JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
ANMELDELSE: Leder i Elektroarbeidernes Fagforening i Hordaland og Sogn og Fjordane, Ove Toska (t.v.) og organisasjonssekretær Åge Blummenfelt, leverte mandag morgen inn anmeldelse av virksomheten RCA, for brudd på Straffelovens paragraf 224 om menneskehandel.

ANMELDELSE: Leder i Elektroarbeidernes Fagforening i Hordaland og Sogn og Fjordane, Ove Toska (t.v.) og organisasjonssekretær Åge Blummenfelt, leverte mandag morgen inn anmeldelse av virksomheten RCA, for brudd på Straffelovens paragraf 224 om menneskehandel.

Knut Viggen

Her anmeldes arbeidsgiveren for menneskehandel

De rumenske telearbeiderne fikk syv kroner og femti øre timen for å bygge ut 4G-nettet for Netcom i Norge. – Dette er menneskehandel, sier fagforeningsleder Ove Toska.25.08.2014
12:00
09.09.2014 08:35

knut.viggen@lomedia.no

Bergen Sentrum politistasjon mandag morgen. Leder i Elektroarbeidernes fagforening i Hordaland og Sogn og Fjordane, Ove Toska, og organisasjonssekretær i fagforeningen, Åge Blummenfelt, leverer inn anmeldelse av virksomheten RCA (Retele de Communicatii Avansate S.R.L CO BD VAT Servises AS) med adresse i Jerikoveien i Oslo.

Fredag og lørdag var de underbetalte rumenerne hovedoppslag på kveldsnyhetene til TV2. Først hovedsaken om Arbeidstilsynets funn som førte til at saken ble kjent, så oppfølgeren om at arbeidsgiveren nå blir anmeldt til politiet.

Oppdaget tilfeldig

Arbeidstilsynet oppdaget saken ved en ren tilfeldighet. En Arbeidstilsynet-ansatt på handletur i Bergen oppdaget de rumenske arbeiderne som jobbet usikret på et tak, i ferd med å sette opp mobilantenner. Arbeidet ble stanset, fordi de ikke hadde tilstrekkelig sikring. Da Arbeidstilsynet senere kontaktet den rumenske arbeidsgiveren og krevde å få tilsendt arbeidskontrakter og lønnsslipper viste det seg at de rumenske arbeiderne, 25 i tallet, jobbet for en timelønn tilsvarende syv kroner og femti øre timen.

Oppsøkte arbeidsgiver

TV2 fikk nyss om saken, dukket ned i den, kontaktet arbeidstilsyn, fagforening, Netcom og dro også ned til Romania og fikk intervju med den rumenske arbeidsgiveren. Prosjektleder Daniel Constantinescu i RCA mente først i innslaget at arbeiderne ble greit lønnet, selv om lønna er mange ganger mindre enn det norske kollegaer får for samme jobb. Selv i Romania er 7,50 timen rundt minstelønn og ikke noen god lønn. Constantinescu forsvarte seg med at arbeiderne i tillegg til lønn også fikk reise, oppholdskostnader og kostpenger dekket. Da han ble konfrontert med at slike utgifter ikke kan regnes som lønn etter norsk lov, forsvarte han seg med at han ikke kjente de norske lovene i detalj.

Tvang i kontrakt

Nå er ikke selve lønna på 7,50 kroner timen ulovlig, etter norsk lov, så lenge arbeiderne jobber for et utenlandsk selskap i forbindelse med en entreprisekontrakt. Men i tillegg ble arbeiderne, ifølge arbeidskontrakten, varslet om at de måtte betale arbeidsgiver 5.000 euro om de skulle si opp jobben i Norge. I samme kontrakt står det at arbeiderne også er erstatningsansvarlige hvis arbeidet ikke er godt nok utført, eller tar lengre tid enn avtalt. Dermed mener Elektroarbeidernes fagforening at det er grunnlag for politianmeldelse.

– Dette er menneskehandel, mener Ove Toska i Elektroarbeidernes fagforening.

La seg flate

Fagforeningen har politianmeldt for brudd på Straffelovens paragraf 224, herunder også brudd på Palermoprotokollen, artikkel 3. Begge disse omhandler menneskehandel. Toska mener innholdet i tillegget til arbeidsavtalen viser at arbeiderne ikke hadde noen reelle muligheter til å si opp arbeidsavtalen. De var rett og slett tvunget til å bli værende.

I dag er rumenerne tilbake i Romania. Netcom, via Netel, har sagt opp avtalen med det rumenske selskapet og NetComs direktør, August Christian Johan Baumann, har lagt seg helt flat. Netcom lover bot og bedring, sier de vil dobbeltsjekke leverandører for fremtiden og har også sagt at de vil sikre at arbeiderne får etterbetalt lønn for tiden de jobbet i Norge.

Straffelovens § 224:

«Den som ved vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd utnytter en person til

a) prostitusjon eller andre seksuelle formål,

b) tvangsarbeid eller tvangstjenester, herunder tigging,

c) krigstjeneste i fremmed land eller

d) fjerning av vedkommendes organer,

eller som forleder en person til å la seg bruke til slike formål, straffes for menneskehandel med fengsel inntil 5 år.

På samme måte straffes den som

a) legger forholdene til rette for slik utnyttelse eller forledelse som nevnt i første ledd ved å anskaffe, transportere eller motta personen,

b) på annen måte medvirker til utnyttelsen eller forledelsen, eller

c) gir betaling eller annen fordel for å få samtykke til utnyttelsen fra en person som har myndighet over den fornærmede, eller som mottar slik betaling eller annen fordel.

Fra Lovdata

Palermoprotokollen, artikkel 3

Her definerer FN menneskehandel som følger:

a) ”handel med mennesker”: rekruttering, transport, overføring, husing eller mottak av personer, ved hjelp av trusler om bruk av vold eller bruk av vold eller andre former for tvang, av bortføring, av bedrageri, av forledelse, av misbruk av myndighet eller av sårbar stilling eller av å gi eller motta betaling eller fordeler for å oppnå samtykke fra en person som har kontroll over en annen person, med sikte på utnytting. Utnytting skal som et minimum omfatte utnytting av andres prostitusjon eller andre former for seksuell utnytting, tvangsarbeid eller tvangstjenester, slaveri eller slaveriliknende praksis, trelldom eller fjerning av organer,

b) samtykke fra et offer for handel med mennesker til den tilsiktede utnytting nevnt i bokstav a) i denne artikkel skal være uten betydning der noen av midlene nevnt i bokstav a) er brukt,

c) rekruttering, transport, overføring, husing eller mottak av et barn med sikte på utnytting skal anses som ”handel med mennesker” selv om ingen av midlene nevnt i bokstav a) er brukt,

Palermoprotokollens definisjon er vid, og nasjonalt så vel som internasjonalt eksisterer det uenighet om hvilke kriterier som skal være til stede for at en situasjon skal kunne karakteriseres som menneskehandel.

I følge protokollen kjennetegnes menneskehandel av tre hovedelementer:

• Utnyttelse: Menneskehandel innebærer at noen tar sikte på å utnytte andre.

• Tvang/forledelse: Menneskehandel innebærer at en person får kontroll over en annen ved hjelp av ulike former for trusler, vold, tvang, bedrageri eller misbruk av sårbar stilling.

• Forflytning: Menneskehandel omfatter rekruttering, transport, mottak og husing av personer.

Vel så viktig som å definere hva som kjennetegner en situasjon som omhandler menneskehandel, er å klargjøre hvilke forhold som ikke er relevante når det gjelder å finne ut hvorvidt en slik situasjon foreligger. Disse forhold er:

• Hvorvidt landegrenser har blitt krysset.

• Hvorvidt virksomheten er organisert.

• Grad av frivillighet; hvilke valg en person har gjort i forkant av at han/hun ble et offer for menneskehandel.

• Graden av utnyttelse, tvang og trusler.

• Vedkommendes vilje til å samarbeide med politi og andre myndigheter.

Kilde: Prosenteret

Dette er frihetsberøvelse

Ove Toska, Elektroarbeidernes fagforening

Rystet, men ikke overrasket

På tross av mediasøkelys, politianmeldelse og et løfte fra Netcom om at nå skal alt bli mye bedre er ikke Ove Toska og fagforeningen fornøyd.

KNUT VIGGEN

knut.viggen@lomedia.no

– Vi har levert denne anmeldelsen fordi vi er tariffpart på disse overenskomstene. I tillegg mener vi det er allmennpreventive hensyn for at politiet ser nærmere på dette, sier Toska.

Han er rett og slett rystet over funnet til Arbeidstilsynet og TV2, men direkte overrasket er han ikke. Fagforeningen til elektrikerne i de to vestlandsfylkene har gjort kampen mot sosial dumping til en hovedsak og har også engasjert seg i flere andre saker som omhandler sosial dumping.

– Men dette er det verste tilfellet av sosial dumping vi til nå har kunnet dokumentere, sier Ove Toska og legger til:

– Dette er en del av den hverdagen vi opplever. Det er et eskalerende problem i våre bransjer og i arbeidslivet ellers, sier Ove Toska.

Allmenngjøring av LOK

EL & IT Forbundet og LO vil allmenngjøre Landsoverenskomsten for elektrofag, for å stå sterkere rustet i kampen mot sosial dumping.

Denne saken kommer trolig opp for Tariffnemda i løpet av høsten. Forbundet har i forbindelse med kravet om allmenngjøring dokumentert en rekke eksempler på sosial dumping flere steder rundt om i landet. Men Toska mener klubber, fagforeninger og distrikter må bli enda flinkere til å avdekke og dokumenter slike saker.

– Jeg er utrolig skuffet over at vi ikke har klart å fremskaffe mer dokumentasjon enn det vi har gjort. Men disse sakene kommer ikke av seg sjøl, det må målrettet og koordinert arbeid til, sier Ove Toska.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
25.08.2014
12:00
09.09.2014 08:35Mest lest

LO-leder Peggy Hessen Følsvik, riksmekler Mats Ruland og NHO-leder Ole Erik Almlid etter at partene hadde blitt enige i lønnsoppgjøret.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik, riksmekler Mats Ruland og NHO-leder Ole Erik Almlid etter at partene hadde blitt enige i lønnsoppgjøret.

Håvard Sæbø

LO og NHO er enige om årets lønnstillegg. Dette ble resultatet

Forhandlingene mellom LO, YS og NHO i årets lønnsoppgjør er krevende. Det medgir også riksmekler Mats Ruland.

Forhandlingene mellom LO, YS og NHO i årets lønnsoppgjør er krevende. Det medgir også riksmekler Mats Ruland.

Jan-Erik Østlie

Løsning i lønnsoppgjøret, ingen streik. Her er årets økonomiske ramme

MISFORNØYD: Raj Kumar Fylling er meget misfornøyd med egen lønnsutvikling i Skatteetaten. Ifølge lønnstatistikk fra etaten de siste fem årene er det store skjevheter i systemet.

MISFORNØYD: Raj Kumar Fylling er meget misfornøyd med egen lønnsutvikling i Skatteetaten. Ifølge lønnstatistikk fra etaten de siste fem årene er det store skjevheter i systemet.

Ole Palmstrøm

Raj (63) har fått 24.700 kroner i lønnshopp på fem år. Kollegaen fikk nesten 100.000 kroner mer

LO og NHO ble enige i  årets lønnsoppgjør. Men hva ble de egentlgi enige om? FraFagbevegelse prøver å forklare resultatet.

LO og NHO ble enige i årets lønnsoppgjør. Men hva ble de egentlgi enige om? FraFagbevegelse prøver å forklare resultatet.

Håvard Sæbø

Hvordan kan 2,25 kroner i timen bli 2,7 prosent? Lønnsoppgjøret forklart

Noen av dagens koronaordninger gjelder ut juni, andre gjelder ut september. Her får du oversikten.

Noen av dagens koronaordninger gjelder ut juni, andre gjelder ut september. Her får du oversikten.

Emmie Olivia Kristiansen

16 støtteordninger du kan ha krav på nå. Her er den samlede oversikten

Sissel M. Rasmussen

Tonje (18) anbefaler yrket som nesten ingen jenter velger

2,7 PROSENT: Virke-direktør Torgeir Kroken (t.v.) og LO-nestleder Roger Heimli peker på at de har fått til samme resultat som i LO/NHO-oppgjøret.

2,7 PROSENT: Virke-direktør Torgeir Kroken (t.v.) og LO-nestleder Roger Heimli peker på at de har fått til samme resultat som i LO/NHO-oppgjøret.

Brian Cliff Olguin

Nytt lønnsoppgjør i havn: 34.000 ansatte får ny lønn

For første gang på 10 måneder er Arbeiderpartiet større enn Høyre. Erna Solberg må med andre ord se opp til Jonas Gahr Støre igjen.

For første gang på 10 måneder er Arbeiderpartiet større enn Høyre. Erna Solberg må med andre ord se opp til Jonas Gahr Støre igjen.

Leif Martin Kirknes

Ny måling: Nå er Ap størst igjen. Det har ikke skjedd siden juni i fjor

FÅR FERIEPENGER: Ørjan Strømhaug er glad for de ekstra pengene som vil tikke inn på kontoen. Han var permittert fra jobben på et personbilverksted fra mai til desember i 2020.

FÅR FERIEPENGER: Ørjan Strømhaug er glad for de ekstra pengene som vil tikke inn på kontoen. Han var permittert fra jobben på et personbilverksted fra mai til desember i 2020.

Tormod Ytrehus

Nå blir det likevel feriepenger på dagpenger for småbarnspappa Ørjan. Så mye kan han få

Nestledere i LO Stat: Henriette Jevnaker (t.v.) og Lise Olsen.

Nestledere i LO Stat: Henriette Jevnaker (t.v.) og Lise Olsen.

LO Stat

Lønnsoppgjøret: Så mye får helsearbeidere, postbud og operasangere

Nå er det snart tid for lønnsforhandlinger for store grupper av offentlig ansatte.

Nå er det snart tid for lønnsforhandlinger for store grupper av offentlig ansatte.

Emmie Olivia Kristiansen

Hva skjer i lønnsoppgjørene fremover? Åtte spørsmål og svar

Ole Erik Almlid og Peggy Hessen Følsvik.

Ole Erik Almlid og Peggy Hessen Følsvik.

Leif Martin Kirknes

LO og NHO er enige om årets lønnstillegg. Dette ble resultatet

Mange kan ha krav på gratis eller subsidiert tannbehandling uten å vite det. (Illustrasjonsfoto)

Mange kan ha krav på gratis eller subsidiert tannbehandling uten å vite det. (Illustrasjonsfoto)

colourbox.com

Har du krav på gratis tannbehandling uten å vite det? Sjekk lista

Lønnsoppgjøret i helga var forhandlinger mellom LO og NHO i privat sektor, her ved LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-leder Ole Erik Almlid. Frontfaget utgjør cirka en tredjedel av dette oppgjøret, og rammen får betydning for de øvrige oppgjørene.

Lønnsoppgjøret i helga var forhandlinger mellom LO og NHO i privat sektor, her ved LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-leder Ole Erik Almlid. Frontfaget utgjør cirka en tredjedel av dette oppgjøret, og rammen får betydning for de øvrige oppgjørene.

Håvard Sæbø

Hva er egentlig frontfagsmodellen? Du får svarene her

Vekter og tillitsvalgt Knut-Johannes Berg er lei av å sakke akterut på lønn. Derfor blir han provosert av NHOs krav i årets mellomoppgjør.

Vekter og tillitsvalgt Knut-Johannes Berg er lei av å sakke akterut på lønn. Derfor blir han provosert av NHOs krav i årets mellomoppgjør.

Sissel M. Rasmussen

Vekter Knut-Johannes er provosert: Om NHO får gjennomslag, vil han henge enda mer etter på lønn

LO Media

Fagbevegelsen er samstemt: SV må med i en ny rødgrønn regjering

Nå starter forhandlingene om lønna til postbud Lars Sigurd Sandve og 159.000 andre som er ansatt i bedrifter som er organisert i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

Nå starter forhandlingene om lønna til postbud Lars Sigurd Sandve og 159.000 andre som er ansatt i bedrifter som er organisert i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

Alf Ragnar Olsen

Nå starter lønnsoppgjøret for helsearbeidere, postbud og operasangere

Wizz Air er i hardt vær igjen, etter at et lydopptak fra det som skal være et internt møte om hvem som skulle prioriteres i en oppsigelsesprofess, har lekket til pressen. Samtidig har selskapet tap i rumensk rett mot tidligere ansatte.

Wizz Air er i hardt vær igjen, etter at et lydopptak fra det som skal være et internt møte om hvem som skulle prioriteres i en oppsigelsesprofess, har lekket til pressen. Samtidig har selskapet tap i rumensk rett mot tidligere ansatte.

Helge Rønning Birkelund

Wizz Air tapte rettssak mot tidligere ansatte: – Det bør være en ordentlig tankevekker

– Fra en ansvarlig posisjon skal vi ha en full gjennomgang av Nav og hvordan de som jobber i Nav, best kan gjøre den viktige jobben de er satt til å gjøre, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Fra en ansvarlig posisjon skal vi ha en full gjennomgang av Nav og hvordan de som jobber i Nav, best kan gjøre den viktige jobben de er satt til å gjøre, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Øyvind Aukrust

Støre varsler full gjennomgang av Nav: Slik skal Norge bli best til å få folk i jobb igjen

Renhold er en yrkesgruppe med lav lønn. I år får LO-organiserte på denne overenskomsten et lavlønnstillegg på 1 krone per time.

Renhold er en yrkesgruppe med lav lønn. I år får LO-organiserte på denne overenskomsten et lavlønnstillegg på 1 krone per time.

Erlend Angelo

Derfor er lavtlønte kvinner så viktig for LO


Flere saker