JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Slik gikk det på dag to i saken John Christian Hanssen mot Evry

Hard grilling av Evrys HR-sjef

Den store vitnedagen preget onsdagens agenda. Vitneprovene sprengte den avsatte tidsrammen.
VITNEBOKSEN: Denne plassen var sentral i dag to av saken John Christian Hanssen mot Evry.

VITNEBOKSEN: Denne plassen var sentral i dag to av saken John Christian Hanssen mot Evry.

Leif Martin Kirknes

leif.kirknes@lomedia.no

Dag to i rettssaken mellom Evry og tillitsvalgt John Christian Hanssen begynte med at HR-direktør Trond Vinje forklarte selskapets organisasjonsstruktur.

Han forklarte at IT-bransjen er i en enorm utvikling med ekstrem konkurranse og at de derfor har tatt diverse grep, som blant annet har ført til at de nå benytter helt andre leveransemodeller enn tidligere.

Konkret har de foretatt en virksomhetsoverdragelse av en gruppe ansatte til IBM, som driver mye basisdrift på deres vegne, mens Evry legger mer vekt på selve skreddersømmen på vegne av kundene.

– Analytikere kaller markedet vi opererer i for «the perfect storm», sa Vinje i sin forklaring.

Dag én i retten: LO-advokat stusser over mangelfull skriftlig dokumentasjon

Halvannen milliard utbytte, ikke to

Derfor er spisskompetanse og industriell forståelse i bransjene de har kunder nå helt essensielt for Evry, ifølge Vinje, som antyder at generelle basiskunnskaper om IT ikke holder. Han fastholder at selskapet har hatt saklig behov for å avgrense nedbemanningen.

I går ble det fra Hanssens advokat nevnt at Evrys eiere i 2016 tok to milliarder kroner i utbytte. Vinje ønsket ikke å forklare seg om det da han ikke er eier og sånn sett ikke har noe med den avgjørelsen å gjøre, men mener at beløpet var nærmere halvannen milliard enn to.

Grepene de har tatt for å rette opp økonomien i selskapet, inklusive noen feilsteg slik som programmet «future proof» , har i sum ført til at Evry har begynt å gå bedre, fremhever han.

Vinje ble HR-direktør i Evry 17. august 2015 og jobbet altså ikke i selskapet da Hanssen første gang ble satt som overtallig.

Få nyhetsbrevet vårt

Muntlige vurderinger

Vinje følte også for å utdype litt hva Assist-avdelingen er utover gårsdagens forklaring om at den er et slags internt vikarbyrå. Han ønsker å legge til at avdelingen nesten kan ses som et IA-tiltak etter virksomhetsoverdragelsen til IBM med tanke på grunnleggende IT-driftstjenester. Etter at Hanssen kom dit, har Hanssen hovedsakelig hatt oppdrag tilknyttet Evrys kursavdeling i form av praktiske gjøremål som kursvert-oppgaver, ifølge Vinje.

Han fastholder videre at SG&A er et normalt begrep og at det er vanlig å se på området for kostnader til egen administrasjon når penger skal spares. Vinje mener Evry har hatt høy kost på dette feltet sammenlignet med andre aktører i bransjen.

Videre står han fortsatt for forklaringen fra gårsdagen om at utvelgelsesprosesser ikke alltid gjennomføres skriftlig og gjennom skjema. Det skjer primært hvis det foreligger usikkerhet, og en slik usikkerhet mener han ikke de hadde da Hanssen ble satt som overtallig.

Vinje sa at selv om Hanssen riktignok har fått HR-erfaring i kraft av å være tillitsvalgt, inklusive omfattende kursing i arbeidsrett, har ikke Hanssen kompetanse på rekrutteringssystemet i Norge, og kommer også til kort i kampen mot Vinjes egne ansattes kompetanse.

Vinje sa at HR-avdelingen består av ansatte med HR-utdanning både nasjonalt og internasjonalt og beskrev sin egne nærmeste stab som uvurderlig kompetanse.

I et kritisk spørsmål fra LO-advokat Edvard Holm Bakke fremgår det dog at Vinje baserer kunnskapen på muntlige utsagn fra ansatte i HR-avdelingen selv, i tillegg til Hanssens CV.

– Det foreligger ikke noe skriftlig vurdering av Hanssen i denne saken, sa Vinje.

– I denne prosessen har vi ikke brukt skjematikk eller dokumentert kompetansen hans skriftlig, gjentok Vinje senere på et annet spørsmål rundt dette, der han la til at nedbemanninger i denne størrelsen er vanskelig å gjennomføre skriftlig.

DOMMER: Nils Ove Bay på plass og meddommerne Adolf Larsen og Stuart James Taylor på vei inn onsdag morgen.

DOMMER: Nils Ove Bay på plass og meddommerne Adolf Larsen og Stuart James Taylor på vei inn onsdag morgen.

Leif Martin Kirknes

Leder og HR som pådriver

Heller ikke med tanke på spørsmål om hva som lå i kompetansebegrepet følte Bakke at han ble noe klokere da Vinje ikke var til stede da møtene om dette skal ha vært avholdt.

Han forklarte også at det ikke var en klar definert metodikk for valg av kriterier.

Hvilket forum diskuteres slikt i, ville Bakke vite. Ulike lederfora var svaret fra Vinje, hvorpå det fremgikk at fagforeninger i denne delen av diskusjonen rundt nedbemanning ikke var involvert.

– I innledende prosesser er det leder og HR-avdelingen som er pådriver, sa Vinje.

Vinje kunne heller ikke vise til skriftlig dokumentasjon som beskriver fremtidig kompetansebehov.

Bakke stilte også spørsmål til hvorfor Hanssen kompetansemessig ikke er vurdert opp mot Negotia-tillitsvalgt Eirik Bornø, som er frikjøpt i henhold til en avtale. Her svarte Vinje at Bornø formelt tilhører en annen avdeling, uten at Bakke så ut til å slå seg til ro med det sett ut fra organisasjonskartet.

Det var en hel bråte med øvrige kritiske spørsmål, og i pausen etter runden med Vinje måtte Vinje, hans advokat Kurt Weltzien og Evrys støttespiller i publikum konferere i en høyst privat samtale der pressen ble anmodet om å forlate rommet. Motparten hadde allerede forlatt rommet og hadde også en lav samtale på gangen.

Sjokkert

Neste vitne var Per Gunnar Salomonsen, hovedtillitsvalgt i Telenor og leder i IKT Bransjens Fagforening der også Evrys EL og IT-klubb er med. Derfor har Salomonsen bistått Hanssen i møter relatert til oppsigelsen.

– Jeg var helt sjokkert og delvis provosert. De hadde helt sett bort fra at Hanssen var tillitsvalgt med en muntlig avtale om bruk av 80 prosent av sin tid på tillitsvalgtarbeid. Det var en holdning som var helt uvanlig for meg, sa han om Hanssens første overtallighetsrunde i 2014.

I runden i 2016 hadde ikke Salomonsen noe inntrykk av at vurderingen av Hanssen ble gjort mot andre enn kun dem i Assist. Han peker på at det er umulig for en tillitsvalgt å holde seg faglig oppdatert på linje med andre arbeidere, særlig når tillitsvalgtarbeidet er 80 prosent og tidvis mer der du skal bistå medlemmer i møte med et helt apparat av utdannede HR-ansatte.

– Jeg har selv personlig erfart at man blir utdatert, fortalte han.

Salomonsen fortalte videre at han ikke har hørt noe i møtene han har bistått Hanssen i om hvilke utvelgelseskriterier som ble gjort. Han kan heller ikke huske at Evry har sagt noe om at Hanssen ikke har adekvat kompetanseutvikling i overtallighetssaken fra 2015/2016.

Etter noen spørsmål fra NHO-advokat Weltzien gikk partene til lunsj.

VITNE: Per Gunnar Salomonsen, leder i IKT-Bransjens Fagforening, var innkalt som vitne.

VITNE: Per Gunnar Salomonsen, leder i IKT-Bransjens Fagforening, var innkalt som vitne.

Leif Martin Kirknes

– Grundig kar

Etter lunsj var tidligere Evry-ansatt Jens Arne Martnes Andersen i vitneboksen. Da han jobbet i Evry fra 2002 til 2014 var han kollega av Hanssen før han tok sluttpakke og fikk jobb med å følge opp lærlinger innen fag som elektro og service-IKT på opplæringskontor i Lofoten.

Han beskriver Hanssen som en kollega som alltid fikk gjort det som skulle gjøres samtidig som Hanssen, som andre i teamet, måtte balansere arbeidsoppgavene mot andre gjøremål, i Hanssens tilfelle tillitsvalgtarbeid.

– John Christian var veldig teknisk anlagt. Mer enn meg, jeg er mer på overordnet nivå og prosjektadministrasjon. Han gjorde en god jobb og kunne stort sett diskutere ting på detaljnivå med de tekniske ressursene, sier Andersen.

Kvaliteten ble opprettholdt selv da det ble mer å gjøre som tillitsvalgt, fastholder Andersen. De jobbet med systemer knyttet til posten, men det var logistikksystemer, så Andersen mener kunnskapen sånn sett var generell. Han forklarer at det også ble gjort arbeidsoppgaver i form av systemendringer som gjør at Hanssen kvalifisert innen Evrys rutiner for Change Management. Han beskriver Hanssen til en kar som kjapt setter seg inn i nye problemstillinger.

– En grundig kar, beskrev Andersen.

De tok flere kurs sammen som de ble anbefalt å ta mens de ventet på at logistikkavdelingen skulle få nye oppdrag, men Andersen tok altså sluttpakke da det ble kjent at nye oppdrag ikke kom og avdelingen lagt ned.

– John Christian har lang erfaring som tillitsvalgt, men har også jobbet i Posten og Evry med mange forskjellige områder. Med god teknisk innsikt ville det være rart hvis han ikke kunne sette seg inn i nye arbeidsoppgaver nå, mente Andersen.

– Må ha tydelige medarbeidersamtaler

Så var det Per Freddy Olsen sin tur til å vitne. Han pensjonerte seg fra Evry i 2014, men er fortsatt tillitsvalgt. I Evry-familien kommer han fra EDB-siden av slekta og bakgrunn tilbake til 1973 i Evrys forløpere. Da Evry fusjonerte ble John Christian Hanssen fra Ergorgroup-siden av slekta hovedtillitsvalgt.

– Jeg hadde jobb som rådgiver på det tidspunktet og kombinerte det med å være tillitsvalgt. Når jeg førte timelister lå jeg stort sett på 50 prosent tillitsvalgtarbeid. Noen ganger så mye som 100, men i snitt litt over 50. John Christian lå på 80. Jeg vikarierte for John Christian noen ganger, og det var ganske omfattende arbeid, sier han, og legger til at Evry har vært liberal med å godta tidsbruken til tillitsvalgtarbeid.

De har riktignok ved flere anledninger forsøkt å få på plass en konkret avtale for tillitsvalgte a la Negotia, forteller han, med jevne mellomrom siden tiden i EDB. Olsen har inntrykk av at mye utskiftinger i ledelsen har gjort arbeidet vanskelig. Tidligere i sitt arbeidsforhold for Telenor hadde de en slik avtale for frikjøp av tillitsvalgte.

Hvordan bruker Evry medarbeidersamtaler, ville Bakke vite. Han kan erindre at han fikk gode skussmål selv om han var tillitsvalgt halve arbeidstiden.

– Generelt skal en medarbeidersamtale reflektere over hvordan du jobber og om du har kommet på etterskudd kompetansemessig skal det påpekes. Om du ikke er teknologisk på høyde må det jo komme frem. Jeg har flere ganger i nedbemanningssaker blitt forundret over det som kommer frem der fremfor hva som har kommet frem i medarbeidersamtalene. Medarbeidersamtalen skal være ærlig og påpeke faktiske forhold, mener Olsen.

Fikk spesialavtale

Erik Bornø i Negotia var også stevnet som vitne. Han har vært tillitsvalgt siden rundt år 2000, og formelt på fulltid siden 2012 ettersom Negotia har hatt en avtale om frikjøp av tillitsvalgtarbeidet. Den avtalen tok det imidlertid tid å få gjennom, understreker han.

De forsøkte å få tillitsvalgtkolleger i andre forbund til å bli med på å kjempe for avtalen, men opplevde til sutt å kjempe om den alene.

Litt av bakgrunnen var da Bornø i 2006 gikk fra systemprogrammerer og over til eiendomsavdelingen. Han klarte ikke få en erstatter som tillitsvalgt så arbeidet ble gjort mye på kveldstid. Etter et års tid innså han at dette ikke fungerte.

Han støttet seg på antall medlemmer og tidsbestemmelsen i hovedavtalen og fortalte at det ikke var tid til hans vanlige arbeid i tillegg. Til slutt var kampen for avtalen oppe hos Negotia sentralt. Det ble enighet like før tariffoppgjøret til Negotia.

– I bunn og grunn førte avtalen til større sikkerhet i jobbsituasjonen. Litt av tanken var at jeg ikke skulle vare evig som tillitsvalgt og tenkte å legge til rette for å kunne gå tilbake til jobben uten av det skulle være så vanskelig. Sånn jeg ser det legger du hodet på blokka som tillitsvalgt, for du får ikke tid til å gjøre så mye annet når du har mange medlemmer og mye skjer, sier Bornø, som mener det føltes lettere å gjøre tillitsvalgtjobben med en slik avtale i bakhånd.

Kurs har han underveis tatt i form av 60 vekttall HR-relatert utdanning via høyskole sammen med sin andre frikjøpte tillitsvalgtkollega. Utviklingsplanen som stod nedfelt i avtalen tror han ikke har vært praktisert. Han anser seg selv nå først og fremst som tillitsvalgt med tanke på stillingstittel.

– Jeg kan ikke gå tilbake til de jobbene jeg hadde umiddelbart, sier han om sin kompetanse.

Som kjent ble avtalen sagt opp grunnet redusert medlemstall i Negotia og en ny kom på plass for frikjøp av én tillitsvalgt, Bornø selv, og uten delen om utvikling.

– Flere ting skjedde som gjorde at vi fant det fornuftig å signere den nye avtalen, sier Bornø.

Mulig «konsulentprofil»

Nest sist ut i vitneboksen onsdag var tidligere leder for Hanssen, Sissel Mosvoll, som nok var den andre årsaken til dagens tidsoverskridelse.

Hun var hans leder fra november 2011 til september 2014. Hun forteller at da Posten-kontrakten forsvant hadde de forhåpninger om å kunne selge konsulenttjenester, men da det ikke ble slik måtte hun viderebringe sin avdeling budskapet om den alvorlige situasjonen de nå var i.

– Det var viktig for meg å få frem hvor dramatisk situasjonen var, men de ansatte oppfattet situasjonen litt ulikt, sier Mosvoll.

Hun forteller at det ble satt i gang tiltak med tanke på kompetanse for å potensielt gjøre de ansatte i den nedleggingstruede avdelingen attraktive som konsulentprofiler. Som konsulentprofil blir den enkelte ansatte valgt ut av kunder basert på en liste med blant annet CV med oversikt over kompetanse.

– Opplevde du at Hanssen prioriterte tillitsvalgtarbeid foran egen kompetanse?, ville Bakke vite.

– Det kom til uttrykk blant annet ved at ting vi hadde avtalt ofte ble utsatt eller forskjøvet fordi det var andre viktige oppgaver i tillitsvalgtarbeidet, sier Mosvoll.

– Tok du opp dette med Hanssen?, spør Bakke.

– Jeg tok opp at jeg mente han skulle prioritere kompetanse og foreslo at han kunne ta opp med EL og IT om det var mulig å se på arbeidsfordelingen. Hanssen svarte han oppfattet det kunne bli vanskelig, svarer Mosvoll.

Tok kursene han fikk foreslått

Videre skiftet temaet til Hanssens CV som Mosvoll mener Hanssen var sein til å oppdatere. Hun anså at CV-en hadde svakheter i lite konkretisering av hvordan og når han har benyttet kunnskapen. Selv med kurs innen ting som ITIL og test på CV-en som kompetanseheving senere år manglet det praktisk erfaring, mente Mosvoll.

Bakke stilte spørsmål ved Evrys uttalelse om at Hanssen var «tilbakeholden» med å gjennomføre kvalifiserte kurs. Tok han ikke de foreslåtte kursene, spurte Bakke. Mosvoll medgir at ja, han gjorde det. Det var ikke noe han ikke deltok på av det han ble tilbudt, erkjenner hun.

Hvordan hadde situasjonen sett ut om Hanssen ikke hadde vært tillitsvalgt, spurte Bakke, og antydet at da ville han vel hatt mer praksis, men her fikk han ikke noe klart svar av Mosvoll.

Hun latet heller ikke til å ha gitt noen krystallklar tilbakemelding til Hanssen om at han måtte ta seg sammen om han ville ha en fremtid i selskapet. I alle fall ikke som kan fremlegges skriftlig, selv om hun påstod å ha gitt uttrykk muntlig for at Hansen ikke tok tak i situasjonen.

MANGE VITNER: Det ble etter hvert avgitt en del foklaringer. Flere av vitnene valgte å bli i salen og følge med etter å ha avigtt forklaring.

MANGE VITNER: Det ble etter hvert avgitt en del foklaringer. Flere av vitnene valgte å bli i salen og følge med etter å ha avigtt forklaring.

Leif Martin Kirknes

Trangt om tiden for nestleder

Bakke fremla videre dokumentasjon fra evalueringssamtale der det ser ut til å være en mismatch mellom hva Mosvoll har skrevet og hva slags karakter hun har gitt Hanssen. På kunnskapsutvikling står det for eksempel «god evne til dialog med kundene» flankert av karakteren 1 av 5 der 5 er best.

Her måtte tingrettsdommer Bay bryte inn for å få klarhet:

– Hvis Hanssen har fått karakter 1 og har god evne til dialog med kundene, hva er dårlig dialog da?

Hvorpå Mosvoll mente at denne type evaluering måtte ses i større kontekst og blant annet også handler om å holde foredrag og være mentor og lignende for å utpeke seg med toppkarakter.

Sist ut i dag var Oddvar Solum, sjefskonsulent i Evry Field Services og nestleder i klubben. Han fortalte at han er 100 prosent utleid som konsulent til Posten med utplassering i deres lokaler, og at det derfor er vanskelig for ham å avlaste Hanssen.

Posten og store prosjekter han er involvert i vil vise liten forståelse, tror han, hvis skal begynne å bruke sin prosjekttid i Posten på tillitsvalgtarbeid i Evry, arbeid som uansett vil ta lengre tid for ham enn for Hanssen ettersom Hanssen har dyp innsikt mens Solum hadde måttet bruke masse tid på å lese seg opp først.

– Å jobbe hos Posten i sentrum og samtidig jobbe aktivt i klubben, det er ikke enkelt. Vi har fått forelagt komplekse problemstillinger de siste årene med ramme på nesten 1000 ansatte, hvorav i hvert fall hundrevis i EL og IT, sier han.

Field Service-kompetanse?

Solum tror Hanssen kunne klart å omstille seg til Fields Services innen rimelig kort tid.

– I Field Services har vi lærlinger, så vi har en mentorrolle innebygget. Å lære opp folk som allerede har solid erfaring bør ikke ta lang tid, sier Solum, som antyder praktisk arbeid med mindre kunder bare etter to måneder opplæring i beste scenario.

Til slutt minnet tingrettsdommer Bay om at det fortsatt er mulig å løse saken partene imellom og at det nå etter noen vitneutsagn kan være på tide å gjøre vurderinger rundt dette.

Om partene ikke kommer til enighet seg imellom fortsetter saken i Asker og Bærum Tingrett torsdag, i sal 1 denne gang. Det er fortsatt noen vitner igjen, og så er det prosedyre.

Dette har EL og IT-medlemmene fått i lønnsoppgjøret

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte innen elektro, energi, telekom og IT.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse