JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
ANMELDELSE: Leder i Elektroarbeidernes Fagforening i Hordaland og Sogn og Fjordane, Ove Toska (t.v.) og organisasjonssekretær Åge Blummenfelt, leverte mandag morgen inn anmeldelse av virksomheten RCA, for brudd på Straffelovens paragraf 224 om menneskehandel.

ANMELDELSE: Leder i Elektroarbeidernes Fagforening i Hordaland og Sogn og Fjordane, Ove Toska (t.v.) og organisasjonssekretær Åge Blummenfelt, leverte mandag morgen inn anmeldelse av virksomheten RCA, for brudd på Straffelovens paragraf 224 om menneskehandel.

Knut Viggen

Her anmeldes arbeidsgiveren for menneskehandel

De rumenske telearbeiderne fikk syv kroner og femti øre timen for å bygge ut 4G-nettet for Netcom i Norge. – Dette er menneskehandel, sier fagforeningsleder Ove Toska.25.08.2014
12:00
09.09.2014 08:35

knut.viggen@lomedia.no

Bergen Sentrum politistasjon mandag morgen. Leder i Elektroarbeidernes fagforening i Hordaland og Sogn og Fjordane, Ove Toska, og organisasjonssekretær i fagforeningen, Åge Blummenfelt, leverer inn anmeldelse av virksomheten RCA (Retele de Communicatii Avansate S.R.L CO BD VAT Servises AS) med adresse i Jerikoveien i Oslo.

Fredag og lørdag var de underbetalte rumenerne hovedoppslag på kveldsnyhetene til TV2. Først hovedsaken om Arbeidstilsynets funn som førte til at saken ble kjent, så oppfølgeren om at arbeidsgiveren nå blir anmeldt til politiet.

Oppdaget tilfeldig

Arbeidstilsynet oppdaget saken ved en ren tilfeldighet. En Arbeidstilsynet-ansatt på handletur i Bergen oppdaget de rumenske arbeiderne som jobbet usikret på et tak, i ferd med å sette opp mobilantenner. Arbeidet ble stanset, fordi de ikke hadde tilstrekkelig sikring. Da Arbeidstilsynet senere kontaktet den rumenske arbeidsgiveren og krevde å få tilsendt arbeidskontrakter og lønnsslipper viste det seg at de rumenske arbeiderne, 25 i tallet, jobbet for en timelønn tilsvarende syv kroner og femti øre timen.

Oppsøkte arbeidsgiver

TV2 fikk nyss om saken, dukket ned i den, kontaktet arbeidstilsyn, fagforening, Netcom og dro også ned til Romania og fikk intervju med den rumenske arbeidsgiveren. Prosjektleder Daniel Constantinescu i RCA mente først i innslaget at arbeiderne ble greit lønnet, selv om lønna er mange ganger mindre enn det norske kollegaer får for samme jobb. Selv i Romania er 7,50 timen rundt minstelønn og ikke noen god lønn. Constantinescu forsvarte seg med at arbeiderne i tillegg til lønn også fikk reise, oppholdskostnader og kostpenger dekket. Da han ble konfrontert med at slike utgifter ikke kan regnes som lønn etter norsk lov, forsvarte han seg med at han ikke kjente de norske lovene i detalj.

Tvang i kontrakt

Nå er ikke selve lønna på 7,50 kroner timen ulovlig, etter norsk lov, så lenge arbeiderne jobber for et utenlandsk selskap i forbindelse med en entreprisekontrakt. Men i tillegg ble arbeiderne, ifølge arbeidskontrakten, varslet om at de måtte betale arbeidsgiver 5.000 euro om de skulle si opp jobben i Norge. I samme kontrakt står det at arbeiderne også er erstatningsansvarlige hvis arbeidet ikke er godt nok utført, eller tar lengre tid enn avtalt. Dermed mener Elektroarbeidernes fagforening at det er grunnlag for politianmeldelse.

– Dette er menneskehandel, mener Ove Toska i Elektroarbeidernes fagforening.

La seg flate

Fagforeningen har politianmeldt for brudd på Straffelovens paragraf 224, herunder også brudd på Palermoprotokollen, artikkel 3. Begge disse omhandler menneskehandel. Toska mener innholdet i tillegget til arbeidsavtalen viser at arbeiderne ikke hadde noen reelle muligheter til å si opp arbeidsavtalen. De var rett og slett tvunget til å bli værende.

I dag er rumenerne tilbake i Romania. Netcom, via Netel, har sagt opp avtalen med det rumenske selskapet og NetComs direktør, August Christian Johan Baumann, har lagt seg helt flat. Netcom lover bot og bedring, sier de vil dobbeltsjekke leverandører for fremtiden og har også sagt at de vil sikre at arbeiderne får etterbetalt lønn for tiden de jobbet i Norge.

Straffelovens § 224:

«Den som ved vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd utnytter en person til

a) prostitusjon eller andre seksuelle formål,

b) tvangsarbeid eller tvangstjenester, herunder tigging,

c) krigstjeneste i fremmed land eller

d) fjerning av vedkommendes organer,

eller som forleder en person til å la seg bruke til slike formål, straffes for menneskehandel med fengsel inntil 5 år.

På samme måte straffes den som

a) legger forholdene til rette for slik utnyttelse eller forledelse som nevnt i første ledd ved å anskaffe, transportere eller motta personen,

b) på annen måte medvirker til utnyttelsen eller forledelsen, eller

c) gir betaling eller annen fordel for å få samtykke til utnyttelsen fra en person som har myndighet over den fornærmede, eller som mottar slik betaling eller annen fordel.

Fra Lovdata

Palermoprotokollen, artikkel 3

Her definerer FN menneskehandel som følger:

a) ”handel med mennesker”: rekruttering, transport, overføring, husing eller mottak av personer, ved hjelp av trusler om bruk av vold eller bruk av vold eller andre former for tvang, av bortføring, av bedrageri, av forledelse, av misbruk av myndighet eller av sårbar stilling eller av å gi eller motta betaling eller fordeler for å oppnå samtykke fra en person som har kontroll over en annen person, med sikte på utnytting. Utnytting skal som et minimum omfatte utnytting av andres prostitusjon eller andre former for seksuell utnytting, tvangsarbeid eller tvangstjenester, slaveri eller slaveriliknende praksis, trelldom eller fjerning av organer,

b) samtykke fra et offer for handel med mennesker til den tilsiktede utnytting nevnt i bokstav a) i denne artikkel skal være uten betydning der noen av midlene nevnt i bokstav a) er brukt,

c) rekruttering, transport, overføring, husing eller mottak av et barn med sikte på utnytting skal anses som ”handel med mennesker” selv om ingen av midlene nevnt i bokstav a) er brukt,

Palermoprotokollens definisjon er vid, og nasjonalt så vel som internasjonalt eksisterer det uenighet om hvilke kriterier som skal være til stede for at en situasjon skal kunne karakteriseres som menneskehandel.

I følge protokollen kjennetegnes menneskehandel av tre hovedelementer:

• Utnyttelse: Menneskehandel innebærer at noen tar sikte på å utnytte andre.

• Tvang/forledelse: Menneskehandel innebærer at en person får kontroll over en annen ved hjelp av ulike former for trusler, vold, tvang, bedrageri eller misbruk av sårbar stilling.

• Forflytning: Menneskehandel omfatter rekruttering, transport, mottak og husing av personer.

Vel så viktig som å definere hva som kjennetegner en situasjon som omhandler menneskehandel, er å klargjøre hvilke forhold som ikke er relevante når det gjelder å finne ut hvorvidt en slik situasjon foreligger. Disse forhold er:

• Hvorvidt landegrenser har blitt krysset.

• Hvorvidt virksomheten er organisert.

• Grad av frivillighet; hvilke valg en person har gjort i forkant av at han/hun ble et offer for menneskehandel.

• Graden av utnyttelse, tvang og trusler.

• Vedkommendes vilje til å samarbeide med politi og andre myndigheter.

Kilde: Prosenteret

Dette er frihetsberøvelse

Ove Toska, Elektroarbeidernes fagforening

Rystet, men ikke overrasket

På tross av mediasøkelys, politianmeldelse og et løfte fra Netcom om at nå skal alt bli mye bedre er ikke Ove Toska og fagforeningen fornøyd.

KNUT VIGGEN

knut.viggen@lomedia.no

– Vi har levert denne anmeldelsen fordi vi er tariffpart på disse overenskomstene. I tillegg mener vi det er allmennpreventive hensyn for at politiet ser nærmere på dette, sier Toska.

Han er rett og slett rystet over funnet til Arbeidstilsynet og TV2, men direkte overrasket er han ikke. Fagforeningen til elektrikerne i de to vestlandsfylkene har gjort kampen mot sosial dumping til en hovedsak og har også engasjert seg i flere andre saker som omhandler sosial dumping.

– Men dette er det verste tilfellet av sosial dumping vi til nå har kunnet dokumentere, sier Ove Toska og legger til:

– Dette er en del av den hverdagen vi opplever. Det er et eskalerende problem i våre bransjer og i arbeidslivet ellers, sier Ove Toska.

Allmenngjøring av LOK

EL & IT Forbundet og LO vil allmenngjøre Landsoverenskomsten for elektrofag, for å stå sterkere rustet i kampen mot sosial dumping.

Denne saken kommer trolig opp for Tariffnemda i løpet av høsten. Forbundet har i forbindelse med kravet om allmenngjøring dokumentert en rekke eksempler på sosial dumping flere steder rundt om i landet. Men Toska mener klubber, fagforeninger og distrikter må bli enda flinkere til å avdekke og dokumenter slike saker.

– Jeg er utrolig skuffet over at vi ikke har klart å fremskaffe mer dokumentasjon enn det vi har gjort. Men disse sakene kommer ikke av seg sjøl, det må målrettet og koordinert arbeid til, sier Ove Toska.

25.08.2014
12:00
09.09.2014 08:35Mest lest

GROV VOLD: En fengselsbetjent i Skien fengsel er alvorlig skadet etter at en innsatt gikk til angrep med kokende olje.

GROV VOLD: En fengselsbetjent i Skien fengsel er alvorlig skadet etter at en innsatt gikk til angrep med kokende olje.

Ole Palmstrøm

Innsatt helte kokende olje over fengselsbetjent

– Når vannmagasinene er på et visst nivå for årstiden må vi begrense eksporten, røper statsråd Terje Aasland.

– Når vannmagasinene er på et visst nivå for årstiden må vi begrense eksporten, røper statsråd Terje Aasland.

Jan Erik Østlie

Her er regjeringens forslag til å løse strømkrisa

BEKYMRET: Hovedtillitsvalgt Marc Gayorfar i Folkehelseinstittutet er redd kuttene i de ekstra bevilgningen til koronarelatert arbeid vil ramme de ansatte.

BEKYMRET: Hovedtillitsvalgt Marc Gayorfar i Folkehelseinstittutet er redd kuttene i de ekstra bevilgningen til koronarelatert arbeid vil ramme de ansatte.

Ole Palmstrøm

Ansatte raser over FHI-kutt: – Dette er takken fra Norge, liksom

Debatt

Nå må du Jonas og flere av de andre på Stortinget våkne og vise handling, skriver Merethe Solberg.

Nå må du Jonas og flere av de andre på Stortinget våkne og vise handling, skriver Merethe Solberg.

Erlend Angelo

«Når Støre går ut med at strømprisene kan bli enda dyrere, da klarer jeg ikke å sitte i ro»

KRITISK: – De små deltidsstillingene er bortkastet tid. Jeg vil heller tilby en høyere stillingsprosent, sier Cecilie Fjelde, tidligere butikksjef i Zara.

KRITISK: – De små deltidsstillingene er bortkastet tid. Jeg vil heller tilby en høyere stillingsprosent, sier Cecilie Fjelde, tidligere butikksjef i Zara.

Espen Sand

Zara tilbyr kontrakter på seks timer i uka: – Bare tull, sier tidligere butikksjef

Terje Aasland bekrefter at regjeringen vurderer å legge fram forslag på fire tiltak for å dempe strømkrisen. 

Terje Aasland bekrefter at regjeringen vurderer å legge fram forslag på fire tiltak for å dempe strømkrisen. 

Martin Guttormsen Slørdal

Dette er de fire strømtiltakene regjeringen vurderer nå

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

CRYSTALWEED cannabis/Unslpash

– Vi har ført en krig mot narkotiske stoffer i 50 år. Nå må vi senke terskelen for å snakke om rus

Jan-Erik Østlie

LO-lederen advarer mot lettvinte strøm-løsninger

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

Jan-Erik Østlie

Her er LOs fire krav til bedrifter som skal få strømstøtte

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

Ole Palmstrøm

– Å se en kollega bli skadet på denne måten, er voldsomt og påvirker arbeidsmiljøet

Bjørn Viggo Arellano Navarro gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp.

Bjørn Viggo Arellano Navarro gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp.

Bjørn A. Grimstad

Bjørn Viggo gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Privat

Lærerstreiken trappes opp fra neste uke

Debatt

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Sissel M. Rasmussen

«Hva gjør LO hvis ikke regjeringen øker strømstøtten?» spør LO-medlem Bjørn

Kommentar

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Brian Cliff Olguin

«Årets lønnsoppgjør var det beste på mange år. Nå er det snudd på hodet»

SAS-pilot Erling Mareno Gabrielsen var blant de 900 pilotene som streiket.

SAS-pilot Erling Mareno Gabrielsen var blant de 900 pilotene som streiket.

Nina Hanssen

Dersom SAS-pilotene vender tommelen ned i helga, kan det bli ny storstreik

SAS

SAS

Tormod Ytrehus

Det blir ikke ny SAS-streik. Flygerne har godkjent den nye tariffavtalen

Lufthansa

Lønnsfest for bakkeansatte i Lufthansa: Enkelte får nesten 60.000 kroner mer i året

Matvareprisen skyter i været.

Matvareprisen skyter i været.

Heiko Junge / NTB

Pris-sjokk: Høyeste prisvekst på 34 år

Martin Guttormsen Slørdal

Gerd-Liv Valla kritiserer regjeringen: – Strøm er ikke en vare. Det har den dessverre blitt

Regjeringen har presentert en «kraftfull satsning på havvind» for å øke kraftproduksjonen i Norge. Fra venstre: Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap). 

Regjeringen har presentert en «kraftfull satsning på havvind» for å øke kraftproduksjonen i Norge. Fra venstre: Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap). 

Lise Åserud / NTB

Professor om strømstøtte til bedrifter: – Staten skal ikke være en trygdekasse for næringslivet


Flere saker