JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Helikopterstyrt ved Songesand. Piloten kom uskadd fra hendelsen.

Helikopterstyrt ved Songesand. Piloten kom uskadd fra hendelsen.

Jon Ingemundsen, Stavanger Aftenblad

Krav til selskaper som leier inn helikoptertjenester:

Her er LOs sju krav for å bedre helikoptersikkerheten

LO Luftfart vil stille strengere krav til selskaper som leier inn helikoptertjenester innenlands. Statnett sier de allerede oppfyller fem av de sju kravene.30.11.2020
09:04
30.11.2020 09:13

knut.viggen@lomedia.no

Mandag i forrige uke havarerte et helikopter ved Songesand i Lysefjorden i forbindelse med byggingen av kraftledningen Lyse – Fagrafjell. En mann i 30-årene kom uskadd fra hendelsen. Piloten og helikopteret, som tilhører selskapet Heliteam, var på oppdrag for det kroatiske selskapet Dalekovod, som bygger kraftledningen for Statnett.

Også i april skjedde det en helikopterulykke i forbindelse med denne utbyggingen.

Cowboy-mentalitet

Erik Hamremoen, som er luftfart- og beredskapsansvarlig i LO, sier det er på tide å gjøre noe med det han betegner som «cowboy-mentaliteten» på innlandet.

Droner inspiserte hele Hjartdals-høyspenten

Artikkelen fortsetter under bildet

PÅ TIDE: Erik Hamremoen, som er luftfart- og beredskapsansvarlig i LO, sier det er på tide å gjøre noe med det han betegner som «cowboy-mentaliteten» på innlandet.

PÅ TIDE: Erik Hamremoen, som er luftfart- og beredskapsansvarlig i LO, sier det er på tide å gjøre noe med det han betegner som «cowboy-mentaliteten» på innlandet.

Atle Espen Helgesen, Industri Energi

Hamremoen er selv helikopterflyger og sier sikkerheten er meget godt ivaretatt offshore. Det motsatte synes å være tilfelle på innlandet, mener han.

– Vi har meget gode erfaringer med at oljeselskapene har tatt ansvar og sørget for at hele offshorebransjen har satt krav utover de myndighetene har satt. Nå ønsker vi å overføre denne erfaringen til innenlands helikoptertrafikk, sier Hamremoen.

• Mye lest: Renholder Grethe har Tourettes og ble sagt opp av ISS: – De ville ha meg ut fra dag én

Brev i 2019

I august 2019 skrev LO og Norsk Flygerforbund til 100 selskaper som leier inn helikopter innenlands og oversendte i alt sju kostnadseffektive krav de ba bransjen legge til grunn ved inngåelse av helikopterkontrakter.

Kravene støttes også i en uttalelse som EL og IT Forbundets tariffkonferanse for energi kom med i november 2019.

Norsk Flygerforbund har også sammen med LO etablert et innlandshelikopter-prosjekt for å få opp seriøsiteten i denne delen av sektoren. Der er også EL og IT representert ved forbundssekretær Kai Christoffersen.

Hamremoen har i tillegg deltatt i fire møter med Statnett, med samme tema.

– Vi har fått varierende returmeldinger fra disse selskapene. De fleste bryr seg ikke, men vi jobber målrettet videre og håper å få med oss en såpass stor og seriøs aktør som Statnett, sier Hamremoen.

Statnett vil ikke bruke Wizz Air

Kopi av offshore

Han sier løsningene de har kommet med er en «lettutgave» av medisinen som har virket offshore, med blant annet krav til forberedelser, mengde simulator-trening, 3 parts verifikasjon og felles årlige samlinger. Han sier pakken er bygd opp som et kvalitetshjul og med det en nødvendig helhet, men den er også svært kostnadseffektiv for aktørene.

– Vårt inntrykk er at de mange helikopterselskapene som opererer i denne bransjen må være kreative for å kunne vinne kontrakter og med det blir ratene ofte under kostpris. Med det strekkes nok strikken lenger enn det som er forsvarlig for å tekkes en underentreprenør som igjen skal tekke store mektige selskaper som Statnett.

– Den største utfordringen er ansvarspulverisering som følge av kraft- og nettselskapenes utstrakte bruk av underentreprenører, uten at de har på plass relevante og målbare tilleggskrav som byggherre verifiserer i felten av en kompetent uhildet part, fortsetter Hamremoen.

Han viser også til eksempler på det motsatte fra oppdragsgivere som benytter seg av mye helikoptertjenester, som BKK og Telenor.

– De som flyr for Telenor sier det er en drøm, der er det ryddige forhold og der er det også mange underleverandører.

Han sier LO nå vil be om et møte med politisk ledelse i Olje- og energidepartementet for å få dem til å forstå at de må gjøre noe.

Tillitsvalgte i Bane NOR frykter for elsikkerheten på jernbaneanlegg

Oppfyller fem krav

Kommunikasjonssjef i Statnett, Henrik Glette, sier til Nettverk at de allerede oppfyller fem av kravene, men for å oppfylle alle sju vil det måtte kreve at myndighetene gjør regelendringer. Han mener de allerede har gode og tydelige krav til sikkerhet i helikoptertrafikken og sier de har tatt initiativ til et møte om sikkerhet med deler av bransjen. Der vil også LO bli invitert, sier han.

– Vi har også tydelige krav til entreprenørene vi benytter, de kan for eksempel bare benytte selskaper som er prekvalifiserte av oss. Vi vil påpeke at det er helikopterselskapene og den enkelte pilot som skal se til at flysikkerheten opprettholdes, sier Glette.

– Samtidig er helikoptersikkerhet i likhet med annet HMS-arbeid viktig for oss. Vi følger opp entreprenørene tett rundt dette, vi arbeider for å redusere helikopterbruken og vi har en tett dialog også med egne tillitsvalgte og fagbevegelsen om temaet, understreker Glette.

James og Kristoffer får ikke lønn – nå er de utestengt fra jobben

– Medisinen virker

Erik Hamremoen mener det ikke nytter å sette krav når de ikke håndheves av underentreprenører med lite helikopterkompetanse og under tidspress og økonomisk press fra byggherre.

– Første bud er å forstå dette, det andre er å forstå at en endring må til gjennom en helhetlig tilnærming der verifikasjon av faglig utarbeidede konkrete krav er nødvendig. Det er denne medisinen vi tilbyr og som vi vet virker for helikopteraktiviteten offshore, sier Hamremoen.

Distriktsleder i EL og IT Forbundet Rogaland, Magnus Andersen, som selv har bakgrunn fra kraftbransjen, sier tillitsvalgte i hans distrikt også gjerne møter Statnett for å diskutere sikkerhet.

Sju krav fra LOs helikopterutvalg

Følgende krav utover myndighetskrav stilles til helikopteroperatøren:

1. Air Operator Certificate (AOC):

Kontraktøren skal inneha norsk AOC og kunne dokumentere erfaring fra oppdrag av samme type og kompleksitet. Unntatt fra norsk AOC er selskaper som har dokumentert betydelig erfaring fra operasjoner under tilsvarende vær, vinteroperasjoner og terrengutfordringer.

2. Simulatortrening:

Før kontrakt oppstart skal alle pilotene som benyttes ifm. kontrakten ha gjennomført godkjent Full Flight Simulator (FFS) Level D simulatortrening på typen. Dersom simulator er tilgjengelig i Norge så skal denne benyttes. Treningen skal gjennomføres årlig og inneholde minimum 4 timer som «pilot flying». Programmet/treningen skal være optimalt tilpasset kontraktens oppdrag samt aktuelle nødssituasjoner.

3. Sikkerhetsutstyr:

Helikopteret (ene) som benyttes skal være utstyrt med funksjonell myndighetsgodkjent Electronic Flight Bag (EFB). Følgende må minimum være tilgjengelig:

a) «Moving Map» med integrert daglig oppdatert hinderdatabase.

b) Daglige ytelsesberegninger for det relevante geografiske området utført før dagens første flyging. Det er krav til minimum 5 % vektreserve ved alle oppdrag, men 10 % ved arbeid i høyden.

Må kunne dokumenteres minimum i ett (1) år etter utført oppdrag.

4. Operasjonell sikkerhet:

a) Det kreves godkjent Task Specialist fra Helikopterselskapet ved alle oppdrag. Unntatt der piloten kan ivareta rollen til Task Specialist med nedstengt helikopter.

Både Pilot og Task Specialist skal benytte hjelm med mulighet for kommunikasjon mellom bakke og helikopter.

b) Det kreves at kun helikoptre med turbinmotor benyttes.

c) Ved skyting/bedøvelse av dyr fra helikopter skal skytter sitte fastspent på samme side som piloten og TS skal medfølge for å ha det overordnede ansvaret for sikkerheten i kabinen, samt bidra til ekstern hindersikring. SJA (risikoanalyse) skal utarbeides og kun personell nødvendig for oppdraget skal medfølge.

5. Flytid/Arbeidstid/Hviletid (om ikke annet er avtalt i tariffavtale):

a) En arbeidsplan for piloter/Task Specialists som inneholder arbeidsperioder og fridager/friperioder skal utarbeides i henhold til BSL D 2–4 §6 arbeidsplaner med følgende tillegg:

a) Arbeidstidens start og slutt-tidspunkt. Ved oppdrag på anlegg utenfor hjemmebase, skal det minimum angis, henholdsvis, start og slutt-tidspunkt på første og siste arbeidsdag i en slik periode.

b) Arbeidstiden skal ikke være på mer enn 14 timer per dag. Deretter følger minimum 10 timer hvile, der det er tilrettelagt for minimum 8 timer sengehvile

c) Totalt antall blokktimer pr. arbeidsdag er maksimalt 8 timer.

Unntak fra disse kravene aksepteres bare i forbindelse med livstruende situasjoner.

6. Sikkerhetsverifikasjon:

Helikopterselskapet skal ved kontrakter på over 3 måneder sørge for (og bekoste) at det blir gjennomført en sikkerhetsverifikasjon av en kompetent 3. part (eksempelvis et analyseselskap med fagkunnskap). Deretter en årlig gjennomgang med samme omfang. Det skal utformes en rapport der eventuelle forslag med forbedringer foreligger. Verifikasjonsomfanget skal om mulig begrenses til utebase/feltbase knyttet til kontrakten og skal være på minimum 1 arbeidsdag med bruk av en fagperson. Fokusområde skal ikke omfatte forhold som naturlig tilfaller og er omfattet av Luftfartstilsynets verifikasjoner/inspeksjoner, men ha oppmerksomhet på:

a) Human Factors i betydningen samspillet mellom besetningsmedlemmer, teknologi og organisasjon

b) Arbeids / hviletid og fatigue risk management (FRM).

c) Trening, opplæring og kompetanse

d) Samarbeid og samspill mellom besetning og andre aktører

e) Praktisk tilrettelegging i felt

f) Etterlevelse av kravene i dette vedlegget.

7. Opplæring/erfaringsoverføring/standardisering:

a) Helikopteroperatøren skal utover den vanlige sikkerhetsbriefen holde et sikkerhetskurs (3 timer teori og en time praksis) for kundens sikkerhetskritiske personell knyttet til oppdraget. Dette gjelder for oppdrag utover 5 dager.

b) Ved kontrakter på over 6 måneder setter helikopteroperatør av en dag (kostnader for reise og opphold) til deltakelse med piloter og Task Specialists på et årlig sikkerhetsseminar som arrangeres i juni i Oslo-området. Minimum 50 % av involverte piloter og Task Specialist skal delta.

Uttalelse om bruk av innlandshelikopter

Hundre tillitsvalgte ELog IT-ere fra energibransjen var samlet til tariffkonferanse i Bergen 4–6. november 2019. De laget denne uttalelsen om helikopterbruk.

Konferansen ser viktigheten av det arbeidet som er gjort med skjerpede krav for å øke sikkerheten ved bruk av innlandshelikopter. Våre bransjer bruker denne typen helikopter i stor utstrekning. Vi er kjent med Safetec-rapporten som konkluderer med en fatal ulykke med dødsfall annethvert år, om ikke tiltak blir satt inn.

Vi kan ikke sitte stille og vente på varslet ulykke og krever av våre bedrifter at de utarbeidede tilleggskravene i 7 punkter fra LOs helikopterutvalg, blir kravsdokumenter i anbudsprosessene. Kravene er lite kostnadskrevende og øker sikkerheten betydelig.

Det er våre ansatte og medlemmer som bruker innlandshelikopter og vi har alle ett ansvar for å gjøre de tiltak som er nødvendig for å øke sikkerheten. En ulykke vil medføre ødelagt omdømme i lang tid, og spesielt når bransjen er kjent med de konsekvenser som rapporten viser til.

Vi krever at bedriftene i våre bransjer tar sikkerheten på alvor og umiddelbart legger de nevnte 7 kravene til grunn for å øke sikkerheten ved å stille strengere krav til helikopterselskapene. Samtidig oppfordrer vi våre tillitsvalgte og verneombud i virksomhetene om å bidra gjennom å arbeide for felles bransjekrav og gode rutiner i egen virksomhet.

Bergen 6. november 2019

30.11.2020
09:04
30.11.2020 09:13

Sju krav fra LOs helikopterutvalg

Følgende krav utover myndighetskrav stilles til helikopteroperatøren:

1. Air Operator Certificate (AOC):

Kontraktøren skal inneha norsk AOC og kunne dokumentere erfaring fra oppdrag av samme type og kompleksitet. Unntatt fra norsk AOC er selskaper som har dokumentert betydelig erfaring fra operasjoner under tilsvarende vær, vinteroperasjoner og terrengutfordringer.

2. Simulatortrening:

Før kontrakt oppstart skal alle pilotene som benyttes ifm. kontrakten ha gjennomført godkjent Full Flight Simulator (FFS) Level D simulatortrening på typen. Dersom simulator er tilgjengelig i Norge så skal denne benyttes. Treningen skal gjennomføres årlig og inneholde minimum 4 timer som «pilot flying». Programmet/treningen skal være optimalt tilpasset kontraktens oppdrag samt aktuelle nødssituasjoner.

3. Sikkerhetsutstyr:

Helikopteret (ene) som benyttes skal være utstyrt med funksjonell myndighetsgodkjent Electronic Flight Bag (EFB). Følgende må minimum være tilgjengelig:

a) «Moving Map» med integrert daglig oppdatert hinderdatabase.

b) Daglige ytelsesberegninger for det relevante geografiske området utført før dagens første flyging. Det er krav til minimum 5 % vektreserve ved alle oppdrag, men 10 % ved arbeid i høyden.

Må kunne dokumenteres minimum i ett (1) år etter utført oppdrag.

4. Operasjonell sikkerhet:

a) Det kreves godkjent Task Specialist fra Helikopterselskapet ved alle oppdrag. Unntatt der piloten kan ivareta rollen til Task Specialist med nedstengt helikopter.

Både Pilot og Task Specialist skal benytte hjelm med mulighet for kommunikasjon mellom bakke og helikopter.

b) Det kreves at kun helikoptre med turbinmotor benyttes.

c) Ved skyting/bedøvelse av dyr fra helikopter skal skytter sitte fastspent på samme side som piloten og TS skal medfølge for å ha det overordnede ansvaret for sikkerheten i kabinen, samt bidra til ekstern hindersikring. SJA (risikoanalyse) skal utarbeides og kun personell nødvendig for oppdraget skal medfølge.

5. Flytid/Arbeidstid/Hviletid (om ikke annet er avtalt i tariffavtale):

a) En arbeidsplan for piloter/Task Specialists som inneholder arbeidsperioder og fridager/friperioder skal utarbeides i henhold til BSL D 2–4 §6 arbeidsplaner med følgende tillegg:

a) Arbeidstidens start og slutt-tidspunkt. Ved oppdrag på anlegg utenfor hjemmebase, skal det minimum angis, henholdsvis, start og slutt-tidspunkt på første og siste arbeidsdag i en slik periode.

b) Arbeidstiden skal ikke være på mer enn 14 timer per dag. Deretter følger minimum 10 timer hvile, der det er tilrettelagt for minimum 8 timer sengehvile

c) Totalt antall blokktimer pr. arbeidsdag er maksimalt 8 timer.

Unntak fra disse kravene aksepteres bare i forbindelse med livstruende situasjoner.

6. Sikkerhetsverifikasjon:

Helikopterselskapet skal ved kontrakter på over 3 måneder sørge for (og bekoste) at det blir gjennomført en sikkerhetsverifikasjon av en kompetent 3. part (eksempelvis et analyseselskap med fagkunnskap). Deretter en årlig gjennomgang med samme omfang. Det skal utformes en rapport der eventuelle forslag med forbedringer foreligger. Verifikasjonsomfanget skal om mulig begrenses til utebase/feltbase knyttet til kontrakten og skal være på minimum 1 arbeidsdag med bruk av en fagperson. Fokusområde skal ikke omfatte forhold som naturlig tilfaller og er omfattet av Luftfartstilsynets verifikasjoner/inspeksjoner, men ha oppmerksomhet på:

a) Human Factors i betydningen samspillet mellom besetningsmedlemmer, teknologi og organisasjon

b) Arbeids / hviletid og fatigue risk management (FRM).

c) Trening, opplæring og kompetanse

d) Samarbeid og samspill mellom besetning og andre aktører

e) Praktisk tilrettelegging i felt

f) Etterlevelse av kravene i dette vedlegget.

7. Opplæring/erfaringsoverføring/standardisering:

a) Helikopteroperatøren skal utover den vanlige sikkerhetsbriefen holde et sikkerhetskurs (3 timer teori og en time praksis) for kundens sikkerhetskritiske personell knyttet til oppdraget. Dette gjelder for oppdrag utover 5 dager.

b) Ved kontrakter på over 6 måneder setter helikopteroperatør av en dag (kostnader for reise og opphold) til deltakelse med piloter og Task Specialists på et årlig sikkerhetsseminar som arrangeres i juni i Oslo-området. Minimum 50 % av involverte piloter og Task Specialist skal delta.

Uttalelse om bruk av innlandshelikopter

Hundre tillitsvalgte ELog IT-ere fra energibransjen var samlet til tariffkonferanse i Bergen 4–6. november 2019. De laget denne uttalelsen om helikopterbruk.

Konferansen ser viktigheten av det arbeidet som er gjort med skjerpede krav for å øke sikkerheten ved bruk av innlandshelikopter. Våre bransjer bruker denne typen helikopter i stor utstrekning. Vi er kjent med Safetec-rapporten som konkluderer med en fatal ulykke med dødsfall annethvert år, om ikke tiltak blir satt inn.

Vi kan ikke sitte stille og vente på varslet ulykke og krever av våre bedrifter at de utarbeidede tilleggskravene i 7 punkter fra LOs helikopterutvalg, blir kravsdokumenter i anbudsprosessene. Kravene er lite kostnadskrevende og øker sikkerheten betydelig.

Det er våre ansatte og medlemmer som bruker innlandshelikopter og vi har alle ett ansvar for å gjøre de tiltak som er nødvendig for å øke sikkerheten. En ulykke vil medføre ødelagt omdømme i lang tid, og spesielt når bransjen er kjent med de konsekvenser som rapporten viser til.

Vi krever at bedriftene i våre bransjer tar sikkerheten på alvor og umiddelbart legger de nevnte 7 kravene til grunn for å øke sikkerheten ved å stille strengere krav til helikopterselskapene. Samtidig oppfordrer vi våre tillitsvalgte og verneombud i virksomhetene om å bidra gjennom å arbeide for felles bransjekrav og gode rutiner i egen virksomhet.

Bergen 6. november 2019
Mest lest

Mennene vil jobbe for å minske frykt for barnevernet i det somaliske miljøet i Skien. F.v: Abdirahman Hasan, Siidali Omar og Abdirahman Hassan Adow.

Mennene vil jobbe for å minske frykt for barnevernet i det somaliske miljøet i Skien. F.v: Abdirahman Hasan, Siidali Omar og Abdirahman Hassan Adow.

Hanna Skotheim

– Det er sykt at somaliere reiser ut av Norge fordi de er redde

Hanna Skotheim

Forsinkelser i utbetalinger

Debatt

Så klart det går an å bli rammet av inflasjon og rentesjokk uten å gi avkall på fredagskosen, skriver Selma Brodrej.

Så klart det går an å bli rammet av inflasjon og rentesjokk uten å gi avkall på fredagskosen, skriver Selma Brodrej.

Helena Yankovska/Unsplash

Jeg fryder meg over middelklassens økonomiske krise

Politiets manglende kunnskap om hva sosialarbeidere gjør, kan få konsekvenser for hjelpen de gir, mener John Kjetil Støle.

Politiets manglende kunnskap om hva sosialarbeidere gjør, kan få konsekvenser for hjelpen de gir, mener John Kjetil Støle.

Erling Slyngstad-Hægeland

I sju år var John Kjetil ute av politiet. Da innså han noe viktig

Elisabeth Thoresen leder AAP-aksjonen og deltar på flere arrangementer for å snakke om saken.

Elisabeth Thoresen leder AAP-aksjonen og deltar på flere arrangementer for å snakke om saken.

Hanna Skotheim

Nav skriver vedtak det er helt umulig å forstå, mener AAP-lederen

HOTELLFØLELSEN: I toppetasjen til IT-bedriften Intility kan de ansatte spise lunsj fra «hotellbuffet» hver dag. Stian Aas er svært fornøyd med tilbudet.

HOTELLFØLELSEN: I toppetasjen til IT-bedriften Intility kan de ansatte spise lunsj fra «hotellbuffet» hver dag. Stian Aas er svært fornøyd med tilbudet.

Sissel M. Rasmussen

Bli med på lunsj i fire ulike bransjer. Forskjellene er enorme

Hanna Skotheim

Da Wenche fikk kreft innså hun hvor lite hun skjønte av Nav-systemet

Bredtveit fengsel er dårlig egnet til å ta imot de som sliter mest, hevder både ansatte og eksperter fra en lang rekke fagmiljøer.

Bredtveit fengsel er dårlig egnet til å ta imot de som sliter mest, hevder både ansatte og eksperter fra en lang rekke fagmiljøer.

Eirik Dahl Viggen

Flere fengsles etter selvmordsforsøk. Bak murene blir det bare verre

I årets oppgjør økte grunnbeløpet i folketrygden med 7.143 kroner – fra 111.477 kroner til 118.620 kroner fra 1. mai 2023. Det tilsvarer 6,41 prosent.

I årets oppgjør økte grunnbeløpet i folketrygden med 7.143 kroner – fra 111.477 kroner til 118.620 kroner fra 1. mai 2023. Det tilsvarer 6,41 prosent.

Colourbox

SV vil gi mer til trygdede og minstepensjonister. Se hva regjeringa svarer

Oljearbeideren har jobbet mange år i bransjen før han ble skadet og ufør etter bruk av trange vernesko på en plattform på britisk sokkel. Illustrasjonsfoto er tatt på norsk side.

Oljearbeideren har jobbet mange år i bransjen før han ble skadet og ufør etter bruk av trange vernesko på en plattform på britisk sokkel. Illustrasjonsfoto er tatt på norsk side.

Erlend Angelo

Arbeider ble ufør av for trange vernesko – avvist av Høyesterett

For snart to år siden opplevde de ansatte ved Nav Årstad at en kollega ble knivdrept på jobb. Her et bilde fra kontoret i dagene etter drapet.

For snart to år siden opplevde de ansatte ved Nav Årstad at en kollega ble knivdrept på jobb. Her et bilde fra kontoret i dagene etter drapet.

Torstein Bøe / NTB

Etter Nav-drapet: 25 ansatte ved kontoret har sluttet hittil i år

Sužinokite, kiek šįmet Norvegijoje didės atlyginimai

Sužinokite, kiek šįmet Norvegijoje didės atlyginimai

Brian Cliff Olguin

Kiek šįmet Norvegijoje didės atlyginimai

Morten Eitran (til høyre) har det fint. Arbeidsmandens journalist (til venstre) har det ikke så fint.

Morten Eitran (til høyre) har det fint. Arbeidsmandens journalist (til venstre) har det ikke så fint.

Martin Guttormsen Slørdal

Camilla har ikke kjørt på 10 år. Slik gikk det da hun kjørte opp på nytt

Lønnstyveri er nå ifølge den mest brukte metoden for arbeidslivskriminalitet, ifølge Lars Mamen i Fair Play Bygg.

Lønnstyveri er nå ifølge den mest brukte metoden for arbeidslivskriminalitet, ifølge Lars Mamen i Fair Play Bygg.

Torgny Hasås

Etterlyser straff ved lønnstyveri: – Det er ikke likhet for loven

Det har vært en klar økning av unge AAP-mottakere med psykiske lidelser de siste ti årene.

Det har vært en klar økning av unge AAP-mottakere med psykiske lidelser de siste ti årene.

Gorm Kallestad / NTB

Tre av fire unge på Nav-ordning har psykiske lidelser

Håvard Sæbø

Kimek-ansatte beholder jobben inntil videre

Kommentar

Vi er vitne til en urovekkende utvikling som fagbevegelsen, med LO i spissen, må møte med aktive grep, skriver Kjell Werner.

Vi er vitne til en urovekkende utvikling som fagbevegelsen, med LO i spissen, må møte med aktive grep, skriver Kjell Werner.

Sissel M. Rasmussen

LO-jubel med bitter bismak

Colourbox.com

Sommerferie: Dette har du krav på – og dette bestemmer sjefen

Morten Holm / NTB

Nav tapte rettssak

Gjenreisningen av Ukraina må skje på arbeidernes premisser, mener fagforeningsleder Mykhailo Volynets.

Gjenreisningen av Ukraina må skje på arbeidernes premisser, mener fagforeningsleder Mykhailo Volynets.

Herman Bjørnson Hagen

LO-lederen måtte skaffe seg maskingevær da Russland angrep


Flere saker