fagforeningen ser på hovedavtalens 5-11 er den til for å sikre at kompetansen den tillitsvalgte besitter i sin funksjon skal vurderes før man gjennomfører lovpålagte drøftinger om oppsigelse.

– Dette er et viktig prinsipp som muliggjøre tillitsvalgtarbeid. Når man gjennom mange år påtar seg belastningen det er å være tillitsvalgt, klarer man ikke samtidig å holde seg fullt oppdatert og videreutvikle fagkompetansen sin i samme grad som en som fungerer i «produksjon» til daglig, påpekte IBF i et protestskriv de sendte til andre EL & IT-ere og EVRYs ledelse.

De mente i brevet EVRY så helt bort fra at Hanssen i 80 prosent av sin stilling de fire siste årene har fungert som hovedtillitsvalgt, i tillegg til de 20 ekstra prosentpoengene som påløper i hans egen fritid.

– Med å se helt bort fra disse forhold viser bedriften totalt manglende respekt for hovedavtalens partsforhold og den funksjon en hovedtillitsvalgt innehar, kunne man lese i brevet.

Vrien situasjon

Men så har altså EVRY nå fjernet Hanssen fra overtallighetslista igjen. Likevel, den underliggende problemstillingen er svært interessant, også for andre tillitsvalgte: hvis man blir tillitsvalgt går det med tid til å være nettopp tillitsvalgt, og dermed forsvinner det nødvendigvis tid til å holde seg faglig oppdatert om selve arbeidet sammenlignet med kolleger som ikke har tillitsvalgt-verv.

– Risikerer tillitsvalgte rett og slett å havne i skvis i slike situasjoner?

– Her må vi som fagbevegelse være veldig på vakt. Vi må alltid være tidlig inne og kreve drøftinger i henhold til hovedavtalen og minne bedriftene på at de har et særskilt ansvar for å også vurdere rollen og kompetansen man har som tillitsvalgt, sier Smistad.

– Det blir vanskelig å rekruttere til tillitsverv om man vet jobben ikke blir verdsatt av ledelsen som ser på det som en ren utgiftspost. Tillitsvalgte har en unik kompetanse som er verdifull for bedriften, men dette er lett å glemme i omstillingsprosesser.

EVRY har ifølge kommunikasjonsdirektør Geir Remman ingen kommentar.

– Men vi vil gjerne presisere at alle formelle skritt er fulgt i denne prosessen, sier han.

Hanssen selv har ikke ønsket å kommentere akkurat denne saken overfor media ettersom den handler om han, og har henvist til Smistad og IBF for kommentar.

EVRY legger for øvrig frem sine resultater for tredje kvartal 31. oktober. I slutten av august ble det kjent at bedriften vurderer salg. Selskapet har også organiserte i Negotia, NITO, Tekna og ALT.

Regler om oppsigelse:

Hovedavtalen om oppsigelse og avskjed av tillitsvalgte

Oppsigelse eller avskjed av tillitsvalgte kan ikke skje uten saklig grunn. I tillegg til ansiennitet og andre grunner det er rimelig å ta hensyn til, skal det legges vekt på den spesielle stilling de tillitsvalgte har i bedriften.

(...)

Bestemmelsene i arbeidsmiljølovens kap. 15-17 får tilsvarende anvendelse, dog slik at hvis LO gjør gjeldende at oppsigelsen er usaklig, skal fratreden ikke finne sted før Arbeidsrettens domforeligger. Stevning må i så fall være uttatt senest 8 uker etter at oppsigelsen er mottatt.

(...)

Før oppsigelse eller avskjed av tillitsvalgt foretas skal spørsmålet drøftes med arbeidsutvalget, hvis ikke vedkommende motsetter seg det, eller dette vil virke krenende overfor andre. (Hovedtalens § 5-11)

Arbeidsmiljøloven om drøfting før beslutning om oppsigelse

Før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes med arbeidstaker og med arbeidstakers tillitsvalgte, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det. Både grunnlaget for oppsigelsen og eventuell utvelgelse mellom flere ansatte av hvem som skal sies opp, skal drøftes. (Arbeidsmiljøloven § 15-1)

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
10.11.2014
12:00
04.11.2014 14:52Mest lest

MISFORNØYD: Raj Kumar Fylling er meget misfornøyd med egen lønnsutvikling i Skatteetaten. Ifølge lønnstatistikk fra etaten de siste fem årene er det store skjevheter i systemet.

MISFORNØYD: Raj Kumar Fylling er meget misfornøyd med egen lønnsutvikling i Skatteetaten. Ifølge lønnstatistikk fra etaten de siste fem årene er det store skjevheter i systemet.

Ole Palmstrøm

Raj (63) har fått 24.700 kroner i lønnshopp på fem år. Kollegaen fikk nesten 100.000 kroner mer

Mange kan ha krav på gratis eller subsidiert tannbehandling uten å vite det. (Illustrasjonsfoto)

Mange kan ha krav på gratis eller subsidiert tannbehandling uten å vite det. (Illustrasjonsfoto)

colourbox.com

Har du krav på gratis tannbehandling uten å vite det? Sjekk lista

2,7 PROSENT: Virke-direktør Torgeir Kroken (t.v.) og LO-nestleder Roger Heimli peker på at de har fått til samme resultat som i LO/NHO-oppgjøret.

2,7 PROSENT: Virke-direktør Torgeir Kroken (t.v.) og LO-nestleder Roger Heimli peker på at de har fått til samme resultat som i LO/NHO-oppgjøret.

Brian Cliff Olguin

Nytt lønnsoppgjør i havn: 34.000 ansatte får ny lønn

Noen av dagens koronaordninger gjelder ut juni, andre gjelder ut september. Her får du oversikten.

Noen av dagens koronaordninger gjelder ut juni, andre gjelder ut september. Her får du oversikten.

Emmie Olivia Kristiansen

16 støtteordninger du kan ha krav på nå. Her er den samlede oversikten

Sissel M. Rasmussen

Tonje (18) anbefaler yrket som nesten ingen jenter velger

For første gang på 10 måneder er Arbeiderpartiet større enn Høyre. Erna Solberg må med andre ord se opp til Jonas Gahr Støre igjen.

For første gang på 10 måneder er Arbeiderpartiet større enn Høyre. Erna Solberg må med andre ord se opp til Jonas Gahr Støre igjen.

Leif Martin Kirknes

Ny måling: Nå er Ap størst igjen. Det har ikke skjedd siden juni i fjor

Nestledere i LO Stat: Henriette Jevnaker (t.v.) og Lise Olsen.

Nestledere i LO Stat: Henriette Jevnaker (t.v.) og Lise Olsen.

LO Stat

Lønnsoppgjøret: Så mye får helsearbeidere, postbud og operasangere

Nå er det snart tid for lønnsforhandlinger for store grupper av offentlig ansatte.

Nå er det snart tid for lønnsforhandlinger for store grupper av offentlig ansatte.

Emmie Olivia Kristiansen

Hva skjer i lønnsoppgjørene fremover? Åtte spørsmål og svar

Lønnsoppgjøret i helga var forhandlinger mellom LO og NHO i privat sektor, her ved LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-leder Ole Erik Almlid. Frontfaget utgjør cirka en tredjedel av dette oppgjøret, og rammen får betydning for de øvrige oppgjørene.

Lønnsoppgjøret i helga var forhandlinger mellom LO og NHO i privat sektor, her ved LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-leder Ole Erik Almlid. Frontfaget utgjør cirka en tredjedel av dette oppgjøret, og rammen får betydning for de øvrige oppgjørene.

Håvard Sæbø

Hva er egentlig frontfagsmodellen? Du får svarene her

LO Media

Fagbevegelsen er samstemt: SV må med i en ny rødgrønn regjering

– Fra en ansvarlig posisjon skal vi ha en full gjennomgang av Nav og hvordan de som jobber i Nav, best kan gjøre den viktige jobben de er satt til å gjøre, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Fra en ansvarlig posisjon skal vi ha en full gjennomgang av Nav og hvordan de som jobber i Nav, best kan gjøre den viktige jobben de er satt til å gjøre, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Øyvind Aukrust

Støre varsler full gjennomgang av Nav: Slik skal Norge bli best til å få folk i jobb igjen

Wizz Air er i hardt vær igjen, etter at et lydopptak fra det som skal være et internt møte om hvem som skulle prioriteres i en oppsigelsesprofess, har lekket til pressen. Samtidig har selskapet tap i rumensk rett mot tidligere ansatte.

Wizz Air er i hardt vær igjen, etter at et lydopptak fra det som skal være et internt møte om hvem som skulle prioriteres i en oppsigelsesprofess, har lekket til pressen. Samtidig har selskapet tap i rumensk rett mot tidligere ansatte.

Helge Rønning Birkelund

Wizz Air tapte rettssak mot tidligere ansatte: – Det bør være en ordentlig tankevekker

Ghenet Zemichael Tewelde (51) får både fast jobb og etterbetalt tapt lønn, feriepenger og ikke-økonomisk tap.

Ghenet Zemichael Tewelde (51) får både fast jobb og etterbetalt tapt lønn, feriepenger og ikke-økonomisk tap.

Jærbladet

Alenemor Ghenet (51) måtte gjennom ni kontrakter og en rettssak - får endelig fast jobb

Nå starter forhandlingene om lønna til postbud Lars Sigurd Sandve og 159.000 andre som er ansatt i bedrifter som er organisert i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

Nå starter forhandlingene om lønna til postbud Lars Sigurd Sandve og 159.000 andre som er ansatt i bedrifter som er organisert i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

Alf Ragnar Olsen

Nå starter lønnsoppgjøret for helsearbeidere, postbud og operasangere

Renhold er en yrkesgruppe med lav lønn. I år får LO-organiserte på denne overenskomsten et lavlønnstillegg på 1 krone per time.

Renhold er en yrkesgruppe med lav lønn. I år får LO-organiserte på denne overenskomsten et lavlønnstillegg på 1 krone per time.

Erlend Angelo

Derfor er lavtlønte kvinner så viktig for LO

STØRSTE NHO-GROSSIST: Innen grossistbransjen som er organisert i NHO, er Rema Distribusjon den største aktøren. Nå får de ansatte der en minstelønn på over 220 kroner timen.

STØRSTE NHO-GROSSIST: Innen grossistbransjen som er organisert i NHO, er Rema Distribusjon den største aktøren. Nå får de ansatte der en minstelønn på over 220 kroner timen.

Roy Ervin Solstad

Solid lønnshopp for lager- og havnearbeidere

Senterpartiet faller 4,6 prosentpoeng til en oppslutning på 14 prosent i målingen.

Senterpartiet faller 4,6 prosentpoeng til en oppslutning på 14 prosent i målingen.

Jan-Erik Østlie

Arbeiderpartiet kraftig fram i ny meningsmåling. Senterpartiet stuper

Anne Enger var Sp-leder ved valget i 1997, da Senterpartiet kollapset på oppløpet. Verken hun eller dagens partileder, Trygve Slagsvold Vedum, tror det samme vil skje igjen. (Arkivfoto)

Anne Enger var Sp-leder ved valget i 1997, da Senterpartiet kollapset på oppløpet. Verken hun eller dagens partileder, Trygve Slagsvold Vedum, tror det samme vil skje igjen. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Forrige gang Senterpartiet fløy høyt kollapset partiet på oppløpet. Hva skjedde?

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil gi utenlandske arbeidstakere kompensasjon for tiden de blir hindret fra å jobbe i Norge på grunn av innreiserestriksjoner.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil gi utenlandske arbeidstakere kompensasjon for tiden de blir hindret fra å jobbe i Norge på grunn av innreiserestriksjoner.

Jan-Erik Østlie

Utenlandske arbeidstakere får kompensasjonsordning

Rowena Queja og kollegene i Ecura hjemmetjenester i Oslo har fått et solid lønnshopp.

Rowena Queja og kollegene i Ecura hjemmetjenester i Oslo har fått et solid lønnshopp.

Idun Teeuwen

Tidenes lønnshopp: Helsefagarbeider Rowena får 56.000 kroner mer i lønn


Flere saker