JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
TEORI OG PRAKSIS. I de nye læreplanene er det lagt opp til noe mer teori, men knyttet opp mot de praktiske arbeidsoppgavene for lærlingene. Den som først og fremst skal stå for opplæringen er fagarbeideren.

TEORI OG PRAKSIS. I de nye læreplanene er det lagt opp til noe mer teori, men knyttet opp mot de praktiske arbeidsoppgavene for lærlingene. Den som først og fremst skal stå for opplæringen er fagarbeideren.

Knut Viggen

Varsler store endringer i ny læreplan for VG3 fra 2022:

Framtidas lærlinger må vite mer om kjønn, bedriftsdemokrati og bærekraft

Hva er viktig for mine livsvalg? Hvordan fungerer trepartssamarbeidet? Skal jeg velge en stikkontakt som lages lokalt eller i et annet land? Det er problemstillinger lærlinger kan bli stilt overfor når de kommer ut i læra i bedrift fra og med neste høst.30.09.2021
10:12
01.10.2021 11:07

knut.viggen@lomedia.no

– Dette stiller nye krav til alle dem som i dag har ansvar for lærlinger ute i bedriftene. De må rett og slett lese seg opp og det må skje raskt, sier Are Solli, nyvalgt leder i faglig råd for elektro og datateknologi.

I 2016 fikk de faglige rådene, som består av representanter både fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å lage ny tilbudsstruktur for den videregående skolen.

Målet var å lage tilbud som var mer rettet inn mot næringslivets behov. I tillegg skulle de faglige rådene se på områder der det kunne etableres nye fagbrev.

Nye elektrofag

Det har blant annet ført til at det etablert flere nye fag innen elektro og datateknologi. De nye fagene er:

• Ventilasjonstekniker (ferdig)

• Dronefag

I tillegg er maritimelektriker blitt et helt nytt femårig fag, til erstatning for skipselektriker.

Det er også laget nye læreplaner for fire andre femårsfag for luftbransjen.

Ytterligere to nye fag er lagt inn under faglig råd for elektro og datateknologi som fører frem til svenneprøve, det er låsesmed og optroniker.

Det betyr at det nå er foreløpig 25 lærefag man kan utdanne seg til innenfor utdanningsprogrammet elektro og datateknologi. I tillegg har rådet tanker om noen flere nye fag men det er i startfasen foreløpig.

30. august ble de nye læreplanene for VG3 lansert. De skal gjelde fra 1. august 2022. Fra før av er det kommet nye læreplaner for både VG1 og VG2. Lærlingene som skal ut i bedrift fra og med neste høst er de første som har gjennomført den nye læreplanen og nye VG3 er en videreføring av dette.

Mye lest: Elise Sofie (25) slutter: – Ingen fremtid i å jobbe som resepsjonist

Opplæring i bedrift

Solli sier de nye læreplanene også på VG1 og VG2 gjelder i skole og VG3 vil gjelder for opplæringen som skal skje ute i bedriftene. Derfor haster det for de som i dag har ansvar for opplæring av lærlinger å oppdatere seg på det som er nytt i læreplanene for Vg3 som er lansert nå.

(artikkelen fortsetter under bildet)

LEDER: Are Solli er nyvalgt leder i faglig råd elektro og datateknologi.

LEDER: Are Solli er nyvalgt leder i faglig råd elektro og datateknologi.

Knut Viggen

– Når vi sier bedrift, gjelder jo dette først og fremst våre folk, det vil si fagarbeiderne som er tettest på lærlingene i det daglige, men selvsagt også de som er faglige ansvarlige og alle som jobber med å lære opp lærlingene. Vi har et sted mellom 8.500 og 8.800 løpende kontrakter innenfor elektro og datateknologifagene, så her er det mange som må snu seg litt rundt, sier Solli til Nettverk.

Mye delt: Andreas er redd for å bli bitter og angre på yrkesvalget

Fagarbeideren er nøkkelen

Han mener det er fagarbeideren som er nøkkelen i dette. I de nye læreplanene er det lagt opp til noe mer teori, men knyttet opp mot de praktiske arbeidsoppgavene, hvorfor gjør jeg dette, hva er regelverket rundt det, men også mer om samarbeid med andre yrkesgrupper, snekkeren, mureren. Det er også lagt inn et tema om demokrati og medborgerskap som omhandler blant annet organisasjonene i arbeidslivet og kunnskap og refleksjon rundt hvordan det organiserte arbeidslivet bidrar til å motvirke arbeidslivskriminalitet, diskriminering og forskjellsbehandling.. kravene til Opplæring i dette en gjelder både i de bedriftene som er organiserte og de som ikke er det.

Her er det mange som vil ha behov for kurs, opplæring, eller annen form for støtte, tror Solli.

– Dette er noe som ikke er enten en arbeidsgiver eller en arbeidstakergreie, dette er noe vi må gjøre sammen med mål om å få fram de beste fagarbeiderne, sier Are Solli.

Ny undersøkelse: Her er de største lønnstaperne

Vil reise rundt

Solli sier det nå haster med å få laget veiledninger og få folk til å sette seg inn i de nye læreplanene. Hvordan dette skal gjøres bør være en dialog mellom partene og opplæringskontorene i fylkene. Han er forberedt på å reise rundt og informere om de nye læreplanene.

I tillegg er en ny opplæringslov ute til høring som legger nye rammer, og hva betyr dette?

Fra den nye læreplanen:

Tverrfaglige emner:

• Folkehelse og livsmestring: Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse og muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. Livsmestring dreier seg om å kunne forstå og å kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv, med temaer som fysisk og psykisk helse, levevaner, seksualitet og kjønn, rusmidler, mediebruk, og forbruk og personlig økonomi.

• Demokrati og medborgerskap: Skolen skal stimulere elevene til å bli aktive medborgere, og gi dem kompetanse til å delta i videreutviklingen av demokratiet i Norge. Faget handler om demokrati, medborgerskap og om å utvikle kunnskap om det organiserte arbeidslivets forutsetninger, verdier og regler, inklusive trepartssamarbeidets rolle og om hvordan et regulert arbeidsliv bidrar til å motvirke arbeidslivskriminalitet, diskriminering og forskjellbehandling.

• Bærekraftig utvikling: Elevene skal forstå grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet, hvordan de kan håndteres og å forstå sammenhengen mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold, samt hvilke dilemmaer som kan oppstå ved utbygging og bruk av teknologi, og hvordan disse kan håndteres. Elevene skal kunne ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst. Temaet rommer problemstillinger knyttet til miljø og klima, fattigdom og fordeling av ressurser, konflikter, helse, likestilling, demografi og utdanning. Forstå hvilke miljømessige konsekvenser ressursbruken i det konkrete faget har lokalt, regionalt og globalt.

Grunnleggende ferdigheter, utover selve faget og overnevnte tverrfag:

Lese, skrive, regne, muntlig kommunikasjon, samt digital kunnskap

18 fag innen elektro/datateknologi

Innen elektro/datateknologi VG3, gjelder dette følgende fag:

• Avionikerfag [opplæring i skole],

• Dataelektronikarfaget,

• Elektrikerfaget,

• Energimontørfaget,

• Energioperatørfaget,

• Flytekniske fag [opplæring i skole],

• Fjernstyrte undervannsoperasjoner,

• Heismontørfaget,

• Kulde- og varmepumpeteknikkfaget,

• Låsesmedfaget,

• Maritim elektriker [opplæring i skole],

• Optronikerfaget,

• Produksjonselektronikerfaget,

• Tavlemontørfaget,

• Telekommunikasjonsmontørfaget,

• Togelektrikerfaget,

• Viklerfaget,

• Automatiseringsfaget

kilde: Udir

30.09.2021
10:12
01.10.2021 11:07Mest lest

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen.  – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen. – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Arne Ristesund

Christoffer og kollegaene har gått til et uvanlig skritt for å få høyere lønn

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Jan-Erik Østlie

Industri-topp: Norge burde sagt nei til de siste utenlandskablene

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

CRYSTALWEED cannabis/Unslpash

– Vi har ført en krig mot narkotiske stoffer i 50 år. Nå må vi senke terskelen for å snakke om rus

Kommentar

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Brian Cliff Olguin

«Årets lønnsoppgjør var det beste på mange år. Nå er det snudd på hodet»

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

Jan-Erik Østlie

Her er LOs fire krav til bedrifter som skal få strømstøtte

Colourbox

Familier taper flere tusen kroner i måneden på prisveksten. Se tallene

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

Ole Palmstrøm

– Å se en kollega bli skadet på denne måten, er voldsomt og påvirker arbeidsmiljøet

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Jan-Erik Østlie

Nå er Høyre større enn Ap og Sp til sammen

Debatt

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Sissel M. Rasmussen

«Hva gjør LO hvis ikke regjeringen øker strømstøtten?» spør LO-medlem Bjørn

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Privat

Lærerstreiken trappes opp fra neste uke

MEKLING: For ansatte i prosessindustrien kan det bli streik fra mandag morgen, dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Bildet er fra Alcoa Mosjøen, der er ingen tatt ut i første streikeuttak,

MEKLING: For ansatte i prosessindustrien kan det bli streik fra mandag morgen, dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Bildet er fra Alcoa Mosjøen, der er ingen tatt ut i første streikeuttak,

Arkivbilde: Petter Pettersen

Over 1.400 industriarbeidere gjør seg klar til å gå ut i streik

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Simen Aker Grimsrud

Arbeidsledigheten er rekordlav, men Nav-tillitsvalgt Steinar vil ha mer penger til å få folk ut i arbeid

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Hanna Skotheim

Nav praktiserer nok en trygderegel feil, fastslår domstol

Matvareprisen skyter i været.

Matvareprisen skyter i været.

Heiko Junge / NTB

Sjokktall: Aldri før har prisene på matvarer økt raskere enn nå

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Jan Kåre Ness / NTB

Lederen i Aps energiutvalg vil utjevne strømprisene mellom nord og sør

Debatt

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Leif Martin Kirknes

«Et alvorlig problem at det går 50 ganger mer til strømstøtte enn tiltak som får ned forbruket»

I dag er Stine butikkansvarlig i Kommunikasjon Voss og selger mobiltelefoner og annen elektronikk. Kundemøter er helt uproblematisk.

I dag er Stine butikkansvarlig i Kommunikasjon Voss og selger mobiltelefoner og annen elektronikk. Kundemøter er helt uproblematisk.

Ingerid Jordal

Å stå opp om morgenen for å gå på jobb, føltes til tider umulig for Stine. Så fikk hun hjelp

NY KRAFT: – Først og fremst må Norge få fortgang på utbygginga av ny, fornybar kraft. Og vi må få fart på energieffektivisering, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

NY KRAFT: – Først og fremst må Norge få fortgang på utbygginga av ny, fornybar kraft. Og vi må få fart på energieffektivisering, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

Knut Viggen

Klima må gå foran strømpriskrise, mener EL og IT-lederen. Her er hans beskjed til politikerne

KONKURRANSEUTSATT: Dag-Arne Johansen sier de som rengjør og vedlikeholder togene er glemt i debatten om konkurranseutsettingen. – Vi er like mye konkurranseutsatt som før, sier han.

KONKURRANSEUTSATT: Dag-Arne Johansen sier de som rengjør og vedlikeholder togene er glemt i debatten om konkurranseutsettingen. – Vi er like mye konkurranseutsatt som før, sier han.

Morten Hansen

Debatt om regjeringens togpolitikk: – Vi som jobber med vedlikehold og renhold, er usynlige

Kommentar

Høyreleder Erna Solberg kan garantere at hun ville ha fått på plass strømstøtte til næringslivet. Men snakker mindre om hva annet hun vil gjøre med strømmen. 

Høyreleder Erna Solberg kan garantere at hun ville ha fått på plass strømstøtte til næringslivet. Men snakker mindre om hva annet hun vil gjøre med strømmen. 

Ole Berg Rusten / NTB

«Høyre vil ha mye mer av en politikk folket sier tydelig nei til. Og flyr høyt på det»


Flere saker